Raamattu vuodessa huhtikuu 13

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 13
____________________________________

Joos 7:16 – 9:2

16. Varhain seuraavana aamuna Joosua antoi Israelin astua esiin heimoittain. Arpa osui Juudan heimoon.
17. Hän antoi Juudan heimon astua esiin, ja arpa osui serahilaisten sukuun. Hän antoi serahilaisten suvun astua esiin mies mieheltä, ja arpa osui Sabdiin.
18. Hän antoi tämän perhekunnan astua esiin mies mieheltä, ja arpa osui Aakaniin, Karmin poikaan, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan heimoa.
19. Joosua sanoi Aakanille: ”Poikani, anna Herralle, Israelin Jumalalle, kunnia ja anna hänelle ylistys: Tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta.”
20. Aakan vastasi Joosualle ja sanoi: ”Minä olen todella tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa, vastaan. Näin minä tein:
21. minä näin saaliin joukossa kauniin sinearilaisen vaipan, 200 sekeliä hopeaa ja kultalevyn, 50 sekelin painoisen. Minussa syttyi niihin himo, ja minä otin ne. Ne ovat kätkettyinä maahan telttani keskelle, hopea alimpana.”
22. Joosua lähetti miehiä ottamaan selvää asiasta, ja he juoksivat telttaan. Siellä oli kätkö hänen teltassaan, hopea alimpana.
23. He ottivat ne teltasta, veivät ne Joosuan ja kaikkien israelilaisten luo ja panivat Herran eteen.
24. Yhdessä koko Israelin kanssa Joosua otti Aakanin, Serahin pojan, sekä hopean, vaipan ja kultalevyn, hänen poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa, lampaansa, telttansa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja he veivät ne Aakorin laaksoon.
25. Joosua sanoi: ”Miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? Herra syöksee sinut onnettomuuteen tänä päivänä.” Niin koko Israel kivitti hänet kuoliaaksi. He polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät.
26. He kasasivat hänen päälleen suuren kiviröykkiön, joka on olemassa vielä tänäkin päivänä. Niin Herra lauhtui vihansa hehkusta. Siksi sitä paikkaa kutsutaan vielä tänäkin päivänä Aakorin* laaksoksi.

