Raamattu vuodessa maaliskuu 17

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 17
____________________________________

4Ms 26:1-51

26. LUKU

Uusi väenlasku

1. Tämän vitsauksen jälkeen Herra sanoi Moosekselle ja Eleasarille, pappi Aaronin pojalle:
2. ”Laskekaa suvuittain Israelin koko kansan väkiluku, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, kaikki Israelin sotakelpoiset miehet.”
3. Mooses ja pappi Eleasar sanoivat heille Mooabin tasangolla Jordanin luona, Jerikon kohdalla:
4. ”Laskettakoon 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat,” kuten Herra on Moosekselle antanut käskyn. Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat:

Ruuben

5. Ruuben, Israelin esikoinen. Ruubenin jälkeläisiä olivat: Hanokista hanokilaisten suku, Pallusta pallulaisten suku,
6. Hesronista hesronilaisten suku, Karmista karmilaisten suku.
7. Ruubenin pojan Hanokin jälkeläisiä oli väenlaskussa 43.730.
8. Pallun poika oli Eliab.
9. Eliabin pojat olivat Nemuel, Daatan ja Abiram. Nämä olivat ne Koorahin joukkoon kuuluneet kansan edustajat Daatan ja Abiram, jotka Moosesta ja Aaronia vastustaessaan taistelivat Herraa vastaan.
10. Maa avasi kitansa ja nielaisi heidät ja Koorahin. Hänen joukkonsa kuoli, kun tuli kulutti 250 miestä. Heistä tuli varoittava esimerkki.
11. Koorahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.

Simeon

12. Simeonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Nemuelista nemuelilaisten suku, Jaaminista jaaminilaisten suku, Jaakinista jaakinilaisten suku,
13. Serahista serahilaisten suku, Saulista saulilaisten suku.
14. Nämä olivat simeonilaisten suvut, yhteensä 22.200.

Gaad

15. Gaadin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Sefonista sefonilaisten suku, Haggista haggilaisten suku, Suunista suunilaisten suku,
16. Osnista osnilaisten suku, Eeristä eeriläisten suku,
17. Arodista arodilaisten suku, Arelista arelilaisten suku.
18. Nämä olivat Gaadin jälkeläisten suvut. Väenlaskussa heitä oli yhteensä 40.500.

Juuda

19. Juudan poikia olivat Eer ja Oonan, mutta Eer ja Oonan kuolivat Kanaanin maassa.
20. Juudan jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Seelasta seelalaisten suku, Pereksestä perekseläisten suku, Serahista serahilaisten suku.
21. Pereksen jälkeläisiä olivat: Hesronista hesronilaisten suku, Haamulista haamulilaisten suku.
22. Nämä olivat Juudan suvut. Väenlaskussa heitä oli 76.500.

Isaskar

23. Isaskarin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Toolasta toolalaisten suku, Puvvasta puunilaisten suku,
24. Jaasubista jaasubilaisten suku, Simronista simronilaisten suku.
25. Nämä olivat Isaskarin suvut. Väenlaskussa heitä oli 64.300.

Sebulon

26. Sebulonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Seredistä serediläisten suku, Eelonista eelonilaisten suku, Jahlelista jahlelilaisten suku.
27. Nämä olivat sebulonilaisten suvut. Väenlaskussa heitä oli 60.500.

Joosef

28. Joosefin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat Manasse ja Efraim.

Manasse

29. Manassen jälkeläisiä olivat: Maakirista maakirilaisten suku. Maakirille syntyi Gilead. Gileadista on gileadilaisten suku.
30. Nämä olivat Gileadin jälkeläisiä: Iieseristä iieseriläisten suku, Helekistä helekiläisten suku;
31. Asrielista asrielilaisten suku, Sekemistä sekemiläisten suku;
32. Semidasta semidalaisten suku, Heeferistä heeferiläisten suku.
33. Mutta Selofhadilla, Heeferin pojalla, ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Selofhadin tyttärien nimet olivat: Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa.
34. Nämä olivat Manassen suvut. Väenlaskussa heitä oli 52.700.

Efraim

35. Nämä olivat Efraimin jälkeläisiä, sukujensa mukaan: Suutelahista suutelahilaisten suku, Bekeristä bekeriläisten suku, Tahanista tahanilaisten suku.
36. Nämä olivat Suutelahin jälkeläisiä: Eeranista eeranilaisten suku.
37. Nämä olivat efraimilaisten suvut. Väenlaskussa heitä oli 32.500. Nämä olivat Joosefin jälkeläiset sukujensa mukaan.

