Raamattu vuodessa huhtikuu 27

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 27
____________________________________

Tuom 7:1 – 8:17

7. LUKU

Gideon voittaa midianilaiset

1. Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri oli tasangolla Mooren kukkulasta pohjoiseen.
2. Herra sanoi Gideonille: ”Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä antaakseni Midianin heidän käsiinsä. Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa: ’Oma käteni vapautti minut’.
3. Julista kansan kuullen: ’Joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta’.” Niin kansasta palasi takaisin 22.000, ja 10.000 jäi.
4. Herra sanoi Gideonille: ”Vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä erottelen siellä heidät sinulle. Kenestä minä sanon: ’Tämä lähteköön kanssasi, hän lähteköön kanssasi. Mutta jokainen, josta sinulle sanon: ’Tämä älköön lähtekö kanssasi’, hän älköön lähtekö.”
5. Gideon vei väen alas veden ääreen. Herra sanoi hänelle: ”Aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään, niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodakseen.”
6. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä.
7. Herra sanoi Gideonille: ”Niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi. Kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa.”
8. Väki otti mukaansa eväät ja pasuunansa. Gideon päästi kaikki muut Israelin miehet menemään kunkin majalleen, pitäen luonaan vain 300 miestä. Midianilaisten leiri oli alempana tasangolla.
9. Sinä yönä Herra sanoi Gideonille: ”Nouse ja käy leirin kimppuun, niin minä annan sen sinun käsiisi.
10. Jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, mene palvelijasi Puuran kanssa alas leiriin
11. ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Siitä saat rohkeutta käydä leirin kimppuun.” Niin Gideon meni palvelijansa Puuran kanssa alas leirin etuvartijoiden luo.
12. Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkinaisia Idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja. Heidän kameleillaan ei ollut määrää, niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla.
13. Gideonin tultua muuan mies kertoi untaan toiselle. Hän sanoi: ”Minä näin unta: Ohraleipäkakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui, käänsi sen ylösalaisin, ja teltta jäi kumoon.
14. Toinen sanoi: ”Se ei ole muu kuin israelilaisen Gideonin, Jooaan pojan, miekka. Jumala antaa hänen käsiinsä Midianin ja koko leirin.”
15. Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, hän kumartui ja rukoili. Sitten hän palasi Israelin leiriin ja sanoi: ”Nouskaa! Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsiinne.”
16. Hän jakoi 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasuunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa.
17. Hän sanoi heille: ”Tarkatkaa minua ja tehkää samoin kuin minä. Kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää, kuten minä teen.
18. Kun minä ja kaikki kanssani olevat puhallamme pasuunoihin, niin puhaltakaa tekin pasuunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa: ’Herran ja Gideonin puolesta!'”
19. Gideon ja ne 100 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat oli juuri asetettu paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasuunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään.
20. Ne kolme joukkoa puhalsivat pasuunoihin. He murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasuunat, puhalsivat niihin ja huusivat: ”Herran ja Gideonin miekka!”
21. He seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat.
22. Heidän puhaltaessaan niihin 300 pasuunaan Herra käänsi koko leirissä toisen miekan toista vastaan. Leirissä oleva väki pakeni Beet-Sittaan asti Sereraan päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan rantaan saakka.
23. Israelin miehiä kutsuttiin koolle Naftalista, Asserista ja Manassesta, ja he ajoivat midianilaisia takaa.
24. Gideon oli lähettänyt viestinviejiä koko Efraimin vuoristoon, sanomaan: ”Tulkaa alas midianilaisia vastaan ja vallatkaa heidän tieltään vedet Beet-Baaraan asti sekä Jordan.” Näin kaikki Efraimin miehet kutsuttiin koolle, ja he valtasivat vedet Beet-Baaraan asti sekä Jordanin.
25. He ottivat vangiksi kaksi midianilaisten ruhtinasta, Oorebin ja Seebin. Oorebin he surmasivat Oorebin kalliolla, ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuurnan luona, ja he ajoivat takaa midianilaisia. Oorebin ja Seebin päät he toivat Gideonille tuolta puolelta Jordanin.

