Raamattu vuodessa joulukuu 4

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

joulukuu 4
____________________________________

Dan 11:36-12:13

36. Kuningas tekee mitä tahtoo. Hän korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa. Itseään jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.
37. Hän ei välitä isiensä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, vaan uhittelee niitä kaikkia.
38. Sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla.
39. Tätä hän tekee vahvoille linnoituksille, tehden sen vieraine jumalineen. Niille, jotka hän tuntee omikseen, hän osoittaa suurta kunniaa, panee heitä monien hallitsijoiksi ja jakaa heille maata palkaksi.
40. Mutta lopun aikana Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan. Pohjoisen kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla, ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa ja leviää tulvana niiden yli.
41. Hän hyökkää myös Ihanaan maahan [Israeliin], ja monia kaatuu. Mutta Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa pelastuvat hänen kädestään.
42. Hän ojentaa kätensä eri maita kohti. Egyptin maa ei säästy.
43. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteita, kaikkia Egyptin kalleuksia. Liibyalaiset ja kuusilaiset liittyvät seuraamaan häntä.
44. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta pelästyttävät häntä. Täynnä kiukkua hän lähtee hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi.
45. Hän pystyttää hovitelttansa merten* ja pyhäkön ihanan vuoren* välillä. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä kukaan auta häntä*.

12. LUKU

Lopun ajat

1. Siihen aikaan nousee Miikael, suuri enkeliruhtinas, joka on kansasi lasten suojana. Se on oleva ahdistuksen aika, jollaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut, aina siihen aikaan asti. Mutta niihin aikoihin pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka ovat kirjoitetut [elämän] kirjaan.
2. Monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iäiseen elämään, toiset häpeään ja iäiseen kauhuun.
3. Taidolliset loistavat niin kuin taivaanavaruus loistaa, ja jotka saattavat monia vanhurskauteen kuin tähdet, aina ja iäti.
4. Sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet tutkivat sitä edestakaisin kulkien, ja ymmärrys lisääntyy.
5. Minä, Daniel, näin, että siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran toisella rannalla.
6. Toinen kysyi virran vesien yllä olevalta pellavaviittaan puetulta mieheltä: ”Kuinka kauan on vielä näiden ihmeellisten asioiden toteutumiseen?”
7. Minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vesien yläpuolella. Hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi Hänen kauttaan, joka elää iäti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Kun pyhän kansan käden murtaminen on toteutunut, silloin kaikki tämä täyttyy*. Minä kuulin, mutta kun en ymmärtänyt, minä kysyin: ”Herrani, miten kaikki tämä päättyy?”
9. Hän vastasi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10. Monia puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä kukaan jumalaton ymmärrä tätä, viisaat taas ymmärtävät.
11. Siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva 1290 päivää.
12. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää*.
13. Mutta sinä, mene kunnes loppu tulee. Lepää ja nouse osaasi päivien lopussa.”

____________________________________

1 Joh 4:1-21

4. LUKU

Jumalan Henki ja Antikristuksen henki

1. Rakkaani: Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa ja tutkikaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monia vääriä profeettoja on tullut maailmaan.
2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, ihmiseksi* tulleeksi, on Jumalasta.
3. Mikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja joka on jo nyt maailmassa.
4. Lapset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät. Sillä Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
5. He ovat maailmasta. Siksi he puhuvat sitä, mikä on maailmasta, ja maailma kuuntelee heitä.
6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, ei kuuntele meitä. Siitä me tunnemme totuuden Hengen ja eksytyksen hengen.

Jumalasta oleva rakkaus

7. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, ei ole tullut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainoan Poikansa maailmaan, että me eläisimme Hänen kauttaan.
10. Rakkaus ei ole siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin rakastanut meitä, meidänkin tulee rakastaa toisiamme.
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen meissä, että hän on antanut meille Henkeään.
14. Me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa.
16. Me olemme tulleet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17. Näin rakkaus on tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin Hän on,
sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.

Rakkaus ja pelko

18. Rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19. Me rakastamme, sillä Hän on ensin rakastanut meitä.
20. Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
21. Tämä käsky meillä on Häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.

____________________________________

Ps 123:1-4

123. PSALMI

Armoa anovan rukous

1. Matkalaulu.
   Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka asut taivaissa.
2. Kuten palvelijain silmät katsovat isäntiensä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, Jumalamme, puoleen, kunnes hän armahtaa meitä.
3. Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Kylliksi olemme jo saaneet ylenkatsetta.
4. Sielumme on jo saanut kyllänsä omahyväisten pilkasta, ylpeitten halveksunnasta.

____________________________________

Snl 29:2-4

2. Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa.
3. Viisautta rakastava mies on isälleen iloksi, mutta porttojen seuratoveri hävittää varansa.
4. Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta lahjusten ottaja* hävittää sen.

Scroll to Top