Raamattu vuodessa maaliskuu 25

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 25
____________________________________

5Ms 4:1-49

4. LUKU

Herran käskyt Israelille

1. ”Nyt, Israel, kuule ne käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan, että seuraisitte niitä, eläisitte ja ottaisitte omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, antaa teille.
2. Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille säädän, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.
3. Te olette omin silmin nähneet, mitä Herra teki Baal-Peorin asiassa, kuinka Herra, sinun Jumalasi, hävitti sinun keskuudestasi jokaisen, joka lähti kulkemaan Baal-Peorin perässä.
4. Mutta te, jotka riipuitte kiinni Herrassa, teidän Jumalassanne, te kaikki olette elossa vielä tänä päivänä.
5. Minä olen opettanut teille kaikki käskyt ja säädökset, kuten Herra, minun Jumalani, on minua käskenyt, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne.
6. Noudattakaa ja seuratkaa niitä, sillä se on oleva teidän viisautenne ja ymmärryksenne kansojen silmissä. Kun he kuulevat kaikki nämä käskyt, he sanovat: ’Totisesti, viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa’.
7. Onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä kuin Herra, meidän Jumalamme, on lähellä meitä niin usein kuin me häntä rukoilemme?
8. Ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset, kuin on koko tämä laki*, jonka minä tänä päivänä teille annan?
9. Ole vain varuillasi ja valvo tarkoin itseäsi, ettet unohda, mitä olet omin silmin nähnyt, ja ettei se lähde sinun sydämestäsi koko elinaikanasi. Tee se tunnetuksi lapsillesi ja lastesi lapsille.
10. Muista, mitä tapahtui sinä päivänä, jona seisoit Herran, sinun Jumalasi, edessä Hoorebilla, kun Herra sanoi minulle: ’Kokoa kansa, niin minä julistan heille sanani, että he oppisivat pelkäämään minua niin kauan kuin elävät maan päällä, ja opettaisivat lapsensakin siihen.’
11. Te astuitte esiin ja jäitte seisomaan vuoren juurelle. Vuori paloi tulena, joka loimusi sisimpään taivaaseen asti pimeyden ja synkkien pilvien keskellä.
12. Herra puhui teille tulen keskeltä. Sanat te kuulitte, mutta ette nähneet hänen muotoaan, kuulitte vain äänen.
13. Hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne kymmenen käskysanaa. Hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun.
14. Herra käski silloin minua opettamaan teille käskyt ja säädökset, että te seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne.
15. Pitäkää siis tarkka huoli itsestänne. Te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänlaista muotoa,
16. ettette menettele kelvottomasti ja tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa,
17. ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
18. ette maassa matelevan kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa.
19. Kun sinä nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa, kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, älä anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä*. Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.
20. Onhan Herra ottanut teidät ja vienyt pois rautapätsistä, Egyptistä, että teistä tulisi hänen omaisuuskansansa, kuten nyt on tapahtunut.
21. Herra vihastui kuitenkin minuun teidän tähtenne ja vannoi, että minä en saa mennä Jordanin yli enkä tulla siihen hyvään maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle omaisuudeksi.
22. Minä olen kuoleva tässä maassa enkä mene Jordanin yli. Mutta te menette sen yli ja otatte tuon hyvän maan omaksenne.

Kavahtakaa epäjumalisuutta

23. Varokaa, ettette unohda Herran, teidän Jumalanne, liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne, ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, mitään sen muotoista kuvaa, jota Herra, sinun Jumalasi, on kieltänyt sinua tekemästä.
24. Herra, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala.
25. Kun sitten sinulle on syntynyt lapsia ja lasten lapsia, ja te olette vanhentuneet maassa, ja jos te silloin menettelette kelvottomasti ja teette itsellenne jumalankuvan, minkä muotoisen kuvan hyvänsä, ja siten teette sitä, mikä on pahaa Herran, sinun Jumalasi, silmissä, te vihoitatte hänet.
26. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne. Te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan.