8. LUKU

Ain valloitus ja hävitys

1. Herra sanoi Joosualle: ”Älä pelkää äläkä arkaile. Ota mukaasi koko sotaväki ja mene kohti kohti Ain kaupunkia. Minä annan sinun käsiisi Ain kuninkaan ja hänen kansansa, hänen kaupunkinsa ja maansa.
2. Tee Aille ja sen kuninkaalle kuten teit Jerikolle ja sen kuninkaalle. Te saatte kuitenkin ryöstää itsellenne, mitä sieltä on saatavana saalista ja karjaa. Aseta väijytys kaupungin taakse.”
3. Joosua ja koko sotaväki lähti liikkeelle kohti Aita. Joosua valitsi 30.000 miestä, sotilasta, ja lähetti heidät menemään yöllä.
4. Hän antoi heille käskyn: ”Asettukaa väijyksiin kaupungin taakse, ei aivan kauas kaupungista, ja olkaa kaikki valmiina.
5. Minä ja kaikki minun kanssani oleva väki lähestymme kaupunkia. Kun he sitten tulevat ulos meitä vastaan kuten ensi kerrallakin, me käännymme pakoon heidän edestään.
6. He seuraavat meitä niin kauas, että eristämme heidät kaupungista, sillä he sanovat: ’He pakenevat meitä kuten ensi kerrallakin’. Kun me näin pakenemme heitä,
7. nouskaa te väijytyksestä ja vallatkaa kaupunki, sillä Herra, teidän Jumalanne, antaa sen teidän käsiinne.
8. Kun te olette vallanneet kaupungin, sytyttäkää se palamaan. Tehkää Herran sanan mukaan. Huomatkaa! Tämä on käskyni teille.”
9. Joosua lähetti heidät matkaan. He menivät ja asettuivat väijytyspaikkaan Beetelin ja Ain välille, länteen päin Aista. Joosua itse oli sen yön pääjoukon luona.
10. Varhain seuraavana aamuna Joosua tarkasti joukkonsa ja lähti nousemaan Aita kohti. Hän ja Israelin vanhimmat olivat joukon kärjessä.
11. Hänen kanssaan oleva sotaväki nousi ja tuli kaupungin lähelle. He leiriytyivät Ain pohjoispuolelle, niin että laakso oli heidän ja Ain välillä.
12. Joosua otti noin 5000 miestä ja asetti heidät väijyksiin Beetelin ja Ain välille, länteen päin kaupungista.
13. Näin sotaväki, koko kaupungin pohjoispuolella oleva leiri ja kaupungin länsipuolella oleva jälkijoukko olivat asemissaan. Joosua itse oli sen yön laaksossa.
14. Kun Ain kuningas näki tämän, hän lähti heti kaikkine miehineen varhain aamulla taisteluun Israelia vastaan erääseen paikkaan Arabaan puolelle. Hän ei tiennyt, että häntä vastaan oli väijytys kaupungin takana.
15. Joosua ja koko Israel olivat joutuvinaan tappiolle ja pakenivat erämaahan päin.
16. Kaupungin koko sotaväki kutsuttiin ajamaan heitä takaa. He ajoivat Joosuaa takaa, ja niin heidät eristettiin kaupungista.
17. Aihin* ei jäänyt ainoaakaan miestä, joka ei lähtenyt Israelin jälkeen. He jättivät kaupungin avoimeksi ja ajoivat takaa Israelia.
18. Herra sanoi Joosualle: ”Ojenna kädessäsi oleva keihäs Aita kohti, sillä minä annan sen sinun käsiisi.” Joosua ojensi kädessään olevan keihään kaupunkia kohti.
19. Niin pian kuin Joosua ojensi kätensä, väijyksissä oleva joukko nousi paikaltaan ja ryntäsi kaupunkiin, valloitti sen ja sytytti heti kaupungin palamaan.
20. Kun Ain miehet kääntyivät ja katsoivat taakseen, he näkivät savun nousevan kaupungista taivasta kohti. He eivät voineet paeta kumpaankaan suuntaan, sillä erämaahan pakenevinaan ollut väki kääntyi takaa-ajajiaan vastaan.
21. Kun Joosua ja koko Israel näki, että väijyksissä ollut joukko oli valloittanut kaupungin, ja että kaupungista nousi savu, he kääntyivät takaisin ja voittivat Ain miehet.
22. Myös kaupungin vallanneet lähtivät heitä vastaan, joten he joutuivat israelilaisten väliin, toisten ollessa edessä, toisten takana. Nämä löivät heidät, päästämättä pakoon ja pelastumaan ainoaakaan heistä.
23. Ain kuninkaan he ottivat kiinni elävänä ja toivat hänet Joosuan eteen.
24. Israel surmasi kaikki Ain asukkaat kentällä ja erämaassa, jonne he olivat ajaneet heitä takaa. Kun nämä kaikki olivat viimeiseen mieheen kaatuneet miekan terään, Israelin koko joukko palasi Aihin, ja siellä jäljellä olevat surmattiin miekalla.
25. Sinä päivänä kaatuneita, miehiä ja naisia, oli kaikkiaan 12.000, kaikki Ain asukkaat.
26. Joosua ei vetänyt takaisin keihästä kohottavaa kättään, kunnes kaikki Ain asukkaat olivat saaneet surmansa.
27. Ainoastaan karjan ja kaupungista saadun saaliin Israel ryösti itselleen Herran Joosualle antaman käskyn mukaan.
28. Joosua poltti Ain ja teki siitä pitkäksi ajaksi* rauniokummun, aution tähän päivään saakka.
29. Ain kuninkaan hän ripusti hirteen, jossa hän riippui iltaan asti. Auringon laskiessa Joosua käski ottaa hänen ruumiinsa alas hirrestä. He heittivät sen kaupungin portin edustalle ja kasasivat sen päälle suuren kiviröykkiön, joka on siellä vielä tänäkin päivänä.

Eebal ja Garisim

30. Siihen aikaan Joosua rakensi Eebalinvuorelle alttarin Herralle, Israelin Jumalalle.
31. Herran palvelija Mooses oli käskenyt israelilaisia tekemään niin. Tämä on kirjoitettuna Mooseksen lain kirjassa. Alttari rakennettiin hakkaamattomista kivistä, joihin ei oltu koskettu rauta-aseella. Sen päällä uhrattiin Herralle nautoja polttouhreiksi ja yhteysuhreiksi.
32. Joosua kirjoitti siellä kiviin jäljennöksen Mooseksen laista*, jonka tämä oli kirjoittanut israelilaisille.
33. Koko Israel vanhimpineen, päällysmiehineen ja tuomareineen seisoi arkin molemmilla puolilla, päin leeviläisiä pappeja, jotka kantoivat Herran liitonarkkia. Siinä seisoivat niin muukalaiset kuin maassa syntyneetkin. Toinen puoli oli kääntyneenä Garisiminvuorta kohti, toinen puoli Eebalinvuorta kohti. Israelin kansa siunattiin ensin Mooseksen, Herran palvelijan, käskyn mukaan.
34. Sen jälkeen Joosua luki ääneen koko lain, siunaukset ja kiroukset, kuten lain kirjassa on kirjoitettuna*.
35. Mitään siitä, mitä Mooses oli käskenyt, Joosua ei jättänyt lukematta Israelin koko kansan läsnä ollessa. Myös naiset, lapset ja kansan parissa asuvat muukalaiset olivat kuulemassa.

