Raamattu vuodessa maaliskuu 9

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 9
____________________________________

4Ms 11:24 – 13:33

24. Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille.
25. Herra laskeutui pilvessä ja puhutteli Moosesta, otti hänessä olevaa Henkeä ja antoi tätä Henkeä niille 70 vanhimmalle. Kun Henki oli heissä, he profetoivat, mutta eivät tehneet sitä. uudelleen.26. Heitä oli kuitenkin jäänyt leiriin kaksi miestä, toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Meedad. Henki tuli myös heihin, sillä heidätkin oli merkitty luetteloon, vaikka he eivät olleetkaan lähteneet majalle. Myös he profetoivat leirissä.
27. Muuan nuorukainen riensi ja ilmoitti Moosekselle: ”Eldad ja Meedad profetoivat!”
28. Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, sanoi silloin: ”Herrani Mooses, kiellä heitä!”
29. Mooses vastasi hänelle: ”Oletko sinä kateellinen minun puolestani? Jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, ja Herra antaisi Henkensä heihin!”
30. Sen jälkeen Mooses ja Israelin vanhimmat siirtyivät takaisin leiriin.

Viiriäiset

31. Herran lähettämä tuuli nousi ja ajoi viiriäisiä mereltä päin. Se painoi niitä leiriin päivänmatkan laajuudelta sen joka puolelle lähes kahden kyynärän paksuudelta maasta.
32. Kansa ryhtyi kokoamaan viiriäisiä ja he keräsivät niitä koko sen päivän, koko yön ja koko seuraavan päivän. Vähin määrä, minkä joku sai kootuksi, oli kymmenen hoomer-mittaa. He levittivät niitä kuivamaan leirin alueelle ja ympärille.
33. Mutta lihan vielä ollessa heidän hampaissaan, ennen kuin se oli syöty loppuun, Herran viha syttyi kansaa kohtaan, ja Hän tuotti sille hyvin suuren surman.
34. Sen paikan nimeksi pantiin Kibroot-Hattaavaa*, koska sinne haudattiin kansasta ne, jotka olivat antautuneet halunsa valtaan.
35. Kibroot-Hattaavaasta kansa vaelsi Haserotiin ja jäi sinne joksikin aikaa.

12. LUKU

Mirjamin ja Aaronin synti

1. Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta kuusilaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen. Hän oli näet ottanut vaimokseen kuusilaisen naisen.
2. He sanoivat: ”Vain Mooseksenko kautta Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?” Herra kuuli sen.
3. Mooseksen mieli oli kovin ahdistettu*, enemmän kuin kukaan muu ihminen maan päällä.
4. Herra sanoi Moosekselle, Aaronille ja Mirjamille: ”Menkää te kaikki kolme ilmestysmajalle”*. He kolme menivät sinne.
5. Silloin Herra laskeutui pilvenpatsaassa, asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja Mirjamia. Molemmat menivät sinne.
6. Herra sanoi: ”Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, minä ilmestyn hänelle näyssä ja puhun hänelle unessa.
7. Niin ei ole palvelijani Mooses, hän on uskollinen kaikissa minun huoneeni asioissa.
8. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran kirkkautta. Miksi ette siis pelänneet puhua minun palvelijaani Moosesta vastaan?”
9. Herran viha syttyi heitä kohtaan, ja hän meni pois.

Mirjamin pitali

10. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, oli Mirjam lumivalkea pitalista. Aaron kääntyi Mirjamiin päin ja näki tämän olevan pitalinen.
11. Silloin Aaron sanoi Moosekselle: ”Herrani! Älä pane meidän kannettavaksemme syntiä, minkä olemme tyhmyydessämme tehneet.
12. Älä anna hänen jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi mädännyt, kun se tulee äitinsä kohdusta.”
13. Mooses huusi Herraa ja sanoi: ”Oi Jumala! Paranna hänet!”
14. Herra vastasi Moosekselle: ”Jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi hävettävä seitsemän päivää? Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, ja sitten hän pääsköön takaisin.”
15. Mirjam suljettiin leirin ulkopuolelle seitsemäksi päiväksi. Kansa ei lähtenyt liikkeelle, kunnes Mirjam oli tuotu takaisin.
16. Sitten kansa lähti liikkeelle Haserotista ja leiriytyi Paaranin erämaahan.

