Raamattu vuodessa maaliskuu 13

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 13
____________________________________

4Ms 19:1 – 20:29

19. LUKU

Puhdistusvesi

1. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille:
2. ”Tämä on opetus, jonka Herra on antanut: Käske israelilaisia. tuomaan sinulle ruskeanpunainen, virheetön hieho, jossa ei ole mitään vammaa, ja jonka päälle ei vielä ole pantu iestä.
3. Antakaa se pappi Eleasarin haltuun, ja vietäköön se leiristä ulos ja teurastettakoon hänen edessään.
4. Sitten pappi Eleasar ottakoon sen verta sormeensa ja pirskoittakoon sen verta liitonmajan etupuolta kohti seitsemän kertaa.
5. Hieho poltettakoon hänen nähtensä: nahkoineen, lihoineen, verineen ja rapoineen se poltettakoon.
6. Pappi ottakoon setripuuta, isoppikorren sekä helakanpunaista lankaa ja viskatkoon ne tuleen, missä hieho palaa.
7. Sitten pappi pesköön vaatteensa ja ruumiinsa vedessä. Sen jälkeen hän menköön leiriin, mutta olkoon saastainen iltaan asti.
8. Sekin, joka poltti hiehon, pesköön vaatteensa ja ruumiinsa vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti.
9. Sitten joku, joka on puhdas, kootkoon hiehon tuhan ja pankoon sen talteen leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Säilytettäköön se israelilaisten seurakunnalle puhdistusvettä varten. Tämä on syntiuhri.
10. Mies, joka kokosi hiehon tuhan, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti. Tämä olkoon ainainen säädös israelilaisille ja heidän keskuudessaan asuville muukalaisille.
11. Joka koskee kuolleen ihmisen ruumiiseen, kenen hyvänsä, olkoon saastainen seitsemän päivää.
12. Hän puhdistakoon itsensä tällä vedellä 3. ja 7. päivänä, niin hän tulee puhtaaksi. Mutta jos hän ei puhdistaudu 3. ja 7. päivänä, hän ei tule puhtaaksi.
13. Jokainen, joka koskee kuolleen ihmisen ruumiiseen, eikä puhdistaudu, saastuttaa Herran pyhäkön. Hänet poistettakoon Israelista, koska puhdistusvettä ei ole vihmottu häneen. Hän on saastainen, ja hän jää epäpuhtaaksi.
14. Tämä on laki: Kun joku kuolee teltta-asumuksessa, niin jokainen siihen menevä ja siinä oleva olkoon saastainen 7 päivää.
15. Jokainen avoin astia, johon ei ole sidottu peitettä, olkoon saastainen.
16. Jokainen, joka ulkona kedolla koskee miekalla surmattuun tai muulla tavoin kuolleeseen, tai ihmisluuhun tai hautaan, olkoon saastainen 7 päivää.
17. Näin saastunutta varten otettakoon poltetun syntiuhrin tuhkaa ja kaadettakoon sen päälle astiaan raikasta vettä.
18. Ottakoon sitten joku, joka on puhdas, isopin ja kastakoon sen siihen veteen ja pirskoittakoon sitä tuohon majaan ja kaikkiin sen esineisiin ja ihmisiin, jotka olivat siellä, samoin kuin siihen, joka on koskenut luuhun tai surmattuun tai muulla tavoin kuolleeseen tai hautaan.
19. Joka on puhdas pirskoittakoon sitä saastuneeseen 3. ja 7. päivänä ja puhdistakoon hänet 7. päivänä. Sitten hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä, ja hän tulee illalla puhtaaksi.
20. Mutta joka on saastunut eikä puhdistaudu, poistettakoon kansasta, koska hän on saastuttanut Herran pyhäkön eikä puhdistusvettä ole vihmottu häneen. Hän on saastainen.
21. Tämä olkoon heille ainainen säädös. Puhdistusveden pirskottaja pesköön vaatteensa, ja joka koskee puhdistusveteen, olkoon saastainen iltaan asti.
22. Kaikki, mihin saastunut koskee, olkoon saastaista, ja joka koskee häneen, olkoon saastainen iltaan asti.”

