Raamattu vuodessa maaliskuu 14

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 14
____________________________________

4Ms 21:1- 22:20

21. LUKU

Aradin kuningas voitetaan

1. Kun Aradin kanaanilainen kuningas, joka asui Negevissä, kuuli Israelin olevan tulossa Atarimin tietä, hän ryhtyi sotimaan Israelia vastaan ja otti muutamia heistä vangiksi.
2. Silloin Israel teki lupauksen Herralle ja sanoi: ”Jos sinä annat tämän kansan minun käsiini, minä vihin sen kaupungit tuhon omiksi”.
3. Herra kuuli, mitä Israel anoi, ja antoi kanaanilaiset sen käsiin. Niin Israel vihki heidät ja heidän kaupunkinsa tuhon omiksi. Sen paikan nimeksi pantiin Horma*.
4. Israelilaiset lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääkseen Edomin maan. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi
5. ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: ”Miksi te johditte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan.”

Myrkkykäärmeet ja vaskikäärme

6. Silloin Herra lähetti kansan keskuuteen myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli.
7. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: ”Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa poistamaan käärmeet meidän kimpustamme.” Mooses rukoili kansan puolesta.
8. Herra sanoi Moosekselle: ”Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon.”
9. Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos käärmeet sitten purivat jotakuta, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon.
10. Israelilaiset lähtivät liikkeelle ja leiriytyivät Oobotiin.
11. He lähtivät liikkeelle Oobotista ja leiriytyivät erämaassa Iije-Abarimiin, joka on Mooabista itään, auringon nousun puolella.
12. Sieltä he lähtivät liikkeelle ja leiriytyivät Seredin laaksoon.
13. Sieltä he lähtivät liikkeelle ja leiriytyivät erämaahan tuolle puolen Arnonjoen, joka lähtee amorilaisten alueelta. Arnon on rajana Mooabin ja amorilaisten maan välillä.
14. Siksi ”Herran sotien kirjassa” sanotaan: ”Vaaheb Suufassa ja Arnonin laaksot
15. ja laaksojen rinteet, jotka ulottuvat Aarin tienoille ja kallistuvat Mooabin rajaan.”
16. Sieltä israelilaiset kulkivat Beerin kaivolle, josta Herra oli sanonut Moosekselle: ”Kokoa kansa, niin minä annan teille vettä.”
17. Silloin Israel lauloi tämän laulun: ”Kuohu, kaivo! Laulakaa sille!
18. Kaivo, jonka ruhtinaat kaivoivat, kansan parhaat koversivat valtikoillaan, sauvoillaan.” Siitä erämaasta israelilaiset kulkivat Mattanaan,
19. Mattanasta Nahalieliin, Nahalielista Baamotiin,
20. Baamotista siihen laaksoon, joka on Mooabin maassa, erämaata ylemmäksi kohoavan Pisgan huipun juurella.

Siihonin maan valloitus

21. Israel lähetti sananviejiä Siihonin, amorilaisten kuninkaan, luo sanomaan:
22. ”Salli minun kulkea maasi läpi. Me emme poikkea pelloille, emme viinitarhoihin emmekä juo vettä kaivoista. Kuninkaantietä* me kuljemme, kunnes olemme päässeet sinun alueesi läpi.”
23. Mutta Siihon ei antanut Israelille lupaa kulkea alueensa läpi, vaan kokosi koko sotaväkensä ja lähti Israelia vastaan erämaahan. Tultuaan Jahaaseen hän ryhtyi taisteluun Israelia vastaan.
24. Mutta Israel voitti hänet miekan terällä ja valloitti hänen maansa Arnonista Jabbokiin, ammonilaisten maahan asti. Näiden raja oli näet varustettu.
25. Israel valtasi siellä amorilaisten kaupungit ja asettui heidän kaupunkeihinsa, Hesboniin ja sen kaikkiin tytärkaupunkeihin.
26. Hesbon oli amorilaisten kuninkaan Siihonin kaupunki. Hän oli käynyt sotaa entistä Mooabin kuningasta vastaan ja vallanut hänen koko maansa Arnoniin asti.
27. Sen tähden runosepät sanovat: ”Tulkaa Hesboniin! Rakentakaa ja varustakaa Siihonin kaupunki.
28. Sillä Hesbonista lähti tuli, liekki Siihonin kaupungista. Se poltti Aar-Mooabin, Arnonin kukkulain valtiaat.
29. Voi sinua, Mooab! Sinä kukistuit, Kemoksen* kansa! Hän antoi poikiensa joutua pakolaisiksi, tytärtensä amorilaisten kuninkaan Siihonin vangeiksi.
30. Me ammuimme heidät [nuolillamme], Hesbon kukistui Diibonia myöten. Me hävitimme sen Noofahiin asti, Meedebaan saakka.”
31. Niin Israel asettui amorilaisten maahan.
32. Mooses lähetti vakoilemaan Jaeseria, ja israelilaiset valloittivat sen tytärkaupungit. Hän karkotti siellä olevat amorilaiset.

