Raamattu vuodessa lokakuu 14

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 14
____________________________________

Jr 23:23-25:38

23. Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra. Enkö ole Jumala myös kaukaa?
24. Saattaako joku niin kätkeytyä, etten minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra.
25. Minä olen kuullut niiden profeettojen puheet, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta. He sanovat: ’Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta’.
26. Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta?
27. Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toisilleen, saattaa minun kansani unohtamaan minun nimeni, kuten heidän isänsä ovat unohtaneet minun nimeni ja palvelleet Baalia?
28. Profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa. Mutta jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra.
29. Eikö minun sanani ole kuin tuli, sanoo Herra, ja kuin vasara, joka murtaa kallion?
30. Sen tähden Herra sanoo: Minä käyn niiden profeettojen kimppuun, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltaan.
31. Minä käyn niiden profeettojen kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: ’Se on Herran sana’.
32. Minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valeunia, sanoo Herra, kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillaan ja kerskumisellaan, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt, ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra.

”Herran taakka”

33. Kun tämä kansa tai profeetta tai pappi kysyy sinulta: ’Mikä on Herran ennustuksen taakka?’* sano heille: ’Mikä taakka? – Minä heitän teidät pois’, sanoo Herra.
34. Sitä profeettaa, pappia ja kansaa, joka sanoo: ’Herran taakka’, sitä miestä ja hänen taloaan minä rankaisen.
35. Sanokaa keskenänne, toinen toisellenne: ’Mitä on Herra vastannut?’ ja ’Mitä on Herra puhunut?’
36. Mutta ’Herran taakkaa’ älkää enää mainitko. Sillä taakaksi on tuleva kullekin hänen oma sanansa. Te vääntelette elävän Jumalan, Herran Sebaotin, teidän Jumalanne, sanoja.
37. Sano profeetalle: ’Mitä on Herra sinulle vastannut? Mitä on Herra puhunut?’
38. Mutta jos te sanotte: ’Herran taakka’, niin Herra sanoo: Koska te sanotte tämän sanan: ’Herran taakka’, vaikka minä olen lähettänyt teille sanan: Älkää sanoko: ’Herran taakka’,
39. sen tähden minä kokonaan unohdan teidät ja heitän pois kasvojeni edestä teidät ja tämän kaupungin, jonka annoin teille ja teidän isillenne.
40. Minä panen teidän päällenne ainaisen häpeän ja häväistyksen pilkan, joka ei ole unohtuva.”

24. LUKU

Kaksi viikunakoria

1. Herra näytti minulle näyn: Kaksi viikunakoria oli asetettu Herran temppelin edustalle sen jälkeen kun Nebukadnessar*, Baabelin kuningas, oli siirtänyt pois Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, sekä Juudan päämiehiä, seppiä ja lukkoseppiä Jerusalemista ja vienyt heidät Baabeliin.
2. Toisessa korissa oli erittäin hyviä viikunoita, alkukesän varhaisviikunoiden kaltaisia, ja toisessa korissa oli erittäin huonoja viikunoita, niin huonoja, ettei niitä voitu syödä.
3. Niin Herra sanoi minulle: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Viikunoita. Hyvät viikunat ovat erittäin hyviä, mutta huonot ovat erittäin huonoja, niin huonoja, ettei niitä voi syödä.”
4. Minulle tuli tämä Herran sana:
5. ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Niin kuin näitä hyviä viikunoita, niin minä katselen suosiollisesti Juudan pakkosiirtolaisia, jotka lähetin tästä paikasta Kaldeaan.
6. Minä käännän katseeni heihin, heidän hyväkseen, ja tuon heitä takaisin tähän maahan. Minä rakennan heitä enkä hajota, minä istutan heitä enkä revi pois.
7. Minä annan heille sydämen tuntea minut, että minä olen Herra. He saavat olla minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. He kääntyvät minun puoleeni koko sydämestään.
8. Mutta kuten tehdään huonoille viikunoille, joita ei voi syödä niiden huonouden vuoksi, niin minä Herra teen Sidkialle, Juudan kuninkaalle, hänen ruhtinailleen ja Jerusalemin jäännökselle, sekä tähän maahan jääneille että Egyptissä asuville.
9. Minä teen heidät kauhistukseksi ja tyrmistykseksi kaikille valtakunnille maan päällä, häväistykseksi ja sananparreksi, pistopuheeksi ja kiroussanaksi kaikissa paikoissa, mihin heitä karkotan.
10. Minä lähetän heidän keskuuteensa miekan, nälän ja ruton, kunnes he ovat hävinneet siitä maasta, minkä olen antanut heille ja heidän isilleen.”

