Raamattu vuodessa maaliskuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 5
____________________________________

4Ms 4:1 – 5:31

4. LUKU

Leeviläisten tehtävät

1. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:
2. ”Laske Leevin jälkeläisten joukosta Kehatin jälkeläisten luku suvuittain ja perhekunnittain,
3. 30-vuotiset ja sitä vanhemmat 50-vuotisiin saakka, kaikki, joiden on palveltava toimittamalla tehtäviä liitonmajassa.
4. Kehatin poikien palvelustehtävänä liitonmajassa olkoon huolenpito siitä, mikä on erityisen pyhää.
5. Leirin liikkeelle lähtiessä menkööt Aaron ja hänen poikansa ja päästäkööt alas esiripun sekä peittäkööt sillä liiton* arkin.
6. Pankoon he sitten sen päälle sireeninnahkapeitteen ja levittäkööt päällimmäiseksi vaatteen, kokonaan punasinisistä langoista tehdyn, ja asettakoot paikoilleen sen korennot.
7. Näkyleipäpöydälle he levittäkööt punasinisen vaatteen ja pankoot sen päälle vadit ja kupit, maljat ja juomauhrikannut; ja ainainen leipä olkoon myös sen päällä.
8. Sitten he levittäkööt näiden päälle helakanpunaisen vaatteen ja peittäkööt sen sireeninnahkapeitteellä ja asettakoot paikoilleen sen korennot.
9. He ottakoot punasinisen vaatteen ja peittäkööt 7-haaraisen lampun saksineen, karstakuppeineen ja kaikkine öljyastioineen, joita sen hoitamisessa käytetään.
10. Käärikööt he sen ja kaiken sen kaluston sireeninnahkapeitteeseen ja pankoot kantopaareille.
11. Kultaiselle alttarille he levittäkööt punasinisen vaatteen ja peittäkööt sen sireenin nahoista tehdyllä peitteellä ja asettakoot paikoilleen sen korennot.
12. Ja he ottakoot kaiken kaluston, jota käytetään pyhäkön jumalanpalveluksissa, käärikööt sen punasiniseen vaatteeseen ja peittäkööt sen sireenin nahoista tehdyllä peitteellä ja pankoot kantopaareille.
13. He puhdistakoot tuhasta alttarin sekä levittäkööt sen päälle purppuranpunaisen vaatteen
14. ja pankoot sen päälle kaiken kaluston, jota alttarilla käytetään: hiilipannut, haarukat, lapiot ja maljat, kaiken alttarikaluston. Levittäkööt he sen päälle sireeninnahkapeitteen ja asettakoot paikoilleen sen korennot.
15. Kun leirin lähtiessä liikkeelle Aaron ja hänen poikansa ovat valmiiksi peittäneet pyhäkön ja sen kaiken kaluston, niin tulkoot Kehatin pojat kantamaan, mutta älkööt koskeko pyhäkköön, etteivät kuolisi. Tämä on liitonmajasta se, mikä on Kehatin poikien kannettava.
16. Eleasar, pappi Aaronin poika, pitäköön huolen 7-haaraisen lampun öljystä, hyvänhajuisesta suitsukkeesta, jokapäiväisestä ruokauhrista ja voiteluöljystä. Hän pitäköön huolen koko pyhäköstä ja kaikesta, mitä siinä on, pyhäköstä ja sen kalustosta.
17. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:
18. ”Älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leeviläisten joukosta.
19. Näin siis tehkää heille, että he saisivat elää eivätkä kuolisi lähestyessään kaikkeinpyhintä: Aaron ja hänen poikansa menkööt ja asettakoot heidät jokaisen tekemään palvelustehtäväänsä ja kantamaan kannettavaansa.
20. Älkööt nämä kuitenkaan menkö katsomaan pyhiä esineitä, älkööt silmänräpäykseksikään, etteivät kuolisi.”
21. Herra sanoi Moosekselle:
22. ”Laske myös Geersonin jälkeläisten luku perhekunnittain ja suvuittain.
23. Pidä 30-vuotisten ja sitä vanhempien väenlasku 50-vuotisiin asti, kaikkien, joiden on palveltava toimittamalla tehtäviä liitonmajassa.
24. Geersonilaisten sukujen tehtävinä palveltaessa ja kannettaessa olkoot nämä:
25. Heidän on kannettava pyhäkön telttakankaan kaistat ja liitonmaja, sen peite ja päällimmäisenä oleva sireeninnahkapeite, liitonmajan oviverho,
26. pyhäkköä ja alttaria ympäröivän esipihan verhot, sen oviaukon verhot köysineen ja kaikki niiden hoitamiseen tarvittava kalusto. Heidän on hoidettava kaikki siihen kuuluva.
27. Aaronin ja hänen poikiensa käskyn mukaisesti tapahtukoon kaikki geersonilaisten palvelus, mitä hyvänsä he kantavat ja toimittavatkin. Antakaa heidän hoitoonsa kaikki, mitä heidän on kannettava.
28. Tämä on geersonilaisten sukujen palvelutehtävä liitonmajassa. Heidän on hoidettava tehtävänsä Iitamarin, pappi Aaronin pojan, johdolla.
29. Pidä Merarin jälkeläisten väenlasku suvuittain ja perhekunnittain,
30. 30-vuotisten ja sitä vanhempien, 50-vuotisiin asti, kaikkien, joiden on palveltava liitonmajassa.
31. Heidän kannettavinaan liitonmajassa palvellessa ovat: pyhäkön laudat, sen poikkitangot, pylväät ja jalustat
32. sekä ympärillä olevan esipihan pylväät jalustoineen, vaarnoineen ja köysineen, niiden kalusto ja kaikki, mitä tarvitaan niiden hoitamiseen. Antakaa heidän hoitoonsa nimeltä mainittuina ne kalut, joiden kantaminen on heidän tehtävänään.
33. Tämä on merarilaissukujen palvelustehtävä, mitä hyvänsä he toimittavatkin liitonmajassa Iitamarin, pappi Aaronin pojan, johdolla.”

