Raamattu vuodessa kesäkuu 10

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 10
____________________________________

1Kun 7:1-51

7. LUKU

Kuninkaanlinna

1. Omaa linnaansa Salomo rakensi 13 vuotta ja sai niin koko linnansa valmiiksi.
2. Hän rakensi Libanoninmetsä-talon, 100 kyynärää pitkän, 50 kyynärää leveän ja 30 kyynärää korkean, kolmen setripylväsrivin varaan, ja pylväiden päällä oli veistetyt setriansaat*.
3. Siinä oli setripuukatto pylväiden varassa sivukammioiden päällä. Pylväitä oli yhteensä 45, kussakin rivissä 15.
4. Siinä oli ikkunoita kolmessa rivissä, ja valoaukot olivat vastakkain, aina 3 ja 3.
5. Kaikki oviaukot ja valoaukot olivat nelikulmaiset. Oviaukot olivat vastakkain, aina 3 ja 3.
6. Vielä hän teki pylvässalin, 50 kyynärää pitkän ja 30 kyynärää leveän, ja sen eteen eteisen pylväineen sekä pylväiden eteen porraskatoksen.
7. Sitten hän teki valtaistuinsalin, jossa hän jakoi oikeutta, oikeussalin. Se oli laudoitettu sisältä setripuulla lattiasta kattoon asti.
8. Linna, jossa hän itse asui, oli toisella esipihalla, salin takana, ja oli rakennettu samalla tavalla. Salomo teki myös faraon tyttärelle, jonka hän oli nainut, palatsin, samanlaisen kuin sali.
9. Kaikki nämä oli rakennettu kallisarvoisista, mitan mukaan hakatuista ja sisältä ja ulkoa sahalla sahatuista kivistä, perustuksesta räystäisiin asti, ja samoin ulkopuolella suureen esipihaan saakka.
10. Perustus oli laskettu hyvälaatuisista kivistä, suurista 10-kyynäräisistä ja 8-kyynäräisistä kivistä.
11. Sen päällä oli kallisarvoisia mitan mukaan hakattuja kiviä sekä setripuuta.
12. Suuren esipihan muurissa oli yltympäri, aina rinnakkain, 3 kivikertaa hakattuja kiviä ja yksi hirsikerta veistettyjä setrihirsiä. Samoin oli rakennettu Herran temppelin sisemmän esipihan muuri ja myös palatsin eteisen esipihan muuri.