25. LUKU

Juudan pakkosiirtolaisuus

1. Sana, joka tuli Jeremialle koko Juudan kansaa vastaan Joojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan, 4. vuotena*, se on Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä vuotena.
2. Profeetta Jeremia puhui koko Juudan kansaa ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan:
3. ”Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan 13. vuodesta* tähän päivään saakka, 23 vuotta, on Herran sana tullut minulle, ja minä olen puhunut teille varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuunnelleet.
4. Herra on varhaisesta alkaen lähettänyt teidän luoksenne kaikki palvelijansa, profeetat, mutta te ette ole kuunnelleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne.
5. He ovat sanoneet: ’Kääntykää kukin pahalta tieltänne ja pahoista teoistanne, niin te saatte aina ja ainiaan asua maassa, jonka Herra on antanut teille ja teidän isillenne.
6. Älkää seuratko muita jumalia, älkää palvelko ja kumartako niitä älkääkä vihoittako minua kättenne töillä, etten tuottaisi teille onnettomuutta.’
7. Mutta te ette kuunnelleet minua, sanoo Herra, ja niin te olette omaksi onnettomuudeksenne vihoittaneet minut kättenne töillä.
8. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot: ’Koska te ette ole kuunnelleet minun sanojani,
9. niin minä lähetän sanan Nebukadnessarille, Baabelin kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon pohjoisen kansat tätä maata ja sen asukkaita sekä kaikkia ympärillä olevia kansoja vastaan. Minä vihin ne tuhon omiksi ja teen ne kauhistukseksi, ivan vihellykseksi, ja sen kaupungit pitkäksi ajaksi raunioiksi.
10. Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien   äänen ja lampun valon.
11. Koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta.
12. Mutta kun 70 vuotta* on täyttynyt, sanoo Herra, minä rankaisen Baabelin kuningasta ja sitä kansaa heidän pahoista teoistaan, rankaisen kaldealaisten maata* ja teen sen pitkäksi ajaksi autiomaaksi.
13. Minä toteutan siinä maassa kaikki sanani, jotka olen puhunut sitä vastaan, kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia niitä kansoja vastaan.
14. Hekin joutuvat palvelemaan monia kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan.’
15. Herra, Israelin Jumala, sanoi minulle: ’Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikkia kansoja, joiden luo minä sinut lähetän.
16. He juovat, horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskelleen.’
17. Niin minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden luo Herra minut lähetti:
18. Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sen kuninkaita ja ruhtinaita, jotta ne tulisivat raunioiksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja kiroukseksi, kuten on tänä päivänä,
19. faraota, Egyptin kuningasta, hänen palvelijoitaan, ruhtinaitaan ja koko hänen kansaansa,
20. kaikkea sekakansaa ja kaikkia Uusin maan kuninkaita ja kaikkia filistealaisten maan kuninkaita, Askelonia, Gassaa, Ekronia ja Asdodin jäännöksiä,
21. Edomia, Mooabia ja ammonilaisia,
22. kaikkia Tyyron, Siidonin, rantamaan ja merentakaisten saarten kuninkaita,
23. Dedania, Teemaa ja Buusia ja muita heimoja, joiden hiukset ovat päälaen ympäriltä kerittyjä,
24. kaikkia Arabian ja sekakansan kuninkaita, jotka asuvat erämaassa,
25. kaikkia Simrin, Eelamin, Meedian ja
26. pohjoisen kuninkaita, läheisiä ja kaukaisia, toista toisensa jälkeen, ja kaikkia maan valtakuntia, mitä on maan päällä. Viimeksi on juova Seesakin kuningas.
27. Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ’Juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja kaatukaa, älkääkä enää nousko miekan edessä, jonka minä lähetän teidän keskellenne.’
28. Jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: ’Teidän täytyy juoda.
29. Siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen. Tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta. Minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot.’
30. Profetoi heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra jylisee korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostaan. Hän jylisee väkevästi yli laitumensa. Kuin viinikuurnan polkijat hän nostaa huudon kaikkia maan asukkaita vastaan.
31. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, ja hän käy oikeutta koko ihmissuvun* kanssa: Jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra.
32. Näin sanoo Herra Sebaot: ’Onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.’
33. Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä sen toiseen ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata. He tulevat maan lannaksi.
34. Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, kieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat. Aika on tullut teidän joutua surmattaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte kuten kallisarvoinen astia.
35. Mennyt on paimenilta pakopaikka, pelastus lauman johtajilta.
36. Kuule paimenien huutoa, lauman johtajien valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa.
37. Heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta.
38. Hän on lähtenyt kuin nuori leijona pensaikostaan: Heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta.”

