Raamattu vuodessa huhtikuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 8
____________________________________

5Ms 32:28-52

28. He ovat neuvoton kansa, eikä heissä ole ymmärrystä.
29. Jos he olisivat viisaita, he käsittäisivät tämän, he ymmärtäisivät, mikä on heidän loppunsa.
30. Kuinka yksi ajaisi takaa 1000, kuinka kaksi ajaisi pakoon 10.000, jollei heidän kallionsa olisi heitä myynyt ja Herra luovuttanut heitä!
31. Heidän kallionsa ei ole kuten meidän kalliomme. Niin vihollisemmekin päättelevät.
32. Sodoman viiniköynnöksiä ovat heidän viiniköynnöksensä, se on kotoisin Gomorran viinitarhoista. Heidän rypäleensä ovat myrkkyrypäleitä, heidän rypäleterttunsa ovat karvaita.
33. Heidän viininsä on lohikäärmeitten kähyä, kyykäärmeitten kauheaa myrkkyä.
34. Eikö sitä ole talletettuna minun takanani, sinetillä lukittuna minun aitoissani?
35. Minun on kosto ja rankaisu siihen päivään saakka, jolloin heidän jalkansa horjuu. Heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä odottaa, tulee rientäen.
36. Herra hankkii oikeuden kansalleen ja armahtaa palvelijoitaan, kun hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki on lopussa.
37. Silloin hän kysyy: ’Missä ovat nyt heidän jumalansa, missä kallio, johon he turvasivat,
38. missä ne, jotka söivät heidän teurasuhriensa rasvan ja joivat heidän juomauhriensa viinin?’ Nouskoot ne auttamaan teitä, olkoot ne teidän suojananne.
39. Nähkää nyt, että minä, minä olen, eikä yhtään jumalaa ole rinnallani. Minä aiheutan kuoleman ja teen eläväksi, minä lyön ja parannan, eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni.
40. Minä nostan käteni taivasta kohti ja sanon: Niin totta kuin minä elän iäti, kun minä teroitan miekkani salaman,
41. kun käteni ryhtyy pitämään tuomiota, minä rankaisen vastustajiani ja maksan* vihamiehilleni. Minä annan nuolteni juopua verestä,
42. ja miekkani syö lihaa (surmattujen ja vangittujen verestä), vihollispäällikköjen päistä.
43. Riemuiten ylistäkää, te [muut] kansat hänen kansansa kanssa*, sillä hän rankaisee* palvelijainsa veren. Hän antaa rankaisun kohdata vastustajiaan ja toimittaa sovituksen maalleen, kansalleen.”
44. Mooses tuli ja lausui kaikki tämän virren sanat kansan kuullen, hän itse ja Joosua, Nuunin poika.

Jumalan sanat elämäksi kuuliaisille

45. Kun Mooses oli puhunut loppuun kaikki nämä sanat koko Israelille,
46. hän sanoi heille: ”Painakaa sydämiinne kaikki ne sanat, jotka minä tänä päivänä teen todistajiksi teitä vastaan, niin että käskette lapsianne tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain sanoja.
47. Se ei ole turha sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne. Sen sanan varassa te elätte kauan siinä maassa, johon te menette Jordanin yli, ottamaan sen omaksenne.”

Mooses Nebon vuorella

48. Herra puhui Moosekselle sinä samana päivänä:
49. ”Nouse tänne Abarimin vuoristoon, Nebon vuorelle, joka on Mooabin maassa vastapäätä Jerikoa, ja katsele Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisten omaksi.
50. Sinä kuolet sillä vuorella, jolle nouset, ja tulet otetuksi kansasi luo, kuten veljesi Aaron kuoli Hoorin vuorella ja tuli otetuksi kansansa luo,
51. Näin siksi, että te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskuudessa Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä.
52. Sinä saat katsella sitä, mutta et pääse sinne, siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille.”

____________________________________

Lk 12:35-59

Uskollinen ja uskoton palvelija

35. Olkoot kupeenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa.
36. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä, milloin hän palaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.
37. Autuaita ovat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan, käyden itse palvelemaan heitä.
38. Tulipa hän toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaita ovat ne palvelijat.
39. Totisesti minä sanon teille: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan.
40. Olkaa tekin valmiit, sillä hetkenä, jota ette aavista, Ihmisen Poika tulee.”
41. Pietari kysyi: ”Herra, meitäkö sinä tarkoitat tällä vertauksella vai myös kaikkia muita?”
42. Herra vastasi: ”Kuka siis on se uskollinen ja älykäs taloudenhoitaja, jonka hänen isäntänsä asettaa pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43. Autuas se palvelija, jonka hänen isäntänsä tullessaan tapaa näin tekemästä!
44. Totisesti: hän asettaa tämän kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
45. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella: ’Isäntäni tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään, juomaan ja juopottelemaan.
46. Sen palvelijan isäntä tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi, määräten hänelle saman osan kuin uskottomille.
47. Palvelijaa, joka tietää isäntänsä tahdon, mutta ei tee valmistuksia eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.
48. Sitä taas, joka tietämättään tekee sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Jolle on paljon uskottu, hänet pannaan paljosta vastaamaan.

Tulta maan päälle

49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt!
50. Mutta minut on kasteella* kastettava, ja kuinka olenkaan ahdistettu, kunnes se on toteutettu!

Rauha ja riita

51. Luuletteko, että olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle? En, minä sanon teille, vaan riitaa.
52. Tästedes samassa talossa viisi riitautuu keskenään: kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan,
53. isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär äitiään vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiaan vastaan.”

Ajan arvioiminen

54. Jeesus sanoi sitten kansalle: ”Nähdessänne pilven nousevan lännestä te sanotte heti: ’Tulee sade’. Niin tuleekin.
55. Kun etelätuuli puhaltaa, te sanotte: ’Tulee helle’. Niin tuleekin.
56. Te ulkokullatut: maan ja taivaan ilmiöitä te osaatte tulkita, kuinka sitten ette tätä aikaa?
57. Miksi ette jo itsestänne ratkaise, mikä on oikeaa?
58. Kun olet riitapuolesi kanssa menossa oikeuteen, tee matkalla voitavasi päästäksesi sovintoon hänen kanssaan. Muuten hän vetää sinut tuomarin eteen, ja tuomari antaa sinut vanginvartijalle, joka panee sinut vankilaan.
59. Minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin lantin*.”

____________________________________

Ps 78:56-64

56. Niskoittelullaan he kuitenkin kiusasivat Jumalaa, Korkeinta, eivätkä välittäneet hänen todistuksistaan.
57. He luopuivat pois ja olivat isiensä tavoin uskottomia, kävivät kelvottomiksi kuin veltto jousi.
58. He vihoittivat hänet uhrikukkuloillaan ja herättivät hänen kiivautensa epäjumaliensa kuvilla.
59. Jumala kuuli sen ja vihastui, peräti hylkäsi Israelin.
60. Hän hylkäsi pyhäkkönsä Siilossa, liitonmajan, jonka hän oli pystyttänyt ihmisten keskuuteen.
61. Hän salli voimansa ja kunniansa [liitonarkkinsa] joutua saaliiksi vihollisten käsiin.
62. Hän antoi kansansa alttiiksi miekalle ja vihastui perintöosaansa.
63. Heidän nuorukaisensa kulutti tuli, ja heidän neitsyensä jäivät häälauluja vaille.
64. Heidän pappejaan kaatui miekkaan, eivätkä heidän leskensä voineet viettää valittajaisia.

____________________________________

Snl 12:24

24. Ahkerien käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.

Scroll to Top