Raamattu vuodessa joulukuu 31

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

joulukuu 31
____________________________________

Mal 3:1-4:6

3. LUKU

Tien valmistaminen Herralle

1. Minä lähetän sanansaattajani* valmistamaan edelläni tietä. Äkkiä on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton Lähettiläs*, jota te ikävöitte. Hän tulee,. sanoo Herra Sebaot.
2. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon tuli ja kuin pesijäin saippua.

Herra puhdistaa ja uudistaa papit

3. Hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa heidät puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.
4. Niin Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat kuten entisinä päivinä ja muinaisina vuosina.

Herra tuomitsee väärintekijät

5. Minä lähestyn teitä pannakseni toimeen tuomion, tulen kiiruusti todistajaksi velhoja, avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan sekä niitä vastaan, jotka sortavat työläistä palkanmaksussa, leskeä ja orpoa, ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot.
6. Minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, ole entisestänne muuttuneet.
7. Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni ettekä noudata niitä. Kääntykää minun puoleeni, niin minä käännyn teidän puoleenne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte: ”Missä asiassa meidän on käännyttävä?”

Kymmenysten antaminen

8. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Te kysytte: ”Missä asiassa me sinulta riistämme?” – Kymmenyksissä ja antimissa.
9. Te olette totisesti kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta.
10. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: minä totisesti avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan teille siunausta runsaasti.
11. Minä karkotan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta maanne tuotteita, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot.
12. Teidän onneanne kiittävät kaikki kansat, ja te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot.

Hurskaat ja jumalattomat

13. Teidän puheenne minua vastaan ovat ynseitä, sanoo Herra. Mutta te kysytte: ”Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?”
14. Te sanotte: ”Jumalan palveleminen on turhaa. Mitä hyötyä siitä on ollut, että olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä.
15. Nyt me kiitämme julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, menestyvät. He kiusaavat Jumalaa, mutta selviävät siitä.”
16. Silloin myös Herraa pelkäävät puhuvat keskenään, ja Herra tarkkaa ja kuulee. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka pelkäävät Herraa ja pitävät hänen nimensä kunniassa.
17. He ovat minun omiani sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Minä olen heille laupias, niin kuin mies on hyvä pojalleen, joka tottelee häntä.
18. Niin te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele.

4. LUKU

Herran päivä ja tuomio

1. On tuleva päivä, joka palaa kuin pätsi. Kaikki röyhkeät ja kaikki pahantekijät ovat oljenkorsia. Heidät polttaa se päivä, joka on tuleva, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.
2. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Niin te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat
3. ja tallaatte jumalattomia. He tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

Pitäkää Mooseksen laki

4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä annoin hänelle Hoorebilla koko Israelia varten käskyiksi ja säädöksiksi.

”Elija” Messiaan tienvalmistajana

5. Minä lähetän teille profeetta Elijan, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelättävä.
6. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen*, etten tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä turmioon.

____________________________________

Ilm 22:1-21

22. LUKU

Elämän veden virta ja elämän puu

1. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
2. Sen valtakadun keskellä ja virran kummallakin puolella on elämän puu, joka kantaa 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.

Jumalan ja Kristuksen hallitus

3. Mitään kirousta ei enää ole oleva. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä.
4. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan.
5. Yötä ei enää ole oleva. He eivät tarvitse lampun valoa eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja iäti.
6. Hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra, profeettojen henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä on pian tapahtuva.
7. Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa vaarin tämän kirjan profetian sanoista!”

Vain Jumalaa on palvottava

8. Minä Johannes kuulin ja näin tämän. Sen kuultuani ja nähtyäni minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka näytti tämän minulle.
9. Hän sanoi minulle: ”Varo, ettet sitä tee. Minä olen Jumalan palvelija kuten sinä, sinun veljesi profeetat ja ne, jotka ottavat vaarin tämän kirjan sanoista. Kumartaen palvo Jumalaa.”
10. Hän jatkoi: ”Älä sulje sinetillä tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä.

Väärät ja vanhurskaat

11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Joka on vanhurskas harjoittakoon edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
12. Minä tulen pian. Minulla on palkkani mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin.
15. Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja harjoittavat.
16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, kirkas kointähti.”
17. Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
18. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan.
19. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ”Minä tulen pian.” Aamen, tule, Herra Jeesus!
21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen.

____________________________________

Ps 150:1-6

150. PSALMI

Ylistäkää Jumalaa kaikilla soittimilla

1. Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää hänen valtaansa avaruuksissa.
2. Ylistäkää häntä hänen väkevistä teoistaan, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.
3. Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kitaroilla.
4. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
5. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!

____________________________________

Snl 31:25-31

25. Hän on puettu voimalla ja kunnialla, ja hän hymyilee tulevalle päivälle.
26. Hän avaa suunsa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus.
27. Hän tarkkaa talonsa menoa eikä syö laiskan leipää.
28. Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneaan. Hänen miehensä nousee ja ylistää häntä:
29. ”Paljon on menoissaan toimellisia naisia, mutta sinä olet yli kaikkien muiden.”
30. Sulous on pettävä, ja kauneus katoaa. Ylistetty on vaimo, joka pelkää Herraa!
31. Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa ylistäkööt häntä porteissa.

Scroll to Top