Raamattu vuodessa kesäkuu 27

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 27
____________________________________

2 Kun 10:32 – 12:21

Hasaelin valloitukset

32. Niihin aikoihin Herra rupesi lohkomaan Israelia, sillä Hasael voitti heidät kaikkialla Israelin alueilla.
33. Hasael valloitti Jordanin itäpuolelta koko Gileadin maan, gaadilaiset, ruubenilaiset ja manasselaiset, alkaen Aroerista, joka on Arnonjoen rannalla, sekä Gileadin että Baasanin.
34. Mitä muuta on kerrottavaa Jeehusta ja kaikesta, mitä hän teki, ja kaikista hänen urotöistään, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Jeehu kuolee, Jooahas kuninkaaksi

35. Sitten Jeehu meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Samariaan. Hänen poikansa Jooahas tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
36. Aika, minkä Jeehu hallitsi Israelia Samariassa, oli 28 vuotta [841-814 eKr.].

11. LUKU

Atalja Juudan hallitsijana (841-835 eKr.)

1. Kun Atalja, Ahasjan äiti, näki, että hänen poikansa oli kuollut, hän nousi ja tuhosi koko kuningassuvun.
2. Kuningas Jooramin tytär Jooseba, Ahasjan sisar, kuitenkin otti surmattavien kuninkaan poikien joukosta Ahasjan pojan Jooaan, vieden hänet imettäjineen salaa makuuhuoneeseen. Siellä Jooasta pidettiin kätkettynä Ataljalta, niin ettei hän tullut surmatuksi.
3. Poika oli Jooseban luona Herran temppeliin piilotettuna kuusi vuotta, ja Atalja hallitsi maata.

Jooas Juudan kuninkaana (835-796 eKr.)

4. Oli 7. vuosi, kun Joojada lähetti hakemaan kaarilaisten palkkasoturien ja henkikaartin sadanpäälliköt ja tuotti heidät luokseen Herran temppeliin. Tehtyään liiton heidän kanssaan ja vannotettuaan heitä Herran temppelissä, hän näytti heille kuninkaan pojan.
5. Sitten hän käski heitä: ”Tehkää näin: Kolmas osa teistä, joilla on vartiovuoro sapattina, vartioikoon kuninkaan palatsia,
6. kolmas osa olkoon sivuportilla ja kolmas osa henkikaartin takana olevalla portilla. Vartioikaa palatsia, vuorollanne kukin.
7. Teidän kaksi muuta osastoanne, kaikki, jotka pääsevät vartionpidosta sapattina, vartioikoot kuninkaan luona Herran temppeliä.
8. Asettukaa kuninkaan ympärille, kullakin ase kädessä. Joka tunkeutuu rivien läpi, se surmattakoon. Olkaa näin kuninkaan luona, menköönpä hän ulos tai sisään.”
9. Sadanpäälliköt tekivät pappi Joojadan ohjeiden mukaan. Kukin heistä otti miehensä, sekä sapattina vartiovuoroon tulevat että silloin vapaavuorossa olevat, ja he tulivat pappi Joojadan luo.
10. Pappi antoi sadanpäälliköille keihäät ja varusteet, jotka olivat kuuluneet kuningas Daavidille ja olivat Herran temppelissä.
11. Henkivartijat asettuivat kuninkaan ympärille, kullakin ase kädessä, temppelin eteläsivulta sen pohjoissivulle saakka, päin alttaria ja temppeliä.
12. Sitten Joojada toi kuninkaan pojan esiin, pani hänen päähänsä kruunun ja antoi hänelle Liiton*. Näin he tekivät hänet kuninkaaksi ja voitelivat hänet. He paukuttivat käsiään ja huusivat: ”Eläköön kuningas!”

Atalja teloitetaan

13. Kun Atalja kuuli henkivartijain ja kansan huudon, hän meni kansan luo Herran temppeliin.
14. Hän näki kuninkaan seisovan pylvään vieressä, kuten oli tapa. Päälliköt ja torvensoittajat olivat kuninkaan luona, ja koko kansa riemuitsi ja puhalsi torviin. Silloin Atalja repäisi vaatteensa ja huusi: ”Kapina! Kapina!”
15. Pappi Joojada käski sadanpäällikköjä, sotajoukon johtajia, ja sanoi heille: ”Viekää hänet pois rivien välitse, ja joka yrittää seurata häntä, surmatkaa miekalla.” Pappi oli näet sanonut: ”Älköön häntä surmattako Herran temppelissä.”
16. Niin he tarttuivat Ataljaan. Kun hän oli tullut tielle, jota myöten hevosia kuljetettiin kuninkaan palatsiin, hänet surmattiin siellä.

