Raamattu vuodessa maaliskuu 4

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 4
____________________________________

4Ms 2:1 – 3:51

2. LUKU

Leiri- ja matkajärjestys

1. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:
2. ”Israelilaisten tulee leiriytyä kukin lippunsa luo, perhekuntiensa sotamerkkien kohdalle. Heidän on leiriydyttävä jonkin matkan päähän liitonmajan ympärille.
3. Etupuolelle, itään päin, leiriytyköön Juudan leirin lippukunta osastoittain, ja Juudan jälkeläisten päällikkönä olkoon Nahson, Amminadabin poika.
4. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 74.600 miestä.
5. Hänen viereensä leiriytyköön Isaskarin heimo, ja Isaskarin jälkeläisten päällikkönä olkoon Netanel, Suuarin poika.
6. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 54.400 miestä.
7. Sitten Sebulonin heimo, ja Sebulonin jälkeläisten päällikkönä olkoon Eliab, Heelonin poika.
8. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 57.400 miestä.
9. Juudan leirin väenlaskussa olleita on siis kaikkiaan 186.400 miestä. He lähtekööt liikkeelle osastoittain ensimmäisenä joukkona.
10. Ruubenin leirin lippukunta leiriytyköön etelään päin osastoittain, ja Ruubenin jälkeläisten päällikkönä olkoon Elisur, Sedeurin poika.
11. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 46.500 miestä.
12. Hänen viereensä leiriytyköön Simeonin heimo, ja Simeonin jälkeläisten päällikkönä olkoon Selumiel, Suurisaddain poika.
13. hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 59.300 miestä.
14. Sitten Gaadin heimo, ja Gaadin jälkeläisten päällikkönä olkoon Eljasaf, Reguelin poika.
15. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 45.650 miestä.
16. Ruubenin leirin väenlaskussa olleita on siis kaikkiaan 151.450 miestä, osastoittain. He lähtekööt liikkeelle toisena joukkona.
17. Sitten lähtee liikkeelle liitonmaja ja leeviläisten leiri toisten leirien keskellä. Niin kuin olivat leiriytyneet, niin lähteköötkin, kukin kohdallaan, lippukunnittain.
18. Efraimin leirin lippukunta leiriytyköön länteen päin osastoittain, ja Efraimin jälkeläisten päällikkönä olkoon Elisama, Ammihudin poika.
19. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 40.500 miestä.
20. Hänen viereensä leiriytyköön Manassen heimo, ja Manassen jälkeläisten päällikkönä olkoon Gamliel, Pedasurin poika.
21. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 32.200 miestä.
22. Sitten Benjaminin heimo, ja Benjaminin jälkeläisten päällikkönä olkoon Abidan, Gideonin poika.
23. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 35.400 miestä.
24. Efraimin leirin väenlaskussa olleita on siis kaikkiaan 108.100 miestä, osastoittain. He lähtekööt liikkeelle kolmantena joukkona.
25. Daanin leirin lippukunta leiriytyköön pohjoiseen päin osastoittain, ja Daanin jälkeläisten päällikkönä olkoon Ahieser, Ammisaddain poika.
26. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 62.700 miestä.
27. Hänen viereensä leiriytyköön Asserin heimo, ja Asserin jälkeläisten päällikkönä olkoon Pagiel, Okranin poika.
28. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 41.500 miestä.
29. Sitten Naftalin heimo, ja Naftalin jälkeläisten päällikkönä olkoon Ahira, Eenanin poika.
30. Hänen osastonsa, väenlaskussa olleet, on 53.400 miestä.
31. Daanin leirin väenlaskussa olleita on siis kaikkiaan 57.600 miestä. He lähtekööt liikkeelle viimeisenä joukkona, lippukuntineen.”
32. Nämä olivat israelilaisten väenlaskussa olleet, perhekunnittain. Eri leirien väenlaskussa olleita oli osastoittain kaikkiaan 603.550 miestä.
33. Leeviläisten väenlaskua ei toimitettu yhdessä muiden israelilaisten kanssa, sillä niin oli Herra määrännyt Moosekselle.
34. Israelilaiset tekivät kaiken, niin kuin Herra oli Moosekselle antanut käskyn. He leiriytyivät lippukunnittain, ja he lähtivät liikkeelle kukin suvuittain ja perhekunnittain.