Hajotus, kääntymys ja armahdus

27. Herra hajottaa teidät kansojen keskuuteen, ja vain vähäinen joukko teitä on jäävä niiden kansojen joukkoon, joiden pariin Herra teidät kuljettaa.
28. Siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö eivätkä tunne hajua.
29. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
30. Kun olet ahdistuksessa, ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä käännyt Herran, sinun Jumalasi, puoleen ja kuulet hänen ääntään.
31. Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä tuhoa sinua. Hän ei unohda sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.
32. Kysy menneiltä ajoilta, jotka ovat olleet ennen sinua, alkaen siitä päivästä, jona Jumala loi ihmiset maan päälle, kysy taivaan äärestä toiseen: Onko koskaan mitään näin suurta tapahtunut, tai onko mitään tällaista ikinä kuultu?
33. Onko mikään kansa kuullut Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä, niin kuin sinä olet kuullut, ja kuitenkin jäänyt eloon?
34. Tai onko mikään jumala mennyt ottamaan itselleen kansaa toisen kansan keskuudesta koettelemuksilla, tunnusteoilla ja ihmeillä, sodalla, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja suurilla, pelottavilla teoilla, minkä kaiken Herra, teidän Jumalanne, on tehnyt teille Egyptissä, sinun silmiesi edessä?
35. Sinun on annettu se nähdä tietääksesi, että Herra on Jumala, eikä muuta jumalaa ole kuin hän.
36. Hän antoi sinun kuulla taivaasta äänensä opettaakseen sinua, ja maan päällä hän antoi sinun nähdä suuren tulensa, ja sinä kuulit hänen sanansa tulen keskeltä.
37. Koska hän rakasti sinun isiäsi, hän valitsi heidän jälkeläisensä itselleen ja itse suurella voimallaan vei sinut pois Egyptistä.
38. Hän karkotti sinun tieltäsi kansoja, suurempia ja voimakkaampia kuin sinä, ja toi sinut niiden maahan antaakseen sen sinulle perintöosaksi, kuten nyt on tapahtunut.
39. Tiedä siis tänä päivänä ja paina sydämeesi, että Herra on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä, eikä ole muuta jumalaa.
40. Noudata hänen säädöksiään ja käskyjään, jotka minä tänä päivänä annan sinulle, että sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi menestyisitte ja eläisitte kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle ainiaaksi.”

Turvakaupungit Jordanin itäpuolella

41. Mooses erotti kolme kaupunkia Jordanin tuolta puolelta, auringon nousun puolelta,
42. että niihin voisi paeta tappaja, joka on surmannut toisen tahtomattaan ja häntä ennestään vihaamatta. Paetkoon hän johonkin näistä kaupungeista, niin hän saa elää.
43. Ne olivat: ruubenilaisille Beser erämaassa, ylätasangolla, gaadilaisille Raamot Gileadissa ja manasselaisille Goolan Baasanissa.

MOOSEKSEN TOINEN PUHE 4:44-11:32

44. Tämä on se laki, jonka Mooses antoi israelilaisille,
45. ja nämä ne todistukset, käskyt ja oikeudet, jotka Mooses julisti heille heidän lähdettyään Egyptistä,
46. Jordanin tuolla puolella, laaksossa, vastapäätä Beet-Peoria, Siihonin, amorilaisten kuninkaan, maassa, hänen, joka asui Hesbonissa, mutta jonka Mooses ja israelilaiset voittivat Egyptistä lähdön jälkeen.
47. He ottivat omikseen hänen maansa sekä Oogin, Baasanin kuninkaan, maan, kahden Jordanin tuolla puolella auringon nousuun päin olevan amorilaisten kuninkaan maat,
48. alkaen Aroerista, joka on Arnon-joen rannalla, Sirjonin vuoreen, se on, Hermoniin saakka,
49. sekä koko Araban, Jordanin tuolla puolella, idän puolella, Kuolleeseenmereen saakka, Pisgan rinteiden juurelle.

____________________________________

Lk 6:39 – 7:10

Sokeus, rikka ja malka

39. Jeesus esitti heille myös vertauksen: ”Eihän sokea voi taluttaa sokeaa? Eivätkö he molemmat putoa kuoppaan?
40. Opetuslapsi ei ole opettajaansa parempi. Täysin oppineena kukin on opettajansa veroinen.
41. Kuinka näet rikan veljesi silmässä etkä huomaa malkaa* omassa silmässäsi?
42. Miten saatat sanoa veljellesi: ’Veljeni, annas, minä otan pois rikan silmästäsi’, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa pois rikan veljesi silmästä.

