Raamattu vuodessa huhtikuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 28
____________________________________

Tuom 8:18 – 9:21

18. Sitten hän kysyi Sebahilta ja Salmunnalta: ”Minkä näköisiä olivat ne miehet, jotka te tapoitte Taaborilla?” He vastasivat: ”He olivat kuten sinä. Jokainen oli varreltaan kuin kuninkaan poika.”
19. Gideon sanoi: ”He olivat minun veljiäni, minun äitini poikia. Niin totta kuin Herra elää: Jos te olisitte jättäneet heidät henkiin, minä en surmaisi teitä.”
20. Hän sanoi Jeterille, esikoiselleen: ”Nouse ja surmaa heidät.” Mutta nuorukainen ei paljastanut miekkaansa, sillä hän pelkäsi, koska oli vielä nuori.
21. Silloin Sebah ja Salmunna sanoivat: ”Nouse sinä ja pistä meidät kuoliaaksi, sillä miehellä on miehen voima.” Niin Gideon nousi ja surmasi Sebahin ja Salmunnan. Hän otti puolikuukorut
heidän kameliensa kaulasta.
22. Israelin miehet sanoivat Gideonille: ”Hallitse sinä meitä, sekä sinä itse että sinun poikasi ja poikasi poika. Sinähän olet vapauttanut meidän Midianin käsistä.”
23. Gideon vastasi: ”En minä hallitse teitä, eikä minun poikani ole hallitseva teitä. Herra on teitä hallitseva.”
24. Hän kuitenkin lisäsi: ”Yhtä minä pyydän teiltä: Antakoon kukin minulle heiltä saaliiksi saamansa nenärenkaan.” Heikäläisillä näet on kultaiset nenärenkaat, koska ovat ismaelilaisia.
25. He vastasivat: ”Annamme mielellämme.” He levittivät viitan ja heittivät siihen kukin saaliiksi saamansa nenärenkaan.
26. Hänen pyytämänsä kultaiset nenärenkaat painoivat 1700 kultasekeliä, lukuunottamatta niitä puolikuukoruja, korvarenkaita ja purppuravaatteita, joita midianilaisten kuninkaat olivat kantaneet, ja heidän kameliensa kaulavitjoja.

Gideonin kasukkasynti

27. Gideon valmisti niistä efod-kasukan*, jonka hän sijoitti kaupunkiinsa Ofraan. Koko Israel kulki siellä haureudessa sen jäljessä. Se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheelleen.
28. Näin Midianin täytyi nöyrtyä israelilaisten edessä, eikä se enää nostanut päätään. Maassa oli rauha 40 vuotta, Gideonin elinajan.
29. Jerubbaal (Gideon), Jooaan poika, meni ja jäi asumaan taloonsa.
30. Gideonilla oli 70 poikaa, jotka olivat lähteneet hänen kupeistaan, sillä hänellä oli monta vaimoa.
31. Myös hänen sivuvaimonsa, joka hänellä oli Sikemissä, synnytti hänelle pojan ja antoi tälle nimen Abimelek.

Gideon kuolee

32. Päästyään korkeaan ikään Gideon, Jooaan poika, kuoli ja hänet haudattiin isänsä Jooaan hautaan abieseriläisten Ofraan.

Jälleen palvomaan baaleja

33. Kun Gideon oli kuollut, israelilaiset lähtivät jälleen haureudessa seuraamaan baaleja, ottaen Baal-Beritin* jumalakseen.
34. Israelilaiset eivät enää muistaneet Herraa, Jumalaansa, joka oli pelastanut heidät kaikkien heidän ympärillään asuvien vihollistensa käsistä.
35. He eivät myöskään osoittaneet Jerubbaalin, Gideonin, perheelle kiitollisuutta sen hyvän tähden, mitä hän oli tehnyt Israelille.

