Raamattu vuodessa kesäkuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 28
____________________________________

2 Kun 13:1 – 14:29

13. LUKU

Jooahas Israelin kuninkaana (814-798 eKr.)

1. Juudan kuninkaan Jooaan, Ahasjan pojan, 23. hallitusvuotena tuli Jooahas, Jeehun poika, Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 17 vuotta.
2. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Hän ei luopunut niistä.
3. Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät Hasaelin, Aramin kuninkaan, ja Benhadadin, Hasaelin pojan, käsiin koko siksi ajaksi.
4. Mutta Jooahas lepytti Herraa, ja Herra kuuli häntä, sillä hän näki israelilaisten kärsimän sorron, kun Aramin kuningas sorti heitä.
5. Herra antoi Israelille vapauttajan, ja he pääsivät aramilaisten käsistä. Niin israelilaiset asuivat majoissaan kuten ennenkin.
6. He eivät kuitenkaan luopuneet Jerobeamin suvun synneistä, joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä, vaan vaelsivat niissä. Aserakin jäi paikoilleen Samariaan.
7. Herra ei jättänyt Jooahaalle väkeä enempää kuin 50 ratsumiestä, 10 sotavaunut ja 10.000 jalkamiestä. Aramin kuningas oli hävittänyt [hänen sotajoukkonsa miehet], pannut heidät tomuksi, niin kuin puitaessa tulee tomua.
8. Mitä muuta on kerrottavaa Jooahaasta, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen urotöistään, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Jooas Israelin kuninkaana (798-782 eKr.)

9. Jooahas meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Samariaan. Hänen poikansa Jooas tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
10. Juudan kuninkaan Jooaan 37. hallitusvuotena Jooas, Jooahaan poika, tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 16 vuotta.
11. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jerobeamin, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä, vaan vaelsi niissä.
12. Mitä muuta on kerrottavaa Jooaasta, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen urotöistään, kuinka hän soti Juudan kuningasta Amasjaa vastaan, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
13. Jooas meni lepoon isiensä luo, ja Jerobeam [II] istui hänen valtaistuimelleen. Jooas haudattiin Samariaan Israelin kuningasten viereen.

Jooas Elisan luona

14. Kun Elisa sairasti kuolintautiaan, Jooas, Israelin kuningas, tuli hänen luokseen. Kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi: ”Isäni, isäni! Israelin sotavaunut ja ratsumiehet!”
15. Elisa sanoi hänelle: ”Ota jousi ja nuolia.” Hän otti hänelle jousen ja nuolia.
16. Elisa sanoi Israelin kuninkaalle: ”Ota jousi käteesi.” Kun hän oli ottanut sen käteensä, Elisa pani kätensä kuninkaan kätten päälle
17. ja sanoi: ”Avaa ikkuna itään päin.” Kun tämä oli avannut sen, Elisa sanoi: ”Ammu.” Hän ampui. Niin Elisa sanoi: ”Herran voitonnuoli, voitonnuoli Aramia vastaan! Sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perinpohjin.”
18. Sitten hän sanoi: ”Ota nuolet.” Kun hän oli ne ottanut, hän sanoi Israelin kuninkaalle: ”Lyö maahan.” Hän löi kolme kertaa ja lakkasi sitten.
19. Silloin Jumalan mies närkästyi häneen ja sanoi: ”Sinun olisi pitänyt lyödä viisi tai kuusi kertaa, niin olisit voittanut aramilaiset perinpohjin. Mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan kolme kertaa.”
20. Sitten Elisa kuoli, ja hänet haudattiin. Mooabilaisten partiojoukkoja tuli maahan vuosi vuodelta.
21. Kerran, kun he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, he heittivät miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. Kun mies kosketti Elisan luita, hän virkosi ja nousi jaloilleen.
22. Hasael, Aramin kuningas, sorti Israelia niin kauan kuin Jooahas eli.
23. Herra oli heille kuitenkin laupias, armahti heitä ja kääntyi heidän puoleensa liiton tähden, jonka hän oli tehnyt Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Hän ei näet tahtonut tuhota heitä, eikä hän ollut vielä heittänyt heitä pois kasvojensa edestä.
24. Hasael, Aramin kuningas, kuoli, ja hänen poikansa Benhadad tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
25. Jooas, Jooahaan poika, otti Benhadadilta, Hasaelin pojalta, takaisin ne kaupungit, jotka tämä oli asevoimalla ottanut hänen isältään Jooahaalta. Kolme kertaa Jooas voitti hänet ja otti takaisin Israelin kaupungit.

