Raamattu vuodessa joulukuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

joulukuu 5
____________________________________

Hoos 1:1-3:5

Hoosea

1. LUKU

Hoosean vaimo ja lapset

1. Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle, Juudan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian päivinä sekä Israelin kuninkaan Jerobeamin, Jooaan pojan, päivinä.
2. Alkaessaan puhua Hoosealle Herra sanoi hänelle: ”Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta.”
3. Niin Hoosea meni ja otti vaimokseen Goomerin, Diblaimin tyttären. Tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan.
4. Herra sanoi hänelle: ”Pane hänelle nimeksi Jisreel*, sillä vähän aikaa vielä, ja minä rankaisen Jisreelin verivelat Jeehun suvulle ja teen lopun Israelin kansan kuningaskunnasta.
5. Sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Jisreelin laaksossa.”
6. Vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hoosealle: ”Pane hänelle nimeksi Loo-Ruhama (’Ei armahdettu’), sillä minä en enää armahda Israelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi.
7. Mutta Juudan heimoa minä armahdan: Minä pelastan heidät Herran, heidän Jumalansa, avulla. Minä en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä ratsumiehillä.”
8. Kun vaimo oli vieroittanut Loo-Ruhaman, hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan.
9. Herra sanoi: ”Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi (’Ei minun kansani’), sillä te ette ole minun kansani, enkä minä ole teidän [Jumalanne].

Israelin armahdus

10. Israelilaisten luku on oleva kuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Mutta siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ’Te ette ole minun kansani’, heille sanotaan: ’Elävän Jumalan lapsia!’
11. Juudan miehiä ja Israelin miehiä kokoontuu yhteen, ja he asettavat itselleen yhteisen pään. He lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä.

2. LUKU

1. Puhutelkaa veljeänne nimellä ”Ammi” (’Kansani’) ja sisartanne nimellä ”Ruhama” (’Armahdettu’).

Välirikko ja kurituskärsimys

2. ”Riidelkää äitinne kanssa, riidelkää, sillä hän ei ole minun vaimoni, enkä minä ole hänen miehensä. Poistakoon hän haureutensa kasvoistaan ja aviorikoksensa rintainsa välistä,
3. etten riisuisi häntä alastomaksi ja saattaisi häntä sellaiseksi kuin hän oli syntymänsä päivänä, etten tekisi häntä erämaan ja kuivan maan kaltaiseksi, antaen hänen kuolla janoon.
4. Hänen lapsiaan minä en armahda, koska he ovat haureudesta syntyneitä lapsia.
5. Heidän äitinsä on harjoittanut haureutta, heidän kantajansa on elänyt häpeällisesti. Hän on sanonut: ’Minä kuljen rakastajieni perässä, jotka antavat minulle tarvitsemani leivän ja veden, villat ja pellavat, öljyn ja juoman’.
6. Sen tähden minä tukin hänen tiensä orjantappuroilla ja rakennan muurin hänen eteensä, niin ettei hän löydä polkujaan.
7. Hän kulkee rakastajiensa perässä, mutta ei saavuta heitä. Hän etsii heitä, mutta ei löydä. Niin hän sanoo: ’Minä menen takaisin entisen mieheni luo, sillä parempi oli minulla olo silloin kuin nyt’.
8. Hän ei ole tajunnut, että on minulta saanut jyvät, viinin ja öljyn, ja että minä olen kartuttanut hänelle hopeaa ja kultaa, joka on käytetty Baalin hyväksi.
9. Sen tähden minä otan takaisin jyväni ajallaan ja viinini määräaikanaan sekä tempaan pois villani ja pellavani, joiden piti peittää hänen alastomuutensa.
10. Nyt minä paljastan hänen häpynsä hänen rakastajiensa silmien eteen, eikä kukaan ole pelastava häntä minun kädestäni.
11. Minä teen lopun kaikesta hänen ilonpidostaan: hänen juhlistaan, uusistakuistaan, sapateistaan ja kaikista hänen pyhäpäivistään.
12. Minä hävitän hänen viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa, joista hän on sanonut: ’Ne ovat minun portonpalkkani, jonka rakastajani ovat minulle antaneet’. Minä teen ne metsäksi, ja metsän eläimet syövät niitä.
13. Minä rankaisen häntä baalien palvelun päivistä, joina hän poltti niille uhreja, koristi itsensä renkaillaan ja kaulakäädyillään, kulkien rakastajiensa jäljessä, mutta unohti minut, sanoo Herra.