3. LUKU

Leeviläisten tehtävät

1. Tämä on kertomus Aaronin ja Mooseksen suvusta siihen aikaan, kun Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella.
2. Nämä ovat Aaronin pojat: Naadab, esikoinen, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
3. Nämä ovat Aaronin poikien, voideltujen pappien, nimet, niiden, jotka olivat vihityt papinvirkaan.
4. Naadab ja Abihu kuolivat Herran edessä tuodessaan vierasta tulta Herran eteen Siinain erämaassa. Heillä ei ollut poikia. Eleasar ja Iitamar toimittivat papinvirkaa isänsä Aaronin johdolla.
5. Herra sanoi Moosekselle:
6. ”Tuo Leevin sukukuntaan kuuluvat ja aseta heidät palvelemaan pappi Aaronin apulaisina.
7. Heidän tehtävänsä on hoitaa sekä hänen että koko kansan tehtäviä liitonmajan edustalla. He toimittakoot palvelusta pyhäkössä.
8. Hoitakoot he kaikkea liitonmajan kalustoa ja israelilaisten tehtäviä, toimittakoot palvelusta pyhäkössä.
9. Näin sinun on annettava leeviläiset Aaronille ja hänen pojilleen. Antakoot israelilaiset heidät hänen haltuunsa, hänelle palvelijoiksi.
10. Aaronia ja hänen poikiaan käske hoitamaan papinvirkaansa. Syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon.”
11. Herra sanoi Moosekselle:
12. ”Minä olen ottanut leeviläiset israelilaisten keskuudesta kaikkien israelilaisten esikoisten sijaan, kaiken sijaan, joka avaa äidinkohdun. Leeviläiset ovat siis tulleet minun omikseni.
13. Minun omani on jokainen esikoinen. Sinä päivänä, jona minä surmasin kaikki Egyptin maan esikoiset, minä pyhitin itselleni kaikki Israelin esikoiset, sekä ihmisten että karjan. Minun omani he ovat. Minä olen Herra.”

Leviläisten väenlasku

14. Herra sanoi Moosekselle Siinain erämaassa:
15. ”Pidä leeviläisten väenlasku perhekunnittain ja suvuittain. Kaikista miehenpuolista, kuukauden ikäisistä ja sitä vanhemmista, pidä väenlasku.”
16. Mooses piti heistä väenlaskun Herran käskyn mukaan, kuten hänelle oli määrätty.
17. Nämä olivat Leevin poikien nimet: Geerson, Kehat ja Merari.
18. Nämä olivat Geersonin poikien nimet, suvuittain: Libni ja Siimei.
19. Kehatin pojat olivat, suvuittain, Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
20. Merarin pojat olivat, suvuittain, Mahli ja Muusi. Nämä olivat Leevin suvut perhekunnittain.

Geersonilaiset

21. Geersonista polveutuivat libniläisten suku ja siimeiläisten suku. Nämä olivat geersonilaisten suvut.
22. Väenlaskussa olleita oli heitä, kaikkien miehenpuolten, kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien, lukumäärän mukaan: Näitä väenlaskussa olleita oli 7.500 miestä.
23. Geersonilaisten suvut leiriytyivät pyhäkön taakse länteen päin.
24. Geersonilaisten perhekunta-päämies oli Eljasaf, Laaelin poika.
25. Geersonin poikien hoidettavana liitonmajassa oli pyhäkkö ja teltta, sen peite, liitonmajan oviverho,
26. pyhäkköä ja alttaria ympäröivän esipihan ympärysverhot ja sen portin verho sekä sen köydet, kaikki ne palvelustehtävineen.
27. Kehatista polveutuivat amramilaisten suku, jisharilaisten suku, hebronilaisten suku ja ussielilaisten suku. Nämä olivat kehatilaisten suvut.