9. LUKU

Abimelek Sikemin kuninkaaksi

1. Abimelek, Jerubbaalin (Gideonin) poika, meni Sikemiin äitinsä veljien luo. Hän puhui heille ja kaikille, jotka olivat sukua hänen äitinsä isän perheelle, ja sanoi:
2. ”Puhukaa kaikkien Sikemin miesten kuullen: kumpi teille on parempi, sekö, että teitä hallitsee 70 miestä, kaikki Jerubbaalin pojat, vai että teitä hallitsee yksi mies? Muistakaa, että minä olen teidän luutanne ja lihaanne.”
3. Hänen äitinsä veljet puhuivat kaiken tämän hänen puolestaan kaikkien Sikemin miesten kuullen. Niin heidän sydämensä taipui Abimelekin puolelle. He sanoivat: ”Hän on meidän veljemme.”
4. He antoivat Abimelekille 70 hopeasekeliä Baal-Beritin temppelistä. Niillä tämä palkkasi tyhjäntoimittajia ja huikentelijoita, ja nämä seurasivat häntä.
5. Sitten hän lähti isänsä taloon Ofraan ja surmasi veljensä, Jerubbaalin pojat, 70 miestä, saman kiven päällä. Jootam, Jerubbaalin nuorin poika, kuitenkin jäi henkiin, sillä hän oli piiloutunut.
6. Sen jälkeen kaikki Sikemin miehet kokoontuivat Millon väen kanssa ja tekivät Abimelekin kuninkaaksi Sikemissä olevan Muistomerkkitammen luona.

Jootamin puhe

7. Kun tästä kerrottiin Jootamille, hän meni, asettui seisomaan Garissimin vuoren laelle, korotti äänensä, huusi ja sanoi heille: ”Kuulkaa minua, te Sikemin miehet, että Jumalakin kuulisi teitä.
8. Puut lähtivät voitelemaan itselleen kuningasta. He sanoivat öljypuulle: ’Ole sinä meidän kuninkaamme’.
9. Mutta öljypuu vastasi heille: ’Jättäisinkö minä lihavuuteni, josta jumalat ja ihmiset minua ylistävät, mennäkseni huojumaan muita puita ylempänä!’
10. Niin puut sanoivat viikunapuulle: ’Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme’.
11. Mutta viikunapuu vastasi heille: ’Jättäisinkö minä makeuteni ja hyvät antimeni, mennäkseni huojumaan muita puita ylempänä!’
12. Niin puut sanoivat viiniköynnökselle: ’Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme’.
13. Mutta viiniköynnös vastasi heille: ’Jättäisinkö minä mehuni, joka saa jumalat ja ihmiset iloisiksi, mennäkseni huojumaan muita puita ylempänä!’
14. Niin kaikki puut sanoivat orjantappuralle: ’Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme’.
15. Orjantappura vastasi puille: ’Jos te todella aiotte voidella minut kuninkaaksenne, niin tulkaa ja etsikää suojaa minun varjossani. Mutta ellette, niin tuli lähtee orjantappurasta ja kuluttaa Libanonin setrit’.
16. Olettekohan te menetelleet uskollisesti ja rehellisesti tehdessänne Abimelekin kuninkaaksi? Oletteko kohdelleet hyvin Jerubbaalia ja hänen perhettään, palkiten häntä siitä, mitä hyvää hän on tehnyt teille?
17. Sotihan minun isäni teidän puolestanne, pani alttiiksi henkensä ja pelasti teidät Midianin käsistä.
18. Te olette tänä päivänä nousseet isäni perhettä vastaan ja surmanneet saman kiven päällä hänen poikansa, 70 miestä. Te olette tehneet Abimelekin, hänen orjattarensa pojan, Sikemin miesten kuninkaaksi, koska hän on teidän veljenne.
19. Jos te olette tänä päivänä menetelleet uskollisesti ja rehellisesti Jerubbaalia ja hänen perhettään kohtaan, niin olkoon teillä iloa Abimelekista, ja hänelläkin olkoon iloa teistä.
20. Mutta ellette ole, niin lähteköön tuli Abimelekista ja kuluttakoon Sikemin miehet sekä Millon väen. Samoin lähteköön tuli Sikemin miehistä ja kuluttakoon Abimelekin.”
21. Sitten Jootam lähti pakoon ja pääsi pakenemaan Beeriin. Hän asettui sinne suojaan veljeltään Abimelekilta.