9. LUKU

Gibeonilaisten juoni

1. Kun kaikki kuninkaat, jotka asuivat Jordanin länsipuolella Vuoristossa, Sefelassa ja Välimeren koko rannikolla Libanoniin päin, heettiläiset, amorilaiset kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, kuulivat, mitä oli tapahtunut,
2. he kokoontuivat yhteen sotiakseen yksimielisesti Joosuaa ja Israelia vastaan.

____________________________________

Lk 16:1-18

16. LUKU

Vertaus petollisesta taloudenhoitajasta

1. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: ”Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että tämä tuhlasi hänen omaisuuttaan.
2. Hän kutsui miehen eteensä ja sanoi hänelle: ’Mitä minä kuulenkaan sinusta! Tee tili taloudenhoidostasi, sillä sinä et enää saa hoitaa talouttani’.
3. Taloudenhoitaja sanoi mielessään: ’Mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois taloudenhoidon? Kaivaa en jaksa, ja kerjuuta häpeän.
4. Nytpä tiedän, mitä teen, että minut otettaisiin taloihin, kun minut pannaan pois taloudenhoidosta’.
5. Hän kutsui luokseen vuorotellen isäntänsä velalliset ja kysyi ensimmäiseltä: ’Paljonko olet velkaa isännälleni?’
6. Tämä vastasi: ’Sata astiaa öljyä’. Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi. Istu ja kirjoita pian 50’.
7. Sitten hän kysyi toiselta: ’Entä sinä, paljonko olet velkaa?’ Tämä vastasi: ’Sata tynnyriä vehnää’. Taloudenhoitaja sanoi hänelle: ’Tässä on velkakirjasi, kirjoita 80’.
8. Isäntä* kehui väärän taloudenhoitajan oveluutta*. Tämän maailman lapset ovat näet omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valon lapset.
9. Minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla*, että he sen loppuessa ottaisivat teidät iäisiin majoihin.
10. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.

Väärä ja oikea rikkaus

11. Jos te ette ole olleet uskollisia väärää mammonaa koskevissa asioissa, kuka teille uskoo todellista?
12. Jos te ette ole olleet uskollisia siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä on teidän omaanne?
13. Kukaan palvelija ei voi palvella kahta herraa. Hän on toista vihaava ja toista rakastava, tai toiseen liittyvä ja toista halveksiva. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”
14. Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita ja ivasivat häntä.

Jumalan valtakuntaan pääseminen

15. Jeesus sanoi heille: ”Te olette olevinanne ihmisten edessä hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Mikä ihmisten kesken on korkeaa, se on Jumalan edessä inhottavaa.
16. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja kukin pyrkii siihen hartaasti anoen*.
17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat kuin yksikään lain* piirto häviää.

Avioero ja toisen naiminen

18. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin.

____________________________________

Ps 82:1-8

82. PSALMI

Väärät ja oikeat tuomarit

1. Aasafin psalmi.
   Jumala seisoo jumalien kokouksessa. Hän on Tuomari jumalien* keskellä:
2 ”Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattoman puolta?” Sela.
3 ”Auttakaa köyhiä ja orpoja heidän oikeuteensa, toimittakaa oikeus kurjalle ja puutetta kärsivälle.
4 Vapauttakaa heikot ja vähäväkiset, pelastakaa heidät sortavien jumalattomien käsistä.
5 Heillä ei ole älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset* horjuvat.
6 Minä sanon: Te olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia.
7 Kuitenkin te kuolette, niin kuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte kuten kuka ruhtinas tahansa.”
8 Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus voimaan. Sinunhan ovat kaikki kansat.

____________________________________

Snl 13:2-3

2. Suunsa hedelmästä ihminen saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan.
3. Suunsa suistava säilyttää henkensä, mutta suupaltti joutuu turmioon.

Scroll to Top