Toivon ovi ja sovinto

14. Sen tähden minä taivuttelen häntä, vien hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä.
15. Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä sekä Aakorin laakson toivon oveksi. Hän on oleva siellä kuuliainen kuten nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän lähti Egyptin maasta.
16. Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet minua: ’Minun mieheni’, etkä enää puhuttele minua: ’Minun Baalini’.
17. Minä poistan baalien nimet hänen suustaan, eikä niiden nimiä enää mainita.
18. Sinä päivänä minä teen heidän hyväkseen liiton metsän eläinten, taivaan lintujen ja maan matelevien kanssa. Minä särjen maasta jousen, miekan ja sodan sekä annan heidän asua turvassa.
19. Minä kihlaan sinut itselleni ainiaaksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella,
20. kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.
21. Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, kuulen taivasta, ja se kuulee maata.
22. Maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä, ja nämä kuulevat Jisreeliä.
23. Minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: ’Sinä olet minun kansani’. Hän vastaa: ’Minun Jumalani’.”

3. LUKU

Herra rakastaa uskotonta Israelia

1. Herra sanoi minulle: ”Mene vielä ja rakasta naista*, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion, kuten Herra rakastaa israelilaisia, mutta nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja.”
2. Niin minä hankin hänet itselleni 15 sekelillä hopeaa sekä hoomer- ja letek-mitoilla ohria.
3. Minä sanoin hänelle: ”Ole monia päiviä minua varten. Älä harjoita haureutta äläkä mene muille miehille. Minäkin teen samoin sinua kohtaan.”
4. Israelilaiset saavat samoin olla kauan aikaa ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttään viimeisinä päivinä.

____________________________________

1 Joh 5:1-21

5. LUKU

Uskon hedelmiä

1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Jokainen, joka rakastaa Häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös Hänestä syntynyttä.
2. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään.
3. Sillä rakkautta Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaita.
4. Kaikki, mikä on Jumalasta syntynyt, voittaa maailman. Tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme.
5. Kuka näet on maailman voittaja, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Henki, vesi ja veri

6. Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja Henki todistaa, sillä Henki on totuus.
7. On kolme, jotka todistavat:
8. Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat samaa.*
9. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus paljon painavampi. Tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastaan.
10. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei ole uskonut sitä todistusta, minkä Jumala on antanut Pojastaan.
11. Tämä on se todistus: Jumala on antanut meille ikuisen elämän, ja tämä elämä on Hänen Pojassaan.
12. Jolla on Poika, hänellä on elämä. Jolla ei ole Jumalan Poikaa, hänellä ei ole elämää.
13. Olen kirjoittanut tämän teille, jotka uskotte Jumalan Poikaan, jotta tietäisitte, että teillä on ikuinen elämä.
14. Meillä on häneen se turvallinen luottamus, että jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.
15. Jos tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä anommekin, niin me tiedämme, että meillä myös on kaikki, mitä häneltä pyydämme.

Esirukous ja synti kuolemaksi

16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, mikä ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja Hän on antava tälle elämän, nimittäin niille, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan.
17. Kaikki vääryys on syntiä. On syntiä, joka ei ole kuolemaksi.
18. Me tiedämme, ettei kukaan Jumalasta syntynyt elä synnissä*, vaan Jumalasta syntynyt valvoo itseään, eikä se Paha saa otetta häneen.
19. Me tiedämme olevamme Jumalasta, ja koko maailma on sen Pahan vallassa.
20. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me elämme tässä Todellisessa, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.
21. Lapset, kavahtakaa epäjumalia.

____________________________________

Ps 124:1-8

124. PSALMI

Herra on auttajamme

1. Matkalaulu. Daavidin virsi.
   Ellei Herra olisi meidän kanssamme, niin sanokoon Israel,
2. ellei Herra olisi kanssamme, kun ihmiset nousevat meitä vastaan,
3. he nielisivät meidät elävältä, kun heidän vihansa syttyy meitä vastaan.
4. Vedet upottaisivat meidät, virta tulvisi ylitsemme, ja
5. kuohuvat vedet syöksyisivät päällemme.
6. Kiitetty olkoon Herra, joka ei antanut meitä heidän hampaittensa raadeltaviksi.
7. Me pääsimme pakoon kuin lintu pyydystäjäin paulasta: paula katkesi, ja me pääsimme pois.
8. Meidän apumme on Herran nimi, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.

____________________________________

Snl 29:5-8

5. Lähimmäistään liehakoiva mies virittää verkon hänen askeleilleen.
6. Pahalle miehelle on oma rikos paulaksi, vanhurskas taas saa riemuita ja iloita.
7. Vanhurskas tuntee puutetta kärsivän asian, mutta jumalaton ei siitä mitään ymmärrä.
8. Pilkkaajat villitsevät kaupungin, mutta viisaat hillitsevät vihan.

Scroll to Top