Raamattu vuodessa kesäkuu 29

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 29
____________________________________

2 Kun 15:1 – 16:20

15. LUKU

Asarja/Ussia Juudan kuninkaana (767-740 eKr.)

1. Jerobeamin, Israelin kuninkaan, 27. hallitusvuotena Asarja/Ussia, Amasjan poika,. tuli Juudan kuninkaaksi.
2. Hän oli 16-vuotias tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa 52 vuotta*. Hänen äitinsä oli nimeltään Jekolja, Jerusalemista.
3. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, kuten hänen isänsä Amasja oli tehnyt.
4. Uhrikukkulat eivät kuitenkaan hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti niillä edelleen.
5. Herra löi kuningasta, niin että hän oli pitalitautinen* kuolinpäiväänsä saakka. Hän asui eri talossa, ja Jootam, kuninkaan poika, oli linnan päällikkönä ja hoiti maan hallintoa*.
6. Mitä muuta on kerrottavaa Asarjasta ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.
7. Asarja meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Jootam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Sakarja Israelin kuninkaana (753 eKr.)

8. Asarjan, Juudan kuninkaan, 38. hallitusvuotena Sakarja, Jerobeam II:n poika, tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa kuusi kuukautta.
9. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuten hänen isänsäkin olivat tehneet. Hän ei luopunut Jerobeamin, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä.

Sallum Israelin kuninkaana (753 eKr.)

10. Sallum, Jaabeksen poika, teki salaliiton häntä vastaan, löi hänet kuoliaaksi kansan nähden ja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
11. Mitä muuta on kerrottavaa Sakarjasta, on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
12. Näin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeehulle sanoen: ”Sinun poikasi istukoot Israelin valtaistuimella neljänteen polveen.” Niin tapahtui.
13. Sallum, Jaabeksen poika, tuli kuninkaaksi Asarjan/Ussian, Juudan kuninkaan, 39. hallitusvuotena, ja hän hallitsi Samariassa kuukauden päivät.

Menahem Israelin kuninkaana (752-742 eKr.)

14. Silloin Menahem, Gaadin poika, lähti liikkeelle Tirsasta, tuli Samariaan ja löi siellä kuoliaaksi Sallumin, Jaabeksen pojan, tullen kuninkaaksi tämän sijaan.
15. Mitä muuta on kerrottavaa Sallumista ja salaliitosta, jonka hän teki, on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.
16. Siihen aikaan Menahem hävitti Tifsahin ja kaiken, mitä siellä oli, niin myös sen alueen Tirsasta lähtien, koska he eivät avanneet hänelle portteja. Hän hävitti sen ja halkaisi kaikki raskaat vaimot.
17. uudan kuninkaan Asarjan/Ussian 39. hallitusvuotena  Menahem, Gaadin poika, Tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 10 vuotta.
18. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran edessä. Hän ei luopunut koko elinaikanaan mistään Jerobeam I:n, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä.

Assurin Puul/Tiglat-Pileser III (746-728 eKr.)

19. Puul, Assurin kuningas*, hyökkäsi maahan. Menahem antoi Puulille tuhat talenttia hopeaa, että tämä auttaisi häntä ja vahvistaisi kuninkuuden hänen käsiinsä.
20. Menahem otti rahat verona Israelilta, kaikilta varakkailta miehiltä, niin että jokainen joutui maksamaan Assurin kuninkaalle 50 sekeliä hopeaa.
21. Niin Assurin kuningas palasi takaisin eikä jäänyt siihen maahan. Mitä muuta on kerrottavaa Menahemista ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Pekahja Israelin kuninkaana (742-740 eKr.)

22. Menahem meni lepoon isiensä luo. Hänen poikansa Pekahja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
23. Juudan kuninkaan Asarjan/Ussian 50. hallitusvuotena Pekahja, Menahemin poika, tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa kaksi vuotta.
24. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut Jerobeam I:n, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä.
25. Pekah, Remaljan poika, hänen vaunusoturinsa, teki salaliiton häntä vastaan ja murhasi hänet Samariassa kuninkaan linnan palatsissa, sekä hänet että Argobin ja Arjen. Pekahilla oli mukanaan 50 Gileadin miestä. Näin hän surmasi Pekahjan ja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
26. Mitä muuta on kerrottavaa Pekahjasta ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Pekah Israelin kuninkaana (740-732 eKr.)