20. LUKU

Mirjam kuolee Kaadeksessa

1. Sen jälkeen koko Israelin kansa tuli 1. kuussa Siinin erämaahan, ja kansa asettui Kaadekseen. Siellä Mirjam kuoli, ja hänet haudattiin sinne.
2. Mutta israelilaisilla ei siellä ollut vettä, niin he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan.
3. Kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi: ”Jospa mekin olisimme tuhoutuneet silloin, kun veljemme tuhoutuivat Herran edessä!
4. Miksi te toitte Herran kansan tähän erämaahan kuollaksemme karjoinemme tänne?
5. Miksi te johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, missä ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenia, ja missä ei ole vettä juotavaksi?”
6. Mooses ja Aaron menivät kansan luota liitonmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Niin Herran kirkkaus ilmestyi heille.

Vettä kalliosta

7. Herra sanoi Moosekselle:
8. ”Ota sauva ja kokoa kansa, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän nähtensä kalliolle, niin se antaa vettä. Sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan.”
9. Mooses otti Herran käskyn mukaan sauvan, joka oli pyhäkössä Herran edessä.
10. Mooses ja Aaron kokosivat kansan kallion eteen, ja Mooses sanoi heille: ”Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?”
11. Mooses nosti kätensä ja iski sauvallaan kalliota kahdesti, ja siitä tuli runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda.
12. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Koska te ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, te ette saa viedä tätä kansaa siihen maahan, jonka minä annan heille.”
13. Tämä oli Meriban* vesi, jonka luona israelilaiset riitelivät Herraa vastaan, ja hän näytti heille pyhyytensä.

Kielto kulkea Edomin maan läpi

14. Mooses lähetti Kaadeksesta sananviejiä Edomin kuninkaan luo sanomaan: ”Näin sanoo veljesi Israel: Sinä tunnet kaiken vaivan, joka on meitä kohdannut,
15. kuinka isämme lähtivät Egyptiin, kuinka olemme asuneet Egyptissä kauan aikaa ja kuinka egyptiläiset kohtelivat pahoin meitä ja meidän isiämme.
16. Silloin me huusimme Herran puoleen, ja hän kuuli meidän huutomme ja lähetti enkelin, joka vei meidät pois Egyptistä. Me olemme nyt Kaadeksessa, paikkakunnalla, joka on sinun maasi rajalla.
17. Salli meidän kulkea maasi läpi. Me emme kulje peltojen emmekä viinitarhojen poikki emmekä juo vettä kaivoista. Poikkeamatta oikealle tai vasemmalle me kuljemme Kuninkaantietä*, kunnes olemme päässeet alueesi läpi.”
18. Mutta Edom vastasi hänelle: ”Et saa kulkea minun maani läpi. Muutoin minä käyn miekka kädessä sinua vastaan.”
19. Israelilaiset sanoivat hänelle: ”Maantietä me kuljemme, ja jos juomme vettäsi, me tai meidän karjamme, niin me maksamme siitä, kun vain saamme jalkaisin kulkea maasi läpi.”
20. Mutta Edom vastasi: ”Tästä et saa kulkea!” Edomilaiset lähtivät Israelia vastaan suurella sotajoukolla ja vahvasti varustettuina.
21. Kun Edom ei antanut Israelille lupaa kulkea maansa läpi, Israel väistyi sieltä pois.
22. He lähtivät liikkeelle Kaadeksesta. Israelilaiset, koko kansa, tulivat Hoorin vuorelle.

Aaron kuolee

23. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Hoorin vuorella, Edomin maan rajalla:
24. ”Aaron otetaan nyt pois kansansa luo. Hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te olitte minun käskylleni tottelemattomia Meriban veden luona.
25. Ota Aaron ja hänen poikansa Eleasar ja vie heidät Hoorin vuorelle.
26. Riisu Aaronilta vaatteet ja pue ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron otetaan pois ja kuolee siellä.”
27. Mooses teki Herran käskyn mukaan. He nousivat Hoorin vuorelle koko kansan nähden.
28. Mooses riisui Aaronilta vaatteet ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron kuoli siellä vuoren huipulla, ja Mooses astui Eleasarin kanssa alas vuorelta.
29. Kun koko kansa sai tietää, että Aaron oli kuollut, se itki häntä 30 päivää, koko Israelin kansa.

