Raamattu vuodessa maaliskuu 26

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 26
____________________________________


5Ms 5:1 – 6:25

5. LUKU

Kymmenen käskyä

1. Mooses kutsui kokoon kaikki israelilaiset ja sanoi heille: ”Kuule, Israel, nämä käskyt ja säädökset, jotka minä tänä päivänä julistan teidän korvienne kuullen. Oppikaa ne ja noudattakaa niitä tarkoin.
2. Herra, meidän Jumalamme, teki liiton meidän kanssamme Hoorebilla.
3. Herra ei tehnyt tätä liittoa meidän isiemme kanssa, vaan meidän kanssamme, jotka olemme tässä tänä päivänä, kaikkien meidän kanssamme, jotka nyt elämme.
4. Kasvoista kasvoihin Herra puhui teidän kanssanne vuorelta, tulen keskeltä.
5. Minä seisoin silloin Herran ja teidän välillänne ja ilmoitin teille Herran sanan, sillä te pelkäsitte tulta ettekä nousseet vuorelle. Hän sanoi:
6. ’Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
7. Älköön sinulla olko muita jumalia minun edessäni*.
8. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
9. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka rankaisen isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat,
10. mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
11. Älä käytä väärin* Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.
12. Muista pyhittää lepopäivä, kuten Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.
13. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,
14. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Älä silloin toimita mitään askaretta, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka on sinun porteissasi, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niin kuin sinäkin.
15. Muista, että sinä itse olit orjana Egyptin maassa, ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinua viettämään lepopäivän.
16. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle.
17. Älä murhaa*.
18. Älä tee huorin.
19. Älä varasta.
20. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
21. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä hänen peltoaan, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.’
22. Nämä sanat Herra puhui koko Israelille vuorelta, tulen ja synkkien pilvien keskeltä, kovalla äänellä, eikä siihen enempää lisännyt. Hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun ja antoi ne minulle.

Mooses välittäjänä

23. Kun te kuulitte äänen pimeyden keskeltä, vuoren palaessa tulena, niin te tulitte minun luokseni, kaikki teidän heimojenne päämiehet ja teidän vanhimpanne.
24. Te sanoitte: ’Herra, meidän Jumalamme, on antanut meidän nähdä kirkkautensa ja valtasuuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen keskeltä. Tänään me olemme nähneet, että Jumala voi puhua ihmisen kanssa, ja tämä jää kuitenkin henkiin.
25. Miksi on meidän siis kuoltava? Tämä suuri tuli kuluttaa meidät. Jos me vielä kuulemme Herran, meidän Jumalamme, äänen, me kuolemme.
26. Kuka kaikesta ihmissuvusta on koskaan meidän tavallamme kuullut elävän Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä ja jäänyt henkiin?
27. Astu siis esiin ja kuule kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sanoo. Puhu sinä meille kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sinulle puhuu, niin me kuulemme ja teemme.’
28. Herra kuuli teidän puheenne, kun te puhuitte minulle, ja Herra sanoi minulle: ’Minä olen kuullut, mitä tämä kansa on puhunut sinulle. Kaikki, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.
29. Jospa heillä olisi sellainen sydän, että he alati pelkäisivät minua ja noudattaisivat kaikkia minun käskyjäni, niin että he ja heidän lapsensa menestyisivät ainiaan.
30. Mene siis ja sano heille: Palatkaa majoillenne.
31. Mutta jää sinä tähän minun eteeni, niin minä puhun sinulle kaikki ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka sinun on opetettava heille, että he seuraisivat niitä siinä maassa, jonka minä annan heille omaksi.’
32. Noudattakaa siis tarkoin niitä, kuten Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. Älkää poiketko niistä oikealle älkääkä vasemmalle,
33. vaan vaeltakaa aina sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän vaeltaa, että eläisitte, menestyisitte ja eläisitte kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.”

6. LUKU

Rakasta Herraa

1. ”Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne,
2. että pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, noudattaisit kaikkia hänen säädöksiään ja käskyjään, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit elää kauan.
3. Kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että sinä Herran, isiesi Jumalan, lupauksen mukaan menestyisit, ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä.
4. Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
5. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.
6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä annan sinulle, painukoot sydämeesi.
7. Teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
8. Sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
9. Kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.
10. Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle: Suuret ja kauniit kaupungit, joita et ole rakentanut,
11. talot, täynnä kaikkea hyvää, joita et ole täyttänyt, kallioon hakatut vesisäiliöt, joita et ole hakannut, viinitarhat ja öljypuut, joita et ole istuttanut. Kun olet syönyt ja olet ravittu,
12. niin varo, ettet unohda Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

Herran pelko ja palveleminen

13. Pelkää Herraa, Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.
14. Älkää antautuko palvelemaan vieraita jumalia, niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne,
15. sillä Herra on kiivas Jumala sinun keskelläsi. Muutoin Herran, sinun Jumalasi, viha syttyy sinua kohtaan, ja hän hävittää sinut maasta.
16. Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niin kuin kiusasitte häntä Massassa,
17. vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä ja niitä ohjeita ja säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut.
18. Tee, mikä on oikeaa ja hyvää Herran silmissä, että menestyisit ja pääsisit siihen hyvään maahan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, ottaisit sen omaksesi
19. ja karkottaisit tieltäsi kaikki vihollisesi, kuten Herra on puhunut.
20. Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta: ’Mitä merkitsevät ne määräykset, käskyt ja säädökset, jotka Herra, meidän Jumalamme, on teille antanut?’
21. niin vastaa pojallesi: ’Me olimme faraon orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä.
22. Herra teki meidän nähtemme suuria ja tuhoisia tunnustekoja ja ihmeitä Egyptissä faraolle ja kaikelle hänen hoviväelleen,
23. mutta meidät hän vei sieltä pois ja johdatti meidät siihen maahan, minkä hän valalla vannoen oli luvannut isillemme, ja antoi sen meille.
24. Herra käski meitä noudattamaan kaikkia näitä säädöksiä ja pelkäämään Herraa, Jumalaamme, että aina menestyisimme, ja että hän pitäisi meidät elossa, niin kuin on tapahtunut tähän päivään asti.
25. Meille on koituva vanhurskaudeksi se, että tarkoin noudatamme kaikkia näitä käskyjä Herran, meidän Jumalamme, edessä, kuten hän on meitä käskenyt’.”

