Raamattu vuodessa kesäkuu 9

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 9
____________________________________

1Kun 5:1-6:38

5. LUKU

Salomon rikkaus ja viisaus

1. Salomo hallitsi kaikkia valtakuntia Eufratista filistealaisten maahan ja Egyptin rajaan asti. Ne toivat lahjoja ja palvelivat Salomoa niin kauan kuin hän eli.
2. Salomon [hovin] päivittäiseen. elatukseen tarvittiin. 30 koor-mittaa lestyjä jauhoja ja 60 koor-mittaa muita jauhoja,
3. 10 syöttönautaa, 20 laitumella käyvää nautaa ja 100 lammasta. Näiden lisäksi peuroja, gaselleja, metsäkauriita ja syötettyjä hanhia.
4. Hän hallitsi kaikkea Eufratin senpuoleista maata Tifsahista Gassaan saakka, kaikkia Eufratin senpuoleisia kuninkaita. Hänellä oli rauha joka puolella.
5. Niin kauan kuin Salomo eli, Juuda ja Israel asuivat turvallisesti kukin viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla Daanista Beersebaan asti.
6. Salomolla oli 4000* hevosvaljakkoa vaunujaan varten ja 12.000 ratsuhevosta.
7. Maaherrat hankkivat, kukin kuukautenaan, elintarpeet kuningas Salomolle ja kaikille, joilla oli pääsy kuninkaan pöytään, antamatta minkään puuttua.
8. Myös ohrat ja oljet hevosille ja juoksijoille he toivat kukin vuorollaan määräpaikkaansa.

Salomon viisaus

9. Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin kuin on hiekkaa meren rannalla.
10. Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien Idän miesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus.
11. Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin esrahilainen Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholin pojat. Hänen nimensä tuli kuuluksi kaikkien ympärillä olevien kansojen keskuudessa.
12. Salomo sepitti 3000 sananlaskua, ja hänen laulujaan oli 1005.
13. Hän puhui puista, Libanonin setripuusta seinän vieressä kasvavaan isoppiin asti. Hän puhui myös karjaeläimistä, linnuista, matelijoista ja kaloista.
14. Salomon viisautta tultiin kuulemaan kaikista kansoista, kaikkien maan kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan.

Hiiram toimittaa rakennustarvikkeita

15. Hiiram, Tyyron kuningas, lähetti palvelijoitaan Salomon luo kuultuaan, että hänet oli voideltu kuninkaaksi isänsä sijaan. Hiiram oli aina ollut Daavidin likeinen ystävä.
16. Salomo lähetti Hiiramille tämän sanan:
17. ”Sinä tiedät, ettei isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herran, Jumalansa, nimelle niiden sotien tähden, joilla häntä joka puolelta ahdistettiin, kunnes Herra oli laskenut viholliset hänen jalkojensa alle.
18. Nyt Herra, minun Jumalani, on suonut minun päästä rauhaan joka taholla. Vastustajia ei ole, eikä vaaran uhkaa.
19. Sen tähden minä aion rakentaa temppelin Herran, Jumalani nimelle, niin kuin Herra puhui isälleni Daavidille sanoen: ’Poikasi, jonka minä asetan valtaistuimellesi sinun sijaasi, on rakentava minun nimelleni temppelin’.
20. Käske nyt hakata minulle setripuita Libanonilta. Minun palvelijani olkoot sinun palvelijaisi kanssa. Minä maksan sinun palvelijoillesi palkkaa vaatimuksesi mukaan. Sinähän tiedät, ettei meillä ole ketään, joka osaisi hakata puita niin kuin siidonilaiset.”
21. Kun Hiiram kuuli Salomon sanat, hän tuli hyvin iloiseksi ja sanoi: ”Kiitetty olkoon tänä päivänä Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan hallitsemaan tuota suurta kansaa.”
22. Hiiram lähetti Salomolle vastauksen: ”Minä olen kuullut sanan, jonka minulle lähetit. Minä olen täyttävä kaikessa sinun toivomuksesi, mitä tulee setripuihin ja kypressipuihin.
23. Minun palvelijani vetäkööt ne Libanonilta alas mereen. Minä panetan ne meressä lauttoihin kuljetettaviksi paikkaan, minkä minulle määräät, ja hajotan ne siellä. Sinä saat noutaa ne sieltä. Täytä sinä minun toivomukseni ja anna hovilleni elintarpeita.”
24. Hiiram antoi Salomolle setripuita ja kypressipuita niin paljon kuin tämä toivoi.
25. Salomo taas antoi Hiiramille 20.000 koor-mittaa vehnää ravinnoksi hänen hovilleen ja 20 koor-mittaa survomalla saatua öljyä. Tämän Salomo antoi Hiiramille joka vuosi.
26. Herra oli antanut Salomolle viisautta kuten oli hänelle luvannut. Hiiramin ja Salomon välillä vallitsi rauha, ja he tekivät liiton keskenään.
27. Kuningas Salomo otti verotyöläisiä koko Israelista, ja heitä oli yhteensä 30.000 miestä.
28. Nämä hän lähetti Libanonille vuorotellen, 10.000 kunakin kuukautena. He olivat aina yhden kuukauden Libanonilla ja kaksi kuukautta kotonaan, ja Adoniram oli verotöiden valvojana.
29. Salomolla oli 70.000 kantajaa ja 80.000 kivenhakkaajaa vuoristossa.
30. Lisäksi Salomolla oli maaherrojen asettamia esimiehiä, jotka olivat johtamassa töitä, 3.300 miestä.
31. Kuningas käski louhia suuria hyvälaatuisia kiviä temppelinperustusta varten, sillä se oli määrä tehdä hakatuista kivistä.
32. Salomon ja Hiiramin rakentajat sekä gebalilaiset veistivät puut ja hakkasivat kivet temppelin rakentamista varten.

