Raamattu vuodessa marraskuu 11

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 11
____________________________________

Hes 23:1-49

23. LUKU

Sisarukset Ohola ja Oholiba

1. Minulle tuli tämä Herran sana:
2. ”Ihmislapsi, oli kaksi naista, saman äidin tyttäriä.
3. He harjoittivat haureutta Egyptissä. Nuoruudessaan he haureutta harjoittivat. Siellä heidän rintojaan likisteltiin ja heidän neitsyellisiä nisiään puristeltiin.
4. Heidän nimensä olivat: vanhemman Ohola ja hänen sisarensa Oholiba. Sitten he tulivat minun omikseni ja synnyttivät poikia ja tyttäriä. Heidän nimensä: Samaria on Ohola ja Jerusalem Oholiba.

Ohola: Samaria

5. Ohola harjoitti haureutta, vaikka oli minun, ja himoitsi rakastajiaan, assurilaisia, naapureita.
6. Nämä olivat punasiniseen purppuraan puettuja ja olivat käskynhaltijoita ja päämiehiä, komeita nuorukaisia kaikki, ratsumiehiä, hevosen selässä ajajia.
7. Hän antautui haureuteen näiden kanssa, jotka kaikki olivat Assurin valiopoikia. Keitä vain hän himoitsi, sellaisten kanssa hän saastutti itsensä kaikilla heidän kivijumalillaan.
8. Egyptin aikaista haureuttaankaan hän ei jättänyt, sillä he olivat maanneet hänen kanssaan hänen nuoruudessaan, olivat puristelleet hänen neitsyellisiä nisiään ja vuodattaneet häneen haureuttaan.
9. Sen tähden minä annoin hänet rakastajainsa käsiin, Assurin poikien käsiin, joita hän oli himoinnut.
10. He paljastivat hänen häpynsä ja ottivat hänen poikansa ja tyttärensä ja tappoivat hänet itsensä miekalla. Niin hänestä tuli varoittava esimerkki muille naisille, kun he panivat hänessä toimeen tuomiot.

Oholiba: Jerusalem

11. Hänen sisarensa Oholiba, vaikka näki tämän, oli himossaan ja haureudessaan vielä riettaampi kuin hänen sisarensa oli ollut.
12. Hän himoitsi Assurin poikia, jotka olivat käskynhaltijoita, päämiehiä, naapureita, pulskasti puettuja, ratsumiehiä, hevosen selässä ajajia, kaikki komeita nuorukaisia.
13. Minä näin, että hän saastutti itsensä: Sama oli tie kummallakin.
14. Mutta hän meni vielä pitemmälle haureudessaan. Kun hän näki seinään piirrettyjä miehiä, kaldealaisten kuvia, punavärillä piirrettyjä,
15. vyö kupeille vyötettynä, päässä muhkea päähine, sankarien näköisiä kaikki, Baabelin poikien muotoisia, joiden synnyinmaa on Kaldea,
16. niin silmän näkemältä hän sai himon heihin ja lähetti viestinviejiä heidän luokseen Kaldeaan.
17. Niin Baabelin pojat tulivat ja makasivat hänen kanssaan hekumassa ja saastuttivat hänet haureudellaan, niin että hän saastui heistä. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä.
18. Kun hän ilmaisi haureutensa ja paljasti häpynsä, minun sieluni vieraantui hänestä, kuten sieluni oli vieraantunut hänen sisarestaan.
19. Hän yhä enensi haureuttaan muistaessaan nuoruutensa päiviä, jolloin oli harjoittanut haureutta Egyptin maassa.
20. Hän sai himon heidän hekumoitsijoihinsa, joilla on jäsen kuin aaseilla ja vuoto kuin orheilla.
21. Niin sinä etsit nuoruutesi iljettävyyttä, jolloin egyptiläiset puristelivat nisiäsi nuorekkaiden rintojesi tähden.