Baasanin valloitus

33. Israelilaiset kääntyivät toisaalle ja kulkivat Baasanin tietä. Silloin Oog, Baasanin kuningas, lähti kaiken väkensä kanssa Edreihin taistelemaan heitä vastaan.
34. Herra sanoi Moosekselle: ”Älä pelkää häntä, sillä minä annan sinun käsiisi sekä hänet että koko hänen kansansa ja maansa. Tee hänelle, kuten teit Siihonille, amorilaisten kuninkaalle, joka asui Hesbonissa.”
35. Israelilaiset löivät Oogin, hänen poikansa ja hänen koko sotajoukkonsa, päästämättä pakoon ketään. He valloittivat hänen maansa.

22. LUKU

Baalak kutsuu Bileamin kiroamaan Israelia

1. Israelilaiset lähtivät liikkeelle ja leiriytyivät Mooabin tasangolle Jordanin itäpuolelle, Jerikon kohdalle.
2. Baalak, Sipporin poika, sai tiedon kaikesta, mitä Israel oli tehnyt amorilaisille.
3. Mooab pelkäsi suuresti tätä kansaa ja joutui kauhun valtaan, kun sitä oli niin paljon.
4. Mooab lähetti Midianin vanhimmille sanan: ”Nyt tuo lauma syö puhtaaksi kaiken meidän ympäriltämme, kuten härkä syö kedon vihannuuden”. Baalak, Sipporin poika, oli Mooabin kuninkaana siihen aikaan.
5. Hän lähetti sananviejiä Bileamin, Beorin pojan, luo Petoriin, joka on Eufratvirran varrella, heimolaistensa maahan, kutsumaan häntä, käskien sanomaan hänelle: ”Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kansa. Se on tulvinut yli maan ja asettunut minun lähelleni.
6. Tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa, sillä se on minua väkevämpi. Ehkä minä sitten saan sen voitetuksi ja karkotetuksi maasta. Minä tiedän, että sinun siunaamasi on siunattu, ja sinun kiroamasi on kirottu.”
7. Mooabin ja Midianin vanhimmat lähtivät matkaan tietäjänpalkka mukanaan. Saavuttuaan Bileamin luo he puhuivat hänelle, mitä Baalak oli käskenyt.
8. Hän vastasi heille: ”Viipykää täällä tämä yö, niin minä annan teille vastauksen sen mukaan, mitä Herra minulle sanoo.” Mooabilaisten päämiehet jäivät Bileamin luo.
9. Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi: ”Keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi?”
10. Bileam vastasi Jumalalle: ”Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan:
11. ’Egyptistä on lähtenyt kansa ja on tulvinut yli maan. Tule siis ja kiroa se minun puolestani, ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan ja karkottaa sen’.”
12. Jumala sanoi Bileamille: ”Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu.”
13. Niin Bileam nousi aamulla ja sanoi Baalakin päämiehille: ”Menkää takaisin maahanne. Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne.”
14. Mooabin päämiehet nousivat, tulivat Baalakin luo ja sanoivat: ”Bileam ei suostunut lähtemään meidän mukaamme.”
15. Baalak lähetti päämiehiä uudestaan matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset.
16. He saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle: ”Näin sanoo Baalak, Sipporin poika: ’Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni.
17. Minä palkitsen sinua runsain mitoin ja teen kaiken, mitä minulta vaadit. Tule siis ja kiroa tämä kansa minun puolestani’.”
18. Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeaa ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä.
19. Jääkää nyt kuitenkin tänne täksi yöksi saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo.”
20. Jumala tuli Bileamin luo yöllä ja sanoi hänelle: ”Jos nämä miehet ovat tulleet kutsumaan sinua, niin nouse ja lähde heidän mukaansa, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon.”