Palvelusvelvolliset leeviläiset

34. Mooses ja Aaron suorittivat kansan päämiesten kanssa Kehatin jälkeläisten väenlaskun,
35. 30-vuotisten ja sitä vanhempien, 50-vuotisiin asti, kaikkien, joiden oli toimitettava palvelusta liitonmajassa.
36. Heitä, suvuittain väenlaskussa olleita, oli 2.750.
37. Näin paljon oli kehatilaisten suvuista liitonmajassa palvelevia, joiden väenlaskun Mooses ja Aaron toimittivat Herran Mooseksen kautta antaman käskyn mukaisesti.
38. Geersonin jälkeläisiä, joiden väenlasku suoritettiin suvuittain ja perhekunnittain,
39. 30-vuotisia ja sitä vanhempia 50-vuotisiin asti, joiden oli toimitettava palvelusta liitonmajassa,
40. oli kaikkiaan 2.630.
41. Näin paljon oli kaikkiaan geersonilaisten suvuista liitonmajassa palvelevia, joiden väenlaskun Mooses ja Aaron toimittivat Herran käskyn mukaisesti.
42. Merarilaisista niitä, joiden väenlasku toimitettiin suvuittain,
43. 30-vuotisia ja sitä vanhempia 50-vuotisiin asti, joiden oli suoritettava palvelusta liitonmajassa,
44. oli väenlaskussa kaikkiaan 3.200.
45. Näin paljon oli merarilaisten suvuista niitä, joista Mooses ja Aaron toimittivat väenlaskun Herran Mooseksen kautta antaman käskyn mukaisesti.
46. Niitä leeviläisiä, joiden väenlaskun Mooses ja Aaron toimittivat Israelin päämiesten kanssa suvuittain ja perhekunnittain,
47. 30-vuotisia ja sitä vanhempia, 50-vuotisiin asti, joiden oli liitonmajassa suoritettava palvelu- ja kantamistehtäviä,
48. oli kaikkiaan 8.580.
49. Sen käskyn mukaisesti, minkä Herra oli antanut Mooseksen kautta, määrättiin jokaiselle heistä oma palvelu- ja kantamistehtävänsä. Mooses toimitti tämän väenlaskun Herran käskyn mukaisesti.

5. LUKU

Epäpuhtaat henkilöt

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Käske israelilaisia karkottamaan leiristä jokainen pitalinen ja jokainen vuotoa sairastava ja jokainen, joka on tullut epäpuhtaaksi kuolleeseen koskettamisesta.
3. Karkottakaa sellaiset, sekä miehet että naiset, leirin ulkopuolelle, että he eivät saattaisi epäpuhtaaksi leiriä, jossa minä asun heidän keskellään.”
4. Israelilaiset tekivät niin ja karkottivat heidät leirin ulkopuolelle. He tekivät, kuten Herra oli sanonut Moosekselle.