Oholiban/Jerusalemin rangaistustuomio

22. Sen tähden, Oholiba, näin sanoo Herra, Herra: Minä nostatan sinun kimppuusi rakastajasi, joista sielusi on vieraantunut, ja tuon heidät kimppuusi joka taholta:
23. Baabelin pojat ja kaikki kaldealaiset, Pekodin, Sooan ja Kooan ja heidän kanssaan kaikki Assurin pojat, komeita nuorukaisia, kaikki käskynhaltijoita ja päämiehiä, sankareita ja mainioita miehiä, ratsumiehiä, kaikki hevosten selässä ajajia.
24. He tulevat sinun kimppuusi, mukanaan paljon vaunuja ja rattaita ja suuret joukot kansoja: suurine ja pienine kilpineen ja kypäreineen he käyvät sinua vastaan joka taholta. Minä annan heille tuomiovallan, ja he tuomitsevat sinut oikeuksiensa mukaan.
25. Minä osoitan sinussa kiivauteni, niin että he kohtelevat sinua ilman sääliä: he leikkaavat sinulta pois nenän ja korvat, ja sinun jälkeläisesi kaatuvat miekkaan. He ottavat sinun poikasi ja tyttäresi, ja sinun jälkeläisesi kuluttaa tuli.
26. He raastavat sinulta vaatteesi ja ottavat korukalusi.
27. Minä teen siten lopun sinun iljettävyydestäsi, jo Egyptin aikaisesta haureudestasi. Sinä et sitten luo silmiäsi heihin etkä enää muistele Egyptiä.
28. Näin sanoo Herra, Herra: Minä annan sinut niiden käsiin, joita vihaat, niiden, joista sielusi on vieraantunut.
29. He kohtelevat sinua vihamielisesti, ottavat kaiken vaivannäkösi ja jättävät sinut alastomaksi ja paljaaksi: niin sinun haureellinen häpysi, iljettävyytesi ja haureutesi paljastuu.
30. Sinulle tehdään näin sen johdosta, että uskottomana juoksit pakanain perässä, että saastutit itsesi heidän kivijumalillaan.
31. Sinä vaelsit sisaresi tietä, ja minä annan hänen maljansa sinun käteesi.
32. Näin sanoo Herra, Herra: Sisaresi maljan sinä juot, syvän, laajan ja paljon vetävän. Sinä tulet nauruksi ja pilkaksi,
33. tulet juopumusta ja murhetta täyteen: Kauhun ja häviön malja on sinun sisaresi Samarian malja.
34. Sen sinä juot ja särvit, sen sirpaleita sinä kaluat ja niillä rintasi revit. Minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra.
35. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska sinä olet minut unohtanut, heittänyt minut selkäsi taakse, niin kanna myös iljettävyytesi ja haureutesi.”

Kummankin sisaren tuomio

36. Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, etkö tuomitse Oholaa ja Oholibaa? Ilmoita heille heidän kauhistuksensa.
37. He ovat rikkoneet avion, ja heidän käsissään on verta. Kivijumaliensa kanssa he ovat avion rikkoneet, ja myös lapsiaan, jotka he olivat minulle synnyttäneet, he ovat polttaneet niille ruuaksi.
38. Vielä tämänkin he ovat tehneet minulle: He ovat samana päivänä saastuttaneet minun temppelini ja rikkoneet minun sapattini.
39. Teurastettuaan lapsiaan kivijumalilleen he samana päivänä ovat tulleet minun temppeliini ja niin häväisseet sen. Näin he ovat tehneet keskellä minun temppeliäni.
40. Vieläpä he lähettivät sanan miehille, jotka tulivat kaukaa: he tulivat siinä samassa kun sana oli lähetetty, nuo, joita varten sinä peseydyit, maalasit silmäluomesi ja panit päällesi korut.
41. Sinä istuit komealle vuoteelle, minkä ääressä oli katettu pöytä, ja sille sinä panit minun suitsukkeeni ja öljyni.
42. Sitten sieltä kuului suruton melu. Ihmisjoukosta otettujen miesten lisäksi tuotiin erämaasta juomareita. Nämä panivat naisten käsiin rannerenkaat ja heidän päähänsä kauniit kruunut.
43. Niin minä sanoin: ’Tuollekin kuihtuneelle kelpaa aviorikos! Hänen kanssaan nyt harjoitetaan haureutta, hänenkin!’
44. Hänen luokseen tultiin, aivan kuin tullaan porttonaisen luo: niin tultiin Oholan ja Oholiban luo, noiden iljettävien naisten.
45. Vanhurskaat miehet tulevat tuomitsemaan heidät sen mukaan, mitä on säädetty avionrikkoja-naisista ja verta vuodattavista naisista: he ovat näet rikkoneet avion, ja heidän käsissään on verta.
46. Näin sanoo Herra, Herra: Nostatettakoon kansanjoukko heitä vastaan, ja heidät pantakoon kauhistukseksi ja ryöstettäköön.
47. Kansanjoukko kivittäköön heidät ja hakatkoon kappaleiksi miekoillaan. He tappakoot heidän poikansa ja tyttärensä ja polttakoot heidän talonsa tulella.
48. Niin minä lopetan iljettävän menon maasta. Ja kaikki naiset ottavat siitä ojentuakseen, niin etteivät harjoita iljettävää menoa kuten te.
49. Teidän iljettävyytenne pannaan teidän päällenne, ja te saatte kantaa kivijumalienne kanssa tehdyt syntinne. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra.”

____________________________________

Hb 10:18-39

18. Missä nämä on annettu anteeksi, siinä ei uhria synnin tähden enää tarvita.
19. Meillä on siis, veljet, luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään*.
20. Tämän pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy väliverhon, se on, hänen ruumiinsa uhrin* kautta.
21. Koska meillä täten on ”suuri Pappi, Jumalan huoneen haltija,”
22. käykäämme esiin vakain sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä.
23. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.

