Raamattu vuodessa huhtikuu 26

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 26
____________________________________

Tuom 6:1-40

6. LUKU

Midianilaisten sortovalta

1. Israelilaiset tekivät. sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.
2. Israel sai tuntea Midianin käden voimaa. Israelilaiset suojautuivat midianilaisia vastaan onkaloihin, joita on vuorissa, luoliin ja vuorilinnoihin.
3. Joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet tulivat ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa.
4. He leiriytyvät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon Gassaa myöten. He eivät jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja.
5. He lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat. Heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään.
6. Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden. Niin israelilaiset huusivat Herran puoleen.
7. Kun he huusivat Herran puoleen Midianin tähden,
8. Herra lähetti heidän luokseen profeetan, joka sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä.
9. Minä pelastin teidät egyptiläisten ja kaikkien sortajainne käsistä. Karkottaen heidät teidän tieltänne minä annoin teille heidän maansa.
10. Minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää pelätkö niiden amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette totelleet minua.”

Gideon

11. Silloin Herran enkeli tuli ja istui sen Ofran tammen alle, joka kuului abieseriläiselle Jooaalle. Tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12. Herran enkeli ilmestyi ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13. Gideon vastasi: ”Voi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on kohdannut meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin valtaan.”
14. Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin käsistä. Minä lähetän sinut.”
15. Gideon vastasi: ”Voi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen vähäisin isäni perheessä.”
16. Herra sanoi hänelle: ”Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset kuin yhden ainoan miehen.”
17. Gideon sanoi: ”Jos olen saanut armon silmiesi edessä, osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani.
18. Älä poistu täältä, ennen kuin tulen takaisin luoksesi, tuon uhrilahjani ja panen sen eteesi.” Hän sanoi: ”Minä jään, kunnes tulet takaisin.”
19. Gideon meni ja valmisti vohlan sekä eefa-mitan jauhoja happamattomiksi leiviksi, pani lihan koriin ja liemen pataan, vei ne hänen luokseen tammen alle ja pani ne tarjolle.
20. Jumalan enkeli sanoi hänelle: ”Ota liha ja happamattomat leivät, pane ne tälle kalliolle ja vuodata liemi.” Gideon teki niin.
21. Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, kosketti sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä. Silloin kalliosta nousi tuli, joka kulutti lihan ja happamattomat leivät. Herran enkeli katosi hänen näkyvistään.
22. Kun Gideon tajusi, että se oli Herran enkeli, hän sanoi: ”Voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!”
23. Herra sanoi hänelle: ”Rauha sinulle! Älä pelkää, sinä et kuole.”
24. Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi: ”Herra on rauha.” Se on vielä tänäkin päivänä abieseriläisten Ofrassa.

Baalin alttarin ja aseran hävittäminen

25. Sinä yönä Herra sanoi Gideonille: ”Ota härkä, joka on isälläsi, ja toinen 7-vuotias härkä. Hajota Baalin alttari, joka on isälläsi, ja hakkaa maahan sen vieressä oleva asera-paalu.
26. Rakenna tämän vuorenkukkulan laelle ladotuista kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Ota sitten toinen härkä ja uhraa se polttouhriksi halkojen päällä, jotka saat hakkaamastasi asera-pylväästä.”
27. Gideon otti kymmenen palvelijaansa ja teki, mitä Herra oli käskenyt. Kun hän isänsä perhettä ja kaupungin miehiä peläten ei uskaltanut tehdä sitä päivällä, hän teki sen yöllä.
28. Kun kaupungin miehet varhain seuraavana aamuna nousivat, he näkivät, että Baalin alttari oli kukistettu ja asera-pylväs sen vieressä hakattu maahan, ja että toinen härkä oli uhrattu polttouhriksi vastarakennetulla alttarilla.
29. He kyselivät toisiltaan: ”Kuka on tämän tehnyt?” Kun he tutkivat ja tiedustelivat asiaa, heille sanottiin: ”Gideon, Jooaan poika, on sen tehnyt.”
30. Silloin kaupungin miehet sanoivat Jooaalle: ”Tuo tänne poikasi, hänen täytyy kuolla, sillä hän on kukistanut Baalin alttarin ja hakannut maahan asera-pylvään sen vierestä.”
31. Jooas vastasi kaikille ympärillään seisoville: ”Tekö ajatte Baalin asiaa, tekö autatte häntä? Joka ajaa hänen asiaansa, rangaistakoon kuolemalla ennen huomisaamua. Jos hän on jumala, ajakoon itse asiansa, koska kukistettu alttari oli hänen.”
32. Sinä päivänä Gideon sai nimekseen Jerubbaal*, sillä sanottiin: ”Baal ajakoon itse asiansa häntä vastaan, koska hän on kukistanut tämän alttarin.”

