Raamattu vuodessa marraskuu 20

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 20
____________________________________

Hes 40:28-41:26

28. Sitten hän vei minut sisempään esipihaan eteläportin kautta. Hän mittasi eteläportin: se oli yhtä suuri kuin nuo toiset.
29. Sen sivuhuoneet, seinäpatsaat ja eteinen olivat yhtä suuret kuin nuo toiset. Ja siinä ja sen eteisessä oli ikkuna-aukkoja ympäriinsä. Pituus oli 50 kyynärää ja leveys 25 kyynärää.
30. Eteisiä oli ympäriinsä: Pituus 25 kyynärää, leveys viisi kyynärää.
31. Sen eteinen oli ulompaan esipihaan päin, ja sen seinäpatsaissa oli palmukoristeita. Sen portaissa oli kahdeksan porrasta.
32. Sitten hän vei minut sisempään esipihaan itää kohden. Ja hän mittasi portin: Se oli yhtä suuri kuin nuo toiset.
33. Sen sivuhuoneet, seinäpatsaat ja eteinen olivat yhtä suuret kuin nuo toiset. Siinä ja sen eteisessä oli ikkuna-aukkoja ympäriinsä. Pituus oli 50 kyynärää ja leveys 25 kyynärää.
34. Sen eteinen oli ulompaan esipihaan päin, ja sen seinäpatsaissa oli palmukoristeita kummallakin puolella. Sen portaissa oli kahdeksan porrasta.
35. Sitten hän vei minut pohjoisportille ja mittasi: Yhtä suuria kuin nuo toiset
36. olivat sen sivuhuoneet, seinäpatsaat ja eteinen. Ikkuna-aukkoja oli siinä ympäriinsä. Pituus oli 50 kyynärää ja leveys 25 kyynärää.
37. Sen eteinen oli ulompaan esipihaan päin, ja sen seinäpatsaissa oli palmukoristeita kummallakin puolella. Sen portaissa oli kahdeksan porrasta.
38. Siinä oli kammio, jonka ovi oli seinäpatsaissa, porteissa. Siellä oli polttouhri huuhdottava.
39. Porttieteisessä oli kaksi pöytää kummallakin puolella. Niillä oli polttouhrit, syntiuhrit ja vikauhrit teurastettava.
40. Ulkopuolisella sivuseinämällä, portin ovelle noustessa, pohjoispuolella, oli kaksi pöytää. Samoin porttieteisen toisella sivuseinämällä oli kaksi pöytää:
41. Neljä pöytää portin sivuseinämillä kummallakin puolella, siis kahdeksan pöytää. Niillä oli teurastukset suoritettava.
42. Ylöskäytävän ääressä oli neljä pöytää hakatuista kivistä. Ne olivat puolentoista kyynärän pituisia, puolentoista kyynärän levyisiä ja yhden kyynärän korkuisia. Niille oli laskettava ne aseet, joilla teurastettiin polttouhri ja teurasuhri.
43. Haarukkakoukkuja, kämmenenleveyttä pitkiä, oli kiinnitetty ympäri huonetta, mutta uhriliha pantiin pöydille.
44. Sisemmän portin ulkopuolella oli kaksi kammiota sisemmässä esipihassa, toinen pohjoisen portin sivuseinämällä, etupuoli etelää kohden, ja toinen eteläisen portin sivuseinämällä, etupuoli pohjoista kohden.
45. Hän puhui minulle: ”Tämä kammio, jonka etupuoli on etelää kohden, on pappeja varten, jotka hoitavat temppelitehtäviä.
46. Kammio, jonka etupuoli on pohjoista kohden, on pappeja varten, jotka hoitavat alttaritehtäviä. He ovat Saadokin jälkeläisiä, ne leeviläisistä, jotka saavat lähestyä Herraa häntä palvellakseen.”
47. Hän mittasi esipihan: pituus oli 100 kyynärää ja leveys 100 kyynärää. Se oli neliön muotoinen. Alttari oli temppelin edustalla.
48. Sitten hän vei minut temppelin eteiseen ja mittasi eteisen seinäpatsaan: viisi kyynärää kummallakin puolella, ja portin leveyden: kolme kyynärää kummallakin puolella.
49. Eteisen pituus oli 20 kyynärää ja leveys 11 kyynärää. Sinne noustiin 10 porrasta. Seinäpatsaitten vieressä oli pylväät, yksi kummallakin puolella.

