Raamattu vuodessa maaliskuu 12

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 12
____________________________________


4Ms 16:41 – 18:32

Kansan nurina ja rangaistus

41. Seuraavana päivänä israelilaisten koko väki napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen: ”Te olette surmanneet Herran kansaa.”
42. Kun kansa kokoontui Moosesta ja Aaronia vastaan, ja he kääntyivät liitonmajaan päin, peitti pilvi sen, ja Herran kirkkaus näkyi.
43. Silloin Mooses ja Aaron menivät liitonmajan edustalle.
44. Herra sanoi Moosekselle:
45. ”Poistukaa tämän joukon luota, niin minä tuokiossa tuhoan heidät.” Silloin he lankesivat kasvoilleen.
46. Mooses sanoi Aaronille: ”Ota hiilipannu ja viritä siihen tuli alttarilta, pane siihen suitsuketta, vie se nopeasti kansan luo ja toimita heille sovitus, sillä viha on lähtenyt liikkeelle Herran luota, vitsaus on jo alkanut.”
47. Aaron teki Mooseksen käskyn mukaan ja riensi kansan keskelle. Vitsaus oli jo alkanut sen keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti kansalle sovituksen.
48. Hänen seisoessaan siinä kuolleitten ja elävien välissä vitsaus taukosi.
49. Niitä, jotka kuolivat vitsauksesta, oli 14.700 henkeä, paitsi niitä, jotka saivat surmansa Koorahin tähden.
50. Aaron palasi takaisin Mooseksen luo liitonmajan ovelle, ja vitsaus oli tauonnut.

17. LUKU

Aaronin sauva versoo

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Puhu israelilaisille ja ota heiltä, kaikilta heidän heimojensa päämiehiltä, sauva kutakin heimoa kohti, 12 sauvaa heidän heimojensa mukaan. Kirjoita kunkin nimi hänen sauvaansa,
3. mutta Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi, sillä tämänkin heimon päämiehellä olkoon sauvansa.
4. Pane ne sitten liitonmajaan liitonarkin eteen, missä minä teille ilmestyn.
5. Kenet minä valitsen, hänen sauvansa versoo. Siten minä lopetan israelilaisten napinan, niin että pääsen kuulemasta heidän nurinaansa teitä vastaan.”
6. Mooses puhui tämän israelilaisille. Niin kaikki heidän päämiehensä antoivat hänelle kukin sauvansa heimoittain, yhteensä 12 sauvaa, ja Aaronin sauva oli heidän sauvojensa joukossa.
7. Mooses pani sauvat liitonmajaan, Herran eteen.
8. Kun Mooses seuraavana päivänä meni liitonmajaan, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin heimon puolesta, oli alkanut versoa. Siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita.
9. Mooses vei ulos kaikki sauvat Herran edestä kaikkien israelilaisten luo. He katselivat niitä ja ottivat kukin sauvansa.
10. Herra sanoi Moosekselle: ”Vie Aaronin sauva takaisin liiton arkin eteen säilytettäväksi merkkinä uppiniskaisille. Lopeta heidän napinansa, niin että minä pääsen sitä kuulemasta, että he eivät kuolisi.”
11. Mooses teki niin. Kuten Herra häntä käski, niin hän teki.
12. Silloin israelilaiset sanoivat Moosekselle: ”Me menehdymme, me tuhoudumme, kaikki me tuhoudumme!
13. Kuka vain lähestyy, kuka ikinä lähestyy Herran pyhäkköä kuolee! Onko meidän kaikkien tuhouduttava?”