6. LUKU

Temppeli rakennetaan

1. Israelilaisten Egyptistä lähdöstä oli kulunut 480 vuotta. Neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi [967 eKr.], hän alkoi rakentaa temppeliä Herralle. Tämä tapahtui sivkuussa, joka on toinen kuukausi.
2. Temppeli, jonka kuningas Salomo rakensi Herralle, oli 60 kyynärää pitkä, 20 kyynärää leveä ja 30 kyynärää korkea.
3. Temppelisalin eteinen, joka oli temppelin itäpäässä, oli 20 kyynärää pitkä, ja sen leveys, temppelin itäiseen suuntaan, oli 10 kyynärää.
4 Hän teki temppeliin sisäänpäin avartuvat ikkuna-aukot.
5. Temppelin seinään kiinni hän rakensi kylkirakennuksen sekä temppelisalin että kaikkeinpyhimmän ympäri, ja teki siihen joka puolelle sivukammioita.
6. Kylkirakennuksen alin kerros oli 5 kyynärää leveä, keskimmäinen 6 kyynärää leveä ja kolmas 7 kyynärää leveä. Hän teki temppelin ulkomuurin ympäriinsä porrastetuksi, niin ettei palkkeja tarvinnut upottaa sen seiniin.
7. Temppeli rakennettiin kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei sitä rakennettaessa kuulunut vasaran eikä minkään rauta-aseen kalketta.
8. Alimman kerroksen ovi oli temppelin eteläsivussa. Portaita myöten noustiin keskimmäiseen kerrokseen ja keskimmäisestä kolmanteen.
9. Rakennettuaan temppelin valmiiksi hän laudoitti sen sisältä setripuisilla parruilla ja laudoilla.
10. Hän rakensi kauttaaltaan kiinni temppeliin kylkirakennuksen, jonka kerrokset olivat viiden kyynärän korkuiset, ja joka oli kiinnitetty temppeliin setripalkeilla.

Herran sana Salomolle

11. Salomolle tuli tämä Herran sana:
12. ”Tälle temppelille, jota sinä rakennat, on käyvä näin: jos sinä vaellat minun säädöksieni mukaan ja noudatat ohjeitani, pidät minun käskyni ja vaellat niiden mukaan, niin minä täytän sinulle sanani, jonka olen puhunut sinun isällesi Daavidille:
13. Minä asun israelilaisten keskellä enkä hylkää kansaani Israelia.”

