Raamattu vuodessa maaliskuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 8
____________________________________

4Ms 10:1 – 11:23

10. LUKU

Hopeatorvet

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, valmista ne kohotakoista tekoa, käyttääksesi niitä kansan kokoonkutsumiseen ja leirien liikkeelle-panemiseen.
3. Kun niihin molempiin puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi koko kansa liitonmajan oven eteen.
4. Mutta kun ainoastaan toiseen puhalletaan, kokoontukoot sinun luoksesi ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet.
5. Kun taas puhallatte hälytyssoiton, silloin lähtekööt itään päin leiriytyneet leirit liikkeelle.
6. Kun te toistamiseen puhallatte hälytyssoiton, lähtekööt etelään päin leiriytyneet leirit liikkeelle. Hälytyssoitto puhallettakoon liikkeelle lähdettäessä.
7. Mutta seurakuntaa kokoon kutsuttaessa puhaltakaa torveen, hälytyssoittoa puhaltamatta.
8. Aaronin pojat, papit, käyttäkööt näitä torvia. Tämä olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen.
9. Kun te maassanne lähdette taisteluun vihollista vastaan, joka teitä ahdistaa, niin soittakaa torvilla hälytys. Silloin te muistutte Herran, teidän Jumalanne, mieleen ja pelastutte vihollisistanne.
10. Ilopäivinänne, juhlinanne sekä uudenkuun päivinä puhaltakaa torviin uhratessanne poltto- ja yhteysuhrejanne, niin ne saattavat teidän Jumalanne muistamaan teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

Lähtö Siinailta

11. Toisen vuoden toisen kuukauden 20. päivänä pilvi kohosi liitonmajan päältä.
12. Silloin israelilaiset lähtivät Siinain erämaasta liikkeelle, leiri leirin jälkeen. Pilvi pysähtyi Paaranin erämaassa.
13. He lähtivät ensi kerran liikkeelle sillä tavoin kuin Herra oli Mooseksen kautta käskenyt.
14. Juudan jälkeläisten leirin lippukunta lähti ensimmäisenä joukkona liikkeelle osastoittain, ja tätä osastoa johti Nahson, Amminadabin poika.
15. Isaskarin jälkeläisten heimoa johti Netanel, Suuarin poika.
16. Sebulonin jälkeläisten heimoa johti Eliab, Heelonin poika.
17. Kun pyhäkkö oli purettu, niin lähtivät liikkeelle Geersonin pojat ja Merarin pojat, jotka kantoivat pyhäkköä.
18. Sitten lähti Ruubenin leirikunta liikkeelle joukkoineen, ja sitä johti Elisur, Sedeurin poika.
19. Simeonin jälkeläisten joukkoja johti Selumiel, Suurisaddain poika.
20. Gaadin jälkeläisten joukkoja johti Eljasaf, Degulin poika.
21. Sitten lähtivät liikkeelle kehatilaiset kantaen pyhiä esineitä. Pyhäkkö oli pystytettävä ennen heidän perille saapumistaan.
22. Sitten lähti liikkeelle Efraimin leirikunta joukkoineen. Näitä Efraimin joukkoja johti Elisama, Ammihudin poika.
23. Manassen heimon joukkoja johti Gamliel, Pedasurin poika.
24. Benjaminin heimon joukkoja johti Abidan, Gideonin poika.
25. Sitten lähti liikkeelle Daanin leirikunta jälkijoukkona ryhmineen, ja näitä joukkoja johti Ahieser, Ammisaddain poika.
26. Asserin heimon joukkoja johti Pagiel, Okranin poika.
27. Naftalin heimon joukkoja johti Ahira, Eenanin poika.
28. Tällainen oli israelilaisten liikkeellelähtö osastoittain. Näin he lähtivät liikkeelle.
29. Mooses puhui Hoobabille, midianilaisen Regulin, Mooseksen apen, pojalle: ”Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut: ’Sen minä annan teille’. Lähde meidän mukaamme, niin me palkitsemme sinua runsaasti, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille.”
30. Mutta tämä vastasi: ”En lähde. Minä palaan omaan maahani ja sukuni luo.”
31. Niin Mooses sanoi: ”Älä jätä meitä. Sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa. Rupea siis meille oppaaksi.
32. Jos lähdet kanssamme, niin me annamme sinun saada osasi siitä hyvästä, minkä Herra meille suo*.”
33. Niin he lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat kolme päivänmatkaa. Herran liitonarkki kulki heidän edellään kolme päivänmatkaa etsimässä heille levähdyspaikkaa.
34. Herran pilvi oli heidän päällään päivällä, kun he lähtivät leiristä liikkeelle.
35. Kun arkki lähti liikkeelle, Mooses lausui: ”Nouse, Herra, hajaantukoot sinun vihollisesi, ja sinun vihamiehesi paetkoot sinua.”
36. Kun arkki laskettiin maahan, hän lausui: ”Palaa, Herra, Israelin heimojen kymmentuhansien luo.”

