Raamattu vuodessa maaliskuu 10

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 10
____________________________________

4Ms 14:1 – 15:16

14. LUKU

Toivottomuus ja rohkaisu

1. Kansa. alkoi silloin huutaa ja parkua ja valitti sen yön.
2. Kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: ”Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet!
3. Miksi vie Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan, ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?”
4. He puhuivat toisilleen: ”Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin.”
5. Mooses ja Aaron lankesivat silloin kasvoilleen Israelin koko seurakunnan eteen.
6. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa
7. ja puhuivat israelilaisten kokoontuneelle kansalle: ”Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa.
8. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.
9. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä pelätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää pelätkö heitä.”
10. Silloin kokoontunut väki vaati heitä kivitettäviksi. Mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille liitonmajassa.
11. Herra sanoi Moosekselle: ”Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka olen tehnyt sen keskuudessa?
12. Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perinjuurin, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan kuin se on.”

Mooseksen esirukous

13. Niin Mooses sanoi Herralle: ”Ovathan egyptiläiset kuulleet, että sinä voimallasi olet vienyt tämän kansan heidän keskeltään.
14. He ovat puhuneet siitä sen maan asukkaille. Hekin siis ovat kuulleet, että sinä, Herra, olet tämän kansan keskellä, sinä Herra, joka olet sille ilmestynyt kasvoista kasvoihin, että sinun pilvesi pysyy heidän päällään, ja että sinä kuljet heidän edellään pilvenpatsaassa päivin ja tulenpatsaassa öin.
15. Jos sinä nyt surmaat kerralla koko tämän kansan, niin kansat, jotka saavat kuulla sitä kerrottavan sinusta, sanovat:
16. ’Koska Herra ei kyennyt viemään tätä kansaa siihen maahan, jonka oli heille valalla vannoen luvannut, hän tappoi heidät erämaahan’.
17. Osoita nyt suuri voimasi, Herra, kuten olet puhunut sanoen:
18. ’Herra on pitkämielinen ja suuri armossa, hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan rankaisee isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen’.
19. Suuressa armossasi anna anteeksi tämän kansan pahat teot, niin kuin ennenkin olet antanut anteeksi tälle kansalle, Egyptistä tänne saakka.”

Herran vastaus

20. Herra vastasi: ”Minä annan anteeksi, kuten sinä olet anonut.
21. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan:
22. Nämä miehet ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa. Nyt jo kymmenen kertaa he ovat kuitenkin minua kiusanneet eivätkä ole kuunnelleet minun ääntäni.
23. Yksikään heistä ei siksi ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isilleen. Yksikään minun pilkkaajistani ei ole sitä näkevä.
24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on eri henki, niin että hän on uskollisesti seurannut minua, hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen.
25. Koska amalekilaiset ja kanaanilaiset asuvat laaksoissa, niin kääntykää huomenna toiseen suuntaan ja menkää Kaislameren* tietä erämaahan.”
26. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:
27. ”Kuinka kauan tämä häijy joukko napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan.
28. Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, kuten te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen.

Epäuskon rangaistus

29. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette olleet väenlaskussa, niin monta kuin teitä on 20-vuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan.
30. Totisesti: Te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asuinsijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika.
31. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne, ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te pidätte arvottomana.
32. Tähän erämaahan teidän ruumiinne kaatuvat.
33. Teidän lastenne täytyy kuitenkin harhailla paimentolaisina tässä erämaassa 40 vuotta ja kärsiä teidän uskottomuutenne tähden, kunnes teidän ruumiinne ovat maatuneet tähän erämaahan.
34. Kuten te 40 päivää vakoilitte maata, te saatte nyt, päivä vuodeksi luettuna, 40 vuotta kärsiä pahoista teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se merkitsee, että minä käännyn teistä pois.
35. Minä, Herra, olen puhunut. Totisesti: Minä teen näin tälle häijylle kansalle, joka on käynyt kapinoimaan minua vastaan. He tuhoutuvat tähän erämaahan, tänne he kuolevat.”
36. Ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt maata vakoilemaan ja jotka palattuaan olivat saattaneet koko kansan napisemaan häntä vastaan,
37. saattamalla sen maan pahaan huutoon, kuolivat äkkiä Herran lyöminä.

Joosua ja Kaaleb

38. Vain Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jäivät eloon niistä miehistä, jotka olivat käyneet maata vakoilemassa.
39. Mooses puhui tämän kaikille israelilaisille. Niin kansa tuli kovin murheelliseksi.

Tappio Horman luona

40. Israelin miehet nousivat varhain seuraavana aamuna lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat: ”Tässä me olemme. Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me olemme tehneet syntiä.”
41. Mutta Mooses sanoi: ”Miksi te käytte rikkomaan Herran käskyä? Se ei onnistu.
42. Älkää menkö sinne, sillä Herra ei ole teidän kanssanne. Älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä.
43. Amalekilaiset ja kanaanilaiset ovat siellä teitä vastassa, ja te kaadutte miekkaan. Te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole teidän kanssanne.”
44. Tästä välittämättä he lähtivät itsepäisyydessään kulkemaan ylös vuoristoon. Mutta ei Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä.
45. Silloin amalekilaiset ja kanaanilaiset, jotka asuivat siinä vuoristossa, ryntäsivät alas, voittivat heidät ja hajottivat heidät, ajaen heitä takaa Hormaan* asti.

