Raamattu vuodessa huhtikuu 25

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 25
____________________________________

Tuom 4:1 – 5:31

4. LUKU

Jaabinin sortovalta

1. Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
2. Herra antoi heidät Jaabinin, Haasorissa hallitsevan kanaanilaisen kuninkaan, käsiin. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
3. Niin israelilaiset huusivat Herralta apua. Siiseralla oli 900 raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia 20 vuotta.

Debora ja Baarak

4. Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.
5. Hänellä oli tapana istua Deboran-palmun alla Raaman ja Beetelin välillä Efraimin vuoristossa, ja israelilaiset menivät hänen luokseen saamaan oikeutta.
6. Hän lähetti kutsumaan Naftalin Kedeksestä Baarakin, Abinoamin pojan, ja sanoi hänelle: ”Näin käskee Herra, Israelin Jumala: ’Lähde ja mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi 10.000 miestä naftalilaisia ja sebulonilaisia.
7. Minä tuon luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, Jaabinin sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi’.”
8. Baarak sanoi hänelle: ”Jos sinä lähdet kanssani, minäkin lähden. Mutta jos sinä et lähde kanssani, en minäkään lähde.”
9. Hän vastasi: ”Minä lähden kanssasi. Kunnia siitä retkestä, jolle lähdet, ei kuitenkaan tule sinulle, vaan Herra on antava Siiseran naisen käsiin.” Debora nousi ja meni Baarakin kanssa Kedekseen.
10. Baarak kutsui sinne Sebulonin ja Naftalin [sotaväen]. Häntä seurasi 10.000 miestä, ja Debora lähti hänen kanssaan.
11. Keeniläinen Heber oli eronnut keeniläisistä, Hoobabin, Mooseksen langon*, jälkeläisistä. Hän oli telttaansa pystytellen tullut Saanaimin tammelle, joka on Kedeksen luona.
12. Kun Siiseralle ilmoitettiin, että Baarak, Abinoamin poika, oli noussut Taaborin vuorelle,
13. hän kutsui koolle kaikki 900 raudoitetut sotavaununsa, ja kaiken väen, mikä hänellä oli, Haroset-Goojimista Kiisonin purolle.
14. Debora sanoi Baarakille: ”Nouse, sillä tämä on se päivä, jona Herra antaa Siiseran sinun käsiisi. Herra on jo lähtenyt sinun edelläsi.” Niin Baarak tuli alas Taaborin vuorelta, ja 10.000 miestä oli hänen kanssaan.
15. Herra saattoi Baarakin miekan edessä hämminkiin Siiseran, kaikki hänen sotavaununsa ja hänen koko joukkonsa. Siisera astui alas vaunuistaan ja pakeni jalkaisin.
16. Baarak ajoi takaa sotavaunuja ja sotajoukkoa Haroset-Goojimiin saakka. Siiseran koko joukko kaatui miekan terään. Ketään ei pelastunut.
17. Siisera oli paennut jalkaisin Jaaelin, keeniläisen Heberin vaimon, teltalle. Jaabinin, Haasorin kuninkaan, ja keeniläisen Heberin perheen välillä oli näet rauha.
18. Jaael meni Siiseraa vastaan ja sanoi hänelle: ”Poikkea, herrani, poikkea minun luokseni, älä pelkää.” Niin tämä poikkesi hänen luokseen telttaan, ja Jaael pani peitteen hänen päälleen.
19. Siisera sanoi hänelle: ”Anna minulle vähän vettä juodakseni, sillä minun on jano.” Niin Jaael avasi maitoleilin, antoi hänen juoda ja peitti hänet.
20. Siisera sanoi hänelle: ”Asetu teltan ovelle. Jos joku tulee ja kysyy sinulta ja sanoo: ’Onko täällä ketään?’ niin vastaa: ’Ei ole’.”
21. Jaael, Heberin vaimo, otti käsiinsä telttavaarnan ja vasaran, hiipi Siiseran luo ja löi vaarnan hänen ohimoonsa, niin että se tunkeutui maahan asti. Hän oli näet väsymyksestä vaipunut sikeään uneen. Niin hän kuoli.
22. Silloin Baarak tuli ajaen Siiseraa takaa. Jaael meni häntä vastaan ja sanoi hänelle: ”Tule, minä näytän sinulle miehen, jota etsit.” Baarak tuli hänen luokseen ja näki Siiseran makaavan kuolleena, vaarna ohimossaan.
23. Näin Jumala sinä päivänä nöyryytti Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, israelilaisten edessä.
24. Israelilaisten käsi painoi yhä raskaammin Jaabinia, Kanaanin kuningasta, kunnes he tuhosivat hänet.