8. LUKU

Sebah ja Salmunna

1. Efraimin miehet sanoivat Gideonille: ”Miksi teit meille sen, ettet kutsunut meitä, kun menit taistelemaan midianilaisia vastaan?” He riitelivät kovasti häntä vastaan.
2. Gideon vastasi heille: ”Mitä minä sitten olen tehnyt teihin verraten? Eikö Efraimin jälkikorjuu ole parempi kuin Abieserin viininkorjuu?
3. Teidän käsiinnehän Jumala antoi midianilaisten ruhtinaat Oorebin ja Seebin. Mitä minä olen voinut tehdä teihin verraten?” Kun hän puhui näin, heidän suuttumuksensa häneen asettui.
4. Gideon tuli Jordanille ja meni sen yli, hän ja ne 300 miestä, jotka olivat hänen kanssaan. He olivat uuvuksissa takaa-ajosta.
5. Hän sanoi Sukkotin miehille: ”Antakaa joitakin leipäkakkuja väelle, joka seuraa minua, sillä he ovat uuvuksissa. Minä olen ajamassa takaa midianilaisten kuninkaita Sebahia ja Salmunnaa.”
6. Mutta Sukkotin päämiehet vatasivat: ”Onko sinulla sitten Sebahin ja Salmunnan nyrkki jo kädessäsi, että antaisimme leipää sinun sotajoukollesi?”
7. Gideon vastasi: ”Hyvä! Kun Herra antaa Sebahin ja Salmunnan minun käsiini, minä puin teidän lihanne rikki erämaan orjantappuroilla ja piikkipensilla.”
8. Hän nousi sieltä Penueliin ja puhui heille samalla tavalla. Penuelin miehet vastasivat hänelle samoin kuin sukkotilaiset olivat vastanneet.
9. Hän sanoi myös Penuelin miehille: ”Jahka palaan voittajana, minä kukistan tämän tornin.”
10. Sebah ja Salmunna olivat Karkorissa ja heidän joukkonsa heidän kanssaan, noin 15.000 miestä, kaikki, mitä oli jäljellä Idän miesten koko joukosta. Kaatunut oli 120.000 miekkamiestä.
11. Gideon kulki teltoissa-eläjien tietä Noobahin ja Jogbehan itäpuolitse ja voitti joukon, kun se oli huoletonna leirissään.
12. Sebah ja Salmunna pakenivat, mutta hän ajoi heitä takaa. Hän otti vangiksi molemmat midianilaisten kuninkaat, Sebahin ja Salmunnan, saatettuaan heidän koko leirinsä pakokauhun valtaan.
13. Gideon, Jooaan poika, palasi taistelusta Hereksen solalta.
14. Hän otti kiinni erään nuorukaisen, joka oli Sukkotin miehiä, ja kyseli häneltä. Tämä kirjoitti hänelle Sukkotin päämiehet ja vanhimmat, 77 miestä.
15. Tullessaan sitten Sukkotin miesten luo hän sanoi: ”Tässä ovat nyt Sebah ja Salmunna, joilla te pilkkasitte minua sanoen: ’Onko sinulla sitten Sebahin ja Salmunnan nyrkki jo kädessäsi, että antaisimme leipää sinun uupuneille miehillesi?'”
16. Hän pidätti kaupungin vanhimmat, otti erämaan orjantappuroita ja piikkipensaita ja antoi Sukkotin miesten maistaa niitä.
17. Hän myös kukisti Penuelin tornin ja surmasi kaupungin miehet.

