Raamattu vuodessa joulukuu 3

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

joulukuu 3
____________________________________

Dan 11:2-35

2. Nyt minä ilmoitan sinulle totuuden: Persiassa nousee vielä kolme kuningasta, ja neljäs* rikastuu enemmän kuin kaikki muut. Kun hän on vahvistunut rikkaudessaan, hän panee kaiken liikkeelle Kreikan valtakuntaa vastaan.

Aleksanteri Suuri (336-323 eKr.)

3. Sitten Kreikassa nousee sankarikuningas. Hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo.
4. Mutta juuri kun hän on noussut valtaan, hänen valtakuntansa hajoaa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille.

Egypti (Etelä) ja Syyria (Pohjoinen)

5. Etelän kuningas on voimistuva ja samoin yksi hänen ruhtinaistaan. Tämä on voimistuva vielä enemmän kuin hän, ja hänen valtansa on oleva suuri valta.
6. Vuosien kuluttua he tekevät keskenään liiton. Etelän kuninkaan tytär menee Pohjoisen kuninkaan luo saadakseen aikaan sopimuksen. Mutta häneltä menee hänen kätensä voima. Pohjoisen kuningas ei pysy eikä hänen voimansa. Tytär itse joutuu tuhoon ja samoin hänen tuojansa, niin myös hänen isänsä ja se, joka häntä aikoinaan auttoi.
7. Hänen juurtensa vesoista nousee eräs hänen sijaansa ja tulee sotajoukkoa vastaan Pohjoisen kuninkaan linnoitukseen. Hän tekee heille mielensä mukaan ja on voimakas.
8. Myös heidän jumalansa, valetut kuvansa ja kallisarvoiset astiansa, hopeat ja kullat hän vie saaliinaan Egyptiin. Sitten hän pysyy muutamia vuosia Pohjoisen kuninkaasta erillään.
9. Tämä hyökkää Etelän kuninkaan valtakuntaan, mutta palaa takaisin maahansa.
10. Hänen poikansa varustautuvat ja kokoavat suuret sotavoimat. Hän hyökkää, kuohuu ja tulvii. Hän tulee toistamiseen ja tunkeutuu hänen linnoitukseensa asti.
11. Silloin Etelän kuningas kiukustuu ja lähtee sotimaan Pohjoisen kuningasta vastaan. Tämä nostattaa suuren joukon, mutta se joukko joutuu hänen valtaansa.
12. Kun se joukko on raivattu pois, hänen sydämensä paisuu. Hän kaataa kymmeniä tuhansia, mutta ei ole kyllin vahva.
13. Pohjoisen kuningas nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja muutaman ajan, muutaman vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varustuksilla.
14. Niinä aikoina monet nousevat Etelän kuningasta vastaan. Sinun omasta kansastasi nousee väkivallan miehiä, että näky kävisi toteen, mutta he itse kukistuvat.
15. Pohjoisen kuningas hyökkää, luo vallin ja valloittaa varustetun kaupungin. Etelän voimat eivät kestä, ei sen valioväki. Sillä ei ole voimaa vastustaa.
16. Sitä vastaan hyökkäävä tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi vastustaa häntä. Hän asettuu Ihanaan maahan, ja hän panee toimeen hävityksen.
17. Nyt hän aikoo hyökätä valtakuntansa koko voimalla. Mutta hänellä on sopimus mielessä, ja hän saa sen aikaan. Hän antaa tälle yhden tyttäristään, hänelle turmioksi. Siitä ei tule pysyvää eikä ole hänelle eduksi.
18. Sitten hän kääntyy rantamaita vastaan ja ottaa valtaansa monet. Mutta eräs sotapäällikkö tekee hänen herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa.
19. Silloin hän kääntyy oman maansa linnoituksiin, mutta kompastuu ja kaatuu, eikä häntä enää ole.
20. Hänen sijaansa nousee eräs, joka antaa veronvaatijan käydä läpi valtakunnan ihanimman maan. Mutta muutamien päivien kuluttua hänet tuhotaan, ei kuitenkaan vihan väellä eikä sodalla.
21. Hänen sijaansa nousee kelvoton*, joka ei ollut saava kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.
22. Sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestään ja menee murskaksi, niin myös liiton ruhtinas.
23. Siitä saakka, kun hänen kanssaan liittoudutaan, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä.
24. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan viljavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: Ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen. Linnoituksia vastaan hän punoo juoniaan säädettyyn aikaan asti.
25. Hän panee liikkeelle voimansa ja rohkeutensa Etelän kuningasta vastaan, hyökäten suurella sotajoukolla. Mutta etelän kuningas varustautuu sotaan suurella ja hyvin voimakkaalla sotajoukolla. Hän ei kuitenkaan kestä, sillä häntä vastaan hankitaan juonia.
26. Ne, jotka syövät hänen pöydästään, tuhoavat hänet, ja hänen sotajoukkonsa huuhdotaan pois. On paljon kaatuneita ja haavoitettuja.
27. Kummallakin kuninkaalla on paha mielessä toistaan vastaan. Samassa pöydässä he puhuvat valhetta, mutta se ei onnistu. Säädetty aika ei näet ole vielä lopussa.
28. Hän palaa maahansa paljoine tavaroineen ja miettii hankkeita pyhää liittoa vastaan. Hän toteuttaa ne ja palaa maahansa.
29. Määräaikana hän hyökkää jälleen Etelämaahan, mutta tällä viimeisellä retkellä ei käy kuten ensimmäisellä.
30. Häntä vastaan hyökkäävät kittiläisten laivat. Hän menettää rohkeutensa, kääntyy takaisin ja purkaa kiukkuaan pyhää liittoa vastaan. Kotiin palattuaan hän suo huomiota niille, jotka hylkäävät pyhän liiton.
31. Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häpäisevät temppelin linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen*.
32. Liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä*.
33. Kansan oikeat opettajat* neuvovat monia, mutta heitä sorretaan jonkin aikaa miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä.
34. Keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät teeskennellen heihin.
35. Näistä oikeista opettajista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi. Kestää näet vielä joitakin aikoja, ennen kuin on määräaika.