Liitto Herran ja kansan välillä

17. Joojada teki liiton Herran, kuninkaan ja kansan kesken, että he olisivat Herran kansa, ja samoin kuninkaan ja kansan kesken.
18. Sitten koko väkijoukko meni Baalin temppeliin ja hävitti sen. Sen alttarit ja kuvat he löivät murskaksi ja surmasivat alttarien edessä Mattanin, Baalin papin. Pappi Joojada asetti sotilaita vartioimaan Herran temppeliä.
19. Joojada otti mukaansa sadanpäälliköt, kaarilaiset palkkasoturit ja muut henkivartijat sekä koko väkijoukon, ja he veivät kuninkaan Herran temppelistä henkikaartin portin kautta kuninkaan linnaan. Siellä Jooas istui kuninkaan valtaistuimelle.
20. Koko kansa riemuitsi, ja kaupunki pysyi rauhallisena. Atalja oli teloitettu miekalla kuninkaan linnassa.

12. LUKU

Jooas Juudan kuninkaana (835-796 eKr.)

1. Jooas oli 7 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi. Hän tuli kuninkaaksi Jeehun 7. hallitusvuotena ja hallitsi Jerusalemissa 40 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Sibja Beersebasta.
2. Jooas teki koko ikänsä sitä, mikä on oikein Herran silmissä, sillä pappi Joojada oli opettanut häntä.
3. Uhrikukkulat eivät kuitenkaan hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti niillä edelleen.

Temppelin korjaaminen

4. Jooas sanoi papeille: ”Kaiken rahan, mikä pyhinä lahjoina tuodaan Herran temppeliin, käyvän rahan, kaiken arvion mukaan suoritettavan henkilörahan ja kaiken rahan, minkä joku sydämensä vaatimuksesta tuo Herran temppeliin,
5. sen papit ottakoot haltuunsa, kukin tuttavaltaan. Heidän on niillä korjattava, mitä on rappeutunutta Herran temppelissä, missä vain on jotakin rappeutunutta.”
6. Mutta vielä kuningas Jooaan 23 hallitusvuotena papit eivät olleet korjanneet mitään, mikä temppelissä oli rappeutunutta.
7. Silloin kuningas Jooas kutsui pappi Joojadan ja muut papit ja sanoi heille: ”Miksi te ette ole korjanneet mitään, mikä temppelissä on rappeutunutta? Nyt te ette enää saa ottaa rahaa tuttaviltanne, vaan teidän on annettava se siihen, mikä temppelissä on rappeutunutta.”
8. Papit suostuivat siihen, etteivät ottaisi rahaa kansalta, mutta eivät myöskään korjaisi temppelin rappeutumia.
9. Pappi Joojada otti arkun, kaivoi    reiän sen kanteen ja asetti sen alttarin ääreen, oikealle puolelle, kun mennään Herran temppeliin. Ovea vartioivat papit panivat siihen kaiken rahan, mikä tuotiin Herran temppeliin.
10. Kun he näkivät, että arkussa oli paljon rahaa, meni kuninkaan kirjuri sinne ylimmäisen papin kanssa, ja he sitoivat yhteen ja laskivat rahat, jotka olivat Herran temppelissä.
11. Punnitut rahat annettiin työnteettäjille, jotka oli pantu valvomaan töitä Herran temppelissä. He maksoivat niillä temppeliä korjaaville puusepille, rakentajille, muurareille ja kivenhakkaajille.
12. Rahoilla hankittiin myös puutavarat ja hakatut kivet, jotka tarvittiin Herran temppelin rappeutumien korjaamiseksi.
13. Herran temppeliin ei kuitenkaan teetetty hopeavateja, veitsiä, maljoja, torvia, eikä mitään kulta- tai hopeakaluja rahalla, joka tuotiin Herran temppeliin,
14. vaan se annettiin työmiehille, että he sillä korjaisivat Herran temppeliä.
15. Miehiltä, joille rahat luovutettiin työmiehiä varten, ei vaadittu tiliä, vaan he toimivat luottamusmiehinä.
16. Vikauhri- ja syntiuhrirahoja ei tuotu Herran temppeliin. Ne tulivat papeille.

Hasaelin sota

17. Siihen aikaan Hasael, Aramin kuningas, tuli ja ryhtyi sotimaan Gatia vastaan, ja hän valloitti sen. Sitten Hasael kävi hyökkäämään Jerusalemia vastaan.
18. Silloin Jooas, Juudan kuningas, otti kaikki pyhät lahjat, jotka hänen isänsä, Juudan kuninkaat Joosafat, Jooram ja Ahasja, olivat pyhittäneet, sekä omat pyhät lahjansa ja kaiken kullan, mitä oli Herran temppelin aarrekammioissa ja kuninkaan linnassa, ja lähetti ne Hasaelille, Aramin kuninkaalle. Niin tämä lähti pois Jerusalemin kimpusta.
19. Mitä muuta on kerrottavaa Jooaasta ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.