Vaskiseppä Hiiram ja hänen työnsä

13. Kuningas Salomo lähetti noutamaan Hiiramin Tyyrosta.
14. Hän oli leskivaimon poika Naftalin sukukunnasta, ja hänen isänsä oli ollut tyyrolainen vaskiseppä. Hänellä oli kaikkinaista taitoa, ymmärrystä ja tietoa, niin että hän kykeni valmistamaan mitä tahansa vaskitöitä. Hän tuli kuningas Salomon luo ja valmisti kaikki hänen työnsä.
15. Hän teki vaskesta 2 pylvästä. Toinen pylväs oli 12 kyynärää korkea, ja 12 kyynärän pituinen nauha ulottui toisen pylvään ympäri.
16. Hän teki myös 2 pylväänpäätä, vaskesta valettua, pylväiden päihin pantaviksi. Kummankin pylväänpään korkeus oli 5 kyynärää.
17. Pylväiden päissä oli verkon kaltaisia ristikkokoristeita, vitjan kaltaisia riippukoristeita, 7 kummassakin pylväänpäässä.
18. Hän teki granaattiomenia 2 riviin ympäriinsä toisen ristikkokoristeen päälle peittämään pylväänpään. Samoin hän teki niitä toiseen pylväänpäähän.
19. Pylväänpäät, jotka olivat eteisessä, olivat liljan muotoiset, nelikyynäräiset.
20. Pylväiden päissä, ylhäällä kahden pylvään päässä, oli kupevat alaosat, joihin ristikkokoriste ei ulottunut. Granaattiomenia oli 200, rivittäin ympäriinsä pylväiden päiden päällä.
21. Hän pystytti pylväät temppelin eteisen eteen. Pylväälle, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimen Jaakin ja pylväälle, jonka hän pystytti vasemmalle puolelle, hän antoi nimen Booas*.
22. Ylinnä pylväiden päällä oli liljan muotoinen laite. Niin pylväiden valmistus päättyi.
23. Hän teki myös valetun altaan, 10 kyynärää leveän reunasta reunaan, ympäriinsä pyöreän ja 5 kyynärää korkean. 30 kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri*.
24. Sen reunan alla oli metsäkurpitsa-koristeita, jotka kulkivat sen ympäri. Ne ympäröivät allasta yltympäri, 10 jokaisella kyynärällä. Metsäkurpitsa-koristeet olivat 2 rivissä, valettuina altaan kanssa yhteen.
25. Se seisoi 12 naudan varassa, joista 3 oli käännettynä pohjoiseen, 3 länteen, 3 etelään ja 3 itään päin. Allas oli niiden yläpuolella, niiden varassa, ja kaikkien niiden takapuolet olivat sisäänpäin.
26. Se oli kämmenen paksuinen, ja sen reuna oli maljan reunan kaltainen, puhjenneen liljan muotoinen. Se veti 2000 bat-mittaa.
27. Hän teki myös 10 telinettä vaskesta. Kukin teline oli 4 kyynärää pitkä, 4 kyynärää leveä ja 3 kyynärää korkea.
28. Telineet olivat rakenteeltaan tällaiset: niissä oli kehäpienat, ja myös poikkitankojen välissä oli kehäpienat.
29. Kehäpienojen päällä, jotka olivat poikkitankojen välissä, oli leijonia, nautoja ja kerubeja, ja samoin poikkitankojen päällä, sekä ylhäällä että alhaalla. Leijonissa ja naudoissa oli takomalla tehtyjä punonnaiskoristeita.
30. Kussakin telineessä oli 4 vaskipyörää ja vaskiakselit. Niiden 4 jalkapylväässä oli olkapää. Olkapäät oli valettu altaan alle. Kunkin ulkopuolella oli punonnaiskoristeita.
31. Telineen aukko oli olkapäiden sisäpuolella, ja sen reuna oli kyynärän korkuinen. Aukko oli pyöreä, jalustan tapaan tehty, puolitoistakyynäräinen. Myös aukon reunassa oli leikkauksia. Kehäpienat olivat nelikulmaiset eivätkä pyöreät.
32. Sen neljä pyörää olivat kehäpienojen alla, ja pyörien pitimet olivat telineessä kiinni. Kukin pyörä oli puoltatoista kyynärää korkea.
33. Pyörät oli tehty kuten vaununpyörät. Niiden pitimet, kehät, puolat ja navat olivat kaikki valettuja.
34. Kussakin telineessä, sen 4 kulmassa, oli 4 olkapäätä. Ne olivat yhtä telineen kanssa.
35. Ylinnä telineen päällä oli puolen kyynärän korkuinen laite, ympäriinsä pyöreä. Telineen pitimet ja kehäpienat olivat yhtä sen kanssa.
36. Sen kehäpienojen pintoihin hän kaiversi kerubeja, leijonia ja palmuja, niin paljon kuin kussakin oli tilaa, sekä punonnaiskoristeita yltympäri.
37. Näin hän teki ne 10 telinettä. Ne olivat kaikki valetut samalla tavalla, yhtä suuret ja samanmuotoiset.
38. Hän teki myös 10 vaskiallasta. Kukin allas veti 40 bat-mittaa, ja kukin allas oli 4 kyynärää läpimitaten. Kullakin 10 telineellä oli altaansa.
39. Hän asetti 5 telinettä temppelin oikealle sivulle ja 5 temppelin vasemmalle sivulle. Suuren altaan hän asetti temppelin oikealle sivulle, kaakkoa kohti.
40. Hiiram teki myös kattilat, lapiot ja maljat. Hiiram sai suoritetuksi kaiken työn, mikä hänen oli tehtävä kuningas Salomolle Herran temppeliin:
41. 2 pylvästä ja ne 2 pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka olivat pylväiden päässä, sekä ne 2 ristikkokoristetta peittämään niitä 2 pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka olivat pylväiden päissä.
42. Kahteen ristikkokoristeeseen 400 granaattiomenaa, 2 riviä granaattiomenia kumpaankin ristikkokoristeeseen peittämään 2 pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka olivat pylväiden päissä.
43. 10 telinettä ja 10 allasta telineiden päälle.
44. Allas ja 12 nautaa sen alle. Kattilat, lapiot ja maljat.
45. Kaikki tämä kalusto, minkä Hiiram teki kuningas Salomolle Herran temppeliin, oli kiillotetusta vaskesta.
46. Jordanin lakeudella kuningas ne valatti savimuotteihin, Sukkotin ja Saaretanin välillä.
47. Salomo jätti kaikki kalut punnitsematta, koska niitä oli ylen paljon. Vasken painoa ei määrätty.
48. Salomo teetti myös kaikki muut kalut, mitä on Herran temppelissä: kulta-alttarin, kultapöydän, jolla ovat näkyleivät,
49. lampunjalat, 5 oikealle puolelle ja 5 vasemmalle puolelle kaikkeinpyhimmän eteen, puhtaasta kullasta, kultaisine kukkalehtineen, lamppuineen ja lamppusaksineen,
50. vadit, veitset, maljat, kupit ja hiilipannut, puhtaasta kullasta, sekä kultasaranat niihin temppelin sisäosan oviin, jotka vievät kaikkeinpyhimpään, ja niihin temppelin oviin, jotka vievät temppelisaliin.
51. Kun kaikki työ, minkä kuningas Salomo teetti Herran temppeliin, oli valmis, Salomo vei sinne isänsä Daavidin pyhät lahjat. Hopean, kullan ja kalut hän pani Herran temppelin aarrekammioihin.