____________________________________

Lk 1:26-56

Ilmoitus Jeesuksen syntymästä

26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,
27. neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria*.
28. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.”
29. Maria hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä.
30. Enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32. Hän on oleva suuri, ja häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi. Herra Jumala antaa hänelle hänen [esi-]isänsä Daavidin valtaistuimen.
33. Hän on oleva Jaakobin huoneen Kuningas iäti. Hänen valtakunnallaan ei ole oleva loppua.”
34. Maria kysyi enkeliltä: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun en ole ollut yhteydessä miehen kanssa?”
35. Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös sitä pyhää, joka syntyy, on kutsuttava Jumalan Pojaksi.
36. Myös sukulaisesi Elisabet kantaa kohdussaan poikalasta vanhalla iällään. Tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi.
37. Eihän Jumalalle mikään ole mahdotonta.”
38. Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.” Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Maria ja Elisabet

39. Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja meni kiiruusti erääseen Juudan vuorimaan kaupunkiin.
40. Saavuttuaan Sakarjan taloon hän tervehti Elisabetia.
41. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, lapsi hypähti hänen kohdussaan, ja Elisabet tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä.
42. Hän puhkesi puhumaan kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
43. Kuinka minulle tapahtuu tämä, että Herrani äiti tulee luokseni?
44. Kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, lapsi hypähti ilosta kohdussani.
45. Autuas sinä, joka uskoit, sillä sinulle Herralta tullut sana on täyttyvä.”

Marian kiitosvirsi

46. Maria sanoi: ”Minun sieluni ylistää suuresti Herraa,
47. ja henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani.
48. Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.
49. Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä.
50. Hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen häntä pelkääville.
51. Hän on osoittanut kätensä voiman ja on hajottanut niitä, joilla on ylpeitä ajatuksia sydämessään.
52. Hän on kukistanut valtiaita valtaistuimilta ja korottanut alhaisia.
53. Nälkäisiä hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaita hän on lähettänyt tyhjinä pois.
54. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan
55. Aabrahamia ja hänen jälkeläisiään kohtaan iäisyyteen asti, niin kuin hän on puhunut isillemme.”
56. Maria oli Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.

____________________________________

Ps 57:1-12

57. PSALMI

Rukous ja kiitosvirsi hädässä

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuten ”Älä turmele.” Daavidin psalmi, kun hän pakeni Saulia luolaan.
2. Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen. Sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohi.
3. Jumalaa, Korkeinta, minä huudan avukseni, Jumalaa, joka vie asiani päätökseen.
4. Hän lähettää taivaasta minulle pelastuksen, kun polkijani herjaavat minua. Sela. Jumala lähettää armonsa ja totuutensa.
5. Ympärilläni on leijonia, minun täytyy maata raatelevien petojen keskellä, ihmisten, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia, ja joiden kieli on terävä miekka.
6. Korota itsesi yli taivaitten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan.
7. He virittivät verkon askelteni tielle, painoivat minut maahan. He kaivoivat eteeni kuopan, mutta itse he siihen suistuivat. Sela.
8. Jumala, sydämeni on valmis, sydämeni on valmis: Minä haluan laulaa ja soittaa.
9. Herää, sieluni, herää, harppu ja kitara. Minä tahdon herättää aamuruskon.
10. Herra, sinua minä kiitän kansojen keskuudessa, veisaan kiitostasi kansakuntien keskellä.
11. Sinun armosi on suuri. Se ulottuu taivaisiin ja totuutesi pilviin asti.
12. Korota itsesi yli taivaitten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan.

____________________________________

Snl 11:9-11


9. Rietas turmelee suullaan lähimmäisensä, mutta harkinta on vanhurskaiden pelastus.
10. Vanhurskaiden onnesta kaupunki iloitsee, ja jumalattomien tuhoutumisesta syntyy riemu.
11. Oikeamielisten siunauksesta kaupunki kohoaa, mutta jumalattomien suu sitä hajottaa.

Scroll to Top