Puu ja hedelmät

43. Ei ole hyvää puuta, joka tekee huonoa hedelmää, eikä ole huonoa puuta, joka tekee hyvää hedelmää.
44. Jokainen puu tunnetaan hedelmistään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä koota piikkipensaasta.
45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastaan esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

Kaksi rakentajaa

46. Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?
47. Jokainen, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan – minä osoitan teille, millainen hän on.
48. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, ja virta syöksähti sitä taloa vastaan, se ei voinut horjuttaa sitä, sillä se oli hyvin rakennettu.
49. Joka taas kuulee eikä tee, on kuin mies, joka perustusta panematta rakensi talonsa maan pinnalle. Virran syöksähtäessä sitä vastaan se sortui heti maahan, ja sen kukistuminen oli suuri.”

7. LUKU

Sadanpäällikön palvelija

1. Puhuttuaan kaiken tämän kansan kuullen Jeesus meni Kapernaumiin.
2. Eräällä sadanpäälliköllä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan, ja jota hän piti suuressa arvossa.
3. Kun hän kuuli Jeesuksesta, hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen luokseen pyytämään, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa.
4. He tulivat Jeesuksen luo, pyysivät häntä hartaasti ja sanoivat: ”Hän ansaitsee, että teet tämän hänelle.
5. Hän rakastaa meidän kansaamme ja on rakennuttanut meille synagogan.”
6. Jeesus lähti heidän mukaansa. Kun hän ei enää ollut kaukana talosta, sadanpäällikkö lähetti ystäviään sanomaan hänelle: ”Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle.
7. En myöskään pitänyt itseäni sen arvoisena, että tulisin luoksesi. Sano vain sana, niin palvelijani paranee.
8. Minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotilaita käskettävinäni. Minä sanon tälle: ’Mene’, niin hän menee, ja toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, ja palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.”
9. Kuultuaan tämän Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka seurasi häntä: ”Minä sanon teille: en ole Israelissakaan tavannut tällaista uskoa.”
10. Taloon palatessaan lähetit tapasivat palvelijan terveenä.

____________________________________

Ps 68:1-18

68. PSALMI

Herran armo ja valtasuuruus

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Jumala nousee, hänen vihollisensa hajaantuvat, hänen vihamiehensä pakenevat hänen kasvojensa edestä.
3. Sinä hajotat heidät, niin kuin savu hajoaa. Kuten vaha sulaa tulen hohteessa, niin jumalattomat häviävät Jumalan edessä.
4. Mutta vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan edessä, he ihastuvat ilosta.
5. Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää hänelle tie, joka kulkee erämaissa. Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa hänen kasvojensa edessä.
6. Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossaan,
7. Jumala, joka antaa hylätyille kodin ja johtaa vangitut onneen. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa.
8. Sinä, Jumala, kävit kansasi edellä, kuljit erämaassa. Sela.
9. Silloin maa vapisi, ja taivas vihmoi vettä Jumalan kasvojen edessä. Siinai vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, läsnäolosta.
10. Runsaalla sateella sinä, Jumala, kastelit perintömaatasi. Kun se oli näännyksissä, sinä virvoitit sen.
11. Sinun kansasi joukko asettui siihen. Hyvyydessäsi, Jumala, sinä sen kurjille valmistit.
12. Herra antaa sanoman. Suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko:
13. ”Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat, ja perheen emäntä jakaa saalista.
14. Jäättekö makailemaan karjatarhojen vaiheille? Kyyhkysen siivet ovat hopealla silatut, sen sulat keltaisella kullalla!
15. Kun Kaikkivaltias siellä ajoi kuninkaat hajalle, Salmonilla* satoi lunta.”
16. Baasanin vuori on Jumalan vuori, Baasanin vuori on monihuippuinen vuori.
17. Miksi te, monihuippuiset vuoret, katsotte karsaasti vuorta, jonka Jumala on nähnyt hyväksi tehdä läsnäolonsa paikaksi? Totisesti, Herra on siellä läsnä* ainiaan.
18. Jumalan sotavaunuja on kymmeniä tuhansia, on tuhannen tuhannet. Herra on pyhyydessään niiden keskellä, kuten Siinailla.

____________________________________

Snl 11:28

28. Rikkauteensa luottava kukistuu, mutta vanhurskaat viheriöivät kuin lehvä.

Scroll to Top