Midianilaisten ym. tulo

33. Kaikkia midianilaisia, amalekilaisia ja Idän miehiä oli kokoontunut yhteen, tullut virran yli ja leiriytynyt Jisreelin tasangolle.
34. Herran Henki täytti silloin Gideonin. Hän puhalsi pasuunaan, ja niin abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä.
35. Hän lähetti sananviejiä koko Manasseen, ja niin heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Hän lähetti viestinviejiä myös Asseriin, Sebuloniin ja Naftaliin, ja nämäkin lähtivät vihollisia vastaan.

Villakokeet

36. Gideon sanoi Jumalalle: ”Jos aiot käyttää minua Israelin vapauttamiseen, kuten olet puhunut,[osoita se minulle]:
37. Minä panen nämä kerityt villat puimatantereelle: Jos kastetta tulee ainoastaan villoihin, ja kaikki muu maa jää kuivaksi, niin minä tiedän siitä, että sinä teet minusta Israelin vapauttajan, kuten olet puhunut.”
38. Niin tapahtuikin. Kun hän varhain seuraavana päivänä nousi ja puristi villoja, hän pusersi kastetta villoista koko vesimaljan täyden.
39. Gideon sanoi Jumalalle: ”Älä vihastu minuun, jos vielä kerran puhun. Anna minun vielä kerran tehdä koe villoilla. Anna ainoastaan villojen jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muualle maahan.”
40. Jumala teki niin sinä yönä: Ainoastaan villat jäivät kuiviksi, ja kastetta tuli kaikkialle muualle maahan.

____________________________________

Lk 22:54 – 23:12

Pietari kieltää Jeesuksen

54. Otettuaan Jeesuksen kiinni he kuljettivat hänet pois, vieden hänet ylimmäisen papin taloon. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä.
55. Esipihan keskelle sytytettiin nuotio. Kun väki asettui sen ympärille istumaan, Pietari istui heidän joukkoonsa.
56. Muuan palvelijatar näki hänen istuvan tulen ääressä, katsoi häntä tarkaten ja sanoi: ”Tämäkin oli hänen kanssaan.”
57. Pietari kielsi sanoen: ”Nainen, en tunne häntä.”
58. Vähän ajan kuluttua hänet näki eräs mies ja sanoi: ”Sinäkin olet yksi heistä.” Mutta Pietari vastasi: ”Mies, en ole.”
59. Noin tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti: ”Kyllä tuokin varmasti oli hänen kanssaan. Onhan hän galilealainen.”
60. Mutta Pietari sanoi: ”Mies, en ymmärrä, mitä sanot.” Siinä samassa, hänen vielä puhuessaan, kukko lauloi.
61. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Niin Pietari muisti, että Herra oli sanonut: ”Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kiellät minut kolmesti.”
62. Hän meni ulos ja itki katkerasti.

Jeesusta pilkataan

63. Miehet, joiden käsissä Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä.
64. He peittivät hänen kasvonsa ja kysyivät häneltä: ”Profetoi, kuka sinua löi!”
65. Paljon muitakin pilkkasanoja he puhuivat häntä vastaan.