13. LUKU

Vakoojia Kanaaniin

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää mies kustakin isien heimokunnasta, mutta vain niitä, jotka ovat päälliköitä heidän keskuudessaan.”
3. Mooses lähetti heidät Paaranin erämaasta Herran käskyn mukaan. He olivat kaikki israelilaisten päällikköjä.
4. Nämä olivat heidän nimensä: Ruubenin heimosta Sammua, Sakkurinpoika,
5. Simeonin heimosta Saafat, Hoorin poika,
6. Juudan heimosta Kaaleb, Jefunnen poika,
7. Isaskarin heimosta Jigal, Joosefin poika,
8. Efraimin sukukunnasta Hoosea, Nuunin poika,
9. Benjaminin heimosta Palti, Raafun poika,
10. Sebulonin heimosta Gaddiel, Soodin poika,
11. Manassen heimosta Joosefin heimoon kuuluva Gaddi, Suusin poika,
12. Daanin heimosta Ammiel, Gemallin poika,
13. Asserin heimosta Setur, Miikaelin poika,
14. Naftalin heimosta Nahbi, Vofsin poika,
15. Gaadin heimosta Genuel, Maakin poika.
16. Nämä olivat niiden miesten nimet, jotka Mooses lähetti vakoilemaan maata. Hoosean, Nuunin pojan, nimen Mooses muutti Joosuaksi*.
17. Lähettäessään heidät vakoilemaan Kanaanin maata Mooses sanoi heille: ”Menkää nyt Negeviin, nouskaa vuoristoon
18. ja ottakaa selville, millainen on maa ja millainen kansa, joka siinä asuu, onko se voimakas vai heikko, onko sitä vähän vai paljon,
19. ja millainen on maa, jossa se asuu, onko se hyvä vai huono, ja millaisia ovat ne kaupungit, joissa se asuu, avonaisia kyliäkö vai varustettuja kaupunkeja,
20. ja millaista on maa, viljavaa vai karua, kasvaako siinä puita vai ei. Olkaa rohkealla mielellä ja ottakaa mukaanne sen maan hedelmiä.” Oli näet aika, jolloin ensimmäiset rypäleet kypsyivät.

Vakoojat Kanaanissa

21. Miehet lähtivät Kanaaniin ja vakoilivat maata Siinin erämaasta Rehobiin, josta mennään Hamatiin.
22. He menivät Negeviin ja tulivat Hebroniin, jossa asuivat Ahiman, Seesai ja Talmai, Anakin* jälkeläiset. Hebron oli rakennettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Sooania.
23. He tulivat Eskolin laaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla. He ottivat myös granaattiomenia ja viikunoita.
24. Sille paikalle annettiin nimi Eskolin laakso sen rypäletertun tähden, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.

Vakoojien kertomus

25. Maata vakoilleet miehet palasivat 40 päivän kuluttua
26. ja tulivat Mooseksen, Aaronin ja koko Israelin kansan luo Paaranin erämaahan Kaadekseen. He tekivät näille ja koko kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille Kanaanin maan hedelmiä.
27. He kertoivat: ”Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät.
28. Mutta kansa, joka asuu siinä maassa, on voimakasta, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin.
29. Amalekilaiset asuvat Negevissä, heettiläiset, jebusilaiset ja amorilaiset vuoristossa, kanaanilaiset meren rannalla ja Jordanin varsilla.”
30. Kaaleb koetti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: ”Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme.”

Kansan toivottomuus

31. Mutta Kaalebin kanssa olleet miehet sanoivat: ”Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi.”
32. He saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon maan, jota olivat olleet vakoilemassa. He sanoivat: ”Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa. Kaikki siellä näkemämme ihmiset olivat kookasta väkeä.
33. Näimme siellä myös jättiläisiä, Anakin jättiheimon jälkeläisiä. Me tunsimme itsemme heihin verraten pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään.”

____________________________________

Mk 14:22-52

Jeesus asettaa ehtoollisen

22. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi sen, mursi ja antoi heille sanoen: ”Ottakaa, tämä on minun ruumiini.”
23. Sitten hän otti maljan, kiitti ja antoi heille. He kaikki joivat siitä.
24. Hän sanoi heille: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen* puolesta.
25. Totisesti minä sanon teille: minä en juo viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa*.”