____________________________________

Lk 7:11-35

Nainin lesken poika

11. Sen jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin. Hänen kanssaan kulkivat hänen opetuslapsensa ja suuri joukko ihmisiä.
12. Kun hän lähestyi kaupungin porttia, sieltä kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa. Äiti oli leski. Hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa.
13. Hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: ”Älä itke!”
14. Hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!”
15. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Jeesus antoi hänet takaisin äidilleen.
16. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Suuri profeetta on noussut keskuuteemme”, ja: ”Jumala on katsonut kansansa puoleen.”
17. Tämä puhe Jeesuksesta levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

Johannes Kastaja ja Jeesus

18. Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikesta tästä opettajalleen.
19. Kutsuen luokseen kaksi opetuslastaan Johannes lähetti heidät Herran luo kysymään: ”Oletko sinä se tuleva, vai onko meidän odotettava toista?”
20. Miehet tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta: ’Oletko sinä se tuleva, vai onko meidän odotettava toista?'”
21. Juuri silloin Jeesus paransi monia ihmisiä taudeista, vaivoista ja pahoista hengistä, ja monille sokeille hän antoi näön.
22. Niin hän vastasi: ”Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleita herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia.
23. Autuas se, joka ei loukkaannu minuun.”
24. Johanneksen lähettien mentyä Jeesus rupesi puhumaan kansalle Johanneksesta: ”Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
25. Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Koreissa vaatteissa kulkevat ja ylellisesti elävät ovat kuningasten linnoissa.
26. Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
27. Tämä on se, josta on kirjoitettu: ’Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, ja hän valmistaa sinulle tien’.
28. Minä sanon teille: vaimoista syntyneitten joukossa ei ole ketään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän*.
29. Kaikki Johannesta kuulleet, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella.
30. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät Jumalan tarkoituksen heihin nähden turhaksi eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.
31. Mihin minä siis vertaan tämän sukupolven ihmisiä, kenen kaltaisia he ovat?
32. He ovat kuin lapsia, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen: ’Me soitimme teille huilua, ettekä te karkeloineet. Me veisasimme itkuvirsiä, ettekä te itkeneet.’
33. Johannes Kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä*, ja te sanotte: ’Hänessä on riivaaja’.
34. Ihmisen Poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte: ’Mikä syömäri ja viininjuoja, publikaanien ja syntisten ystävä!’
35. Viisaus on lastensa vanhurskauttama*.

____________________________________

Ps 68:19-36

19. Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksi, sait lahjaksi ihmisiä: Niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan luona.
20. Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Sela.
21. Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa.
22. Mutta Jumala murskaa vihollistensa pään, synneissään vaeltavien karvaisen päälaen.
23. Herra sanoo: ”Baasanista minä heidät palautan, palautan meren syvyyksistä,
24. että polkisit jalkasi vereen, ja että koirasi saisivat latkia vihollisten verta.”
25. Julkisesti nähtäviä ovat sinun juhlasaattosi, Jumala, minun Jumalani, kuninkaani juhlasaatot pyhäkössä.
26. Laulajat käyvät edellä, soittajat jäljessä, keskellä nuoret naiset vaskirumpuja lyöden.
27. Kiittäkää Jumalaa seurakunnan kokouksissa, kiittäkää Herraa te, jotka olette Israelin lähteestä.
28. Tuolla on Benjamin, nuorin, heitä johtaen, Juudan ruhtinaat joukkoineen, Sebulonin ruhtinaat, Naftalin ruhtinaat.
29. Jumalasi on säätänyt sinulle vallan. Vahvista, Jumala, minkä olet hyväksemme tehnyt.
30. Jerusalemissa kohoavan pyhäkkösi* tähden kuninkaat tuovat sinulle lahjoja.
31. Käske ankarasti ruovikon petoa, härkien laumaa, vasikoita ja kansoja lankeamaan maahan hopeaharkkoineen. Hän hajottaa kansat, jotka rakastavat sotia.
32. Mahtavat saapuvat Egyptistä, ja Kuus* kiiruhtaa ojentamaan käsiään Jumalan puoleen.
33. Te maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle, veisatkaa Herran kiitosta, (Sela)
34. hänen, joka kulkee ikuisten taivasten taivaissa! Hän antaa äänellään valtavan jylinän.
35. Tunnustakaa Jumalan voima! Hänen herrautensa on Israelin yllä ja hänen voimansa [ulottuu] yli pilvien.
36. Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun pyhäköstäsi, Israelin Jumala. Hän antaa kansalleen voiman ja väkevyyden. Kiitetty olkoon Jumala!

____________________________________

Snl 11:29-31

29. Talonsa rappiolle saattava perii tuulta, ja tyhmä joutuu viisaan orjaksi.
30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.
31. Vanhurskas saa palkkansa maan päällä, saati sitten jumalaton ja syntinen.

Scroll to Top