Raamattu vuodessa maaliskuu 6

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 6
____________________________________

4Ms 6:1 – 7:89

6. LUKU

Nasiirilaki

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Sano israelilaisille: Jos mies tai nainen tekee nasiirilupauksen vihkiytyäkseen Herralle,
3. niin pidättyköön hän viinistä ja väkijuomasta. Hän älköön juoko hapanviiniä tai hapanta juomaa älköönkä mitään viinirypäleen mehua. Älköön hän syökö tuoreita älköönkä kuivia rypäleitä.
4. Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, älköön hän syökö mitään, mitä viiniköynnöksestä saadaan, älköön edes raakileita tai köynnösten versoja.
5. Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, älköön partaveitsi koskettako hänen päätään. Kunnes kuluu umpeen aika, joksi hän on vihkiytynyt Herralle, hän olkoon pyhä ja kasvattakoon päänsä hiukset pitkiksi.
6. Niin kauan kuin hän on Herralle vihkiytynyt, älköön hän menkö kuolleen luo.
7. Älköön hän saastuko edes isästään tai äidistään, veljestään tai sisarestaan heidän kuoltuaan, sillä hänen päässään on Jumalalle-vihkiytymisen merkki.
8. Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, hän on pyhä Herralle.
9. Jos joku odottamatta, äkkiarvaamatta kuolee hänen läheisyydessään ja hän niin saastuttaa vihityn päänsä, niin hän ajattakoon hiuksensa puhdistuspäivänään, seitsemäntenä päivänä hän ajattakoon ne.
10. Kahdeksantena päivänä hän tuokoon kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa papille liitonmajan ovelle.
11. Pappi uhratkoon toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi ja toimittakoon hänelle sovituksen kuolleen tähden tulleesta rikkomuksesta ja pyhittäköön uudelleen hänen päänsä sinä päivänä.
12. Hän vihkiytyköön uudelleen Herralle nasiirilupauksensa ajaksi ja tuokoon vuoden vanhan karitsan vikauhriksi. Mutta kulunut aika jääköön lukuunottamatta, koska hän saastutti vihkimyksensä.
13. Tämä on nasiirilaki: Sinä päivänä, jona hänen nasiirilupauksensa aika on kulunut umpeen, tuotakoon hänet liitonmajan ovelle,
14. ja hän tuokoon uhrilahjanaan Herralle vuoden vanhan virheettömän karitsan polttouhriksi ja vuoden vanhan virheettömän uuhikaritsan syntiuhriksi sekä virheettömän pässin yhteysuhriksi
15. sekä korillisen lestyistä jauhoista leivottuja happamattomia leipiä, öljyyn leivottuja kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia sekä niihin kuuluvan ruoka- ja juomauhrin.
16. Pappi tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänen syntiuhrinsa ja polttouhrinsa.
17. Mutta pässin hän uhratkoon yhteysuhriksi Herralle ynnä korillisen happamattomia leipiä. Pappi toimittakoon myös hänen ruoka- ja juomauhrinsa.
18. Nasiiri ajattakoon hiuksensa, vihkiytymisensä merkin, liitonmajan ovella ja ottakoon päänsä hiukset, vihkiytymisensä merkin, ja pankoon ne tuleen, joka palaa yhteysuhrin alla.
19. Pappi ottakoon pässin keitetyn lavan ja korista happamattoman kakun sekä happamattoman ohukaisen ja pankoon ne nasiirin käsiin, sen jälkeen kuin tämä on ajattanut pois vihkiytymisensä merkin.
20. Pappi toimittakoon niiden heilutuksen Herran edessä. Se olkoon pyhä lahja papille, annettava heilutetun rintalihan ja anniksi annetun reiden lisäksi. Sen jälkeen nasiiri saakoon juoda viiniä.
21. Tämä on opetus nasiirista, joka tekee lupauksen, ja hänen uhrilahjastaan, jonka hän uhraa Herralle vihkiytymisensä tähden, sen lisäksi, mitä hän muuten saa hankituksi. Tekemänsä lupauksen mukaan hän menetelköön näin, noudattaen vihkiytymistään koskevaa lakia.”
22. Herra puhui Moosekselle sanoen:
23. ”Puhu Aaronille ja hänen pojilleen ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

Herran siunaus

24. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
25. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen.
26. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
27. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten päälle, ja minä siunaan heitä.”

