Raamattu vuodessa kesäkuu 16

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 16
____________________________________

1Kun 15:25-17:24

Naadab Israelin kuninkaana (910-909 eKr.)

25. Naadab, Jerobeamin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Aasan, Juudan kuninkaan, toisena hallitusvuotena, ja hän hallitsi Israelia kaksi vuotta.
26. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän vaelsi isänsä teitä ja hänen synnissään, jolla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä.

Baesa Israelin kuninkaana (909-886 eKr.)

27. Baesa, Ahian poika, Isaskarin sukua, teki salaliiton Naadabia vastaan ja surmasi hänet Gibbetonin luona, joka oli filistealaisten hallussa. Naadab ja koko Israel näet piirittivät Gibbetonia.
28. Baesa tappoi hänet Juudan kuninkaan Aasan 3. hallitusvuotena ja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
29. Kuninkaaksi tultuaan hän surmasi koko Jerobeamin suvun jättämättä Jerobeamin jälkeläisistä eloon ainoaakaan henkeä. Hän hävitti heidät Herran sanan mukaan, jonka Hän oli puhunut palvelijansa, siilolaisen Ahian, kautta.
30. Tämä tapahtui niiden syntien tähden, jotka Jerobeam oli tehnyt ja joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä, siten vihoittaen Herran, Israelin Jumalan.
31. Mitä muuta on kerrottavaa Naadabista ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
32. Aasa ja Israelin kuningas Baesa olivat kaiken aikaa sotatilassa keskenään.
33. Aasan, Juudan kuninkaan, 3. hallitusvuotena Baesa, Ahian poika, tuli koko Israelin kuninkaaksi Tirsassa, ja hän hallitsi 24 vuotta.
34. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, vaeltaen Jerobeamin teitä ja hänen synneissään, joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä.

16. LUKU

Jeehu ennustaa Baesan suvun tuhon

1. Jeehulle, Hananin pojalle, tuli tämä Herran sana Baesaa vastaan:
2. ”Minä olen korottanut sinut tomusta ja pannut sinut kansani Israelin ruhtinaaksi. Sinä olet kuitenkin vaeltanut Jerobeamin teitä ja saattanut minun kansani Israelin tekemään syntiä, niin että he ovat vihoittaneet minut synneillään.
3. Tämän johdosta minä lakaisen pois Baesan ja hänen sukunsa. Minä teen sinun suvullesi, kuten tein Jerobeamin, Nebatin pojan, suvulle.
4. Joka Baesan jälkeläisistä kuolee kaupungissa, sen koirat syövät, ja joka kuolee kedolle, sen syövät taivaan linnut.”
5. Mitä muuta on kerrottavaa Baesasta, siitä, mitä hän teki, ja hänen urotöistään, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
6. Baesa meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Tirsaan. Hänen poikansa Eela tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
7. Profeetta Jeehun, Hananin pojan, kautta oli tullut Herran sana Baesaa ja hänen sukuaan vastaan kaiken sen tähden, mitä hän oli tehnyt, ja mikä oli pahaa Herran silmissä. Hän oli kättensä teoilla vihoittanut Herran, niin että hänen kävi samoin kuin Jerobeamin suvun, sekä sen tähden, että hän oli surmannut tämän suvun.

Eela Israelin kuninkaana (886-885 eKr.)