____________________________________

Apt 7:30-50

30. Kun 40 vuotta oli kulunut, Moosekselle ilmestyi Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan piikkipensaan* liekissä.
31. Kun Mooses tätä näkyä ihmetellen meni katsomaan sitä tarkemmin, hän kuuli Herran äänen, joka sanoi:
32. ’Minä olen sinun isiesi Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala’. Mooses alkoi vapista eikä rohjennut katsoa sinne.
33. Herra sanoi hänelle: ’Riisu kengät jaloistasi, sillä paikka, missä seisot, on pyhää maata.

Mooses vapauttajana

34. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä, kuullut heidän huokauksensa ja olen astunut alas vapauttamaan heidät. Tule, minä lähetän sinut Egyptiin’.
35. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: ’Kuka on pannut sinut päämieheksi ja tuomariksi?’, hänet Jumala lähetti päämieheksi ja vapauttajaksi sen enkelin kautta, joka oli ilmestynyt hänelle piikkipensaassa.
36. Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa, Punaisessa meressä ja erämaassa 40 vuoden aikana.
37. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: ’Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on herättävä teille veljienne joukosta’.

Siinai ja erämaavaellus

38. Tämä Mooses oli seurakunnassa erämaassa sen enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa. Hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.
39. Meidän isämme eivät kuitenkaan halunneet totella häntä, vaan sydämissään työnsivät hänet pois ja kääntyivät takaisin Egyptiin.
40. He sanoivat Aaronille: ’Tee meille jumalia, jotka käyvät edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, joka johti meidät Egyptin maasta’.
41. He tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat epäjumalalleen uhreja, riemuiten kättensä töistä.
42. Niin Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan tähtijoukkoja*, kuten on kirjoitettuna profeettojen kirjassa: ’Toitteko te minulle teurasuhreja ja muita uhreja erämaassa 40 vuotena, te Israelin kansa?
43. Ette, vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa-jumalan tähteä, kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sen tähden minä siirrän teidät Babylonin tuolle puolen’*.
44. Meidän isillämme oli erämaassa pyhäkkö*. Hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi sen mallin mukaan, minkä Mooses oli nähnyt.
45. Meidän isämme saivat sen perintönä ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat niiltä kansoilta, jotka Jumala karkotti isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka.
46. Tämä sai armon Jumalan edessä ja anoi lupaa valmistaa temppelin Jaakobin Jumalalle.

Herran temppeli

47. Mutta Salomo rakensi Hänelle temppelin.
48. Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa, kuten profeetta sanoo:
49. ’Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Millaisen temppelin te rakentaisitte minulle, sanoo Herra, tai mikä olisi minun läsnäoloni paikka?*
50. Onhan minun käteni tehnyt kaiken tämän?’

____________________________________

Ps 128:1-6

128. PSALMI

Herran pelko tuo siunauksen

1. Matkalaulu.
   Autuas se, joka pelkää Herraa ja vaeltaa hänen teillään.
2. Sinä saat nauttia kättesi ansion, olet onnellinen, sinun käy hyvin!
3. Kuin hedelmällinen viiniköynnös on vaimosi, talosi emäntä, huoneesi perällä. Kuin öljypuun vesat ovat lapsesi pöytäsi ympärillä.
4. Näin saa siunauksen mies, joka pelkää Herraa.
5. Siunatkoon Herra sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena,
6. saat nähdä lastesi lapset. Rauha Israelille!

____________________________________

Snl 16:31-33

31. Harmaat hapset ovat kunnian kruunu. Se saadaan vanhurskauden tiellä.
32. Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitsevä parempi kuin kaupungin valloittaja.
33. Arpaa ravistellaan helmassa, mutta Herralta tulee aina sen ratkaisu.

Scroll to Top