Seurakunnan kokoontumiset

24. Valvokaamme toisiamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin.
25. Älkäämme jättäkö oman seurakuntamme kokoontumisia*, kuten muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, mitä enemmän näemme tuon päivän lähestyvän.

Tahallinen syntielämä

26. Jos me totuuden tuntoon päästyämme tahallamme ja jatkuvasti teemme syntiä*, meidän syntiemme sovitukseksi ei ole enää uhria,
27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja polttava tuli on kuluttava vastustajat*.
28. Mooseksen lain hylkääjän on armotta kuoltava kahden tai kolmen henkilön todistuksen nojalla.
29. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa maahan Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
30. Mehän tunnemme Hänet, joka on sanonut: ”Minulle kuuluu rankaisu*, minä olen maksava.” Ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa.”
31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.

Entisiä koettelemuksia

32. Muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten koetukset.
33. Toisia teistä häväistiin ja rääkättiin katselijoiden huviksi, toiset taas tulivat saman kohtalon saaneiden osaveljiksi.
34. Te olette kärsineet vankien kanssa ja ilolla suvainneet omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempaa ja pysyvää omaisuutta.

Olkaa kestäviä

35. Älkää siis luopuko uskonne rohkeasta luottamuksesta, jonka palkka on suuri.
36. Te tarvitsette kestävyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mitä on luvattu.
37. Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee Hän, joka on tuleva, eikä viivyttele.”
38. ”Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta.” Jos hän vetäytyy pois, minun sieluni* ei mielisty häneen.
39. Me emme kuitenkaan ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

____________________________________

Ps 109:1-31

109. PSALMI

Syyttä syytetyn rukous

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
   Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.
2. He ovat avanneet minua vastaan suunsa, nuo jumalattomat petturit. He puhuttelevat minua valheen kielellä.
3. Vihan sanoilla he ovat piirittäneet minut, ja syyttä he sotivat minua vastaan.
4. Rakkauteni palkaksi he vainoavat minua, mutta minä vain rukoilen.
5. He kostavat minulle hyvän pahalla ja rakkauteni vihalla.
6. Aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon syyttäjä hänen oikealla puolellaan.
7. Oikeuden edessä hän joutukoon syylliseksi, ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi.
8. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.
9. Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi ja hänen vaimonsa leskeksi.
10. Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten, anelkoot kaukana kotinsa raunioilta.
11. Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa, ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä tulokset.
12. Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta, älköönkä kukaan armahtako hänen orpojaan.
13. Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon, pyyhittäköön heidän nimensä pois toisessa polvessa.
14. Hänen isiensä rikkomukset pysykööt Herran muistossa, älköönkä hänen äitinsä syntiä pyyhittäkö pois.
15. Olkoot ne Herran edessä alati, ja hävittäköön hän heidän muistonsa maan päältä.
16. Se mies ei ajatellutkaan tehdä laupeutta, vaan vainosi kurjaa ja köyhää, sydämen tuskassa olevaa, tappaaksensa hänet.
17. Hän rakasti kirousta, ja se kohtasi häntä. Hän ei huolinut siunauksesta, ja se väistyi hänestä kauas.
18. Hän puki kirouksen ylleen kuin vaatteensa, ja se meni hänen sisuksiinsa kuin vesi ja hänen luihinsa kuin öljy.
19. Se olkoon hänellä viittana, johon hän verhoutuu, ja vyönä, jolla hän aina vyöttäytyy.
20. Tämä olkoon Herralta minun vainoojieni palkka ja niiden, jotka puhuvat pahaa minua vastaan.
21. Mutta sinä, Herra, Herra, auta minua nimesi tähden. Sinun armosi on hyvä, pelasta minut.
22. Minä olen kurja ja köyhä, ja sydämeni on haavoitettu rinnassani.
23. Minä katoan pois kuin pitenevä varjo. Minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka.
24. Polveni horjuvat paastoamisesta, ja ruumiini on laihtunut lihattomaksi.
25. Minä olen joutunut heidän herjattavakseen, ja minut nähdessään he nyökyttävät päätään.
26. Auta minua, Herra, minun Jumalani, pelasta minut armosi mukaan.
27. Saakoot he kokea, että tämä on sinun kätesi [työtä], että sinä, Herra, sen teit.
28. Jos he kiroavat, siunaa sinä. Jos he nousevat [minua vastaan], joutukoot he häpeään, mutta palvelijasi saakoon iloita.
29. Olkoon häväistys minun vainoojieni pukuna, ja verhotkoon heitä heidän häpeänsä kuin viitta.
30. Suullani minä kiitän suuresti Herraa ja ylistän häntä kansan keskellä.
31. Sillä hän seisoo köyhän oikealla puolella pelastaakseen hänet niistä, jotka hänet tuomitsevat.

____________________________________

Snl 27:13

13. Ota vaatteet siltä, joka toista takasi, ja ota häneltä pantti vieraan naisen tähden.

Scroll to Top