15. LUKU

Uhrisäännöksiä

1. Herra sanoi Moosekselle: Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette maahan, jonka minä annan teille asuinsijaksi,
3. ja uhraatte Herralle uhrin, poltto- tai teurasuhrin, joko lupausta täyttääksenne tai vapaaehtoisena lahjana tai juhlissanne, valmistaaksenne Herralle suloisen tuoksun naudoista tai lampaista,
4. niin se, joka tuo uhrin, tuokoon lahjanaan Herralle ruokauhriksi 1/10 lestyjä jauhoja, sekoitettuna 1/4 hiin-mittaan öljyä.
5. Juomauhriksi, polttouhrin tai teurasuhrin lisäksi, uhraa 1/4 hiin-mittaa viiniä kutakin karitsaa kohti.
6. Pässin lisäksi uhraa ruokauhrina 2/10 lestyjä jauhoja, sekoitettuna 1/3 hiin-mittaan öljyä,
7. ja juomauhriksi tuo 1/3 hiin-mittaa viiniä suloiseksi tuoksuksi Herralle.
8. Kun uhraat mullikan poltto- tai teurasuhriksi, joko lupausta täyttääksesi tai yhteysuhriksi Herralle,
9. niin tuotakoon mullikan lisäksi ruokauhrina 3/10 lestyjä jauhoja, sekoitettuna 1/2 hiin-mittaan öljyä,
10. ja juomauhriksi tuo 1/2 hiin-mittaa viiniä suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
11. Näin tehtäköön kutakin härkää, pässiä, karitsaa tai vohlaa uhrattaessa.
12. Niin monta kuin uhrieläimiä on, niin tehkää näin kullekin, niin monta kuin niitä on.
13. Jokainen maassa syntynyt tehköön näin, tuodessaan suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle.
14. Jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on pysyvästi asettunut keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin herralle, niin hän tehköön, niin kuin tekin teette.
15. Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen. Mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16. Sama opetus ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu luonanne.”

____________________________________

Mk 14:53-72

Jeesus Suuren neuvoston edessä

53. He veivät Jeesuksen ylimmäisen papin luo, ja kaikki ylipapit, vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat sinne.
54. Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin pihaan asti. Hän istui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.
55. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet, mutta eivät löytäneet.
56. Useat kyllä esittivät vääriä todistuksia häntä vastaan, mutta ne eivät olleet yhtäpitäviä.
57. Jotkut nousivat ja todistivat valheellisesti häntä vastaan:
58. ”Me olemme kuulleet hänen sanovan: ’Minä hajotan maahan tämän käsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty’.”
59. Mutta näinkään heidän todistuksensa eivät pitäneet yhtä.
60. Silloin ylimmäinen pappi nousi, astui esille ja kysyi Jeesukselta: ”Etkö vastaa mitään näiden todistuksiin sinua vastaan?”
61. Hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Ylimmäinen pappi kysyi silloin häneltä: ”Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?”
62. Jeesus vastasi: ”Olen. Te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä.”
63. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: ”Mitä me enää tarvitsemme todistajia?
64. Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä mieltä olette?” He kaikki* tuomitsivat hänet syylliseksi ja kuoleman ansainneeksi.
65. Jotkut rupesivat sylkemään Jeesuksen päälle. He peittivät hänen kasvonsa, löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle: ”Profetoi!” Oikeudenpalvelijatkin löivät häntä poskelle.

Pietari kieltää Jeesuksen

66. Pietari oli alhaalla pihalla. Sinne tuli muuan ylimmäisen papin palvelijattarista.
67. Nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tähän ja sanoi: ”Sinäkin olit Nasaretilaisen, tuon Jeesuksen, kanssa.”
68. Mutta hän kielsi sen: ”En tiedä enkä käsitä, mitä sanot.” Hän meni ulos pihalle. [Ja kukko lauloi.]*
69. Nähdessään hänet siellä palvelijatar uudelleen sanoi lähellä seisoville: ”Tämä on yksi heistä.”
70. Pietari kielsi jälleen. Vähän sen jälkeen lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille: ”Totisesti, sinä olet yksi heistä. Olethan sinäkin galilealainen.”
71. Pietari rupesi sadattelemaan ja vannoi: ”En tunne sitä miestä, josta te puhutte.”
72. Samassa kukko lauloi toisen kerran. Pietari muisti Jeesuksen sanoneen hänelle: ”Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kiellät minut kolmesti.” Hän ratkesi itkuun.

____________________________________

Ps 53:1-7

53. PSALMI

Maailma ilman Jumalaa

1. Veisuunjohtajalle. Kuorolauluna. Daavidin psalmi.
2. Mieletön on se, joka sanoo sydämessään: ”Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä on hyvää.
3. Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtävää, ketään, joka etsii Jumalaa.
4. Kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni tulleet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä on hyvää, ei ainoaakaan.
5. Eivätkö he mitään käsitä, nuo väärintekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani, eivätkä huuda avukseen Jumalaa?
6. Heidät valtaa kauhu siinä, missä ei ole kauhistavaa. Jumala hajottaa niiden luut, jotka sinua saartavat. Sinä saatat heidät häpeään, sillä Jumala hylkää heidät.
7. Jospa Israelille tulisi pelastus Siionista! Kun Jumala palauttaa kansansa poisviedyt*, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

____________________________________

Snl 11:4

4. Omaisuus ei auta vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

Scroll to Top