Raamattu vuodessa maaliskuu 24

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 24
____________________________________

5Ms 2:1 – 3:29

2. LUKU

Edom, Mooab ja Ammon

1. Sitten me käännyimme toisaalle ja lähdimme liikkeelle erämaahan, Kaislameren* tietä, niin kuin Herra oli minulle puhunut, ja kiertelimme kauan aikaa Seirin vuoristossa.
2. Herra sanoi minulle:
3. ’Te olette jo tarpeeksi kauan kierrelleet tässä vuoristossa. Kääntykää nyt pohjoista kohti.
4. Käske kansaa sanoen: Te tulette kulkemaan Seirissä asuvien veljienne, Eesaun jälkeläisten, alueen kautta. He pelkäävät teitä, mutta katsokaa tarkoin mitä teette:
5. Älkää ryhtykö taisteluun heidän kanssaan. Minä en anna teille jalanleveyttäkään heidän maastaan, koska olen antanut Seirin vuoriston Eesaun omaksi.
6. Ostakaa heiltä rahalla ruokaa syödäksenne. Vesikin hankkikaa heiltä rahalla juodaksenne.
7. Herra, sinun Jumalasi, on siunannut sinua kaikissa kättesi töissä. Hän on pitänyt huolen vaelluksestasi tässä suuressa erämaassa. Jo 40 vuotta on Herra, sinun Jumalasi, ollut kanssasi, eikä sinulta ole mitään puuttunut.’
8. Niin me lähdimme pois veljiemme, Seirissä asuvien Eesaun jälkeläisten luota, poiketen Arabaan tieltä, joka tulee Eelatista ja Esjon-Geberistä*. Me käännyimme toisaalle ja lähdimme kulkemaan Mooabin erämaan tietä.
9. Herra sanoi minulle: ’Älä käy mooabilaisten kimppuun äläkä ryhdy taisteluun heidän kanssaan. Minä en anna heidän maastaan mitään sinun omaksesi, koska olen antanut Aarin Lootin jälkeläisten omaksi’.

Eemiläiset, anakilaiset ja refalaiset

10. – Eemiläiset asuivat muinoin siellä. He olivat suuri, lukuisa ja kookas kansa, kuten anakilaiset,
11. ja näiden tavoin heidätkin luettiin refalaisiin. Mooabilaiset käyttivät heistä nimitystä eemiläiset.
12. Hoorilaiset olivat muinoin asuneet Seirissä, mutta Eesaun jälkeläiset olivat karkottaneet heidät tieltään, tuhonneet heidät ja asettuneet sinne heidän sijaansa, kuten Israel teki siinä maassa, minkä Herra oli antanut heidän omakseen. –

Meno Seredin puron poikki

13. ’Nouskaa siis ja kulkekaa Seredin puron poikki.’ Me kuljimme Seredin puron poikki.
14. Vaellukseemme Kaades-Barneasta Seredin purolle kului 38 vuotta. Sinä aikana leiristä hävisi koko se sukupolvi, kaikki sotakuntoiset miehet, kuten Herra oli heille vannonut.
15. Myös Herran käsi oli heitä vastaan hävittämässä heitä leiristä viimeiseen mieheen asti.
16. Kun kaikki sotakuntoiset miehet olivat kuolleet pois kansasta,
17. Herra puhui minulle:
18. ’Sinä kuljet nyt Mooabin alueen, Aarin, kautta,
19. ja lähestyt ammonilaisia. Älä käy heidän kimppuunsa äläkä ryhdy taisteluun heidän kanssaan. Minä en anna ammonilaisten maasta mitään sinun omaksesi, koska olen antanut sen Lootin jälkeläisten omaksi’.
20. – Tämäkin on luettu refalaisten maaksi. Refalaiset olivat asuneet siellä. Ammonilaiset käyttivät heistä nimitystä samsumilaiset.
21. He olivat anakilaisten tavoin olleet suuri, lukuisa ja kookas kansa. Mutta Herra oli tuhonnut sen ammonilaisten tieltä. Nämä olivat karkottaneet heidät ja asettuneet heidän sijaansa.
22. Samoin oli Herra auttanut Seirissä asuvia Eesaun jälkeläisiä: Hän oli tuhonnut hoorilaiset heidän tieltään. Karkotettuaan nämä he olivat asettuneet heidän sijaansa, ja siellä he asuvat vielä tänäkin päivänä.
23. Avvilaisille, jotka olivat asuneet maakylissä Gassaan asti, olivat tuottaneet tuhon Kaftorista lähteneet kaftorilaiset*, jotka asettuivat heidän sijaansa. –
24. ’Nouskaa ja lähtekää liikkeelle ja kulkekaa Arnonjoen yli. Minä annan sinun käsiisi amorilaisen Siihonin, Hesbonin kuninkaan, ja hänen maansa. Käy valtaamaan sitä ja ryhdy taisteluun häntä vastaan.
25. Tästä päivästä alkaen minä saatan edessäsi kauhuun ja pelkoon kansat kaiken taivaan alla, niin että ne kuullessaan kerrottavan sinusta pelkäävät ja vapisevat sinun edessäsi.’