8. Aasan, Juudan kuninkaan, 26. hallitusvuotena tuli Eela, Baesan poika, Israelin kuninkaaksi Tirsassa, ja hän hallitsi kaksi vuotta.
9. Hänen palvelijansa Simri, jolla oli johdossaan puolet sotavaunuista, teki salaliiton häntä vastaan. Kun Eela oli Tirsassa kerran juonut itsensä juovuksiin linnan päällikön Arsan talossa,
10. Simri tuli sinne ja löi hänet kuoliaaksi Juudan kuninkaan Aasan 27. hallitusvuotena. Niin Simri tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
11. Kun hän oli tullut kuninkaaksi ja istunut valtaistuimelleen, hän surmasi Baesan koko suvun jättämättä hänen jälkeläisistään eloon ainoaakaan miehenpuolta, ei sukulunastajaa eikä ystävää.
12. Näin Simri tuhosi Baesan koko suvun sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli puhunut Baesaa vastaan profeetta Jeehun kautta.
13. Tämä tapahtui kaikkien Baesan ja hänen poikansa Eelan syntien tähden, jotka nämä olivat tehneet ja joilla he olivat saattaneet Israelin tekemään syntiä. He olivat vihoittaneet Herran, Israelin Jumalan, turhilla jumalilla, joita he palvelivat.
14. Mitä muuta on kerrottavaa Eelasta ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
15. Juudan kuninkaan Aasan 27. hallitusvuotena Simri tuli kuninkaaksi, ja hän hallitsi Tirsassa seitsemän päivää. Väki oli silloin asettuneena leiriin filistealaisten hallussa olevan Gibbetonin edustalle.
16. Kun leiriin asettunut väki kuuli sanottavan: ”Simri on tehnyt salaliiton ja surmannut kuninkaan”, koko Israel teki sinä päivänä leirissä Omrin, Israelin sotapäällikön, kuninkaaksi.
17. Omri ja kaikki Israelin sotilaat hänen kanssaan lähtivät Gibbetonista, ja he saarsivat Tirsan.
18. Kun Simri näki, että kaupunki oli valloitettu, hän meni kuninkaan linnan sisäosaan ja poltti sen päänsä päältä tulella. Niin hän kuoli
19. syntiensä tähden, jotka hän oli tehnyt. Hän oli tehnyt sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, vaeltamalla Jerobeamin teitä ja hänen synnissään, jota tämä oli tehnyt ja jolla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä.
20. Mitä muuta on kerrottavaa Simristä ja salaliitosta, jonka hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
21. Silloin Israelin kansa jakaantui kahtia. Toinen puoli kansaa seurasi Tibniä, Giinatin poikaa, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, toinen puoli seurasi Omria.
22. Se osa kansaa, joka seurasi Omria, sai voiton siitä osasta kansaa, joka seurasi Tibniä, Giinatin poikaa. Tibni kuoli, ja Omri tuli kuninkaaksi.

Omri Israelin kuninkaana (885-874 eKr.)

23. Juudan kuninkaan Aasan 31. hallitusvuotena Omri tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi 12 vuotta. Tirsassa hän hallitsi 6 vuotta.

Samaria pääkaupungiksi

24. Hän osti Samarian vuoren Semeriltä kahdella talentilla hopeaa, rakensi vuorelle kaupungin ja nimitti rakentamansa kaupungin Samariaksi Semerin, vuoren omistajan, nimen mukaan.
25. Omri teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, tehden pahaa enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä.
26. Hän vaelsi kaikessa Jerobeamin, Nebatin pojan, tietä ja hänen synneissään, joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä. He vihoittivat epäjumalillaan Herran, Israelin Jumalan.
27. Mitä muuta on kerrottavaa Omrista, siitä, mitä hän teki, ja hänen tekemistään urotöistä, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
28. Omri meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Samariaan. Hänen poikansa Ahab tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Ahab Israelin kuninkaana (874-853 eKr.)

29. Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Aasan, Juudan kuninkaan 38. hallitusvuotena. Sen jälkeen Ahab, Omrin poika, hallitsi Israelia Samariassa 22 vuotta.
30. Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä.
31. Ei siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä. Hän otti vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ruveten palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.
32. Hän pystytti Baalille alttarin Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan.
33. Ahab teki myös aseran. Hän teki paljon muutakin pahaa ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.

Jeriko rakennetaan uudelleen

34. Ahabin aikana beeteliläinen Hiiel rakensi uudelleen Jerikon. Sen perustuksen laskemisesta hän menetti esikoisensa Abiramin, ja sen ovien pystyttämisestä hän menetti nuorimpansa Segubin. Tässä toteutui se Herran sana, minkä hän oli puhunut Joosuan, Nuunin pojan, kautta.

17. LUKU

Elija profeettana Israelissa

1. Tisbeläinen Elija*, Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: ”Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta.”

Elija Keritin purolla

2. Elijalle tuli tämä Herran sana:
3. ”Mene pois täältä, käänny itään päin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella.
4. Juo vettä purosta, ja minä olen käskenyt arabeja* elättämään sinua siellä.”
5. Elija meni ja teki Herran sanan mukaan: hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella.
6. Arabit toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta.
7. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska maassa ei ollut satanut.

