Raamattu vuodessa kesäkuu 15

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 15
____________________________________

1Kun 14:1-15:24

14. LUKU

Jerobeamin pojan kuolema

1. Siihen aikaan sairastui Abia, Jerobeamin poika.
2. Niin Jerobeam sanoi vaimolleen: ”Nouse ja pukeudu niin, ettei sinua tunneta Jerobeamin vaimoksi, ja mene Siiloon. Siellä on profeetta Ahia, joka ilmoitti, että minusta oli tuleva tämän kansan kuningas.
3. Ota mukaasi kymmenen leipää, pieniä leivoksia sekä ruukullinen hunajaa ja mene hänen luokseen. Hän ilmoittaa sinulle, kuinka pojan käy.”
4. Jerobeamin vaimo teki niin: hän nousi ja meni Siiloon Ahian taloon. Ahia oli sokea, sillä hän oli vanhuuttaan menettänyt silmiensä näön.
5. Herra oli sanonut Ahialle: ”Jerobeamin vaimo tulee sinulta kysymään pojastaan, joka on sairaana. Niin ja niin on sinun puhuttava hänelle.” Kun vaimo tuli tuntemattomaksi tekeytyneenä,
6. ja Ahia kuuli hänen askeleensa hänen tullessaan ovessa, hän sanoi: ”Tule sisään, Jerobeamin vaimo. Miksi tekeydyt tuntemattomaksi? Minulle on annettu kova sanoma sinulle ilmoitettavaksi.
7. Mene ja sano Jerobeamille: ’Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä olen korottanut sinut kansan keskuudesta ja asettanut sinut kansani Israelin ruhtinaaksi.
8. Reväistyäni valtakunnan Daavidin suvulta olen antanut sen sinulle. Mutta sinä et ole ollut kuten palvelijani Daavid, joka noudatti minun käskyjäni. Hän seurasi minua kaikesta sydämestään, tehden vain sitä, mikä oli oikeaa minun silmissäni.
9. Sinä olet tehnyt enemmän pahaa kuin kaikki sinun edeltäjäsi: menemällä tekemään itsellesi muita jumalia, valettuja kuvia, sinä olet vihoittanut minut ja heittänyt minut selkäsi taakse.
10. Sen johdosta minä annan onnettomuuden kohdata Jerobeamin sukua ja hävitän Israelista kaikki Jerobeamin miespuoliset jälkeläiset. Minä lakaisen pois Jerobeamin suvun, niin kuin sonta lakaistaan, kunnes siitä on tullut loppu.
11. Joka Jerobeamin jälkeläisistä kuolee kaupungissa, sen koirat syövät, ja joka kuolee kedolla, sen syövät taivaan linnut. Sillä Herra on puhunut.’
12. Nouse nyt ja mene kotiisi. Kun jalkasi astuu kaupunkiin, lapsi kuolee.
13. Koko Israel on pitävä valittajaiset hänelle, ja hänet haudataan. Jerobeamin jälkeläisistä hän yksin on tuleva hautaan, koska tässä suvussa vain hänessä on havaittu jotakin Herralle, Israelin Jumalalle, kelpaavaa.

Jerobeamin suvun ja Israelin kohtalo

14. Herra on herättävä itselleen Israeliin kuninkaan, joka hävittää Jerobeamin suvun. Se päivä on tuleva. Mitä sitten?
15. Herra on lyövä Israelia, niin että siitä tulee kuin ruoko, joka häilyy vedessä. Hän kiskaisee Israelin irti tästä hyvästä maasta, jonka hän on antanut heidän isilleen, ja hajottaa heidät Eufratin tuolle puolelle, koska he ovat tehneet itselleen asera-karsikkoja ja siten vihoittaneet Herran.
16. Hän antaa Israelin sen vihollisten valtaan niiden syntien tähden, jotka Jerobeam on tehnyt ja joilla hän on saattanut Israelin tekemään syntiä.”
17. Jerobeamin vaimo nousi, meni matkaansa ja saapui Tirsaan. Juuri kun hän tuli talon kynnykselle, poika kuoli.
18. Hänet haudattiin, ja koko Israel piti hänelle valittajaiset sen sanan mukaan, jonka Herra oli puhunut palvelijansa, profeetta Ahian, kautta.

Jerobeamin kuolema (910 eKr.)

19. Mitä muuta on kerrottavaa Jerobeamista, kuinka hän soti ja kuinka hän hallitsi, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
20. Aika, minkä Jerobeam hallitsi, oli 22 vuotta. Sitten hän meni lepoon isiensä luo. Hänen poikansa Naadab tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Rehabeam Juudan kuninkaana (931-913 eKr.)