Vahingon korvaaminen

5. Herra sanoi Moosekselle:
6. ”Puhu israelilaisille: Jos mies tai nainen tekee rikkomuksen minkä tahansa, jonka ihminen tekee menettelemällä uskottomasti Herraa kohtaan, ja niin joutuu vikapääksi,
7. tunnustakoon hän rikkomuksensa, minkä on tehnyt, maksakoon velkansa täyteen määrään, pankoon siihen lisäksi viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen sille, jolle hän on velkaa.
8. Mutta jos hänellä ei ole sukulunastajaa, jolle velka olisi maksettava, maksettakoon velka Herralle, se on papille, ja sen lisäksi pässi, joka uhrataan syyllisen syntien sovitukseksi.
9. Jokainen anti, mikä hyvänsä israelilaisten papille tuomista pyhistä lahjoista, olkoon papin oma.
10. Jokaisen pyhät lahjat olkoot papille kuuluvia. Mitä joku antaa papille, se olkoon papin oma.”

Aviorikos, todellinen ja epäilty

11. Herra sanoi Moosekselle:
12. ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Jos jonkun miehen vaimo on pettänyt miehensä ja ollut hänelle uskoton,
13. ja joku on maannut hänen kanssaan, eikä hänen miehensä ole saanut sitä tietää, ja vaimo on saanut sen salatuksi, vaikka on saastuttanut itsensä, eikä ole todistajaa häntä vastaan eikä häntä ole tavattu teosta.
14. Jos luulevaisuuden henki on vallannut miehen ja hän epäilee vaimoaan, joka onkin saastuttanut itsensä, tai jos luulevaisuuden henki on vallannut miehen ja hän epäilee vaimoaan, vaikka tämä ei ole saastuttanut itseään,
15. niin tuokoon mies vaimonsa papin eteen ja uhrilahjana hänen puolestaan kymmenennen osan eefa-mittaa ohrajauhoja. Älköön hän kuitenkaan kaatako sen päälle öljyä älköönkä panko suitsuketta, sillä se on luulevaisuusuhri, muistutusuhri, joka johdattaa muistoon pahan teon.
16. Pappi tuokoon vaimon ja asettakoon hänet Herran eteen.
17. Ottakoon pappi pyhää vettä saviastiaan, ja sitten hän ottakoon tomua pyhäkön lattialta ja pankoon veteen.
18. Pappi asettakoon vaimon Herran eteen, päästäköön vaimon tukan hajalle ja asettakoon hänen käsiinsä muistutusuhrin, se on luulevaisuusuhrin, ja papin kädessä olkoon katkera kirovesi.
19. Pappi vannottakoon vaimoa ja sanokoon hänelle: ’Jos ei kukaan ole maannut sinun kanssasi etkä ole pettänyt miestäsi saastuttamalla itseäsi, niin älköön tämä katkera kirovesi sinua vahingoittako.
20. Mutta jos olet pettänyt miestäsi ja saastuttanut itsesi, ja joku muu kuin miehesi on maannut sinun kanssasi,
21. niin’ – pappi vannottakoon vaimoa kirovalalla ja sanokoon vaimolle – ’tehköön Herra sinun nimesi kiroukseksi ja sadatukseksi kansasi keskuudessa, kuihduttakoon Herra sinun lanteesi ja paisuttakoon vatsasi.
22. Menköön tämä kirovesi sinun sisuuksiisi, niin että vatsasi paisuu ja lanteesi kuihtuvat.’ Vaimo sanokoon: ’Aamen, Aamen’.
23. Pappi kirjoittakoon nämä kiroukset ja huuhtokoon kirjoituksen kiroveteen.
24. Sitten hän juottakoon vaimolla tämän katkeran kiroveden, ja menköön kirovesi häneen, tuskaksi hänelle.
25. Pappi ottakoon vaimon kädestä luulevaisuusuhrin ja toimittakoon uhrin heilutuksen Herran edessä ja tuokoon sen alttarille.
26. Pappi ottakoon uhrista kourallisen alttariuhrin osaksi ja polttakoon sen alttarilla ja juottakoon sitten vaimolla veden.
27. Kun hän on juottanut vaimolla veden, niin, jos tämä on saastuttanut itsensä ja ollut miehelle uskoton, kirovesi menee häneen, hänelle tuskaksi, ja hänen vatsansa paisuu ja lanteensa kuihtuvat, ja vaimon nimi tulee kiroukseksi kansansa keskuudessa.
28. Mutta jos vaimo ei ole saastuttanut itseään, vaan on puhdas, hän ei vahingoitu, vaan pysyy hedelmällisenä.
29. Tämä on luulevaisuutta koskeva laki. Jos vaimo pettää miehensä ja saastuttaa itsensä,
30. tai jos jonkun valtaa epäilyn henki ja hän luulee vaimoaan, niin hän asettakoon vaimonsa Herran eteen, ja pappi tehköön vaimolle, mitä tässä laissa on säädetty.
31. Niin mies olkoon syyllisyydestä vapaa, mutta vaimo kantakoon syyllisyytensä.”