14. LUKU

Amasja Juudan kuninkaana (796-767 eKr.)

1. Israelin kuninkaan Jooaan, Jooahan pojan, toisena hallitusvuotena Amasja, Jooaan poika, tuli Juudan kuninkaaksi.
2. Hän oli 25 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Jooaddin, Jerusalemista.
3. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ei kuitenkaan kuten hänen isänsä Daavid. Kaikessa hän toimi isänsä Jooaksen tavoin.
4. Uhrikukkulat eivät kuitenkaan hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti niillä edelleen.
5. Kun kuninkuus oli vahvistunut hänen käsissään, hän teloitutti ne palvelijansa, jotka olivat murhanneet kuninkaan, hänen isänsä.
6. Mutta murhaajien lapset hän jätti surmaamatta, kuten on kirjoitettu Mooseksen lain kirjaan, jossa on Herran käsky: ”Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia  isien tähden. Kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.”

Voitto Edomista

7. Amasja voitti edomilaiset Suolalaaksossa, 10.000 miestä, ja valloitti Seelan asevoimalla. Hän antoi sille nimen Jokteel, joka sillä on tänäkin päivänä.

Amasja ja Israelin Jooas

8. Sitten Amasja lähetti sananviejiä Israelin kuninkaan Jooaan, Jooahaan pojan, Jeehun pojanpojan luo ja käski sanoa hänelle: ”Tule, asettukaamme kasvokkain*.”
9. Jooas, Israelin kuningas, lähetti Amasjalle, Juudan kuninkaalle tämän sanan: ”Libanonilla kasvava ohdake lähetti Libanonilla kasvavalle setripuulle sanan: ’Anna tyttäresi vaimoksi pojalleni’. Mutta metsän eläimet Libanonilla kulkivat ohdakkeen yli ja tallasivat sen maahan.
10. Sinä olet voittanut Edomin, ja siitä olet käynyt ylpeäksi. Tyydy siihen kunniaan ja pysy kotonasi. Miksi tuotat onnettomuuden? Sinä kukistut itse, ja Juuda kukistuu kanssasi.”
11. Mutta Amasja ei totellut. Niin Jooas, Israelin kuningas, lähti liikkeelle, ja he, hän ja Amasja, Juudan kuningas, kävivät taisteluun Beet-Semeksessä, joka on Juudan aluetta.
12. Israelilaiset voittivat Juudan miehet, ja nämä pakenivat kukin majalleen.
13. Jooas, Israelin kuningas, otti Beet-Semeksessä vangiksi Juudan kuninkaan Amasjan, Jooaan pojan, Ahasjan pojanpojan. Kun hän tuli Jerusalemiin, hän revitti Jerusalemin muuria Efraimin portista Kulmaporttiin saakka, 400 kyynärää.
14. Hän otti kaiken kullan ja hopean sekä kaikki kalut, mitä oli Herran temppelissä ja kuninkaan linnan aarrekammioissa, sekä panttivankeja, ja palasi Samariaan.
15. Mitä muuta on kerrottavaa Jooaasta, siitä, mitä hän teki, ja hänen urotöistään, kuinka hän soti Amasjaa, Juudan kuningasta, vastaan, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
16. Jooas meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Samariaan Israelin kuningasten viereen. Hänen poikansa Jerobeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
17. Juudan kuningas Amasja, Jooaan poika, eli Israelin kuninkaan Jooaan, Jooahaan pojan, kuoleman jälkeen 15 vuotta.
18. Mitä muuta on kerrottavaa Amasjasta, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.
19. Häntä vastaan tehtiin Jerusalemissa salaliitto. Hän pakeni Laakiiseen, mutta sinne lähetettiin miehiä hänen jälkeensä, ja he surmasivat hänet siellä.
20. Hänet nostettiin hevosten selkään ja haudattiin Jerusalemiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin.
21. Juudan kansa asetti 16-vuotiaan Asarjan* kuninkaaksi isänsä Amasjan sijaan.
22. Amasjan mentyä lepoon isiensä luo, Asarja linnoitti Eelatin ja palautti sen Juudalle.

Jerobeam II Israelin kuninkaana (782-753 eKr.)

