Raamattu vuodessa maaliskuu 16

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 16
____________________________________

4Ms 24:1 – 25:18

24. LUKU

1. Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle mieluista, hän ei enää mennyt kuten aina ennen etsimään ennusmerkkejä, vaan käänsi kasvonsa erämaahan.
2. Sinne katsoessaan Bileam näki Israelin leiriytyneenä heimokunnittain, ja Jumalan Henki tuli häneen.
3. Hän puhkesi lausumaan:

Bileamin kolmas profetia

Näin puhuu Bileam, Beorin poika, mies, jonka silmät on avattu.
4. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, näkee Kaikkivaltiaan näkyjä, lankeaa innoitukseen avatuin silmin.
5. Kuinka ihanat ovat majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel!
6. Kuin laajat purolaaksot, kuin puutarhat virran varrella, kuin aloepuut, Herran istuttamat, kuin setripuut vesien vierillä!
7. Vettä läikkyy sen vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti vettä. Agagia mahtavampi on sen kuningas, ylhäinen hänen valtansa.
8. Jumala vei sen pois Egyptistä. Sen sarvet ovat kuin oryx-antiloopin. Se syö suuhunsa viholliskansat, heidän luunsa se murskaa ja lävistää heidät nuolillaan.
9. Se on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, kuin naarasleijona. Kuka uskaltaa sitä häiritä? Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa!”
10. Silloin Baalak vihastui Bileamiin, löi kätensä yhteen ja sanoi Bileamille: ”Minä kutsuin sinut kiroamaan vihollisiani, ja nyt sinä olet siunannut heitä jo kolme kertaa.
11. Mene tiehesi! Minä aioin palkita sinua runsaasti, mutta Herra on kieltänyt sinulta palkan.”
12. Bileam vastasi Baalakille: ”Enkö minä jo sanonut sinun läheteillesi, jotka tulivat luokseni:
13. ’Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeaa ja kultaa, en sittenkään voisi rikkoa Herran käskyä, en tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää, en pahaa’. Minkä Herra puhuu, sen minäkin puhun.
14. Minä lähden nyt kansani luo, mutta sitä ennen ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopussa.”

Bileamin neljäs profetia

15. Bileam puhkesi puhumaan ja sanoi: Näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.
16. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen ja saa tietonsa Korkeimmalta, joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa innoitukseen ja jonka silmät avataan:
17. Minä näen hänet, mutta en vielä, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Mooabin ohimot, päälaen kaikilta sotametelin* pojilta.
18. Edomista tulee alusmaa, Seir joutuu vihollistensa omaksi. Mutta Israel tekee väkeviä tekoja.
19. Jaakobista tulee valtias, hän hävittää kaupungeista niihin paenneet.”
20. Nähdessään Amalekin Bileam puhkesi sanomaan: ”Kansakunnista ensimmäinen on Amalek, mutta sen loppu on perikato.”
21. Nähdessään keeniläiset*, hän puhkesi lausumaan ja sanoi: ”Järkkymätön on sinun asumuksesi, ja kalliolle on pesäsi pantu.
22. Siitä huolimatta Kain (keeniläiset) hävitetään: ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vangiksi.”
23. Bileam lausui vielä: ”Voi! Kuka jää enää elämään, kun Jumala tämän tekee!
24. Laivoja saapuu kittiläisten* suunnalta, ja ne ahdistavat Assuria ja Eeberiä. Sekin on oleva perikadon oma.”
25. Tämän jälkeen Bileam nousi, lähti matkaan ja palasi kotiinsa. Myös Baalak lähti tiehensä.

25. LUKU

Israelin lankeemus Sittimissä

1. Israel asettui Sittimiin. Kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa.
2. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliaan.
3. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, Herra vihastui heihin.
4. Silloin Herra sanoi Moosekselle: ”Ota kansan kaikki päämiehet ja teloita heidät julkisesti* Herralle, että hänen vihansa hehku kääntyisi pois Israelista.”
5. Mooses sanoi Israelin tuomareille: ”Surmatkoon jokainen miehistään ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan Baal-Beoria.”
6. Kun Israelin väki oli itkemässä liitonmajan ovella, muuan israelilainen mies toi Mooseksen ja kaikkien israelilaisten nähden veljiensä luo midianilaisen naisen.
7. Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, hän nousi kansan keskeltä, otti käteensä keihään,
8. seurasi tätä Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti vatsan kohdalta heidät molemmat, Israelin miehen ja sen naisen. Silloin vitsaus taukosi Israelista.
9. Niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli 24.000.
10. Herra sanoi Moosekselle:
11. ”Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisista kiivailemalla minun puolestani heidän keskuudessaan, ja niin minun ei ole tarvinnut kiivaudessani tehdä heistä loppua.
12. Sano hänelle, että minä teen hänen hyväkseen liiton hänen kanssaan.
13. Se tulee hänelle ja hänen jälkeläisilleen ainaiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelilaisille.”
14. Surmatun Israelin miehen nimi, sen, joka surmattiin midianilaisen naisen kanssa, oli Simri, simeonilaisen perhekunta-päämiehen Saalun poika.
15. Surmatun midianilaisen naisen nimi oli Kosbi, Suurin, perhekunnan päällikön, tytär.
16. Herra sanoi Moosekselle:
17. ”Ahdistakaa midianilaisia ja tuhotkaa heidät.
18. He ovat ahdistaneet teitä viekkailla juonillaan, joilla he ovat houkutelleet teitä [palvelemaan Baal-Peoria], käyttäen ansana sisartaan Kosbia, midianilaisten päämiehen tytärtä, häntä, joka surmattiin Peorin vuoksi tapahtuneen vitsauksen päivänä*.”