Keskustelu Öljymäelle mennessä

26. Veisattuaan kiitosvirren* he lähtivät Öljymäelle.
27. Jeesus sanoi heille: ”Te kaikki loukkaannutte, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen, ja lampaat hajotetaan’.
28. Mutta kuolleista noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.”
29. Niin Pietari sanoi hänelle: ”Vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä.”
30. Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kiellät minut kolmesti.”
31. Pietari vakuutti vielä lujemmin: ”Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään kiellä sinua.” Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Rukoustaistelu Getsemanessa

32. He tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Istukaa tässä sillä aikaa kun minä rukoilen.”
33. Hän otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan.
34. Hän sanoi heille: ”Sieluni on syvästi murheellinen, kuoleman tuskassa. Olkaa tässä ja valvokaa.”
35. Jeesus meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi.
36. Hän sanoi: ”Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.”
37. Hän tuli ja tapasi opetuslapsensa nukkumasta ja sanoi Pietarille: ”Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa?
38. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta ihmisluonto* on heikko.”
39. Hän meni jälleen etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin.
40. Palatessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle.
41. Hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: ”Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.
42. Nouskaa, lähtekäämme. Kavaltajani on lähellä.”

Jeesus vangitaan

43. Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi niistä kahdestatoista. Hänen mukanaan oli ylipappien, kirjanoppineiden ja vanhinten luota tullut miesjoukko miekat ja seipäät käsissä.
44. Hänen kavaltajansa oli sopinut heidän kanssaan merkistä: ”Jota minä suutelen, hän se on. Ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois.”
45. Tultuaan paikalle Juudas meni suoraa päätä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Rabbi!” ja suuteli häntä.
46. Miehet kävivät häneen käsiksi ja vangitsivat hänet.
47. Yksi lähellä seisovista veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa, sivaltaen häneltä pois korvan.
48. Jeesus sanoi heille: ”Niin kuin rosvoa vastaan te olette lähteneet minua vangitsemaan miekat ja seipäät käsissä.
49. Minä olen joka päivä ollut teidän luonanne opettamassa temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen.”
50. Silloin kaikki Jeesuksen kanssa olleet jättivät hänet ja pakenivat.
51. Häntä seurasi eräs nuori mies, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä. He ottivat hänet kiinni,
52. mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alasti*.

____________________________________

Ps 52:1-11

52. PSALMI

Väärintekijä – Jumalaan turvaava

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin mietevirsi,
2. kun edomilainen Dooeg tuli ja ilmoitti Saulille: ”Daavid on mennyt Ahimelekin taloon.”
3. Miksi kerskaat pahuudestasi, sinä väkivaltainen? Jumalan armo pysyy alati.
4. Sinun kielesi punoo turmiota, se on kuin terävä partaveitsi, sinä petturi!
5. Sinä rakastat pahaa etkä hyvää, sinä puhut valhetta etkä totta. Sela.
6. Sinä rakastat kaikkia surman sanoja, sinä kavala kieli.
7. Siksi Jumala kukistaa sinut ainiaaksi, hän tarttuu sinuun ja raastaa sinut majastasi, repäisee sinut juurinesi elävien maasta. Sela.
8. Vanhurskaat näkevät sen ja pelkäävät, ja he nauravat häntä:
9. ”Siinä on mies, joka ei pitänyt Jumalaa turvanaan, vaan luotti suureen rikkauteensa ja oli röyhkeä häijyydessään.”
10. Mutta minä olen kuin viheriöivä öljypuu Jumalan huoneessa. Minä turvaan Jumalan armoon aina ja alati.
11. Minä kiitän sinua iäti, että sen teit, ja odotan hurskaittesi edessä sinun nimeäsi, sillä se on hyvä.

____________________________________

Snl 11:1-3

11. LUKU

Oikean ja väärän vastakohtia

1. Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta oikea paino on hänelle otollinen.
2. Minne ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyrien luona on viisaus.
3. Oikeamielisiä ohjaa heidän nuhteettomuutensa, mutta uskottomat hävittää heidän vilppinsä.

Scroll to Top