Raamattu vuodessa lokakuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 8
____________________________________

Jr 10:1-11:23

10. LUKU

Vain Herra on elävä Jumala

1. Kuulkaa, mitä Herra puhuu teitä vastaan, te. Israelin kansa.
2. Näin sanoo Herra: ”Älkää opetelko seuraamaan muiden kansojen teitä älkääkä kauhistuko taivaan merkkejä, sillä nämä kansat niitä kauhistuvat.
3. Kansat seuraavat turhia jumalia. Ne ovat puuta, joka hakataan metsästä, puusepän käsien tekemiä, työaseella tehtyjä.
4. Ne koristetaan hopealla ja kullalla sekä kiinnitetään nauloilla ja vasaroilla, niin etteivät ne horju.
5. Ne ovat kuin linnunpelätin kurkkumaalla, eivät ne voi puhua. Kantamalla niitä täytyy kantaa, sillä ne eivät voi liikkua. Älkää pelätkö niitä, eiväthän ne voi tehdä pahaa, mutta eivät myöskään hyvää.
6. Ei ole ketään sinun vertaistasi, Herra. Sinä olet suuri, ja suuri ja voimallinen on sinun nimesi.
7. Kuka ei sinua pelkäisi, sinä kansojen Kuningas? Siihen sinä olet arvollinen. Kansojen viisaiden joukossa ja kaikissa heidän valtakunnissaan ei ole ketään sinun vertaistasi.
8. He ovat kaikki järjettömiä, tyhmiä, turhien jumalien palvontaan opetettuja! Ne ovat puuta,
9. ohueksi taottua hopeaa, joka tuodaan Tarsiista, ja Uufaan kultaa, taiturin ja kultasepän kätten tekoa. Punasinistä ja punaista purppuraa on niiden puku, ja kaikki ne ovat taidokasta tekoa.

Todellinen Jumala

10. Mutta Herra on todellinen Jumala. Hän on elävä Jumala ja ikuinen Kuningas. Hänen vihastaan vapisee maa, ja kansat eivät kestä hänen kiivauttaan.
11. Sanokaa heille: Jumalat, jotka eivät ole tehneet taivasta eikä maata, katoavat maan päältä ja taivaan alta*.
12. Hän on voimallaan tehnyt maan, vahvistanut maanpiirin viisaudellaan ja levittänyt taivaat taidollaan.
13. Kun hän jylisee, vetten pauhina käy taivaalla. Hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen sekä tuo tuulen sen säilytyspaikoista.
14. Järjetön on jokainen ihminen, tietoa vailla, häpeän saa jokainen kultaseppä veistetyistä kuvapatsaista. Hänen valamansa kuvapatsaat ovat petosta, eikä niissä ole henkeä.
15. Turhuutta ne ovat, naurettavia tekeleitä. Kun niiden rangaistus tulee, ne tuhoutuvat.
16. Näiden kaltainen ei ole Hän, joka on Jaakobin osa. Hän on kaiken Luoja, ja Israel on hänen oma kansansa: Herra Sebaot on hänen nimensä.

Juudan hävitys

17. Kokoa tavarasi maasta, sinä, joka istut piiritettynä.
18. Sillä näin sanoo Herra: Katsokaa, minä linkoan pois maan asukkaat ja ahdistan heitä, niin että he saavat tarpeekseen.”
19. Voi minua vammani tähden! Haavani on kipeä, mutta minä sanon: Tämä on minun vaivani, minun on se kestettävä.
20. Telttani on hävitetty, kaikki telttaköyteni on katkottu. Lapseni ovat lähteneet luotani, eikä heitä enää ole. Ei ole enää, kuka pystyttäisi telttani ja nostaisi seinieni kankaan.
21. Paimenet olivat tyhmiä eivätkä etsineet Herraa. Siksi he eivät menestyneet, vaan heidän koko laumansa hajotettiin.
22. Ääni kuuluu! Kuule, suuri pauhina pohjoisesta maasta tulee tekemään Juudan kaupungit autioiksi, sakaalien lymypaikoiksi.

Ihmisen tie ja Herran kuritus

23. Minä tiedän, Herra, ettei ihmisen tie ole hänen vallassaan, eikä miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja ohjaa askeleensa.
24. Kurita minua, Herra, mutta kohtuudella. Älä tee sitä vihassasi, ettet tekisi minua ylen vähäiseksi.
25. Vuodata vihasi muihin kansoihin, jotka eivät sinua tunne, ja kansanheimoihin, jotka eivät huuda avukseen sinun nimeäsi. Ne ovat syöneet Jaakobin, nielleet sen ja tehneet siitä lopun, tehneet autioiksi sen asuinpaikat.