____________________________________

1 Joh 3:4-24

4. Jokainen, joka jatkuvasti tekee syntiä, tekee* myös laittomuutta. Syntihän on laittomuutta*.
5. Te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, eikä hänessä itsessään ole syntiä.

Jumalan lapseus – syntielämä

6. Kukaan Hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä synnissä*. Kukaan syntiä jatkuvasti tekevä ei ole häntä nähnyt eikä tunne häntä.
7. Lapset: Älkää antako kenenkään eksyttää itseänne. Joka elää ja toimii vanhurskaasti*, on vanhurskas*.
8. Syntiä jatkuvasti tekevä on Perkeleestä, sillä Perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjiksi Perkeleen teot.
9. Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee [jatkuvasti] syntiä, sillä Jumalan siemen* pysyy hänessä. Hän ei saata elää synnin harjoittajana, koska on Jumalasta syntynyt.
10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä Perkeleen lapsia. Kuka tahansa ei elä vanhurskauden tekijänä, ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei rakasta veljeään.

Uskovien keskinäinen rakkaus

11. Tämä on sanoma, minkä te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toisiamme
12. eikä olla kuin Kain, joka oli pahasta ja murhasi veljensä. Miksi hän murhasi tämän? Siksi, että hänen tekonsa olivat
pahoja, kun taas hänen veljensä teot olivat vanhurskaita.
13. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma vihaa teitä.
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.
15. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iäistä elämää, joka pysyisi hänessä.
16. Siitä me olemme tulleet tuntemaan rakkauden, että Hän antoi henkensä meidän puolestamme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme puolesta.
17. Jos joku, jolla on tämän maailman hyvyyttä, näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?
18. Lapset, älkäämme rakastako [vain] sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.

Syyttävä sydän ja turva Jumalaan

19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta ja saatamme Hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20. että jos sydämemme syyttää meitä, Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on turvallinen luottamus* Jumalaan,
22. ja mitä tahansa me anomme, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
23. Tämä on Hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme, kuten Hän on antanut meille käskyn.
24. Joka pitää Hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Me tiedämme Hänen pysyvän meissä siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

____________________________________

Ps 122:1-9

122. PSALMI

Rauhaa Jerusalemille

1. Matkalaulu. Daavidin psalmi.
   Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ”Menkäämme Herran huoneeseen.”
2. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem.
3. Sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, joka on kiinteästi liitetty yhteen.
4. Israelille annetun säädöksen mukaan sen sukukunnat, Herran sukukunnat, vaeltavat sinne kiittämään Herran nimeä.
5. Siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet.
6. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne menestyvät, jotka sinua rakastavat.
7. Rauha olkoon muuriesi sisällä, olkoon onni linnoissasi.
8. Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha!
9. Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.

____________________________________

Snl 29:1

29. LUKU

Väärän ja oikean tien kulkijoita

1. Kuritusta saanut mies, joka pysyy niskurina, rusennetaan äkisti, eikä apua ole.

Scroll to Top