Kehatilaiset

28. Miehenpuolten, kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien, lukumäärän mukaan heitä oli kaikkiaan 8.600, jotka hoitivat pyhäkössä suoritettavia tehtäviä.
29. Kehatilaisten suvut leiriytyivät pyhäkön sivulle etelään päin.
30. Kehatilaisten sukujen perhekunta-päämies oli Elisafan, Ussielin poika.
31. Heidän hoidettavinaan olivat arkki, pöytä, 7-haarainen lamppu, alttarit ja pyhä kalusto, jota jumalanpalveluksessa käytettiin, väliverho, sekä kaikki niihin liittyvät tehtävät.
32. Leeviläisten päämiesten ylivalvoja oli Eleasar, pappi Aaronin poika. Hän oli niiden valvoja, jotka hoitivat tehtäviä pyhäkössä.

Merarilaiset

33. Merarista polveutuivat mahlilaisten ja muusilaisten suvut. Nämä olivat Merarin suvut.
34. Väenlaskussa olleita heitä oli kaikkien miehenpuolten, kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien, lukumäärän mukaan 6.200.
35. Merarin sukujen perhekunta-päämies oli Suuriel, Abihailin poika. He leiriytyivät pyhäkön sivulle pohjoiseen päin.
36. Merarin poikien hoidettavaksi oli uskottu pyhäkön laudat, poikkitangot, pylväät ja jalustat sekä kaikki sen kalusto palvelustehtävineen.
37. Näiden lisäksi ympärillä olevan esipihan pylväät jalustoineen, vaarnoineen ja köysineen.
38. Pyhäkön eteen, itään päin, liitonmajan eteen, auringon nousuun päin, leiriytyivät Mooses ja Aaron sekä hänen poikansa. Heidän hoidettavanaan israelilaisten puolesta oli pyhäkkö. Ulkopuolisia oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty osallistumasta heidän toimiinsa.
39. Väenlaskussa olleita leeviläisiä, joista Mooses ja Aaron Herran käskyn mukaan pitivät väenlaskun suvuittain, miehenpuolia, kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia, oli kaikkiaan 22.000.

Esikoisten lunastaminen

40. Herra sanoi Moosekselle: ”Laske kaikki israelilaisten esikoispojat, kuukauden ikäiset ja sitä vanhemmat, laske heidän nimiensä luku.
41. Minä olen Herra. Ota minulle leeviläiset israelilaisten kaikkien esikoisten sijasta sekä myös leeviläisten karja israelilaisten karjan esikoisten sijasta.”
42. Herran käskyn mukaan Mooses antoi laskea kaikki israelilaisten esikoiset.
43. Väenlaskussa oli heitä, esikoispoikia, nimien lukumäärän mukaan, kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia, kaikkiaan 22.273.
44. Herra sanoi Moosekselle:
45. ”Ota leeviläiset israelilaisten kaikkien esikoisten sijasta ja leeviläisten karja heidän karjansa sijasta, ja niin leeviläiset tulevat minun omikseni. Minä olen Herra.
46. Mutta lunastukseksi noista 273:sta, minkä verran israelilaisten esikoisia on yli leeviläisten määrän,
47. ota miestä kohti viisi sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, 20 geeraa laskettuna sekeliin.
48. Anna se raha Aaronille ja hänen pojilleen lunastukseksi niistä, joita on yli leeviläisten määrän.”
49. Mooses otti lunastushinnan leeviläisten lunastettujen määrän ylittävistä.
50. Israelilaisten esikoisista hän otti tämän rahan, 1365 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan.
51. Mooses antoi sen lunastushinnan Aaronille ja hänen pojilleen, kuten Herra oli Mooseksen kautta käskenyt.