7. LUKU

Päämiesten vihkiäislahjat

1. Kun Mooses oli saanut pystytetyksi pyhäkön ja oli voidellut ja pyhittänyt sen sekä alttarin kaikkine kalustoineen voidellen ja pyhittäen ne,
2. niin Israelin päälliköt, perhekuntien päämiehet, nimittäin heimopäälliköt, katselmuksessa olleiden esimiehet,
3. toivat lahjanaan Herran eteen kuudet katetut vaunut ja kaksitoista nautaa, kaksi ruhtinasta aina yhdet vaunut ja kukin ruhtinas härän. Ne he toivat pyhäkön eteen.
4. Herra sanoi Moosekselle:
5. ”Ota ne heiltä liitonmajan palveluksessa käytettäviksi ja anna ne leeviläisille, kullekin hänen palvelustehtävänsä mukaisesti.”
6. Mooses otti vastaan vaunut ja naudat ja antoi ne leeviläisille.
7. Kahdet vaunut ja neljä nautaa hän antoi Geersonin pojille heidän palvelustehtävänsä mukaisesti.
8. Neljät vaunut sekä kahdeksan nautaa hän antoi Merarin pojille sen palvelustehtävän mukaisesti, joka heidän oli suoritettava Iitamarin, pappi Aaronin pojan, johdolla.
9. Mutta Kehatin pojille hän ei antanut mitään, koska heidän hoidettavinaan olivat pyhät esineet, joita heidän oli kannettava olallaan.
10. Päälliköt toivat vihkiäislahjoja alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin. Päälliköt toivat lahjansa alttarin eteen.
11. Herra sanoi Moosekselle: ”Päälliköt tuokoot yksitellen, kukin päivänään, uhrilahjansa alttarin vihkiäisiin.”
12. 1. päivänä toi uhrilahjansa Nahson, Amminadabin poika, Juudan sukukunnasta.
13. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, ja hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
14. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
15. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
16. vuohipukki syntiuhriksi
17. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahja.
18. 2. päivänä Netanel, Suuarin poika, Isaskarin päällikkö, toi uhrilahjansa.
19. Hän toi uhrilahjanaan hopeavadin, 130 sekelin painoisen, hopeamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
20. 10 sekelin painoisen kultakupin, täynnä suitsuketta,
21. mullikan, pässin ja vuoden vanhan karitsan polttouhriksi,
22. vuohipukin syntiuhriksi
23. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Netanelin, Suuarin pojan, uhrilahja.
24. 3. päivänä Sebulonin jälkeläisten päällikkö Eliab, Heelonin poika:
25. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
26. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
27. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
28. pukki syntiuhriksi
29. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Eliabin, Heelonin pojan, uhrilahja.
30. 4. päivänä Ruubenin jälkeläisten päällikkö Elisur, Sedeurin poika:
31. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
32. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
33. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
34. pukki syntiuhriksi
35. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden   vanhaa karitsaa. Tämä oli Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahja.
36. 5. päivänä Simeonin jälkeläisten päällikkö Selumiel, Suurisaddain poika:
37. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
38. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
39. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
40. pukki syntiuhriksi
41. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Selumielin, Suurisaddain pojan, uhrilahja.
42. 6. päivänä Gaadin jälkeläisten päällikkö Eljasaf, Deguelin poika:
43. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
44. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
45. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
46. pukki syntiuhriksi
47. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Eljasafin, Deguelin pojan, uhrilahja.
48. 7. päivänä Efraimin jälkeläisten päällikkö Elisama, Ammihudin poika:
49. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
50. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
51. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
52. pukki syntiuhriksi
53. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Elisaman, Ammihudin pojan, urhilahja.
54. 8. päivänä Manassen jälkeläisten päällikkö Gamliel, Pedasurin poika:
55. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
56. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
57. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
58. pukki syntiuhriksi
59. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahja.
60. 9. päivänä Benjaminin jälkeläisten päällikkö Abidan, Gideonin poika:
61. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
62. kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
63. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
64. pukki syntiuhriksi
65. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahja.
66. 10. päivänä Daanin jälkeläisten päällikkö Ahieser, Ammisaddain poika:
67. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
68. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
69. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
70. pukki syntiuhriksi
71. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahja.
72. 11. päivänä Asserin jälkeläisten päällikkö Pagiel, Okranin poika:
73. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
74. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
75. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
76. pukki syntiuhriksi
77. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Pagielin, Okranin pojan, uhrilahja.
78. 12. Naftalin jälkeläisten päällikkö Ahira, Eenanin poika:
79. Hänen uhrilahjanaan oli hopeavati, 130 sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi,
80. 10 sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta,
81. mullikka, pässi ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi,
82. pukki syntiuhriksi
83. ja yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Ahiran, Eenanin pojan, uhrilahja.
84. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka Israelin päälliköt antoivat alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin: 12 hopeavatia, 12 maljaa, 12 kultakuppia,
85. kukin hopeavati 130 sekelin ja kukin malja 70 sekelin painoinen. Näissä astioissa oli siis hopeaa yhteensä 2400 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan.
86. Kultakuppeja oli 12, täynnä suitsuketta, kukin kuppi 10 sekelin painoinen pyhäkkösekelin painon mukaan. Kupeissa oli siis kultaa yhteensä 120 sekeliä.
87. Polttouhrieläimiä oli yhteensä: 12 härkää, 12 pässiä, 12 vuoden vanhaa karitsaa sekä niihin kuuluvat ruokauhrit, ja syntiuhripukkeja oli 12.
88. Yhteysuhrieläimiä oli yhteensä: 24 neljä härkää, 60 pässiä, 60 pukkia ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttaria varten, sen jälkeen kun se oli voideltu.
89. Kun Mooses meni liitonmajaan puhumaan Herran kanssa, hän kuuli äänen, joka puhutteli häntä liitonarkin päällä olevalta armoistuimelta, molempien kerubien väliltä. Sieltä Herra puhui hänelle.