11. LUKU

Herran liitto

1. Jeremialle tuli Herran sana:
2. ”Kuulkaa tämän liiton sanat ja puhukaa ne Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille.
3. Sano heille: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirottu olkoon se mies, joka ei kuule sen liiton sanoja,
4. jonka minä säädin teidän isillenne silloin, kun vein heidät pois Egyptin maasta, rautapätsistä. Minä sanoin: Kuulkaa minun ääntäni ja tehkää tarkoin minun käskyjeni mukaan, niin te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne.
5. Minä pidän isillenne vannomani valan, jossa lupasin antaa heille maan, mikä vuotaa maitoa ja mettä, kuten se on teillä tänäkin päivänä.” Minä vastasin ja sanoin: ”Aamen, Herra!”
6. Herra sanoi minulle: ”Julista kaikki nämä sanat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla ja sano: Kuulkaa tämän liiton sanat ja noudattakaa niitä.
7. Minähän varoittamalla varoitin teidän isiänne silloin, kun johdatin heidät pois Egyptin maasta. Olen myös varoittanut varhaisesta alkaen tähän päivään saakka sanoen: ’Kuunnelkaa minun ääntäni’.

Tottelemattomille rangaistus

8. Mutta he eivät totelleet eivätkä korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat kukin pahan sydämensä paatumuksessa. Niin minä tuotin heidän päälleen kaikki tämän liiton sanat, joita olin käskenyt heidän noudattaa, mutta joita he eivät noudattaneet.”
9. Herra jatkoi: ”Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten keskuudessa on salaliitto.
10. He ovat kääntyneet takaisin ensimmäisten esi-isiensä pahoihin tekoihin, niiden, jotka eivät tahtoneet kuulla minun sanojani. He ovat seuranneet muita jumalia ja palvelleet niitä. Israelin heimo ja Juudan heimo ovat rikkoneet liittoni, jonka minä tein heidän isiensä kanssa.
11. Sen tähden, näin sanoo Herra: Minä tuotan heille onnettomuuden, josta heillä ei ole pääsyä. Kun he huutavat minua avuksi, minä en kuuntele heitä.
12. Jos Juudan kaupungit ja Jerusalemin asukkaat menevät ja huutavat avukseen niitä jumalia, joille he ovat polttaneet uhreja, niin ne eivät pelasta heitä heidän onnettomuutensa aikana.
13. Yhtä paljon kuin sinulla on kaupunkeja, Juuda, sinulla on jumalia, ja yhtä paljon kuin Jerusalemissa on katuja, te olette pystyttäneet häpeäjumalalle alttareja polttaaksenne uhreja Baalille.
14. Älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta. Minä en kuule, kun he huutavat minua avuksi onnettomuutensa tähden.
15. Mitä tekee rakkaani minun temppelissäni? Juoniako hän on punomassa? Ottavatko monet uhrit, ottaako uhriliha pois pahuutesi – silloin sinä riemuitsisit!
16. ’Vihreä öljypuu, ihana, kaunishedelmäinen’, sen nimen Herra sinulle antoi. Suuren jylinän pauhatessa hän sytytti sen tuleen, ja sen oksat turmeltuivat.
17. Herra Sebaot, joka sinut istutti, on päättänyt osaksesi onnettomuuden Israelin heimon ja Juudan heimon pahuuden tähden, jota he ovat harjoittaneet ja jolla he ovat vihoittaneet minut polttamalla uhreja Baalille.”

Hanke Jeremian surmaksi

18. Herra ilmoitti minulle, ja minä sain sen tietää. Sinä näytit minulle heidän hankkeensa.
19. Minä olin kuin kesy karitsa, joka viedään teurastettavaksi, enkä tiennyt heidän pitäneen neuvoa minua vastaan: ”Tuhotkaamme puu hedelmineen, hävittäkäämme hänet elävien maasta, niin ettei hänen nimeään enää muisteta.”
20. Herra Sebaot on vanhurskas tuomari, joka tutkii sisimmän ja sydämen. Anna minun nähdä, että sinä rankaiset heitä. Sinun haltuusihan minä olen uskonut asiani.
21. Herra sanoo Anatotin miehistä, jotka väijyvät sinun henkeäsi ja sanovat: ”Älä ennusta Herran nimeen, ettet kuolisi meidän kättemme kautta.”
22. Sen tähden Herra Sebaot sanoo: ”Minä rankaisen heitä: Heidän nuoret miehensä surmaa miekka, heidän poikansa ja tyttärensä kuolevat nälkään.
23. Heistä ei jää jäännöstä, sillä minä tuotan onnettomuuden Anatotin miehille sinä vuotena, jona heitä rankaisen”

____________________________________

Kl 3:18-4:18

Perheen elämä

18. Kukin vaimo olkoon miehelleen alamainen, kuten sopii Herrassa.
19. Kukin aviomies rakastakoon vaimoaan älköönkä olko hänelle tyly*.
20. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia kaikessa, sillä se on Herran tahto.
21. Isät, älkää katkeroittako lapsianne, etteivät he masentuisi.
22. Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaisia, ei silmänpalvelijoina ihmisille mieliksi, vaan sydämen vilpittömyydessä, Herraa peljäten.
23. Mitä teettekin, tehkää sydämestänne kuin Herralle eikä ihmisille,
24. tietäen saavanne Herralta perinnön palkaksi. Te palvelette Herraa Kristusta.
25. Vääryyttä tekevä joutuu korvaamaan tekemänsä vääryyden, eikä henkilöön katsota.