Hesbonin kuninkaan maan valloitus

26. Minä lähetin sananviejiä Kedemotin erämaasta Siihonille, Hesbonin kuninkaalle, viemään hänelle rauhan tervehdyksen ja sanomaan:
27. ’Salli minun kulkea maasi kautta. Aina tiellä pysyen minä kuljen, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle.
28. Anna minun ostaa rahalla ruokaa syödäkseni ja anna minulle rahalla vettä juodakseni. Salli minun vain jalkaisin kulkea maasi kautta.
29. Seirissä asuvat Eesaun jälkeläiset ja Aarissa asuvat mooabilaiset antoivat minulle luvan kulkea maittensa läpi. Samoin me kulkisimme jalan sinun maasi kautta, kunnes menen Jordanin yli siihen maahan, jonka Herra, meidän Jumalamme, meille antaa.’
30. Mutta Siihon, Hesbonin kuningas, ei tahtonut sallia meidän kulkea maansa kautta. Herra, sinun Jumalasi, paadutti hänen mielensä ja kovensi hänen sydämensä antaakseen hänet sinun käsiisi, kuten nyt onkin tapahtunut.
31. Herra sanoi minulle: ’Minä annan nyt Siihonin ja hänen maansa sinun valtaasi. Ryhdy valloittamaan sitä ja ota hänen maansa omaksesi.’
32. Siihon ja kaikki hänen sotaväkensä tuli Jahaaseen taistelemaan meitä vastaan.
33. Mutta Herra, meidän Jumalamme, antoi hänet meidän valtaamme. Me voitimme hänet, hänen poikansa ja kaiken hänen sotajoukkonsa.
34. Me valloitimme silloin kaikki hänen kaupunkinsa ja vihimme tuhon omiksi jokaisessa kaupungissa miehet, naiset ja lapset, päästämättä pakoon ainoaakaan.
35. Ainoastaan karjan me ryöstimme itsellemme sekä saaliin valloittamistamme kaupungeista.
36. Aroerista, joka on Arnonjoen rannalla, ja jokilaaksossa olevasta kaupungista Gileadiin saakka ei ollut ainoaakaan kaupunkia, joka olisi ollut meille liian korkealla. Herra, meidän Jumalamme, antoi ne kaikki meidän valtaamme.
37. Ainoastaan ammonilaisten maahan sinä et ole astunut, et mihinkään, mikä on Jabbokjoen varrella, et vuoriston kaupunkeihin etkä mihinkään muuhun, josta Herra, meidän Jumalamme, oli niin määrännyt.”