Suuren Neuvoston edessä

66. Päivän valjetessa kansan vanhimmat, ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja veivät Jeesuksen heidän Neuvostonsa eteen.
67. He sanoivat hänelle: ”Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille.” Hän vastasi: ”Jos sanon sen teille, te ette usko.
68. Jos minä kysyn, te ette vastaa.
69. Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella.”
70. Silloin he kaikki sanoivat: ”Sinä siis olet Jumalan Poika?” Hän vastasi: ”Tepä sen sanotte, että minä olen*.
71. Niin he sanoivat: ”Mitä me enää tarvitsemme todistusta? Mehän olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan.”

23. LUKU

Pilatuksen edessä

1. He nousivat, koko joukko, ja veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen.
2. Ryhtyen syyttämään häntä he sanoivat: ”Me olemme havainneet tämän villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, Kuninkaaksi.”
3. Pilatus kysyi häneltä: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Hän vastasi: ”Sinäpä sen sanot.”
4. Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: ”Minä en löydä mitään syytä tässä miehessä.”
5. Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: ”Hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa kansaa kaikkialla Juudeassa, alkaen Galileasta tänne asti.”
6. Kuullessaan sen Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen.
7. Saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta Pilatus lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin oli niinä päivinä Jerusalemissa.

Jeesus Herodes Antipaan edessä

8. Nähdessään Jeesuksen Herodes ihastui suuresti. Hän oli jo pitkän aikaa halunnut nähdä hänet, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeteon.
9. Hän kyseli Jeesukselta monenlaista, mutta tämä ei vastannut hänelle mitään.
10. Ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät Jeesusta kiivaasti.
11. Herodes sotilaineen kohteli Jeesusta halveksivasti ja pilkkasi häntä. Puettuaan hänet loistavaan pukuun Herodes lähetti hänet takaisin Pilatuksen luo.
12. Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään. He olivat ennen tätä olleet vihamielisiä toisiaan kohtaan.

____________________________________

Ps 95:1 – 96:13

95. PSALMI

Kiittäkää ja totelkaa Herraa!

1. Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle.
2. Käykäämme hänen kasvojensa eteen kiittäen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä.
3. Sillä Herra on suuri Jumala, suuri Kuningas yli kaikkien jumalien.
4. Maan syvyydet ovat hänen vallassaan, ja hänen ovat vuorten kukkulat.
5. Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt, ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat valmistaneet.
6. Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, langetkaamme polvillemme Herran, meidän Luojamme, eteen.
7. Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee.
Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo:
8. ”Älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin Meribassa, kuten Massan päivänä erämaassa,
9. jossa teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni.
10. Minä olin 40 vuotta kyllästynyt siihen sukuun ja sanoin: ’He ovat kansa, jonka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo tietää minun teistäni’.
11. Niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni’.”

96. PSALMI

Herralle uusi virsi

1. Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.
2. Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojaan,
3. ilmoittakaa kansojen keskuudessa hänen kunniaansa, hänen ihmeitään kaikkien kansojen parissa.
4. Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalien.
5. Kaikki pakanain jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.
6. Herraus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, kiitos ja ylistys hänen pyhäkössään.
7. Te kansojen sukukunnat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
8. tunnustakaa hänen nimensä kunnia. Tuokaa uhrilahjoja, tulkaa hänen pyhäkkönsä pihaan.
9. Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa.
10. Sanokaa kansojen keskuudessa: ”Herra on kuningas!” Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansoja oikeuden mukaan.
11. Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa, pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on.
12. Ihastukoon maa ja kaikki siinä oleva, riemuitkoot kaikki metsän puut
13. Herran edessä, sillä hän tulee! Hän tulee hallitsemaan maata. Hän tuomitsee ja hallitsee* maanpiiriä vanhurskaasti ja kansoja uskollisesti.

____________________________________

Snl 14:5-6

5. Uskollinen todistaja ei valehtele, mutta väärä todistaja puhuu valheita.
6. Pilkkaaja etsii viisautta turhaan, mutta ymmärtävän on helppo saada tietoa.

Scroll to Top