____________________________________

2Ts 2:1-17

2. LUKU

Luopumus ja antikristus

1. Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän hänen luokseen kokoontumistamme koskevassa asiassa
2. me pyydämme teitä, veljet: älkää antako minkään hengen tai sanan tai muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin. Älkää salliko minkään sellaisen pelästyttää itseänne aivan kuin Herran päivä olisi jo aivan lähellä.
3. Älkää myöskään antako kenenkään harhauttaa itseänne millään tavalla. Se päivä ei näet tule, ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä kaiken jumalana tai jumaloitavana pidetyn yläpuolelle, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin* ja julistaa olevansa Jumala.
5. Ettekö muista, että ollessani luonanne puhuin tästä teille?
6. Nyt te tiedätte, mikä pidättää*, niin että hän* vasta aikanaan ilmestyy.
7. Laittomuus on jo salakavalasti* vaikuttamassa, kunnes sen* keskuudesta* tulee poistetuksi estäjä*.
8. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä.
9. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla, ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden eksytyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen siksi, etteivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen*, voidakseen pelastua*.
11. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen.

Pelastukseen valitut

13. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastamat, siitä, että Jumala alusta pitäen on valinnut teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14. Siihen hän on kutsunut teidätkin meidän [julistamamme] evankeliumin kautta, omistamaan Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15. Pysykää siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni opetuksista, joita olette saaneet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16. Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iäisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17. lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

____________________________________

Ps 84:1-13

84. PSALMI

Pyhiinvaeltajan laulu

1. Veisuunjohtajalle. Gattilaisittain. Koorahilaisten psalmi.
2. Kuinka ihanat ovat sinun läsnäolosi sijat, Herra Sebaot!
3. Minun sieluni ikävöi ja kaipaa Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.
4. Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee: sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani.
5. Onnellisia ovat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi! He kiittävät sinua alati. Sela.
6. Autuaita ovat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessään pyhät matkat!
7. Kun he käyvät Kyynellaakson* kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla.
8. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa.
9. Herra, Jumala Sebaot, kuule minun rukoukseni, ota se korviisi, Jaakobin Jumala. Sela.
10. Jumala, meidän kilpemme, käännä katseesi, katso voideltusi kasvoja.
11. Yksi päivä sinun esipihoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä kuin asun jumalattomien majoissa.
12. Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.
13. Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka turvaa sinuun!

____________________________________

Snl 25:15

15. Ruhtinas taivutetaan kärsivällisyydellä, ja leppeä kieli murtaa luut.

Scroll to Top