____________________________________

Mk 12:38 – 13:13

Varokaa kirjanoppineita!

38. Opettaessaan Jeesus sanoi: ”Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään kulkevat pitkissä viitoissa, haluavat tervehdyksiä toreilla,
39. etumaisia istuimia synagogissa ja kunniapaikkoja pidoissa,
40. mutta syövät leskiltä talot ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia. He saavat sitä kovemman tuomion.”

Lesken kolikko

41. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon.
42. Muuan köyhä leski tuli ja pani kaksi kolikkoa, arvoltaan muutamia pennejä.
43. Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen ja sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin kukaan toinen.
44. Kaikki muut panivat liiastaan, mutta tämä pani vähästään, kaiken mitä hänellä oli elämistään varten.”

13. LUKU

Jeesuksen puhe Öljymäellä

1. Jeesuksen ollessa lähdössä temppelistä eräs hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: ”Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!”
2. Jeesus vastasi: ”Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta.”

Lopun enteitä

3. Jeesuksen istuessa Öljymäellä temppeliä vastapäätä Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas kysyivät häneltä erikseen:
4. ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että sen toteutuminen on lähellä?”
5. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: ”Varokaa, ettei kukaan harhauta teitä.
6. Minun nimessäni tulee monia sanoen: ’Minä olen’*, ja he eksyttävät monia.
7. Kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu.
8. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin on maanjäristyksiä, ja tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua.
9. Pitäkää varanne! Teitä vedetään tuomioistuimiin ja teitä piestään synagogissa. Teitä viedään maaherrojen ja hallitsijoiden eteen minun tähteni, todistukseksi heille.
10. Ennen sitä on evankeliumi julistettava kaikille kansoille.
11. Kun he vievät ja vetävät teitä oikeuteen, älkää etukäteen huolehtiko siitä, mitä puhuisitte. Mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä puhumassa ette ole te, vaan Pyhä Henki.
12. Veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapsia nousee vanhempiaan vastaan ja tappaa heitä.
13. Te joudutte kaikenlaisten* ihmisten vihaamiksi minun nimeni tähden, mutta se, joka pysyy vahvana loppuun asti, pelastuu.

____________________________________

Ps 49:1-21

49. PSALMI

Rikaskaan ei elä iäti

1. Veisuunjohtajalle. Koorahilaisten psalmi.
2. Kuulkaa tämä, kaikki kansat, ottakaa korviinne, maan kaikki asukkaat,
3. sekä alhaiset että ylhäiset, niin rikkaat kuin köyhät.
4. Suuni puhuu viisautta, sydämeni ajatus on ymmärrystä.
5. Minä kallistan korvani kuulemaan mietelauseita, selitän ongelmani kitaraa soittaen.
6. Miksi minä pelkäisin pahoina päivinä, kun vainoojaini vääryys piirittää minua?
7. He luottavat tavaroihinsa ja kerskaavat suuresta rikkaudestaan.
8. Kukaan ei voi lunastaa veljeään eikä maksaa hänestä Jumalalle sovitusta.
9. Hänen sielunsa lunastus on näet ylen kallis ja jää iäti suorittamatta,
10. että hän saisi elää iäti eikä näkisi kuolemaa.
11. Hänen täytyy nähdä, että viisaat kuolevat, ja että myös tyhmät ja houkat tuhoutuvat jättäen omaisuutensa muille.
12. He luulevat, että heidän talonsa pysyvät ainiaan ja heidän asuntonsa polvesta polveen. He nimittävät maatiloja nimensä mukaan.
13. Mutta ihminen, mahtavinkaan, ei pysy ainiaan. Eläinten tavoin heille tulee loppu.
14. Näin käy niiden, jotka luottavat itseensä, ja heitä seuraten niiden, jotka mielistyvät heidän puheisiinsa. Sela.
15. Kuin lammaslauma heidät viedään hautaan*, kuolema heitä kaitsee. Jo huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitseen. Hauta kalvaa heidän hahmoaan, eikä heillä ole asuntoa.
16. Mutta minun sieluni Jumala vapahtaa joutumasta tuonelaan*, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.
17. Älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus lisääntyy.
18. Kuollessaan hän ei näet ota mitään mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessään,
19. vaikka hän eläessään ihastelee osaansa. – Vaikka sinua ylistetään, kun vietät hyviä päiviä,
20. sinun täytyy mennä isiesi suvun luo, niiden, jotka eivät koskaan enää näe valoa.
21. Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, eläinten tavalla hänelle tulee loppu.

____________________________________

Snl 10:27-28

27. Herran pelko jatkaa elinpäiviä, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät.
28. Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo pettyy.

Scroll to Top