____________________________________

Lk 23:44 – 24:12

44. Oli jo noin kuudes tunti. Silloin [keskipäivällä] tuli yli koko maan pimeys, jota kesti yhdeksänteen tuntiin asti.
45. Auringon ollessa pimentyneenä repesi temppelin väliverho* keskeltä kahtia.

Jeesus kuolee

46. Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni.” Sen sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.
47. Nähdessään, mitä tapahtui, sadanpäällikkö antoi Jumalalle kunnian ja sanoi: ”Totisesti, tämä oli vanhurskas mies.”
48. Kun kaikki ihmiset, jotka olivat kokoontuneet katselemaan tätä, näkivät, mitä tapahtui, he löivät rintaansa ja menivät pois.
49. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki taampana, myös naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

Jeesus haudataan

50. Suuren neuvoston jäsen, jonka nimi oli Joosef, hyvä ja vanhurskas mies, ei ollut suostunut heidän hankkeeseensa ja tekoonsa.
51. Hän oli kotoisin Arimatiasta*, juutalaisten kaupungista, ja odotti Jumalan valtakuntaa.
52. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
53. Otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautaan, johon ketään ei vielä oltu haudattu.
54. Silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamassa.
55. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, seurasivat mukana ja katselivat kuinka hänen ruumiinsa pantiin hautaan.
56. Palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita. Mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.

24. LUKU

Jeesus nousee kuolleista

1. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen varhain aamulla naiset tulivat haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit.
2. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta.
3. Kun he menivät siihen sisälle, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.
4. Heidän ollessaan tästä ymmällä heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevissä vaatteissa.
5. He pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan. Mutta miehet sanoivat heille: ”Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta?
6. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, että ollessaan vielä Galileassa hän
7. sanoi: ’Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös’.”
8. Silloin he muistivat hänen sanansa.
9. Naiset palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille.
10. He olivat Magdalan Maria, Johanna, Maria Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssaan.
11. Näiden puheet olivat kuitenkin heidän mielestään turhia, eivätkä he uskoneet heitä.
12. Pietari nousi kuitenkin ja juoksi haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki siellä vain käärinliinat. Hän lähti pois ihmetellen itsekseen, mitä oli tapahtunut.

____________________________________

Ps 99:1-9

99. PSALMI

Herra on kuningas

1. Herra on Kuningas, vaviskoot kansat. Hänen valtaistuintaan kannattavat kerubit. Vapise, maa!
2. Suuri on Herra Siionissa, korkea yli kaikkien kansojen.
3. He ylistävät sinun suurta ja peljättävää nimeäsi. Hän on pyhä.
4. Kuninkaan voima on siinä, että hän rakastaa oikeutta. Sinä olet saattanut oikeuden voimaan, toimitat oikeutta ja vanhurskautta Jaakobissa.
5. Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen jalkojensa astinlaudan eteen. Hän on pyhä.
6. Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan, ja Samuel kuului niihin, jotka avuksi huusivat hänen nimeään. He huusivat Herraa, ja hän vastasi heille.
7. Hän puhui heille pilvenpatsaasta. He noudattivat hänen säädöksiään ja käskyjä, jotka hän oli heille antanut.
8. Herra, meidän Jumalamme, sinä vastasit heille, olit heille anteeksiantava Jumala, vaikkakin rankaisit heidän pahat tekonsa.
9. Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, rukoilkaa kumartuneina hänen pyhää vuortaan kohti. Herra, meidän Jumalamme, on pyhä.

____________________________________

Snl 14:9-10

9. Tyhmät pilkkaavat vikauhria, mutta oikeamielisten luona on [Herran] armosuosio.
10. Sydän tuntee oman surunsa, eikä vieras saa sekaantua sen iloon.

Scroll to Top