Temppelin rakenne

14. Salomo rakensi temppelin valmiiksi.
15. Hän laudoitti temppelin seinät sisäpuolelta setrilaudoilla. Temppelin lattiasta kattopalkkeihin asti hän päällysti sen puulla sisäpuolelta. Temppelin lattian hän päällysti kypressilaudoilla.
16. Peräseinästä 20 kyynärän päähän hän teki väliseinän setrilaudoista lattiasta kattopalkkeihin asti. Hän rakensi siihen sisäkammion, kaikkeinpyhimmän.
17. Kaikkeinpyhimmän edessä oleva temppelisali oli 40 kyynärää pitkä.
18. Temppeli oli sisäpuolelta setripuuta, koristettu metsäkurpitsa- ja kukkakiehkura-leikkauksilla. Kaikki oli setripuuta, kiveä ei näkynyt.
19. Temppelin sisään hän laittoi kaikkeinpyhimmän, pannakseen sinne Herran liitonarkin.
20. Kaikkeinpyhin oli 20 kyynärää pitkä, 20 kyynärää leveä ja 20 kyynärää korkea. Hän päällysti sen sisältä puhtaalla kullalla, ja hän teki alttarin setripuusta.
21. Salomo päällysti temppelin sisäpinnat puhtaalla kullalla. Hän erotti kultavitjoilla kaikkeinpyhimmän, jonka oli päällystänyt kullalla.
22. Koko temppelin sisäpinnat hän päällysti kullalla, koko temppelin kauttaaltaan. Myös koko sen alttarin, joka oli kaikkeinpyhimmän edessä, hän päällysti kullalla.
23. Kaikkeinpyhimpään hän teki öljypuusta kaksi 10 kyynärän korkuista kerubia.
24. Kerubin toinen siipi oli 5-kyynäräinen, ja kerubin toinen siipi oli sekin 5-kyynäräinen, niin että toisen siiven kärjestä toisen kärkeen oli 10 kyynärää.
25. Toinen kerubi oli sekin 10-kyynäräinen. Molemmat kerubit olivat yhtä suuret ja samanmuotoiset.
26. Toinen kerubi oli 10 kyynärää korkea ja samoin toinen kerubi.
27. Hän pani kerubit temppelin sisimpään osaan. Kerubit levittivät siipensä niin, että toisen siipi kosketti toista seinää ja toisen siipi toista seinää. Temppelin keskikohdalla niiden toiset siivet koskettivat toisiaan.
28. Hän päällysti kerubit kullalla.
29. Kaikkiin temppelin seiniin yltympäri, sekä perä- että etuosaan, hän leikkautti veistoksia, kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita.
30. Temppelin lattian hän päällysti kullalla, sekä perä- että etuosan lattian.
31. Kaikkeinpyhimmän oviaukkoon hän teki ovet öljypuusta. Kamana ja pielet muodostivat viisikulmion.
32. Molempiin öljypuusta tehtyihin oviin hän leikkautti kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita ja päällysti ne kullalla. Hän levitti kultaa kerubien ja palmujen päälle.
33. Hän teki myös temppelisalin oviaukkoon öljypuusta pielet, nelikulmion muotoiset,
34. ja kypressipuusta kaksi ovea. Toisen oven molemmat laudat olivat kääntyviä, ja toisen oven molemmat laudat olivat samoin kääntyviä.
35. Hän leikkautti niihin kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita ja päällysti ne kullalla, joka levitettiin veistosten päälle.
36. Sitten hän rakensi sisemmän esipihan muurin, jossa oli aina rinnakkain kolme kivikertaa hakattuja kiviä ja yksi hirsikerta veistettyjä setrihirsiä.
37. Herran temppelin perustus laskettiin Salomon neljäntenä hallitusvuotena [967 eKr.] siv-kuussa.
38. 11. vuoden 8. kuukautena, [960 eKr.] buul-kuussa temppeli oli kokonaan ja kaikkineen valmis. Hän rakensi sitä seitsemän vuotta.