21. Rehabeam, Salomon poika, oli Juudan kuninkaana. Hän oli 41 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi 17 vuotta Jerusalemissa, siinä kaupungissa, jonka Herra oli valinnut kaikista Israelin sukukunnista, asettaakseen nimensä siihen. Hänen äitinsä oli nimeltään Naema, ammonilainen.
22. Myös Juuda teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Synneillään, joita he tekivät, he vihoittivat Herraa paljon enemmän kuin heidän isänsä.
23. Hekin tekivät itselleen uhrikukkuloita, patsaita ja asera-karsikkoja kaikille korkeille kukkuloille ja jokaisen vihreän puun alle.
24. Maassa oli myös haureellisia pyhäkköpoikia. He jäljittelivät niiden kansojen kaikkia kauhistavia tekoja, jotka Herra oli karkottanut israelilaisten tieltä.

Farao Suusakin sotaretki

25. Kuningas Rehabeamin 5. hallitusvuotena hyökkäsi Suusak*, Egyptin kuningas, Jerusalemin kimppuun.
26. Hän otti Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarteet, ne kaikki. Hän otti myös kaikki ne kultakilvet, jotka Salomo oli teettänyt.
27. Kuningas Rehabeam teetti niiden sijaan vaskikilvet ja jätti ne niiden henkivartijain päälliköiden haltuun, jotka vartioivat kuninkaan linnan ovella.
28. Niin usein kuin kuningas meni Herran temppeliin, henkivartijat kantoivat niitä ja veivät ne sitten takaisin vartiokaartin huoneeseen.
29. Mitä muuta on kerrottavaa Rehabeamista ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.
30. Rehabeamin ja Jerobeamin välillä oli jatkuva sotatila.
31. Sitten Rehabeam meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen äitinsä oli nimeltään Naema, ammonilainen. Hänen poikansa Abijam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

15. LUKU

Abijam/Abija Juudan kuninkaana (913-911 eKr.)

1. Kuningas Jerobeamin, Nebatin pojan, 18. hallitusvuotena Abijam tuli Juudan kuninkaaksi.
2. Hän hallitsi kolme vuotta Jerusalemissa. Hänen äitinsä oli nimeltään Maaka, Abisalomin tytär.
3. Hän vaelsi kaikissa isänsä synneissä, joita tämä oli tehnyt ennen häntä. Hänen sydämensä ei ollut ehyesti antautunut Herralle, hänen Jumalalleen, kuten hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut.
4. Daavidin tähden Herra, hänen Jumalansa, kuitenkin antoi hänen lamppunsa palaa Jerusalemissa, korottamalla hänen seuraajakseen hänen poikansa ja pitämällä Jerusalemin pystyssä.
5. Näin siksi, että Daavid oli tehnyt sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut mistään, mitä Hän on käskenyt, paitsi heettiläisen Uurian asiassa.
6. Abijam oli koko elinaikansa sotatilassa Jerobeamin kanssa.
7. Mitä muuta on kerrottavaa Abijamista ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa. Abijam ja Jerobeam olivat sotatilassa keskenään.

Aasa Juudan kuninkaana (911-870 eKr.)

8. Abijam meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Aasa, hänen poikansa, tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
9. Israelin kuninkaan Jerobeamin 20. hallitusvuotena Aasa tuli Juudan kuninkaaksi.
10. Hän hallitsi 41 vuotta Jerusalemissa. Hänen [iso]äitinsä* oli nimeltään Maaka, Abisalomin tytär.
11. Aasa teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Daavid.
12. Hän toimitti haureelliset pyhäkköpojat pois maasta ja hävitti kaikki ne kivijumalat, jotka hänen isänsä olivat tehneet.
13. Jopa hän erotti [iso]äitinsä Maakan kuningattaren arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhotuksen Aseralle. Aasa kukisti inhotuksen ja poltti sen Kidronin laaksossa.
14. Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet. Aasan sydän oli kuitenkin koko hänen elinikänsä ehyesti antautunut Herralle.
15. Hän vei Herran temppeliin isänsä pyhät lahjat ja omat pyhät lahjansa: hopeaa, kultaa ja kaluja.