____________________________________

Mk 11:27 – 12:17

Jeesuksen valtuudet

27. He tulivat taas Jerusalemiin. Heidän kävellessään temppelissä Jeesuksen luo tuli ylipappeja, kirjanoppineita ja vanhimpia.
28. He kysyivät häneltä: ”Millä valtuuksilla sinä näitä teet? Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä?”
29. Jeesus vastasi heille: ”Minäkin teen teille kysymyksen.Vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.
30. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Mitä te sanotte?”
31. He neuvottelivat keskenään: ”Jos sanomme: ’Taivaasta’, niin hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’
32. Vai sanommeko: ’Ihmisistä’?” Kansan tähden he kuitenkin pelkäsivät sanoa niin, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta.
33. He vastasivat: ”Emme tiedä.” Silloin Jeesus sanoi heille: ”Niinpä en minäkään sano teille, millä valtuudella minä kaikkea tätä teen.”

12. LUKU

Vertaus viinitarhan vuokraajista

1. Jeesus rupesi puhumaan heille vertauksin: ”Mies istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille, kaivoi viinikuurnan ja rakensi tornin. Hän vuokrasi sen tarhureille ja matkusti muille maille.
2. Sovittuun aikaan hän lähetti palvelijan vuokratarhurien luo perimään heiltä hänen osansa viinitarhan sadosta.
3. Mutta nämä ottivat hänet kiinni, pieksivät häntä ja lähettivät takaisin tyhjin käsin.
4. Omistaja lähetti heidän luokseen vielä toisen palvelijan. Häntä he löivät päähän ja häpäisivät.
5. Hän lähetti vielä uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Samoin useita muita: toisia he pieksivät, toisia tappoivat.
6. Hänellä oli vielä yksi, rakas poikansa. Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luokseen sanoen: ’He kavahtavat kaiketi poikaani’.
7. Mutta tarhurit sanoivat toisilleen: ’Tämä on perillinen. Tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille’.
8. He ottivat hänet kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ulos viinitarhasta.
9. Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja tuhoaa vuokratarhurit ja antaa viinitarhansa muille.
10. Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta: ’Se kivi, minkä rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
11. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellistä meidän silmissämme’?”
12. Silloin he [juutalaisten johtomiehet] olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa. He näet ymmärsivät, että hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. He jättivät hänet ja menivät pois.

Vero keisarille

13. He lähettivät Jeesuksen luo muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannattajia saadakseen hänet puheistaan kiinni.
14. Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: ”Opettaja, me tiedämme, että sinä olet luotettava ja ihmisistä riippumaton, sillä sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista maksaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei?”
15. Hän tiesi heidän juonensa ja sanoi heille: ”Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää minulle denarin raha.”
16. He toivat sen. Hän kysyi heiltä: ”Kenen kuva ja nimi siinä on?” He vastasivat: ”Keisarin.”
17. Jeesus sanoi heille: ”Antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu.” He hämmästyivät hänen vastaustaan.

____________________________________

Ps 47:1-10

47. PSALMI

Herra on kansojen kuningas

1. Veisuunjohtajalle. Koorahilaisten psalmi.
2. Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto,
3. sillä Herra on korkein, peljättävä, koko maailman suuri Kuningas.
4. Hän on alistanut kansoja valtaamme ja kansakuntia jalkojemme alle.
5. Hän on valinnut meille perintömaamme, joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. Sela.
6. Jumala nousee [valtaistuimelleen] riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
7. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän Kuninkaallemme, veisatkaa.
8. Onhan Jumala koko maailman Kuningas. Veisatkaa hänelle psalmi.
9. Jumala on kansojen Kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellaan.
10. Kansojen johtajat kokoontuvat Aabrahamin Jumalan [jälkeläisten] kanssa*. Maan kilvet ovat näet Jumalan. Hän on ylen korkea.

____________________________________

Snl 10:24-25

24. Mitä jumalaton pelkää, se häntä kohtaa. Mutta mitä vanhurskaat toivovat, se heille annetaan.
25. Tuulispään käytyä jumalatonta ei enää ole, mutta vanhurskaan perustus pysyy ainiaan.

Scroll to Top