____________________________________

Apt 7:1-29

7. LUKU

Stefanuksen puhe

1. Ylimmäinen pappi kysyi: ”Onko asia niin?”
2. Stefanus vastasi: ”Miehet, veljet ja isät, kuulkaa. Kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennen hänen asettumistaan Harraniin,
3. ja sanoi hänelle: ’Lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä osoitan sinulle’.
4. Silloin hän lähti kaldealaisten* maasta ja asettui asumaan Harraniin. Kun hänen isänsä oli kuollut, Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte.
5. Jumala ei antanut hänelle siinä jalanleveyttäkään perintömaaksi, mutta lupasi antaa sen hänelle ja hänen jälkeläisilleen*, vaikka Aabraham oli vielä lapseton.
6. Jumala sanoi: ’Hänen jälkeläisensä tulevat asumaan muukalaisina vieraalla maalla 400 vuotta. Siellä heidät tehdään orjiksi ja heitä sorretaan*.
7. Sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen tuomitseva’, Jumala sanoi. ’Sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa’.
8. Jumala teki Aabrahamin kanssa liiton, jonka merkkinä oli ympärileikkaus. Aabrahamille syntyi Iisak, jonka hän ympärileikkasi kahdeksantena päivänä. Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne kaksitoista kantaisää.

Joosefin aika

9. Kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin. Jumala oli kuitenkin hänen kanssaan
10. ja pelasti hänet kaikista hänen ahdingoistaan, antaen hänelle armon ja viisauden faraon, Egyptin kuninkaan, edessä. Tämä asetti hänet Egyptin ja kaiken taloutensa haltijaksi.
11. Koko Egyptiin ja Kanaaniin tuli nälänhätä ja suuri ahdinko, eivätkä isämme saaneet mistään ruokatarpeita.
12. Kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan viljaa, hän lähetti meidän isämme sinne ensimmäisen kerran.
13. Toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja farao sai tietää Joosefin sukuperän.
14. Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, 75 henkeä.
15. Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin kuolivat myös isämme.
16. Heidät vietiin [ruumiina] Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli rahalla ostanut Hamorin* pojilta Sikemissä.
17. Kun Jumalan Aabrahamille antaman lupauksen täyttymisen aika lähestyi, kansa kasvoi ja lisääntyi Egyptissä.
18. Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista.
19. Tämä kohteli nurjasti kansaamme, sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon.

Mooses Egyptissä

20. Siihen aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin kolme kuukautta isänsä kodissa.
21. Kun hänet oli pantu heitteille, otti faraon tytär hänet ja kasvatti hänet pojakseen.
22. Mooses sai kasvatuksen kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli kyvykäs sanoissa ja teoissa.
23. Täytettyään 40 vuotta hänen mielessään heräsi halu mennä katsomaan veljiään israelilaisia.
24. Kun hän näki, että eräälle heistä tehtiin vääryyttä, hän puolusti tätä, kosti pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi.
25. Hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala oli antava heille pelastuksen hänen kauttaan. He eivät tätä kuitenkaan tajunneet.
26. Seuraavana päivänä Mooses tuli paikalle juuri kun kaksi heistä tappeli keskenään. Hän koetti saada heitä sopimaan ja sanoi heille: ’Tehän olette veljiä, miehet. Miksi teette toisillenne vääryyttä?’
27. Lähimmäiselleen vääryyttä tekevä työnsi hänet pois ja sanoi: ’Kuka on pannut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme?
28. Aiotko tappaa minutkin, kuten eilen tapoit egyptiläisen?’

Mooses Midianissa

29. Tämän puheen tähden Mooses pakeni ja oli Midianin maassa muukalaisena. Siellä hänelle syntyi kaksi poikaa.

____________________________________

Ps 127:1-5

127. PSALMI

Herra talon rakentajana

1. Matkalaulu. Salomon psalmi.
   Jos Herra ei rakenna taloa, sen rakentajat näkevät turhaan vaivaa. Jos Herra ei varjele kaupunkia, vartija valvoo turhaan.
2. Turhaan te nousette varhain, menette levolle myöhään ja syötte leipänne murheella: hän antaa rakastamilleen unta*.
3. Lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on hänen antinsa.
4. Kuten nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat.
5. Onnellinen se mies, jonka nuolikotelo on niitä täynnä! He eivät joudu häpeään, kun portissa puhuttelevat vihamiehiään.

____________________________________

Snl 16:28-30

28. Kavala mies rakentaa riitaa, ja panettelija erottaa ystävykset.
29. Väkivaltainen mies viekoittelee lähimmäisensä ja vie hänet tielle, joka ei ole hyvä.
30. Silmiään luimistelevalla on kavaluus mielessä. Huulensa yhteen puristavalla on paha valmiina.

Scroll to Top