Aasa ja Baesa

16. Aasa ja Israelin kuningas Baesa olivat kaiken aikansa sotatilassa keskenään.
17. Baesa, Israelin kuningas, lähti Juudaa vastaan ja linnoitti Raaman, estääkseen ketään pääsemästä Aasan, Juudan kuninkaan, luota tai hänen luokseen.
18. Aasa otti kaiken hopean ja kullan, mikä vielä oli jäljellä Herran temppelin ja kuninkaan linnan aarteistoissa, ja antoi sen palvelijainsa haltuun. Kuningas Aasa lähetti heidät Benhadadin, Tabrimmonin pojan, Hesjonin pojanpojan, Aramin kuninkaan, luo, joka asui Damaskossa, ja käski sanoa hänelle:
19. ”Onhan liitto meidän välillämme, minun ja sinun, kuten oli minun isäni ja sinun isäsi välillä. Minä lähetän sinulle hopeaa ja kultaa lahjaksi. Mene ja riko Baesan, Israelin kuninkaan, kanssa tekemäsi liitto, että hän lähtisi pois minun kimpustani.”
20. Benhadad kuuli kuningas Aasaa ja lähetti sotajoukkojensa päälliköt Israelin kaupunkeja vastaan, vallaten Iijonin, Daanin, Aabel-Beet-Maakan, koko Kinnerotin ja koko Naftalin maan.
21. Kun Baesa kuuli siitä, hän lakkasi linnoittamasta Raamaa ja jäi Tirsaan.
22. Silloin kuningas Aasa kutsui kokoon kaiken Juudan väen, vapauttamatta ketään. He veivät pois kivet ja puut, joilla Baesa oli linnoittanut Raamaa. Niillä kuningas Aasa linnoitti Geban, joka on Benjaminissa, ja Mispan.
23. Mitä muuta on kerrottavaa Aasasta ja hänen urotöistään, kaikesta, mitä hän teki, ja kaupungeista, jotka hän rakensi, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa. Mutta vanhuutensa päivinä hän oli sairas jaloistaan.
24. Aasa meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen isänsä Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Joosafat tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

____________________________________

Apt 10:1-23a

10. LUKU

Korneliuksen näky

1. Kesareassa oli Kornelius-niminen mies, sadanpäällikkö niin sanotussa italialaisessa sotaväenosastossa.
2. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä*, samoin oli koko hänen perhekuntansa. Hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
3. Noin 9 tunnilla* päivästä hän näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Kornelius!”
4. Tämä katsoi häneen ja sanoi pelästyneenä: ”Mistä on kysymys, Herra?” Enkeli sanoi hänelle: ”Jumala muistaa sinun rukouksesi ja almusi.
5. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi.
6. Hän majailee nahkuri Simonin luona. Tämän talo on meren rannalla.”
7. Kun Korneliusta puhutellut enkeli oli poistunut, hän kutsui kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotilaan uskollisimpiensa joukosta,
8. kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen.

Pietarin näky

9. Kun he seuraavana päivänä olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi noin 6 tunnin* vaiheilla katolle rukoilemaan.
10. Hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.
11. Hän näki taivaan avoinna ja sieltä alas tulevan astian, kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan.
12. Siinä oli kaikenlaisia maan nelijalkaisia, matelijoita ja taivaan lintuja.
13. Hänelle tuli ääni: ”Nouse, Pietari, teurasta ja syö.”
14. Pietari sanoi: ”En suinkaan, Herra. Enhän ole koskaan syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista.”
15. Ääni puhui hänelle uudelleen: ”Minkä Jumala on puhdistanut, älä sano sitä epäpyhäksi.”
16. Tämä tapahtui kolme kertaa, ja sitten astia otettiin heti ylös taivaaseen.
17. Pietarin ollessa epätietoinen näkynsä tarkoituksesta Korneliuksen lähettämät miehet olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja seisoivat portilla.
18. He tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jolla oli lisänimi Pietari.
19. Pietarin yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi hänelle: ”Kaksi miestä kysyy sinua.
20. Nouse nyt, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt.”
21. Pietari meni alas miesten luo ja sanoi: ”Minä olen mies, jota te etsitte. Mitä varten te olette tulleet?”
22. He sanoivat: ”Sadanpäällikkö Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on ilmestyksessä saanut pyhältä enkeliltä käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavaa.”
23a. Pietari kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainaan.

____________________________________

Ps 133:1-3

133. PSALMI

Veljessovun siunaus

1. Matkalaulu. Daavidin psalmi.
Miten hyvää ja suloista onkaan, että veljekset asuvat sovussa!
2. Se on kuin pään päällä oleva kallis öljy, jota tippuu partaan, Aaronin partaan, ja jota tippuu hänen viittansa liepeille.
3. Se on kuin Hermonin kaste, joka tippuu Siionin vuorille. Sinne on Herra säätänyt ainaisen siunauksen ja elämän.

____________________________________

Snl 17:7-8

7. Ylevä puhe ei sovi houkalle, saati sitten valhe ruhtinaalle.
8. Lahjus on käyttäjänsä silmissä onnenkivi: mihin vain hän kääntyy, hän menestyy.

Scroll to Top