Benjamin

38. Benjaminin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Belasta belalaisten suku, Asbelista asbelilaisten suku, Ahiramista ahiramilaisten suku,
39. Sefufamista suufamilaisten suku, Huufamista huufamilaisten suku.
40. Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman: Ardista ardilaisten suku, Naamanista naamilaisten suku.
41. Nämä olivat Benjaminin jälkeläiset sukujensa mukaan. Väenlaskussa heitä oli 45.600.

Daan

42. Nämä olivat Daanin jälkeläisiä, sukujensa mukaan: Suuhamista suuhamilaisten suku. Nämä ovat Daanin suvut sukujensa mukaan.
43. Kaikista suuhamilaisten suvuista väenlaskussa olleita oli 64.400.

Asser

44. Asserin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jimnasta jimnalaisten suku, Jisvistä jisviläisten suku, Beriasta berialaisten suku.
45. Berian jälkeläisiä olivat: Heeberistä heeberiläisten suku, Malkielista malkielilaisten suku.
46. Asserin tyttären nimi oli Serah.
47. Nämä olivat asserilaisten suvut. Väenlaskussa heitä oli 53.400.

Naftali

48. Naftalin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jahselista jahselilaisten suku, Guunista guunilaisten suku;
49. Jeeseristä jeeseriläisten suku, Sillemistä sillemiläisten suku.
50. Nämä olivat Naftalin suvut sukujensa mukaan. Väenlaskussa heitä oli 45.400.
51. Nämä olivat väenlaskussa olleet israelilaiset: 601.730 [asekuntoista miestä ja lisäksi leeviläiset]*.

____________________________________

Lk 2:36-52

36. Siellä oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iäkkääksi. Mentyään neitona naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta
37. ja oli nyt leski, 84-vuotias. Hän ei poistunut temppelistä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoten ja rukoillen yötä ja päivää.
38. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Takaisin Nasaretiin

39. Kaiken Herran laissa säädetyn suoritettuaan he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin*.
40. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen yllään.

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä

41. Jeesuksen vanhemmat matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.
42. Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he jälleen menivät sinne juhlan tavan mukaan.
43. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika Jeesus jäi Jerusalemiin. Hänen vanhempansa eivät sitä huomanneet,
44. vaan luulivat hänen olevan matkaseurueessa. Kulkien päivänmatkan he etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta.
45. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin ja etsivät häntä.
46. Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä, jossa hän istui opettajien keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.
47. Kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja vastauksiaan.
48. Hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: ”Poikani, miksi meille näin teit? Isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua.”
49. Jeesus vastasi heille: ”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun on oltava niissä, mitkä minun Isäni ovat?”
50. He eivät kuitenkaan ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti.

Jeesus kotonaan Nasaretissa

51. Jeesus lähti heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Hänen äitinsä kätki kaiken tapahtuneen sydämeensä.
52. Jeesus varttui viisaudessa, ikävuosissa ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

____________________________________

Ps 60:1-14

60. PSALMI

Tappio voitoksi

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuten ”Liiton lilja.” Opetettavaksi.
2. Daavid sepitti tämän psalmin taistellessaan kahden joen* ja Sooban aramilaisia vastaan. Jooab palasi ja voitti Suolalaaksossa edomilaiset, 12.000 miestä.
3. Jumala, sinä hylkäsit meidät, hajotit meidät ollessasi vihastunut meihin. Auta meidät ennallemme.
4. Sinä saatoit maan järkkymään ja halkeilemaan. Korjaa sen repeämät, sillä se horjuu.
5. Sinä olet antanut kansasi nähdä kovia päiviä, olet juottanut meitä päihdyttävällä viinillä.
6. Mutta sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he kokoontuisivat sen turviin, jousta pakoon. Sela.
7. Auta oikealla kädelläsi ja vastaa meille, että rakastamasi tulisivat pelastetuiksi.
8. Jumala on puhunut pyhäkössään! Minä riemuitsen, jaan Sikemin ja mittaan Sukkotin laakson.
9. Minun on Gilead, minun on Manasse, Efraim on pääni suojus, Juuda valtikkani.
10. Mooab on pesuastiani, Edomiin minä viskaan kenkäni. Filisteasta minä nostan voittohuudon*.
11. Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin? Kuka saattaa Edomiin?
12. Etkö sinä, Jumala, ole hylännyt meidät? Et ole lähtenyt, Jumala, meidän sotajoukkojemme kanssa!
13. Anna meille apu ahdistajaa vastaan, ihmisten apuhan on turha.
14. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa vihollisemme maahan.

____________________________________

Snl 11:15

15. Vierasta takaavalle käy huonosti, mutta kädenlyöntiä vihaava on turvattu.

Scroll to Top