4. LUKU

1. Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii. Tiedättehän, että teilläkin on Herra taivaassa.

Rukouksessa valvominen

2. Olkaa rukouksessa kestäviä ja siinä kiittäen valvokaa.
3. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta – Hänen tähtensähän olen vankina –
4. että sitä julistaisin, niin kuin minun tulee puhua.

Suhteet ulkopuolisiin

5. Vaelluksessanne olkaa viisaita [uskovien piirin] ulkopuolella olevia kohtaan ja käyttäkää hyväksenne oikeaa hetkeä.
6. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee kullekin vastata.

Tykikus ja Onesimus Kolossaan

7. Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon rakas veljemme Tykikus, uskollinen palvelija ja työtoverini Herran työssä.
8. Lähetänkin hänet teidän luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän lohduttaisi sydämiänne.
9. Hänen mukanaan tulee Onesimus*, uskollinen ja rakas veli, joka on teikäläisiä. He kertovat teille tilanteesta täällä.

Tervehdyksiä

10. Teille lähettävät tervehdyksen Aristarkus, vankitoverini, ja Markus, Barnabaan serkku, josta olette saaneet ohjeita. Ottakaa hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne.
11. Terveisiä lähettää myös Jeesus, jota sanotaan Justukseksi. Nämä ovat juutalaisista ainoat, jotka ovat olleet auttajiani Jumalan valtakunnan työssä, ollen minulle rohkaisuksi ja avuksi.
12. Terveisiä lähettää teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän hyväksenne, että pysyisitte täysin Jumalan tahdon mukaisina ja siitä varmoina.
13. Minä todistan hänestä, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne sekä Laodikeassa ja Hierapolissa olevien hyväksi.
14. Luukas, rakas lääkäri, lähettää teille tervehdyksen, niin myös Deemas.
15. Tervehdys Laodikeassa oleville veljille sekä Nymfalle ja hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.
16. Kun tämä kirje on luettu teille, pitäkää huoli siitä, että se luetaan myös Laodikean seurakunnassa, ja että te puolestanne luette Laodikeasta tulevan kirjeen.
17. Sanokaa Arkippukselle: ”Muista hoitaa hyvin Herrassa saamasi palveluvirka, että sen täysin toimitat.”
18. Omakätinen tervehdys minulta, Paavalilta. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne.

____________________________________

Ps 78:56-72

56. Niskoittelullaan he kuitenkin kiusasivat Jumalaa, Korkeinta, eivätkä välittäneet hänen todistuksistaan.
57. He luopuivat pois ja olivat isiensä tavoin uskottomia, kävivät kelvottomiksi kuin veltto jousi.
58. He vihoittivat hänet uhrikukkuloillaan ja herättivät hänen kiivautensa epäjumaliensa kuvilla.
59. Jumala kuuli sen ja vihastui, peräti hylkäsi Israelin.
60. Hän hylkäsi pyhäkkönsä Siilossa, liitonmajan, jonka hän oli pystyttänyt ihmisten keskuuteen.
61. Hän salli voimansa ja kunniansa [liitonarkkinsa] joutua saaliiksi vihollisten käsiin.
62. Hän antoi kansansa alttiiksi miekalle ja vihastui perintöosaansa.
63. Heidän nuorukaisensa kulutti tuli, ja heidän neitsyensä jäivät häälauluja vaille.
64. Heidän pappejaan kaatui miekkaan, eivätkä heidän leskensä voineet viettää valittajaisia.
65. Silloin Herra havahtui kuin nukkuja, kuin viinin voittama soturi.
66. Hän löi vihollisensa pakoon, tuotti heille ainaisen häpeän.
67. Hän hylkäsi Joosefin heimon eikä valinnut Efraimin heimoa,
68. vaan valitsi Juudan heimon, Siionin vuoren, jota hän rakastaa.
69. Hän pystytti pyhäkkönsä korkeuksien tasalle, rakensi sen kuin maan, jonka hän on perustanut ainiaaksi.
70. Hän valitsi Daavidin, palvelijansa, ja otti hänet lampaita kaitsemasta.
71. Imettävien lammasten jäljestä hän otti tämän kaitsemaan kansaansa, Jaakobia, ja Israelia, perintöosaansa.
72. Daavid kaitsi heitä vilpittömin sydämin ja johti heitä taitavalla kädellä.

____________________________________

Snl 24:28-29

28. Älä ole syyttä todistajana lähimmäistäsi vastaan, vai petätkö sinä huulillasi?
29. Älä sano: ”Niin kuin hän teki minulle, niin minä teen hänelle. Minä kostan miehelle hänen tekojensa mukaan.”

Scroll to Top