5. LUKU

Deboran voittolaulu

1. Sinä päivänä Debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat:
2. ”Johtajat ohjasivat Israelia, kansa oli altis. Siitä kiittäkää Herraa.
3. Kuulkaa, te kuninkaat, kuunnelkaa, te ruhtinaat. Herran kiitosta minä laulan, veisaan Herran, Israelin Jumalan, ylistystä.
4. Kun sinä, Herra, lähdit liikkeelle Seiristä, tulit astuen Edomin maasta, niin maa järisi, ja taivaan pilvet vuotivat vettä.
5. Vuoret järkkyivät Herran edessä, itsensä Siinain Herran, Israelin Jumalan, edessä.
6. Samgarin, Anatin pojan, päivinä, Jaaelin päivinä tiet olivat tyhjinä, matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja.
7. Israel oli johtoa vailla, peräti vailla, kunnes sinä, Debora, nousit, sinä äiti Israelissa.
8. He valitsivat uusia jumalia. Silloin oli sota porteilla asti, mutta ei näkynyt kilpeä, ei keihästä Israelin 40.000:n joukossa.
9. Sydämeni on kiintynyt Israelin johtomiehiin. Te kansan joukossa alttiit, kiittäkää Herraa.
10. Te, jotka ratsastatte valkoisilla aasintammoilla, te, jotka istutte matoilla, ja te, jotka kuljette teillä, puhukaa.
11. Laulu kuuluu juotto-ojilta, siellä ylistetään Herran vanhurskaita tekoja, hänen johdatuksensa vanhurskautta Israelissa. Silloin Herran kansa laskeutui porteille.
12. Herää, herää, Debora! Herää, herää, laula laulu! Nouse, Baarak! Ota vankeja saaliiksesi, sinä Abinoamin poika!
13. Pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo. Herran kansa tuli alas minun luokseni, sankarien joukko.
14. Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekiin. He seurasivat sinun joukkojesi mukana, Benjamin. Maakirista laskeutuivat johtomiehet, Sebulonista ne, jotka kantoivat kirjurinsauvaa*.
15. Isaskarin ruhtinaat tulivat Deboran kanssa, ja kuten Baarak, niin Isaskar: tämä kiiti tasangolle hänen jäljessään. Ruubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja.
16. Miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille, kuuntelemaan paimenpillin soittoa? Ruubenin suvuissa oli suuria neuvonpitoja.
17. Gilead pysyi alallaan tuolla puolella Jordanin. Entä Daan: miksi viipyi hän vierailla laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle ja pysyi alallaan valkamiensa luona.
18. Sebulon on kansa, joka antaa henkensä alttiiksi kuolemaan, samoin Naftali kentän kummuilla.
19. Kuninkaat tulivat ja taistelivat, Kanaanin kuninkaat taistelivat Taanakissa, Megiddon vesien varsilla. Mutta hopeaa he eivät saaneet saaliikseen.
20. Tähdet taivaalta kävivät sotaa, radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan.
21. Kiisonin puro tempasi heitä mukaansa, taistelujen puro, Kiisonin puro. Astu voimalla esiin, sieluni!
22. Hevosten kaviot tömistivät maata, kun urhot ajoivat, laskivat laukkaa.
23. Kirotkaa Meeros, sanoo Herran enkeli, kiroamalla kirotkaa sen asukkaat, koska he eivät tulleet Herran avuksi, Herran avuksi sankarien joukkoon.
24. Siunattu olkoon vaimojen joukossa Jaael, keeniläisen Heberin vaimo, siunattu teltoissa asuvien vaimojen joukossa.
25. Vettä toinen pyysi, maitoa hän antoi, toi juhlamaljassa kermaa.
26. Hän ojensi kätensä ottamaan vaarnan, hänen oikea kätensä työvasaran. Hän iski Siiseraa, murskasi hänen päänsä, musersi ja lävisti hänen ohimonsa.
27. Hänen jalkainsa juureen tämä vaipui, kaatui. Siihen, hänen jalkainsa juureen hän vaipui, kaatui. Hän jäi kuolleena makaamaan siihen, mihin vaipui.
28. Siiseran äiti katselee ikkunasta ja huutaa ristikon läpi: ’Miksi viipyvät hänen sotavaununsa tulemasta? Miksi hänen valjakkonsa askeleet ovat niin hitaat?’
29. Viisain hänen ruhtinattaristaan vastaa hänelle, ja hän kertaa itselleen tämän sanat:
30. ’Varmaankin he ovat saaneet saalista ja jakavat sitä: Tytön, kaksikin mieheen, kirjavaa kangasta saaliiksi Siiseralle, kirjavaa kangasta, kirjaeltua vaatetta saaliiksi, kaksi kirjaeltua, kirjavaa vaatetta saaliiksi, kaksi kirjaeltua, kirjavaa huivia saatujen saalisten kaulaan’.
31. Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra. Mutta ne, jotka Häntä rakastavat, ovat kuin aurinko, kun se nousee voimassaan.”
Maassa oli rauha 40 vuotta.