____________________________________

Mk 12:18-37

Kysymys ylösnousemuksesta

18. Sitten Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole. He esittivät hänelle kysymyksen:
19. ”Opettaja, Mooses on säätänyt meille: ’Jos joltakin kuolee veli, joka jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, niin hänen tulee ottaa veljensä leski ja herättää jälkeläinen veljelleen’.
20. Oli seitsemän veljestä. Vanhin otti vaimon, ja kun tämä kuoli, häneltä ei jäänyt jälkeläistä.
21. Silloin toinen otti hänet, ja hänkin kuoli jättämättä jälkeläistä. Niin myös kolmas.
22. Samoin kävi kaikille seitsemälle: heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeisenä kaikista vaimokin kuoli.
23. Kun he ylösnousemuksessa nousevat kuolleista, kenelle hän joutuu vaimoksi? Hänhän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona?”
24. Jeesus vastasi heille: ”Ettekö eksy siitä syystä, että ette tunne [Raamatun] kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?
25. Kuolleista noustessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat kuin enkelit taivaissa.
26. Mitä tulee kuolleiden ylösnousemukseen, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjan kertomuksessa [palavasta] pensaasta, kuinka Jumala puhui hänelle: ’Minä olen Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’?
27. Hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Te olette pahasti harhassa.”

Käskyistä tärkein

28. Jeesuksen luo tuli eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut kuinka hyvän vastauksen hän antoi saddukeuksille. Hän kysyi Jeesukselta: ”Mikä on kaikista käskyistä tärkein?”
29. Jeesus vastasi: ”Tärkein* on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on yksi Herra.
30. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi’.
31. Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Ei ole suurempaa käskyä kuin nämä.”
32. Kirjanoppinut sanoi hänelle: ”Oikein sanoit, opettaja! Sanoit totuuden mukaan, että Jumala on yksi, ja ettei ole ketään muuta kuin hän.
33. Rakastaa häntä koko sydämestään, koko ymmärryksestään ja koko voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit.”
34. Jeesus näki hänen vastanneen ymmärtävästi ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.” Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Daavidin poika ja Herra

35. Temppelissä opettaessaan Jeesus kysyi: ”Kuinka kirjanoppineet sanovat, että Kristus on Daavidin poika?
36. Onhan Daavid itse sanonut Pyhässä Hengessä: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu oikealle puolelleni, kunnes panen vihollisesi jalkojesi alle’.
37. Daavid itse sanoo Kristusta Herraksi. Kuinka tämä sitten on Daavidin poika?” – Suuri kansanjoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti.

____________________________________

Ps 48:1-15

48. PSALMI

Siion, Jumalan kaupunki

1. Laulu, koorahilaisten psalmi.
2. Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellaan.
3. Koko maan ilona kohoaa pohjan puolella kauniina Siionin vuori, suuren Kuninkaan kaupunki.
4. Jumala on tunnettu turvaksi sen linnoissa.
5. Kuninkaat kokoontuivat, hyökkäsivät yhdessä.
6. Nähdessään sen he hämmästyivät, pelästyivät ja pakenivat.
7. Vavistus valtasi heidät siellä, tuska kuin synnyttäjän.
8. Itätuulella sinä särjet Tarsiin-laivat.
9. Kuten olimme kuulleet, niin sen nyt näimme Herran Sebaotin, Jumalamme, kaupungissa: Jumala pitää sen lujana ainiaan. Sela.
10. Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi sinun temppelissäsi.
11. Kuten sinun nimesi, Jumala, niin ulottuu sinun ylistyksesi maan ääriin. Vanhurskautta täynnä on oikea kätesi.
12. Siionin vuori iloitsee, Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi.
13. Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, laskekaa sen tornit.
14. Katselkaa sen muureja, kulkekaa sen linnoissa kertoaksenne niistä tulevalle polvelle.
15. Tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iäti. Hän johdattaa meitä kuoleman yli*.

____________________________________

Snl 10:26

26. Mitä hapan hampaille ja savu silmille, sitä laiska lähettäjälleen.

Scroll to Top