27. Juudan kuninkaan Asarjan/Ussian 52. hallitusvuotena Pekah, Remaljan poika, tuli Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa 20 vuotta*.
28. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut Jerobeam I:n, Nebatin pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä.
29. Israelin kuninkaan Pekahin aikana tuli Tiglat-Pileser III, Assurin kuningas* ja valloitti Iijonin, Aabel-Beet-Maakan, Jaanoahin, Kedeksen, Haasorin, Gileadin ja Galilean, koko Naftalin maan, ja vei asukkaita pakkosiirtolaisuuteen Assuriin.

Hoosea Israelin kuninkaana (732-724 eKr.)

30. Hoosea, Eelan poika, teki salaliiton Pekahia, Remaljan poikaa, vastaan, löi hänet kuoliaaksi ja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa Jootamin, Ussian pojan, 20. hallitusvuotena*.
31. Mitä muuta on kerrottavaa Pekahista ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Jootam Juudan kuninkaana (740-732/1 eKr.)

32. Israelin kuninkaan Pekahin, Remaljan pojan, toisena hallitusvuotena Jootam, Juudan kuninkaan Ussian poika, tuli kuninkaaksi.
33. Hän oli 25-vuotias tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Jerusa, Saadokin tytär.
34. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Asarja/Ussia oli tehnyt.
35. Uhrikukkulat eivät kuitenkaan hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti niillä edelleen. Hän rakennutti Yläportin Herran temppeliin.
36. Mitä muuta on kerrottavaa Jootamista ja kaikesta, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.
37. Niihin aikoihin alkoivat Resin, Aramin kuningas, ja Pekah, Remaljan poika, Herran lähettäminä käydä Juudan kimppuun.
38. Jootam meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen, isänsä Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Aahas tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

16. LUKU

Aahas Juudan kuninkaana (732/1-716 eKr.)

1. Pekahin, Remaljan pojan, 17. hallitusvuotena Aahas, Juudan kuninkaan Jootamin poika, tuli kuninkaaksi.
2. Aahas oli 20-vuotias tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Hän ei tehnyt sitä, mikä oli oikein Herran, hänen Jumalansa, silmissä, niin kuin hänen isänsä Daavid,
3. vaan vaelsi Israelin kuningasten tietä. Hän jopa pani poikansa kulkemaan tulen läpi, niiden kansojen kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkottanut israelilaisten tieltä.
4. Hän uhrasi ja suitsutti uhrikukkuloilla ja kummuilla ja jokaisen vihreän puun alla.
5. Siihen aikaan Resin, Aramin kuningas, ja Pekah, Remaljan poika, Israelin kuningas, lähtivät sotimaan Jerusalemia vastaan. He saartoivat Aahaan, mutta eivät kyenneet valloittamaan kaupunkia.
6. Samaan aikaan Resin, Aramin kuningas, palautti Eelatin Aramille ja karkotti sieltä Juudan miehet. Niin aramilaiset tulivat Eelatiin ja asettuivat sinne, ja siellä heitä on tänäkin päivänä.

Aahas ja Tiglat-Pileser/Puul

7. Aahas lähetti sanansaattajia Assurin kuninkaan Tiglat-Pileserin*, luo ja käski sanoa hänelle: ”Minä olen sinun palvelijasi ja sinun poikasi. Tule ja pelasta minut Aramin kuninkaan ja Israelin kuninkaan käsistä. He ovat hyökänneet minun kimppuuni.”
8. Aahas otti hopean ja kullan, mitä oli Herran temppelissä ja kuninkaan palatsin aarteistoissa, ja lähetti sen lahjaksi Assurin kuninkaalle.
9. Assurin kuningas kuuli häntä ja lähti Damaskoa vastaan, valloitti sen, vei sen asukkaita pakkosiirtolaisuuteen Kiiriin ja surmasi Resinin.