11. LUKU

Napina ja rangaistus

1. Kansa tuskitteli, ja se oli paha Herran korvissa. Sen kuullessaan Herra vihastui. Hänen tulensa syttyi heidän keskellään, ja se kulutti ulommaisen osan leiriä.
2. Silloin kansa huusi Moosesta [apuun], ja Mooses rukoili Herraa. Niin tuli alkoi sammua.
3. Sen paikan nimeksi pantiin Tabeera*, koska Herran tuli oli siellä syttynyt heidän keskellään.
4. Israelilaisten mukana seuranneessa sekalaisessa väessä heräsivät himot, ja israelilaiset rupesivat [heidän kanssaan] jälleen itkien sanomaan: ”Olisipa meillä lihaa syödäksemme!
5. Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi, kurkkuja, melooneja, ruoholaukkaa, sipulia ja kynsilaukkaa.
6. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän täällä ole mitään. Emme saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa.”
7. Manna oli korianderin siemenen kaltaista ja bedellion-pihkan näköistä.
8. Kansa kierteli sitä kokoamassa ja jauhoi sitä käsikivillä tai survoi huhmaressa. Sitten he keittivät sitä padassa ja valmistivat siitä kaltiaisia. Sen maku oli samanlainen kuin öljyleivoksen.
9. Kasteen laskeutuessa yöllä leiriin mannakin laskeutui siihen.
10. Mooses kuuli, kuinka kansa, jokainen suku, itki, kukin majansa ovella. Niin Herra vihastui kovin, ja myös Mooseksen silmissä se oli paha.
11. Mooses sanoi Herralle: ”Miksi olet tehnyt niin pahoin palvelijallesi, ja miksi en ole saanut armoa sinun silmiesi edessä, koska olet pannut kaiken tämän kansan minun taakakseni?
12. Olenko minä kaiken tämän kansan äiti tai isä, koska käsket minua kantamaan sitä sylissäni, niin kuin hoitaja kantaa imevää lasta, siihen maahan, joka valalla vannoen olet luvannut heidän isilleen.
13. Mistä minulla on lihaa kaikelle tälle kansalle, kun he minua ahdistavat itkullaan sanoen: ’Anna meille syötäväksi lihaa.’?
14. En minä yksin jaksa kantaa koko tätä kansaa, se on minulle liian raskas.
15. Jos sinä näin aiot kohdella minua, niin surmaa minut. Jos olen saanut armon silmiesi edessä, päästä minut näkemästä tätä kurjuutta.”

70 johtomiestä avuksi

16. Herra sanoi Moosekselle: ”Kokoa Israelin vanhimmista 70 miestä, jotka ovat kansan johtomiehiä, ja tuo heidät ilmestysmajalle, ja he asettukoot sinne sinun kanssasi.
17. Minä astun sitten alas, puhun siellä kanssasi, otan sinussa olevaa Henkeä ja annan heille. Siten he voivat auttaa sinua kansan hoitamisessa, ettei sinun tarvitse kantaa sitä yksin.

Herra lupaa lihaa

18. Sano kansalle: Pyhittäytykää huomiseksi, niin saatte syödä lihaa, koska te Herran kuullen itkitte ja sanoitte: ’Jospa meillä olisi lihaa syödäksemme! Egyptissä meidän oli hyvä olla.’ Herra antaa nyt teille lihaa syödäksenne.
19. Te ette saa sitä syödäksenne vain päiväksi tai kahdeksi, tai viideksi tai kymmeneksi tai kahdeksikymmeneksi päiväksi,
20. vaan kuukauden päiviksi, kunnes ette enää siedä sen hajua ja se kuvottaa teitä. Näin siksi, että olette pitäneet halpana Herran, joka on teidän keskellänne, ja itkeneet hänen edessään sanoen: ’Miksi lähdimmekään Egyptistä!'”
21. Mooses vastasi: ”600.000 jalkamiestä on sitä kansaa, jonka keskuudessa olen, ja kuitenkin sinä sanot: ’Minä annan teille lihaa, niin että heillä on sitä syötävänä kuukauden päivät’.
22. Onko lampaita ja nautoja niin paljon teurastettaviksi, että se on heille kylliksi, vai kootaanko heille kaikki meren kalat, niin että se riittää heille?”
23. Herra sanoi Moosekselle: ”Onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko minun sanani.”