____________________________________

Lk 1:1-25

Evankeliumi Luukkaan mukaan

1. LUKU

Alkusanat

1. Monet ovat jo ryhtyneet laatimaan kertomusta keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista
2. sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita.
3. Otettuani alusta alkaen kaikesta tarkan selon minäkin olen päättänyt kirjoittaa niistä järjestyksessään sinulle, arvoisa Teofilus,
4. että oppisit tuntemaan, kuinka varmoja ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu.

Ilmoitus Sakarjalle

5. Herodeksen, Juudean kuninkaan*, aikana oli pappi, nimeltä Sakarja, Abian osastoa. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet.
6. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen nuhteettomina kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä.
7. Heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he molemmat olivat jo iäkkäitä.
8. Sakarja oli osastonsa vuorolla toimittamassa papin tehtäviä Jumalan edessä. Silloin tapahtui,
9. että vuoron tehtäviä tavan mukaan arvottaessa hän sai osakseen mennä Herran temppeliin suitsuttamaan.
10. Läsnäoleva kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.
11. Silloin Sakarjalle ilmestyi Herran enkeli suitsutusalttarin oikealla puolella.
12. Hänet nähdessään Sakarja hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.
13. Enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Sakarja. Sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan. Sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
14. Hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään.
15. Hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta asti.
16. Hän kääntää Israelin lapsista monia Herran, heidän Jumalansa puoleen.
17. Kulkien Herran edelläkävijänä Elijan hengessä ja voimassa hän kääntää isien sydämiä lasten puoleen* ja tottelemattomia vanhurskasten mielenlaatuun*, toimittaakseen näin Herralle valmistettua kansaa.”
18. Sakarja kysyi enkeliltä: ”Kuinka minä voin tietää, että niin käy? Minähän olen vanha, ja vaimonikin on iäkäs.”
19. Enkeli vastasi: ”Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Minut on lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma.
20. Sinä tulet mykäksi etkä kykene puhumaan siihen päivään saakka, minä tämä tapahtuu, koska et uskonut minun sanojani, jotka käyvät toteen aikanaan.”
21. Kansa oli odottamassa Sakarjaa, ja kaikki oudoksuivat, että hän viipyi niin kauan temppelissä.
22. Ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Niin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt temppelissä näyn. Hän viittoi heille ja jäi mykäksi.
23. Virkatoimien päivien päätyttyä Sakarja meni kotiinsa.
24. Jonkin ajan kuluttua Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta. Hän sanoi:
25. ”Näin on Herra tehnyt minulle päivinä, joina hän on katsonut puoleeni poistaakseen minusta ihmisten halveksunnan.”

____________________________________

Ps 56:1-14

56. PSALMI

Rukous vihollisen vainotessa

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuin ”Mykkä kyyhkynen kaukaisessa maassa.” Daavidin psalmi, kun filistealaiset ottivat hänet kiinni Gatissa.
2. Jumala, ole minulle armollinen, sillä ihmiset polkevat minua. Joka päivä he sotivat minua vastaan, ahdistavat minua.
3. Joka päivä vihamieheni minua tallaavat. Paljon on niitä, jotka ylpeästi sotivat minua vastaan.
4. Mutta sinä päivänä, jona minä pelkään, minä turvaan sinuun.
5. Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä ihmiset* minulle tekisivät?
6. Joka päivä he vääntelevät sanojani, kaikki heidän ajatuksensa tarkoittavat minulle pahaa.
7. He ahdistavat, he väijyvät minua, he vakoilevat askeleitani, tavoittelevat henkeäni.
8. Pelastuvatko he pahuudessaan? Jumala, syökse vihassasi kansat maahan.
9. Sinä olet laskenut pakolaispäiväni. Pane leiliisi kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi.
10. Sinä päivänä, jona minä huudan [sinua avuksi], viholliseni väistyvät. Minä tiedän, että Jumala on puolellani.
11. Jumalaan minä turvaan ja ylistän hänen sanaansa. Herraan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa.
12. Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä ihminen minulle tekisi?
13. Minulla on lupaus täytettävänä sinulle, Jumala. Minä maksan sinulle kiitosuhrit.
14. Sinä pelastit sieluni kuolemasta ja jalkani kompastumasta. Minä saan vaeltaa Jumalan edessä elävien valossa.

____________________________________

Snl 11:8

8. Viisassydäminen noudattaa käskyjä, mutta tyhmähuulinen kukistuu.

Scroll to Top