18. LUKU

Pappien ja leeviläisten tehtävät

1. Herra sanoi Aaronille: ”Sinun ja sinun poikiesi, isäsi suvun sinun kanssasi, on kannettava pyhäkköä vastaan tehdyt rikkomukset. Samoin on sinun ja poikiesi sinun kanssasi kannettava pappeutta vastaan tehdyt rikkomukset.
2. Anna myös veljiesi, Leevin sukukunnan, isäsi heimon, käydä kanssasi sinne. He liittykööt sinuun ja palvelkoot sinua, kun sinä ja poikasi sinun kanssasi toimitatte palvelusta liitonmajan edessä.
3. He hoitakoot sekä sinun tehtäviäsi että kaikkia majan tehtäviä, mutta älkööt lähestykö pyhiä esineitä tai alttaria, etteivät kuolisi, niin he kuin tekin.
4. Liittykööt he sinuun ja hoitakoot liitonmajan tehtäviä, majan kaikkia palvelutehtäviä. Syrjäinen älköön teitä lähestykö.
5. Teidän on hoidettava tehtävät pyhäkössä ja alttarilla, ettei Herran viha enää kohtaisi israelilaisia.
6. Minä olen ottanut teidän veljenne, leeviläiset, israelilaisten keskuudesta teille lahjaksi, Herralle annettuina toimittamaan palvelua liitonmajassa.
7. Mutta sinä ja poikasi sinun kanssasi hoitakaa papinvirkaanne: Pitäkää huolta kaikista alttarilla ja esiripun sisäpuolella suoritettavista tehtävistä, ja toimittakaa palvelusta siellä. Lahjana minä annan teille papinvirkanne. Mutta syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon.”
8. Herra puhui Aaronille: ”Minä annan sinulle sen, mikä saamistani anneista on otettava talteen. Kaikista israelilaisten pyhistä lahjoista minä annan sen sinulle osuudeksi ja sinun pojillesi ainaiseksi oikeudeksi.
9. Korkeasti pyhistä lahjoista olkoon sinun omasi se, mitä ei polteta tulessa: kaikki ne heidän uhrilahjansa, jotka kuuluvat heidän ruokauhreihinsa, syntiuhreihinsa ja vikauhreihinsa, joita he suorittavat minulle korvauksena. Se on korkeasti pyhää ja olkoon sinun ja sinun poikiesi oma.
10. Syökää se erityisen pyhässä paikassa. Jokainen miehenpuoli saakoon syödä sitä. Olkoon se sinulle pyhä.
11. Antina heidän lahjoistaan olkoon sinulle kuuluvaa tämä: kaiken sen, minkä israelilaiset uhraavat heilutusmenoin, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ainaiseksi oikeudeksi. Jokainen, joka on puhdas sinun perheessäsi, saakoon syödä sitä.
12. Kaiken parhaan öljyn ja kaiken parhaan viinin ja viljan, minkä he uutisena antavat Herralle, minä annan sinulle.
13. Uutiset kaikesta, mitä heidän maassaan kasvaa, ja minkä he tuovat Herralle, olkoot sinun omasi. Jokainen, joka on puhdas sinun perheessäsi, saakoon syödä niitä.
14. Kaikki, mitä Israelissa on vihittyä, olkoon sinun omaasi.
15. Jokainen, joka avaa äidinkohdun, mikä elollinen hyvänsä, joka tuodaan Herralle, ihmisistä tai karjasta, olkoon sinun omasi. Lunastuta kuitenkin ihmisen esikoinen samoin kuin saastaisen eläimen esikoinen.
16. Mitä heidän lunastamiseensa tulee, niin lunastuta heidät kuukauden ikäisistä alkaen säätämästäsi viiden sekelin arviohinnasta pyhäkkösekelin painon mukaan: Sekeli on 20 geeraa.
17. Mutta naudan, lampaan tai vuohen esikoista älä lunastuta. Ne ovat pyhiä. Vihmo niiden veri alttarille ja polta niiden rasva uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle.
18. Niiden liha olkoon sinun omasi. Kuten heilutettu rintalihakin ja oikea reisi, olkoon se sinun omasi.
19. Kaikki pyhät annit, joita israelilaiset antavat Herralle, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ainaiseksi oikeudeksi. Se olkoon ainainen suolaliitto Herran edessä sinulle ja sinun jälkeläisillesi.”

Kymmenykset

20. Herra puhui Aaronille: ”Sinulla älköön olko perintöosaa heidän maassaan älköönkä osuutta heidän keskellään. Minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä.
21. Mutta leeviläisille minä annan kaikki Israelin kymmenykset perintöosaksi. Se on palkkana siitä palveluksesta, jonka he toimittavat liitonmajassa.
22. Älkööt muut israelilaiset enää lähestykö liitonmajaa, että he eivät joutuisi syyllisiksi ja kuolisi.
23. Ainoastaan leeviläiset toimittakoot palvelusta liitonmajassa ja kantakoot tehdyt rikkomukset. Se olkoon teille ainainen säädös sukupolvesta sukupolveen. Mutta heillä älköön olko perintöosaa israelilaisten keskuudessa.
24. Israelilaisten kymmenykset, jotka he antavat Herralle anniksi, minä annan leeviläisille perintöosaksi. Sen tähden minä kiellän heiltä perintöosan israelilaisten keskuudessa.”
25. Herra sanoi Moosekselle:
26. ”Puhu leeviläisille: Kun te otatte israelilaisilta ne kymmenykset, jotka minä olen määrännyt heidän teille annettavaksi perintöosaksenne, niin antakaa siitä Herralle anti, kymmenykset kymmenyksistä.
27. Se katsotaan teidän anniksenne, kuten puimatantereelta annetut jyvät tai kuurnasta tullut mehu.
28. Antakaa Herralle anti kaikista kymmenyksistä, jotka te saatte israelilaisilta. Tämä niistä Herralle tuleva anti antakaa pappi Aaronille.
29. Kaikista saamistanne lahjoista antakaa Herralle täysi anti. Kaikesta, mikä on parasta, antakaa pyhä lahja.
30. Sano heille: Kun te annatte siitä parhaan osan, se katsotaan leeviläisten anniksi, kuten puimatantereen tai kuurnan sato.
31. Te ja teidän perheenne saatte syödä sen missä hyvänsä, sillä se on teille palkka palveluksestanne liitonmajassa.
32. Kun te näin annatte siitä anniksi parhaan osan, te ette joudu syynalaisiksi, ette saastuta israelilaisten pyhiä lahjoja ettekä kuole.”