Pappi Uuria ja pakanallinen alttari

10. Kuningas Aahas lähti Damaskoon tapaamaan Assurin kuningasta Tiglat-Pileseriä. Nähdessään Damaskossa olevan alttarin hän lähetti pappi Uurialle kuvan alttarista ja sen mukaan tehdyn tarkan mallin.
11. Pappi Uuria rakensi alttarin sen ohjeen mukaan, jonka kuningas Aahas oli hänelle lähettänyt Damaskosta. Pappi Uuria teki sen tarkoin ohjeen mukaan jo ennen kuningas Aahaan paluuta Damaskosta.
12. Kun kuningas palasi Damaskosta ja näki alttarin, hän astui sen ääreen ja nousi sen päälle,
13. poltti polttouhrinsa ja ruokauhrinsa, vuodatti juomauhrinsa ja vihmoi uhraamansa uhrin veren alttarille.
14. Vaskialttarin, joka oli Herran edessä, hän siirsi pois temppelin edustalta, alttarin ja Herran pyhäkön väliltä, ja pani sen alttarin pohjoissivulle.
15. Kuningas Aahas käski pappi Uuriaa ja sanoi: ”Polta suuremmalla alttarilla aamu-polttouhri, ehtoo-ruokauhri ja kuninkaan polttouhri sekä hänen ruokauhrinsa, niin myös koko maan kansan polttouhri sekä heidän ruoka- ja juomauhrinsa. Vihmo sekä polttouhrin että teurasuhrin kaikki veri sen päälle. Vaskialttarin käyttämistä minä vielä mietin.”
16. Pappi Uuria teki kaiken, mitä kuningas Aahas oli käskenyt.

Muutoksia temppelissä

17. Kuningas Aahas leikkautti irti työntöpöytien kehäpienat ja otti pois altaat niiden päältä. Suuren altaan* hän nostatti pois sen alla olevien vaskinautojen päältä ja panetti sen kivialustalle.
18. Temppeliin rakennetun katetun sapattikäytävän ja kuninkaan ulkopuolisen sisäänkäytävän hän muutti Herran temppelin sisään Assurin kuninkaan vuoksi.
19. Mitä muuta on kerrottavaa Aahaasta, siitä, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.
20. Aahas meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Hiskia tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

____________________________________

Apt 19:13-40

13. Myös jotkut kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niille, joissa oli pahoja henkiä. He sanoivat: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa.”
14. Näin tekevien joukossa oli myös Skeuas-nimisen juutalaisen ylipapin seitsemän poikaa.
15. Mutta paha henki vastasi heille: ”Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?”
16. Mies, jossa oli paha henki, hyökkäsi heidän kimppuunsa, voitti heidät kaikki ja runteli heitä, niin että he vaatteet repaleina* ja verisinä pakenivat siitä talosta.
17. Tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset. Heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.
18. Monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät avoimesti tunnustamaan ja ilmoittivat tekonsa.
19. Useat taikuutta harjoittaneet kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun niiden arvo laskettiin, sen havaittiin olevan 50 000 hopearahaa.
20. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle.
21. Kaiken tämän tapahduttua Paavali Hengen vaikutuksesta päätti matkustaa Makedonian ja Akaian kautta Jerusalemiin. Hän sanoi: ”Käytyäni siellä minun on nähtävä myös Rooma.”
22. Hän lähetti Makedoniaan kaksi apulaistaan, Timoteuksen ja Erastuksen, mutta jäi itse joksikin aikaa Aasiaan.