Jooas murhataan

20. Jooaan palvelijat nousivat ja tekivät salaliiton ja surmasivat hänet Millo-rakennuksessa, siinä, mistä mennään alas Sillaan.
21. Hänen palvelijansa Joosakar, Simeatin poika, ja Joosabad, Soomerin poika, löivät hänet kuoliaaksi, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Amasja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

____________________________________

Apt 18:1-22

18. LUKU

Paavali Korintossa

1. Tämän jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon.
2. Siellä hän tapasi Akylas-nimisen* juutalaisen, joka oli syntyisin Pontosta ja oli äskettäin tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet määrännyt kaikki juutalaiset poistumaan Roomasta*. Paavali meni heidän luokseen.
3. Kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, hän jäi heidän luokseen, ja he tekivät työtä yhdessä. He olivat ammatiltaan teltantekijöitä.
4. Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa pyrkien taivuttamaan uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia.
5. Kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, Paavali oli kokonaan antautunut sanan julistamiseen. Hän pyrki todistamaan juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
6. Kun he vastustivat ja herjasivat, hän pudisti vaatteitaan ja sanoi heille: ”Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Minä olen viaton. Tästedes menen muihin kansoihin kuuluvien luo.”
7. Hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus-nimisen jumalaapelkäävän miehen luo, jonka talo oli aivan synagogan vieressä.
8. Synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Myös monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, tulivat uskoon, ja heidät kastettiin.
9. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: ”Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene.
10. Minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole käyvä kimppuusi tehdäkseen sinulle pahaa. Minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa.”
11. Paavali viipyi siellä puolitoista vuotta opettaen heille Jumalan sanaa.

Paavali ja Gallion

12. Gallionin ollessa Akaian käskynhaltijana* juutalaisia nousi yksimielisesti Paavalia vastaan. He veivät hänet tuomioistuimen eteen
13. ja sanoivat: ”Tämä mies viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lain vastaisella tavalla.”
14. Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Gallion sanoi juutalaisille: ”Jos olisi tehty rikos tai törkeä ilkityö, olisi kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä, juutalaiset.
15. Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista, nimistä ja teidän laistanne, olkoot ne teidän huolenanne. Minä en halua olla niiden tuomari.”
16. Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä.
17. Niin he kaikki ottivat kiinni Soosteneen, synagogan esimiehen, ja pieksivät häntä tuomioistuimen edessä. Gallion ei lainkaan puuttunut asiaan.

Käynti Efesossa ja Antiokiassa

18. Paavali viipyi Korintossa vielä jonkin aikaa. Sitten hän sanoi veljille jäähyväiset ja purjehti Syyriaan mukanaan Priskilla ja Akylas. Hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa*, sillä hän oli tehnyt lupauksen.

Käynti Efesossa

19. Kun he saapuivat Efesoon, Paavali jätti matkatoverinsa ja meni itse synagogaan, jossa keskusteli juutalaisten kanssa.
20. Nämä pyysivät häntä viipymään kauemmin, mutta hän ei suostunut,
21. vaan hyvästeli heidät ja sanoi: ”Minä tulen uudelleen teidän luoksenne, jos Jumala tahtoo.” Hän lähti purjehtimaan Efesosta.
22. Noustuaan maihin Kesareassa hän jatkoi matkaa ylös [Jerusalemiin], tervehti seurakuntaa ja meni sitten Antiokiaan.

____________________________________

Ps 145:1-21

145. PSALMI

Jumalan armon ja voiman ylistys

1. Daavidin ylistyspsalmi.
 Jumalani, minä kunnioitan sinua. Sinä Kuninkaani, sinun nimeäsi minä kiitän aina ja iäti.
2. Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän nimeäsi alati ja ainiaan.
3. Suuri on Herra ja yli kaiken ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton.
4. Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi. He julistavat sinun voimallisia tekojasi.
5. Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella.
6. Sinun valtavien tekojesi voimasta puhutaan, sinun suurista teoistasi minä kerron.
7. Levitköön sanoma sinun suuren hyvyytesi muistosta, ja sinun vanhurskaudestasi riemuittakoon.
8. Herra on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa.
9. Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojaan.
10. Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua.
11. He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi.
12. He julistavat ihmislapsille hänen voimallisia tekojaan sekä hänen valtakuntansa kirkkautta ja kunniaa.
13. Sinun valtakuntasi on iäinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen. [Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan.]*.
14. Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut hän nostaa.
15. Kaikkien silmät vartioivat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.
16. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät.
17. Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan.
18. Herra on lähellä kaikkia, jotka huutavat häntä avukseen, kaikkia, jotka totuudessa häntä avukseen huutavat.
19. Hän tekee, mitä häntä pelkäävät halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä.
20. Herra varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat, mutta kaikki jumalattomat hän tuhoaa.
21. Suuni lausukoon Herran ylistystä, ja koko ihmissuku* kiittäköön hänen pyhää nimeään alati ja ainiaan.

____________________________________

Snl 18:1

18. LUKU

Lauselmia elämän eri aloilta

1. Eriseurainen noudattaa omia pyyteitään. Kaikin neuvoin hän haastaa riitaa.

Scroll to Top