____________________________________

Lk 2:1-35

2. LUKU

Jeesuksen syntymä

1. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa* oli toimitettava verovelvollisten luettelointi.
2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen* ollessa Syyrian käskynhaltijana*.
3. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
4. Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, sillä hän kuului Daavidin huoneeseen ja sukuun.
5. Hän meni sinne kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.
6. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika.
7. Hän synnytti pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.

Enkelit ja paimenet

8. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9. Heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Pelko valtasi paimenet,
10. mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle.
11. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.
12. Tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”
13. Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
14. ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto”*.
15. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet puhuivat toisilleen: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan, mitä on tapahtunut, ja minkä Herra meille ilmoitti.”
16. He menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
17. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli sanottu tästä lapsesta.
18. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat.
19. Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään.
20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

Jeesus ympärileikataan

21. Kun kahdeksan päivää oli kulunut, ja lapsi oli ympärileikattava, hänelle annettiin nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen hänen sikiämistään äitinsä kohdussa.
22. Kun heidän Mooseksen laissa säädetyt puhdistuspäivänsä* olivat täyttyneet, he veivät lapsen Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen.
23. Herran laissa näet sanotaan: Jokaista miehenpuolta, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, pidettäköön Herralle pyhitettynä.
24. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

Simeon ja Hanna

25. Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällään.
26. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, että hän ei ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Kristuksen*.
27. Simeon tuli Hengen vaikutuksesta temppeliin. Kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle sen, mikä lain mukaan oli tehtävä,
28. hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi:
29. ”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi menemään rauhaan, sanasi mukaan,
30. sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
31. jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi,
32. valoksi, joka koittaa kansoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.”
33. Joosef ja hänen äitinsä* ihmettelivät, mitä hänestä sanottiin.
34. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: ”Tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan.
35. Myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sydänten ajatukset.”

____________________________________

Ps 59:1-18

59. PSALMI

Pelasta minut vihollisistani

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuin ”Älä tuhoa.” Daavidin psalmi, kun Saul lähetti vartioimaan hänen taloaan surmauttaakseen hänet.
2. Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka nousevat minua vastaan.
3. Pelasta minut pahantekijöiltä, vapahda murhamiesten käsistä.
4. He väijyvät minun henkeäni. Julmurit kokoontuvat minua vastaan, vaikka en ole rikkonut enkä tehnyt vääryyttä, Herra.
5. Ilman syytäni he juoksevat ja hankkiutuvat. Herää, katso [puoleeni ja auta].
6. Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala, herää rankaisemaan kaikkia väärien jumalien palvelijoita*. Älä säästä ketään uskotonta väärintekijää. Sela.
7. He tulevat ehtoolla, ulvovat kuin koirat ja kiertävät kaupunkia.
8. Huomaa kuinka he purkavat suustaan sisuaan. Heidän sanansa ovat kuin miekkoja. ”Kukapa sen kuulee?”
9. Mutta sinä, Herra, naurat heille, pidät pilkkanasi kaikkia epäjumalien palvelijoita.
10. Sinä, minun voimani, sinuun minä panen turvani, sillä Jumala on linnani.
11. Armollinen Jumalani kääntyy puoleeni. Jumala antaa minun nähdä, miten vihollisilleni käy.
12. Älä surmaa heitä, ettei kansani sitä unohtaisi. Voimallasi saata heidät harhailemaan ja syökse heidät maahan, Herra, meidän kilpemme.
13. Kaikki heidän huultensa puheet ovat synnin tekemistä. Joutukoot he röyhkeydessään kiinni puhumiensa kirousten ja valheiden tähden.
14. Hävitä heidät vihassasi, tee heistä loppu. Tulkoot he tietämään, että Jaakobin Jumala hallitsee maan ääriin saakka. Sela.
15. He tulevat ehtoolla, ulvovat kuin koirat ja kiertävät kaupunkia.
16. He harhailevat ruoan haussa. Jos he eivät tule ravituiksi, he murisevat.
17. Mutta minä veisaan sinun voimastasi ja riemuitsen aamulla armostasi. Hätäni päivänä sinä olet turvani ja pakopaikkani.
18. Sinä olet voimani, sinulle minä veisaan kiitosta, sillä Jumala on linnani ja armollinen Jumalani.

____________________________________

Snl 11:14

14. Missä ohjausta ei ole, kansa sortuu, mutta neuvonantajien paljous tuo menestyksen

Scroll to Top