3. LUKU

Baasanin valloitus

1. ”Sitten me käännyimme toisaalle ja kuljimme Baasanin tietä. Silloin Oog, Baasanin kuningas, hän ja kaikki hänen sotaväkensä, lähti Edreihin taistelemaan meitä vastaan.
2. Herra sanoi minulle: ’Älä pelkää häntä, sillä minä annan sinun käsiisi hänet ja kaiken hänen kansansa ja hänen maansa. Tee hänelle kuten teit Siihonille, amorilaisten kuninkaalle, joka asui Hesbonissa.’
3. Herra, meidän Jumalamme, antoi meidän käsiimme myös Oogin, Baasanin kuninkaan, ja kaiken hänen sotaväkensä, ja me voitimme hänet, päästämättä pakoon ainoaakaan.
4. Me valloitimme kaikki hänen kaupunkinsa. Ei ollut ainoaakaan kaupunkia, jota emme olisi heiltä vallanneet. Oogin hallitsemassa Baasanissa me valtasimme kuusikymmentä kaupunkia, koko Argobin seudun. Kaikki nämä kaupungit olivat korkeilla muureilla, porteilla ja salvoilla varustettuja. Sen lisäksi valloitimme suuren joukon linnoittamattomia pikkukaupunkeja.
6. Me vihimme ne tuhon omiksi, kuten olimme tehneet Siihonille, Hesbonin kuninkaalle. Me vihimme tuhon omiksi jokaisessa kaupungissa miehet, naiset ja lapset.
7. Mutta kaiken karjan ja saaliin me ryöstimme kaupungeista itsellemme.
8. Me otimme näin kahdelta amorilaisten kuninkaalta, jotka hallitsivat tuolla puolella Jordanin, heidän maansa Arnonjoesta Hermonvuoreen asti.
9. – Siidonilaiset käyttävät Hermonista nimeä Sirjon, amorilaiset taas nimeä Senir -.
10. Me valtasimme kaikki ylätasangon kaupungit, koko Gileadin ja koko Baasanin Salkaan ja Edreihin, Baasanissa oleviin Oogin valtion kaupunkeihin saakka.
11. – Baasanin kuningas Oog oli yksin jäljellä viimeisistä refalaisista. Hänen rautainen hauta-arkkunsa on vieläkin Rabbassa, ammonilaisten kaupungissa*. Se on 9 kyynärän pituinen ja 4 kyynärän levyinen, mitattuna tavallisella kyynärämitalla.

Ruubenin, Gaadin ja puolen Manassen alueet

12. Otettuamme omaksemme tämän maan, minä annoin sen osan siitä, joka alkaa Aroerista Arnonjoen varrelta, sekä puolet Gileadin vuoristoa kaupunkeineen ruubenilaisille ja gaadilaisille.
13. Loput Gileadista ja koko Baasanin, Oogin valtakunnan, minä annoin puolelle Manassen heimoa, koko Argobin seudun. Tätä Baasania kutsutaan myös refalaisten maaksi.
14. Jaair, Manassen poika, valtasi koko Argobin seudun gesurilaisten ja maakatilaisten alueeseen saakka. Hän nimitti tämän alueen, se on Baasanin, oman nimensä mukaan Jaairin leirikyliksi, jota nimeä siitä käytetään vielä tänäkin päivänä.
15. Maakirille minä annoin Gileadin.
16. Ruubenilaisille ja gaadilaisille minä annoin maan Gileadista aina Arnonjokeen, jokilaakson keskikohtaan saakka, joka on rajana, ja Jabbokjokeen saakka, joka on ammonilaisten rajana.
17. Minä annoin heille myös Jordaniin rajoittuvan Araban Gennesaretin järvestä Kuolleeseenmereen* ja siitä Pisgan rinteille itään päin.

Yhteistyö Kanaanin valloittamisessa

18. Minä käskin silloin teitä: ’Herra, teidän Jumalanne, on antanut teille tämän maan omaksenne. Mutta te, kaikki sotakuntoiset miehet, lähtekää aseistettuina veljienne, israelilaisten, etunenässä.
19. Ainoastaan vaimonne, lapsenne ja karjanne jääkööt kaupunkeihinne, jotka olen teille antanut – minä tiedän, että teillä on paljon karjaa –
20. kunnes Herra suo veljienne, samoin kuin teidänkin, päästä rauhaan, kun hekin ovat ottaneet omakseen sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa heille Jordanin toiselta puolelta. Sitten te saatte palata takaisin, kukin omistamalleen maalle, jonka olen antanut teille.’
21. Minä käskin Joosuaa ja sanoin: ’Sinä olet omin silmin nähnyt kaiken, mitä Herra, teidän Jumalanne, on tehnyt näille kahdelle kuninkaalle. Samalla tavalla Herra on tekevä kaikille valtioille, joihin sinä menet.
22. Älkää pelätkö niitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, sotii itse teidän puolestanne.’