____________________________________

Mk 14:1-21

14. LUKU

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

1. Pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan oli kaksi päivää. Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, millaisella juonella saisivat Jeesuksen käsiinsä ja tapetuksi.
2. Mutta he sanoivat: ”Ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi meteliä.”

Jeesus voidellaan Betaniassa

3. Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla pitalia sairastaneen Simonin asunnossa, sinne tuli muuan nainen mukanaan alabasteripullossa aitoa, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi pullon ja vuodatti voiteen Jeesuksen päähän.
4. Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat keskenään: ”Mitä varten tämä voiteen haaskaus?
5. Olisihan tästä voiteesta saatu enemmän kuin 300 denaria, ja ne olisi voitu antaa köyhille.” He nuhtelivat häntä.
6. Mutta Jeesus sanoi: ”Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle.
7. Teillä on aina köyhiä keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte tehdä heille hyvää, mutta minua teillä ei ole aina.
8. Hän teki mitä voi. Hän voiteli minun ruumiini etukäteen hautaamista varten.
9. Totisesti minä sanon teille: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistokseen.”

Juudas kavaltaa Jeesuksen

10. Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille.
11. Sen kuullessaan he ihastuivat ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Hän mietti, kuinka sopivassa tilaisuudessa toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä.

Pääsiäisateria ja ehtoollisen asettaminen

12. Ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, jolloin pääsiäislammas teurastettiin*, Jeesuksen opetuslapset sanoivat hänelle: ”Mihin tahdot meidän menevän valmistamaan pääsiäisaterian sinun syödäksesi?”
13. Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ”Menkää kaupunkiin, ja teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa. Seuratkaa häntä.
14. Mihin taloon hän menee, sanokaa sen isännälle: ’Opettaja kysyy: Missä on minulle vierashuone, että söisin siinä pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa?’
15. Hän näyttää teille yläkerrasta suuren huoneen, valmiiksi laitetun. Valmistakaa meille sinne.”
16. Opetuslapset lähtivät, tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislammas-aterian.
17. Illan tultua Jeesus saapui sinne niiden kahdentoista kanssa.
18. Heidän ollessaan aterialla ja syödessään Jeesus sanoi: ”Minä sanon teille totuuden: Yksi teistä kavaltaa minut, yksi joka syö kanssani.”
19. He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa jälkeen kysymään: ”En kai minä?”
20. Jeesus vastasi heille: ”Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani.
21. Ihmisen Poika tosin menee pois kuten hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, ettei hän olisi syntynytkään.”

____________________________________

Ps 51:1-21

51. PSALMI

Katuvan rukous

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi,
2. profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan siksi, että hän oli yhtynyt Batsebaan.
3. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
4. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
5. Minä tunnen rikokseni, ja syntini on aina minun edessäni.
6. Sinua ainoaa vastaan minä olen tehnyt syntiä, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
7. Minä olen syntisenä syntynyt, ja syntisenä minä olen siinnyt äitini kohtuun.
8. Sinä tahdot totuutta salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
9. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että tulisin lunta valkeammaksi.
10. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat luut, jotka olet särkenyt.
11. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki pahat tekoni.
12. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vakaa henki.
13. Älä karkota minua kasvojesi edestä äläkä ota minulta Pyhää Henkeäsi.
14. Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä.
15. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset palaisivat luoksesi.
16. Päästä minut verenvioista, Jumala, pelastukseni Jumala, että kieleni riemuitsisi vanhurskaudestasi.
17. Herra, avaa minun huuleni, että suuni julistaisi sinun kiitostasi.
18. Eihän sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen.
19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.
20. Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit.
21. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.

____________________________________

Snl 10:31-32

31. Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmää, mutta kavala kieli hävitetään.
32. Vanhurskaan huulet tietävät, mikä on otollista, mutta jumalattomien suu on pelkkää kavaluutta.

Scroll to Top