____________________________________

Mk 16:1-20

16. LUKU

Jeesuksen ylösnousemus

1. Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome olivat ostaneet* hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.
2. Viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.
3. He kyselivät keskenään: ”Kukahan meille vierittää kiven hautakammion ovelta?”
4. Katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi. Se oli näet hyvin suuri.
5. Mentyään hautakammioon sisään he näkivät pitkään valkoiseen vaatteeseen pukeutuneen nuorukaisen istuvan oikealla puolella. He pelästyivät suuresti.
6. Tämä sanoi heille: ”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös, ei hän ole täällä. Tässä on paikka, johon he hänet panivat.
7. Menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen ja Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet, kuten hän teille sanoi’.”
8. Tultuaan ulos he pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.
9. Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa.
10. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja nyt murehtivat ja itkivät.
11. Kun he kuulivat, että hän oli elossa, ja että Maria oli nähnyt hänet, he eivät kuitenkaan uskoneet.
12. Sen jälkeen Jeesus ilmestyi toisen näköisenä kahdelle heistä heidän kävellessään matkalla maakylään*.
13. He menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.

Lähetyskäsky ja taivaaseenastuminen

14. Jeesus ilmestyi vihdoin myös niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla. Hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseena.
15. Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16. Uskoon tullut ja kastettu on pelastuva, mutta epäuskoisena pysynyt tuomitaan kadotukseen.”
17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi.”
19. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle.
20. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavilla tunnusmerkeillä*.

____________________________________

Ps 55:1-24

55. PSALMI

Rukous ystävien pettäessä

1. Veisuunjohtajalle. Kielisoittimilla. Daavidin psalmi.
2. Jumala, kuuntele rukoustani, älä kätkeydy, kun anon armoa.
3. Kuule minua ja vastaa minulle. Minä kuljen rauhattomana murheessani ja huokailen.
4. Vihamies huutaa ja jumalaton ahdistaa minua. He vyöryttävät päälleni turmiota ja vihassa vainoavat minua.
5. Sydämeni vapisee rinnassani, kuoleman kauhut vyöryvät päälleni.
6. Pelko, vavistus ja kauhistus valtaavat minut.
7. Minä sanon: olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin lentäisin pois ja pääsisin lepoon!
8. Pakenisin kauas ja yöpyisin erämaassa. Sela.
9. Kiiruhtaisin suojaan rajuilmalta ja myrskyltä.
10. Herra, sekoita heidän kielensä ja tee heidät eripuraisiksi, sillä minä näen kaupungissa väkivaltaa ja riitaa.
11. Yötä päivää he kiertävät sen muureja pitkin. Vääryys ja vaiva on sen keskellä.
12. Sen sisällä on turmio, eikä sorto ja petos väisty sen torilta.
13. Minua ei herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Minua vastaan ei pöyhkeile vihamieheni. Hänen edestään voisin piiloutua.
14. Se olet sinä, minun vertaiseni, sinä, ystäväni ja uskottuni,
15. jonka kanssa elimme suloisessa sovussa ja yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa!
16. Karatkoon kuolema heidän kimppuunsa, menkööt he elävältä alas tuonelaan, sillä heidän asunnoissaan ja sydämissänsä vallitsee pelkkä pahuus.
17. Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut.
18. Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee ääneni.
19. Hän päästää sieluni heistä rauhaan, etteivät he saavuta minua. Paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan.
20. Jumala kuulee sen ja vastaa heille, hän, joka hallitsee hamasta ikuisuudesta. Sela. He eivät muuta mieltään eivätkä pelkää Jumalaa.
21. Tuo mies käy käsiksi niihin, jotka elävät hänen kanssaan rauhassa, ja rikkoo liittonsa heidän kanssaan.
22. Hänen suunsa on voita sulavampi, mutta sota on hänellä mielessä. Hänen sanansa ovat öljyä liukkaammat, mutta ovat silti kuin paljastetut miekat.
23. Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua.
24. Sinä, Jumala, syökset murhamiehet ja petturit turmion kuoppaan*. He eivät pääse puoleenkaan ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

____________________________________

Snl 11:7

7. Jumalattoman ihmisen kuollessa hänen toivonsa raukeaa, ja väärien odotus pettyy.

Scroll to Top