Efeson mellakka

23. Tähän aikaan siitä tiestä syntyi suuri melu.
24. Eräs Demetrius-niminen hopeaseppä, joka valmisti hopeisia Artemiin temppeleitä, hankki ammattilaisille melkoisia tuloja.
25. Hän kutsui kokoon nämä ja muut saman alan työntekijät ja sanoi: ”Miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulo tästä työstä.
26. Mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on uskotellut ja harhauttanut paljon kansaa ei vain Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa. Hän on sanonut, etteivät ne ole jumalia, jotka tehdään käsin.
27. Nyt uhkaa se vaara, ettei vain tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan että suuren Artemis-jumalattaren temppeliäkään ei pidetä minään, ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee.”
28. Sen kuullessaan he tulivat vihaa täyteen ja huusivat: ”Suuri on efesolaisten Artemis!”
29. Koko kaupunki joutui sekasortoon. Ihmiset ryntäsivät kaikki yhdessä teatteriin. He tempasivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita.
30. Kun Paavali halusi mennä kansanjoukkoon, opetuslapset eivät sitä sallineet.
31. Myös muutamat Aasian hallitusmiehet, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi teatteriin.
32. Siellä huudettiin, kuka mitäkin. Kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät tienneet, miksi he olivat tulleet koolle.
33. Sitten väkijoukko huomasi Aleksanderin, jota juutalaiset työnsivät esille. Aleksander viittasi kädellään merkiksi, että halusi pitää puolustuspuheen kansan edessä.
34. Mutta huomatessaan, että hän oli juutalainen, he kaikki rupesivat huutamaan yhteen ääneen: ”Suuri on efesolaisten Artemis!” Tätä kesti pari tuntia.
35. Kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, hän sanoi: ”Efeson miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalija?
36. Koska kukaan ei voi tätä kieltää, teidän tulee pysyä rauhallisina ja olla tekemättä mitään harkitsematonta.
37. Teidän tänne tuomanne miehet eivät ole temppelin ryöstäjiä eivätkä ole pilkanneet meidän jumalatartamme.
38. Jos siis Demetriuksella ja hänen ammattitovereillaan on riita-asiaa jotakuta vastaan, niin sitä varten ovat käskynhaltijat ja oikeusistuimet. Vetäkööt toisensa oikeuteen.
39. Jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia laillisessa kansankokouksessa.
40. Tämänpäiväisen tapahtuman johdosta olemme vaarassa joutua syytteeseen kapinasta, vaikka mitään aihetta ei olekaan. Silloin emme voi vastata tästä mellakasta.” Näin puhuen hän sai kokouksen hajaantumaan.

____________________________________

Ps 147:1-20

147. PSALMI

Jumalan kaikkivallan ja armon ylistys

1. Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta Jumalallemme. Se on suloista. Ylistäminen on ihanaa.
2. Herra rakentaa Jerusalemin, hän kokoaa Israelin hajotetut.
3. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.
4. Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä.
5. Meidän Herramme on suuri, suuri voimassaan, hänen ymmärryksensä on mittaamaton.
6. Herra on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat hän painaa maahan.
7. Veisatkaa Herralle kiitosvirsi, soittakaa kitaroilla kiitosta Jumalallemme.
8. Hän peittää pilvillä taivaan, valmistaa sateen maalle ja kasvattaa ruohon vuorille.
9. Hän antaa ruuan eläimille, korpin pojillekin, kun ne huutavat.
10. Hänelle ei kelpaa hevosen voima, eikä hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen.
11. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen armoonsa.
12. Kiitä Herraa, Jerusalem. Ylistä Jumalaasi, Siion.
13. Hän tekee lujiksi porttiesi salvat ja siunaa lapsiasi keskuudessasi.
14. Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut parhaalla vehnällä.
15. Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitää hänen käskynsä.
16. Hän antaa sataa lunta kuin villaa ja sirottaa härmää kuin tuhkaa.
17. Hän viskaa rakeitaan kuin leivänmuruja. Kuka voi kestää hänen pakkastaan?
18. Hän lähettää sanansa ja sulattaa rakeet. Hän panee tuulensa puhaltamaan, ja vedet virtaavat.
19. Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille.
20. Niin hän ei ole tehnyt millekään muulle kansalle, eivätkä ne tunne hänen säädöksiään. Halleluja!

____________________________________

Snl 18:4-5

4. Syviä vesiä ovat sanat miehen suusta, ne ovat virtaava puro ja viisauden lähde.
5. Ei ole hyvä pitää oikeudessa syyllisen puolta ja vääntää vääräksi syyttömän asia.

Scroll to Top