Elija Sarpatin lesken luona

8. Elijalle tuli tämä Herran sana:
9. ”Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä.”
10. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin. Kun hän tuli kaupungin portille, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle: ”Tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni.”
11. Kun vaimo meni hakemaan, Elija huusi hänelle: ”Tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi.”
12. Leskivaimo vastasi: ”Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, että me söisimme ja sitten kuolisimme.”
13. Elija sanoi hänelle: ”Älä pelkää! Mene ja tee, niin kuin sanoit. Mutta leivo minulle ensin pieni leipäkakku ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi.
14. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle.”
15. Leskivaimo meni ja teki, kuten Elija oli sanonut. Hänellä sekä myös Elijalla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa.
16. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen Herran sanan mukaan, minkä hän oli Elijan kautta puhunut.

Elija herättää henkiin lesken pojan

17. Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui. Hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä.
18. Silloin vaimo sanoi Elijalle: ”Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman pojalleni.”
19. Elija sanoi vaimolle: ”Anna poikasi minulle.” Elija otti tämän hänen sylistään ja vei yliskammioon, jossa hän asui, ja pani hänet vuoteelleen.
20. Elija rukoili Herraa: ”Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana olen, että olet surmannut hänen poikansa?”
21. Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa ja rukoili Herraa: ”Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin.”
22. Herra kuuli Elijaa: Pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi eloon.
23. Elija otti pojan, toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidilleen. Elija sanoi: ”Poikasi elää.”
24. Vaimo sanoi Elijalle: ”Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies, ja että Herran sana sinun suussasi on tosi.”

____________________________________

Apt 10:23b-48

23b. Seuraavana päivänä hän nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan.

Pietari Korneliuksen kodissa

24. Seuraavana päivänä he saapuivat Kesareaan. Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä.
25. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius tuli häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan.
26. Pietari nosti hänet ylös sanoen: ”Nouse, minäkin olen ihminen.”
27. Puhellen hänen kanssaan Pietari meni sisälle ja tapasi monta koolla.
28. Hän sanoi heille: ”Te tiedätte, että juutalaisen on luvatonta seurustella toiseen kansaan kuuluvan kanssa tai mennä hänen luokseen. Minulle Jumala on kuitenkin osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi.
29. Siksi minä vastustamatta tulinkin, kun minua tultiin hakemaan. Nyt minä kysyn: ”Mitä varten te olette minut noutaneet?”
30. Kornelius sanoi: ”Neljä päivää sitten, juuri tähän aikaan päivästä, minä olin rukoilemassa kotonani tällä 9 tunnilla. Silloin edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa
31. ja sanoi: ’Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja Jumala muistaa sinun almusi.
32. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, lisänimeltä Pietari. Hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla.’
33. Siksi minä kohta lähetin sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Me kaikki olemme nyt tässä Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua.”
34. Pietari rupesi puhumaan ja sanoi: ”Nyt minä totisesti tiedän, ettei Jumala katso henkilöön,
35. vaan että jokaisessa kansassa häntä pelkäävä ja vanhurskautta tekevä on hänelle otollinen.
36. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra.
37. Niin kuin tiedätte, tämä sana lähti Galileasta ja levisi koko Juudeaan sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi.
38. Te tiedätte myös, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla Jeesuksen, Nasaretilaisen. Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää, parantaen kaikki Perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan.
39. Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. He ripustivat hänet puuhun ja tappoivat.
40. Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
41. ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennalta valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista.
42. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että Jumala on asettanut hänet elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.”

Pyhä Henki tulee

44. Pietarin vielä puhuessa tätä Pyhä Henki tuli kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa.
45. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskovat hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin muihinkin kansoihin kuuluviin*.
46. He näet kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi:
47. ”Ei kaiketi voida estää kastamasta vedellä niitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen kuten mekin?”
48. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

____________________________________

Ps 134:1-3

134. PSALMI

Psalmi yövartiossa

1. Matkalaulu.
Kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa.
2. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa.
3. Herra siunatkoon sinua Siionista, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

____________________________________

Snl 17:9-11

9. Rikkeen peittävä harrastaa rakkautta, mutta asioita kaiveleva erottaa ystävykset.
10. Viisas ottaa moitteen opikseen, mutta sata lyöntiäkään ei paranna tyhmää.
11. Pelkkää onnettomuutta hankkii kapinoitsija, mutta häntä vastaan lähetetään armoton sanansaattaja.

Scroll to Top