41. LUKU

Uusi temppeli

1. Sitten hän vei minut temppelisaliin ja mittasi seinäpatsaat. Ne olivat 6 kyynärää leveitä kummallakin puolella: majan leveys.
2. Oviaukko oli 10 kyynärää leveä, ja oviaukon sivuseinät kummallakin puolella olivat 5-kyynäräiset. Hän mittasi temppelisalin pituuden: 40 kyynärää, ja leveyden: 20 kyynärää.
3. Sitten hän meni sisimpään ja mittasi oviaukon seinäpatsaan: kaksi kyynärää, oviaukon: kuusi kyynärää, ja oviaukon leveyden: seitsemän kyynärää.
4. Hän mittasi sen pituuden: 20 kyynärää, ja leveyden: 20 kyynärää temppelisalin puolelta. Ja hän sanoi minulle: ”Tämä on kaikkeinpyhin.”
5. Sitten hän mittasi temppelin seinän: kuusi kyynärää, ja sivukammion leveyden: neljä kyynärää, yltympäri temppelin.
6. Sivukammioita oli: kolme sivukammiota päällekkäin, 30 kertaan. Ne kulkivat ympäriinsä sen temppeliseinän varassa, joka oli sivukammioihin päin, niin että pysyivät siinä kiinni, mutta ne eivät olleet kiinnitetyt temppeliseinän sisään.
7. Sivukammiot olivat aina sitä leveämpiä kiertäessään, mitä ylempänä ne olivat, sillä temppelin ympäryskammiot ulottuivat ylemmäksi ja ylemmäksi ympäri temppelin, ollen siten ylhäällä leveämmät sisäänpäin. Alakerrasta noustiin yläkertaan keskikerroksen kautta.
8. Minä näin, että temppelillä oli koroke ympäriinsä: sivukammioitten perustukset, koko ruovon korkuiset, kuusi kyynärää, reunustaan asti.
9. Sivukammioitten ulkoseinän paksuus oli viisi kyynärää; yhtä leveä oli avoin tila sivukammiorakennuksen ääressä, joka temppeliin kuului.
10. Välimatkaa pihakammiorakennuksiin oli 20 kyynärää leveälti ympäri temppelin – yltympäri.
11. Sivukammioista vei ovi avoimeen tilaan: Yksi ovi pohjoista kohden ja toinen ovi etelää kohden. Avoimen tilan leveys oli viisi kyynärää yltympäri.
12. Rakennus, joka oli eristetyn alueen laidassa lännen puoleisella sivulla, oli 70 kyynärää leveä. Rakennuksen seinän paksuus oli 5 kyynärää, ympäriinsä, ja sen pituus oli 90 kyynärää.
13. Sitten hän mittasi temppelin: Pituus oli 100 kyynärää, sekä eristetyn alueen ja rakennuksen seinineen: Pituus 100 kyynärää.
14. Temppelin etupuolen ja eristetyn alueen leveys itään päin oli 100 kyynärää.
15. Sitten hän mittasi sen rakennuksen pituuden, joka oli eristetyn alueen laidassa, sen takana, ynnä sen käytävät, kummallakin puolella: 100 kyynärää. Sisemmän temppelisalin, esipihan eteiset,
16. kynnykset, sisäänpäin avartuvat ikkuna-aukot, käytävät niitten kolmen ympärillä – kynnyksen edessä oli puulaudoitus yltympäri – ja välin maasta ikkuna-aukkoihin. Ikkuna-aukot olivat peitetyt.
17. Oviaukkojen yläpuolelta lähtien sekä sisempään temppeliin asti että ulos asti, koko seinällä yltympäri, sisä- ja ulkopuolella, oli mitatut alat,
18. ja niihin oli tehty kerubeja ja palmuja, palmu aina kahden kerubin väliin. Kullakin kerubilla oli kahdet kasvot:
19. ihmisen kasvot palmuun päin toisaalle ja leijonan kasvot palmuun päin toisaalle. Niin oli tehty koko temppelissä yltympäri:
20. maasta alkaen ja aina oviaukkojen yläpuolelle oli tehty kerubeja ja palmuja, samoin temppelisalin seinälle.
21. Temppelisalissa oli nelikulmaiset ovenpielet. Mutta pyhimmän edessä näkyi
22. ikään kuin alttari, puinen, kolmea kyynärää korkea, ja sen pituus oli kaksi kyynärää. Siinä oli nurkkaukset, ja sen jalusta ja seinät olivat puuta. Ja hän sanoi minulle: ”Tämä on pöytä, joka on Herran edessä.”
23. Sekä temppelisalissa että pyhimmässä oli kaksoisovet.
24. Ovissa oli kaksi ovipuoliskoa, kaksi kääntyvää ovipuoliskoa: kumpaisessakin ovessa oli kaksi ovipuoliskoa.
25. Niihin, temppelisalin oviin, oli tehty kerubeja ja palmuja, samoin kuin oli tehty seiniin. Ulkona, eteisen edessä oli puinen porraskatos.
26. Eteisen sivuseinissä, kummallakin puolella, oli sisäänpäin avartuvia ikkuna-aukkoja ja palmuja. Samoin temppelin sivukammioissa ja porraskatoksissa.