____________________________________

Lk 23:13-43

Jeesus vai Barabbas

13. Pilatus kutsui kokoon ylipapit, hallitusmiehet ja kansan
14. ja sanoi heille: ”Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan villitsijänä. Minä olen tutkinut häntä teidän läsnäollessanne enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte.
15. Ei myöskään Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman.
16. Kuritettuani häntä minä siis päästän hänet vapaaksi.”
17. [Hänen näet täytyi juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi.]*.
18. Silloin he huusivat kaikki yhdessä: ”Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas.”
19. Tämä oli heitetty vankilaan kaupungissa tapahtuneesta mellakasta ja murhasta.
20. Pilatus puhui heille jälleen, haluten vapauttaa Jeesuksen.
21. Mutta he huusivat: ”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!”
22. Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: ”Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis päästän hänet.”
23. Mutta he painostivat häntä kovilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi, ja heidän huutonsa pääsivät voitolle.
24. Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.
25. Hän vapautti mellakasta ja murhasta vankilaan heitetyn, jota he pyysivät, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa.

Jeesus ristiinnaulitaan

26. Viedessään Jeesusta pois he tapasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa maalta. He panivat ristin hänen kannettavakseen Jeesuksen jäljessä.
27. Häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä.
28. Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: ”Jerusalemin tyttäret, älkää itkekö minua, vaan itkekää itseänne ja lapsianne.
29. Päivät tulevat, jolloin sanotaan: ’Autuaita ovat hedelmättömät ja kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet’.
30. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: ’Langetkaa meidän päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät’.
31. Jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?”
32. Myös kaksi muuta, pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.

Jeesus ristillä

33. Kun he tulivat paikalle, jota sanotaan Pääkallo[npaika]ksi, [Golgataksi], he ristiinnaulitsivat siellä hänet ja pahantekijät, toisen oikealle toisen vasemmalle puolelle.
34. Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
35. Kansa seisoi ja katseli. Hallitusmiehetkin ivasivat Jeesusta ja sanoivat: ”Muita hän on auttanut. Auttakoon itseään, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu.”
36. Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He menivät hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä
37. ja sanoivat: ”Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi.”
38. Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus: ”Tämä on juutalaisten kuningas.”
39. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä ivasi häntä: ”Etkö sinä ole Kristus? Pelasta itsesi ja meidät.”
40. Mutta toinen nuhteli häntä: ”Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman tuomion alainen?
41. Me kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa.”
42. Hän lisäsi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
43. Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa.”

____________________________________

Ps 97:1 – 98:9

97. PSALMI

Herra hallitsee

1. Herra on kuningas! Riemuitkoon maa! Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on!
2. Pilvi ja pimeys on hänen ympärillään, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus.
3. Tuli käy hänen edellään ja polttaa kaikki hänen vihollisensa.
4. Hänen salamansa valaisevat maanpiiriä. Maa näkee sen ja vapisee.
5. Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä.
6. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
7. Kaikki kuvien kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka kerskaavat epäjumalista. Kumartakaa häntä, kaikki ylhäiset*.
8. Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra.
9. Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, yli kaikkien jumalien*.
10. Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskasten sielut, jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa.
11. Vanhurskaalle koittaa valo ja oikeamielisille ilo.
12. Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Ylistäkää hänen pyhää nimeään.

98. PSALMI

Uusi virsi Herralle

1. Psalmi. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on tehnyt ihmeitä. Hän on saanut voiton oikealla kädellään ja pyhällä voimallaan*.
2. Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa kansojen silmien edessä.
3. Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin kansaa kohtaan. Kaikki maan ääret ovat nähneet Jumalamme pelastuksen.
4. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa, riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta.
5. Veisatkaa Herran kiitosta kitaralla, kitaralla ja ylistysvirren sävelillä,
6. vaskitorvilla ja pasuunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran, Kuninkaan, edessä.
7. Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja siinä asuvat.
8. Paukuttakoot käsiään virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot
9. Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan ja hallitsemaan maata. Hän tuomitsee ja hallitsee* maanpiiriä vanhurskaasti ja kansoja oikeuden mukaan.

____________________________________

Snl 14:7-8

7. Pysy loitolla tyhmästä miehestä: et tule tuntemaan tiedon huulia.
8. Järkevän viisaus on valvoa vaellustaan. Tyhmien hulluus on petollinen.

Scroll to Top