23. Juudan kuninkaan Amasjan, Jooaan pojan, 15. hallitusvuotena Jerobeam II, Jooaan poika, tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 41 vuotta.
24. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jerobeam I:n, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä.
25. Hän palautti entiselleen Israelin alueen siitä, mistä mennään Hamatiin, Kuolleeseenmereen saakka, sen sanan mukaan, minkä Herra, Israelin Jumala, oli puhunut palvelijansa, profeetta Joonan, Amittain pojan kautta, joka oli kotoisin Gat-Heeferistä.
26. Herra oli nähnyt Israelin ylen katkeran kurjuuden, kuinka kaikki menehtyivät, eikä Israelilla ollut auttajaa.
27. Herra ei ollut [vielä] sanonut, että hän oli pyyhkivä Israelin nimen pois taivaan alta, ja niin hän vapautti heidät Jerobeamin, Jooaan pojan, kautta.
28. Mitä muuta on kerrottavaa Jerobeam II:sta, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen urotöistään, kuinka hän kävi sotaa ja kuinka hän palautti Israelille Damaskolta ja Hamatilta Juudalle kuuluneet alueet, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
29. Jerobeam meni lepoon isiensä, Israelin kuningasten, luo. Hänen poikansa Sakarja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

____________________________________

Apt 18:23 – 19:12

PAAVALIN KOLMAS LÄHETYSMATKA

23. Oltuaan Antiokiassa jonkin aikaa Paavali lähti taas matkaan. Hän kulki järjestään Galatian maakunnan ja Frygian läpi, vahvistaen kaikkia opetuslapsia.

Apollos Efesossa ja Korintossa

24. Efesoon saapui Apollos-niminen juutalainen, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja hyvä Raamatun tuntija*.
25. Hänelle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui hengessä palavana, opettaen tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi vain Johanneksen kasteen.
26. Hän alkoi puhua rohkeasti synagogassa. Kun Priskilla ja Akylas olivat kuunnelleet häntä, he ottivat hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.
27. Kun Apollos halusi mennä Akaiaan, veljet rohkaisivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Sinne saavuttuaan hän oli [Jumalan] armosta suureksi hyödyksi uskoon tulleille.
28. Hän kumosi vakuuttavasti kaikkien kuullen juutalaisten väitteet ja näytti Kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.

19. LUKU

Paavali Efesossa

1. Apolloksen ollessa Korintossa Paavali vaelsi ylämaakuntien läpi ja tuli Efesoon. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia
2. ja kysyi heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen tullessanne uskoon?” He vastasivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että on Pyhä Henki.”
3. Hän kysyi: ”Millä kasteella teidät sitten on kastettu?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella.”
4. Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen.”
5. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.
6. Paavalin pannessa kätensä heidän päälleen Pyhä Henki tuli heihin, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.
7. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä.
8. Paavali meni synagogaan ja keskusteli siellä olevien kanssa kolmen kuukauden ajan, puhuen rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta.
9. Kun jotkut paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan kansan edessä puhuivat pahaa Herran tiestä, hän meni pois heidän luotaan, erotti opetuslapset heistä ja keskusteli päivittäin Tyrannuksen koulussa.
10. Tätä jatkui kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanaa.
11. Jumala suoritti ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta.
12. Kun hikiliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairasten päälle, taudit kaikkosivat ja pahat henget poistuivat.

____________________________________

Ps 146:1-10

146. PSALMI

Herran tekojen ylistys

1. Halleluja! Ylistä Herraa, minun sieluni.
2. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan Jumalalleni kiitosta niin kauan kuin elän.
3. Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä yhteenkään ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa.
4. Kun hänen henkensä lähtee hänestä, hän tulee maaksi jälleen. Sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.
5. Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, ja joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa.
6. Hän on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, ja hän pysyy uskollisena iäti.
7. Sorretuille hän hankkii oikeuden ja antaa leipää nälkäisille. Herra vapauttaa vangitut.
8. Herra antaa sokeille näön, alaspainetut Herra nostaa, hän rakastaa vanhurskaita.
9. Herra varjelee muukalaisia, holhoo orpoja ja leskiä, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.
10. Herra hallitsee iäti. Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!

____________________________________

Snl 18:2-3

2. Tyhmä ei halua ymmärtää, hän tahtoo tuoda julki oman mielensä.
3. Minne jumalaton tulee, sinne tulee halveksunta, ja häpeällisen menon mukana tulee pilkka.

Scroll to Top