____________________________________

Jaak 4:1-17

4. LUKU

Riidat ja taistelut

1. Mistä johtuvat riidat ja taistelut teidän keskuudessanne? Eivätkö himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne?
2. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te murhaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette.
Teillä ei ole siksi, ettette ano [Jumalalta armoa ja apua].
3. Te anotte, ettekä saa, koska anotte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne sen himoissanne.

Jumalan ja maailman ystävyys

4. Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen.
5. Vai luuletteko Raamatun turhaan sanovan, että Hän kateuteen asti halajaa henkeä, jonka on pannut meihin?
6. Hänen antamansa armo on kuitenkin vielä suurempi. Siksi hän sanoo: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”
7. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Perkelettä, niin hän pakenee teistä.
8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te
kaksimieliset.
9. Tuntekaa kurjuutenne, murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
10. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän korottaa teidät.

Panettelu ja tuomitseminen

11. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee tai tuomitsee veljeään, panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitset lain*, sinä et ole sen noudattaja, vaan sen tuomari.
12. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, Hän, joka voi pelastaa ja tuomita kadotukseen. Mutta kuka olet sinä tuomitsemaan lähimmäistäsi?

Väärä itsevarmuus

13. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte: ”Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppaa ja saamme voittoa.”
14. Tehän ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Mitä on elämänne? Te olette savu, joka näkyy hetkisen ja sitten haihtuu.
15. Sen sijaan teidän tulisi sanoa: ”Jos Herra tahtoo ja me elämme, me teemme tämän tai tuon.”
16. Nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki sellainen kehuskelu on pahaa.
17. Joka tietää, mitä hyvää hänen olisi tehtävä, eikä sitä tee, se on hänelle synniksi.

____________________________________

Ps 118:19-29

19. Avatkaa minulle vanhurskauden portit käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa.
20. Tämä on Herran portti: Vanhurskaat käyvät siitä sisälle.
21. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi.
22. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
23. Herralta tämä on tullut, ja se on ihmeellistä meidän silmissämme.
24. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.
25. Herra auta! Hoosianna! Oi Herra, anna menestys!
26. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Me siunaamme teitä Herran huoneesta.
27. Herra on Jumala. Hän antoi valon loistaa meille. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti.
28. Sinä olet Jumalani, ja sinua minä kiitän. Jumalani, sinua minä ylistän.
29. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iäti.

____________________________________

Snl 28:3-5

3. Köyhä, joka sortaa toista köyhää, on kuin sade, joka lyö lakoon, mutta ei anna leipää.
4. Lain hylkijät kehuvat jumalattomia, mutta sen noudattajat kauhistuvat heitä.
5. Pahat ihmiset eivät ymmärrä, mikä on oikein, mutta Herraa etsivät tajuavat kaiken.

Scroll to Top