Mooseksen rukous ja Herran vastaus

23. Minä rukoilin Herralta armoa sanoen:
24. ’Herra, Herra, sinä olet alkanut näyttää palvelijallesi valtasuuruuttasi ja väkevää kättäsi. Sillä kuka on taivaassa tai maassa Jumala, joka voi tehdä sellaisia töitä ja niin voimallisia tekoja kuin sinä?
25. Salli minun nyt mennä katsomaan sitä hyvää maata, joka on Jordanin toisella puolella, tuota ihanaa vuoristoa ja Libanonia.’
26. Mutta Herra oli vihastunut minuun teidän tähtenne eikä kuullut minua, vaan sanoi minulle: ’Riittää! Älä puhu minulle enempää tästä asiasta.
27. Nouse Pisgan huipulle ja suuntaa katseesi länteen ja pohjoiseen, etelään ja itään ja katsele silmilläsi. Tämän Jordanin yli sinä et näet mene.
28. Anna ohjeita Joosualle, vahvista ja rohkaise häntä. Sillä hän menee sinne tämän kansan johtajana, ja hän jakaa heille perinnöksi maan, minkä näet.’
29. Me jäimme laaksoon, vastapäätä Beet-Peoria.”

____________________________________

Lk 6:12-38

Kaksitoista apostolia

12. Niihin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan. Hän vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa.
13. Päivän tultua hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimen.
14. He olivat:] Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, ja Andreas, hänen veljensä, Jaakob ja Johannes, Filippus ja Bartolomeus,
15. Matteus ja Tuomas, Jaakob Alfeuksen poika, Simon, jota sanottiin Kiivailijaksi*,
16. Juudas, Jaakobin poika, sekä Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja.

Jeesuksen kenttäsaarna

17. Jeesus laskeutui vuorelta heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle kentälle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa koko Juudeasta, Jerusalemista sekä Tyyron ja Siidonin rannikkoseudulta. He olivat tulleet kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta sairauksiinsa.
18. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi.
19. Jokainen halusi väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.

Autuaat ja tuomitut

20. Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: ”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.
21. Autuaita olette te, joilla nyt on nälkä, sillä teidät ravitaan! Autuaita olette te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa!
22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, erottavat teidät yhteydestään, herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne kuin jonkin pahan, tehden sen Ihmisen Pojan* tähden.
23. Iloitkaa sinä päivänä, hyppikää riemusta, teidän palkkanne on näet suuri taivaassa. Samoinhan heidän isänsä tekivät profeetoille.
24. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette saaneet lohdutuksenne!
25. Voi teitä, jotka nyt olette kylläisiä, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, te näet saatte surra ja itkeä.
26. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Niinhän heidän isänsä tekivät väärille profeetoille.

Rakastakaa vihollisianne

27. Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28. siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä parjaavat.
29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta viitan, älä kiellä häneltä paitaasikaan.
30. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka ottaa sinun omaasi.

”Kultainen sääntö”

31. Mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille.
32. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta te siitä saatte? Rakastavathan syntisetkin heitä rakastavia.
33. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Niinhän syntisetkin tekevät.
34. Jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta te siitä saatte? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35. Rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saada takaisin. Silloin teidän palkkanne on oleva suuri, ja teistä tulee Korkeimman lapsia, sillä Hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36. Olkaa armahtavia, kuten teidän Isänne on armahtava.
37. Älkääkä tuomitko, niin teitäkään ei tuomita. Älkää lausuko kadotustuomiota, niin teillekään ei lausuta kadotustuomiota. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi.
38. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Millä mitalla te näet mittaatte, sillä teille mitataan takaisin.”

____________________________________

Ps 67:1-8

67. PSALMI

Jumalan armo ja siunaus

1. Veisuunjohtajalle. Kielisoittimilla. Psalmi.
2. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän valistakoon kasvonsa meille, – Sela –
3. että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa kansoissa apusi [ja pelastuksesi]*.
4. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat ylistäkööt.
5. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakuntia maan päällä. Sela.
6. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
7. Maa on antanut satonsa. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.
8. Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret.

____________________________________

Snl 11:27

27. Hyvään pyrkivä etsii sitä, mikä on otollista, mutta pahaa etsivälle tulee onnettomuus.

Scroll to Top