____________________________________

Lk 22:35-53

Mitä mukaan?

35. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa, laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?” He vastasivat: ”Ei mitään.”
36. Niin hän sanoi heille: ”Nyt taas, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, ja samoin laukun. Jolla ei ole, myyköön viittansa ja ostakoon miekan.
37. Sillä minä sanon teille, että tämän kirjoituksen on käytävä toteen minussa: ’Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon’. Mitä minusta on sanottu, on toteutuva.”
38. Opetuslapset sanoivat: ”Herra, tässä on kaksi miekkaa.” Hän vastasi: ”Se riittää.”

Rukoustaistelu Getsemanessa

39. Jeesus meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä.
40. Sinne tultuaan Jeesus sanoi heille: ”Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.”
41. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili:
42. ”Isä, jos tahdot, ota minulta pois tämä malja. Älköön kuitenkaan toteutuko minun tahtoni, vaan sinun.”
43. Hänelle ilmestyi silloin taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.
44. Tuskassaan Jeesus rukoili yhä hartaammin. Hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan.
45. Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa luo, hän tapasi heidät murheen tähden nukkumasta.
46. Hän sanoi heille: ”Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.”

Jeesus vangitaan

47. Hänen vielä puhuessaan tuli joukko miehiä oppaanaan Juudas, yksi niistä kahdestatoista. Hän tuli Jeesuksen luo suutelemaan häntä.
48. Jeesus sanoi hänelle: ”Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?”
49. Kun Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat: ”Herra, iskemmekö miekalla?”
50. Eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä irti oikean korvan.
51. Mutta Jeesus sanoi: ”Sallikaa vielä tämäkin.” Hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet.
52. Jeesus sanoi ylipapeille, temppelin vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan: ”Kuin rosvoa vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät mukananne.
53. Minä olen ollut joka päivä teidän luonanne temppelissä, ettekä te ole ojentaneet käsiänne minuun. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta.”

____________________________________

Ps 94:1-23

94. PSALMI

Herra rankaisee vääryyden tekijöitä

1. Sinä Jumala, Herra, sinä rankaiset oikeuden mukaan. Sinä vanhurskaasti rankaiseva Jumala, ilmesty kirkkaudessa.
2. Nouse, maan Tuomari, rankaise pöyhkeitä heidän teoistaan.
3. Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riehua?
4. He syytävät suustaan julkeita sanoja, he ovat röyhkeitä, kaikki nuo väärintekijät.
5. Sinun kansaasi, Herra, he runtelevat, ja sinun perintöosaasi he rasittavat.
6. He murhaavat leskiä ja muukalaisia, surmaavat orpoja.
7. He sanovat: ”Ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa.”
8. Ymmärtäkää, te kansan mielettömät ja typerät, milloin te tulette järkiinne?
9. Joka on luonut korvan, hänkö ei kuule? Joka on tehnyt silmän, hänkö ei näe?
10. Joka kansoja kasvattaa, hänkö ei rankaise, hän, joka opettaa ihmisille tietoa?
11. Herra tuntee ihmisten ajatukset, sillä he ovat kuin tuulen henkäys.
12. Onnellinen se mies, jota sinä, Herra, kuritat, ja jolle sinä opetat lakiasi
13. antaaksesi hänelle rauhan pahoina päivinä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta!
14. Ei Herra hylkää kansaansa eikä jätä perintöosaansa.
15. Oikeus on vielä tuleva voimaan, ja kaikki oikeamieliset noudattavat sitä.
16. Kuka nousee minun puolelleni pahoja vastaan, kuka asettuu rinnalleni väärintekijöitä vastaan?
17. Ellei Herra olisi minun apuni, pian sieluni asuisi hiljaisuuden maassa.
18. Kun minä ajattelen: ”Minun jalkani horjuu”, niin sinun armosi, Herra, tukee minua.
19. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, sinun lohdutuksesi ilahuttaa mieleni.
20. Onko sinun kanssasi yhteyttä turmion tuomioistuimella, jossa lain varjolla tehdään väkivaltaa,
21. vanhurskaan sielua ahdistetaan ja viaton veri tuomitaan syylliseksi?
22. Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on suojakallioni.
23. Hän rankaisee heitä ilkitöistä ja tuhoaa heidät pahuutensa tähden. Herra, meidän Jumalamme, hävittää heidät.

____________________________________

Snl 14:3-4

3. Tyhmän suussa on ylpeydelle vitsa, mutta viisaat valvovat huuliaan.
4. Missä ei ole nautoja, siellä seimi on tyhjä, mutta härkien voimalla saadaan runsas sato.

Scroll to Top