Raamattu vuodessa marraskuu 21

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 21
____________________________________

Hes 42:1-43:27

42. LUKU

Temppelin sivurakennukset ja alueen mitat

1. Sitten. hän vei minut ulompaan esipihaan pohjoista kohden vievää tietä myöten, vei minut pihakammio-rakennuksen luo, joka oli eristettyä aluetta vastassa ja pohjoispuolista muurirakennusta vastassa,
2. 100-kyynäräisen pitkänsivun edustalle, jossa oli oviaukko pohjoiseen päin. Leveys taas oli 50 kyynärää.
3. Sen 20-kyynäräisen paikan edustalla, joka kuului sisempään esipihaan, ja vastapäätä sitä kivillä laskettua permantoa, joka oli ulommassa esipihassa, oli käytävä käytävää vastassa, kolmessa kerroksessa.
4. Kammioiden editse meni kulkutie, kymmentä kyynärää leveä, sisempään esipihaan, sataa kyynärää pitkä, ja oviaukot olivat pohjoiseen päin.
5. Ylimmät kammiot olivat kapeimmat, sillä käytävät ottivat niiltä tilaa enemmän kuin alimmilta ja keskimmäisiltä kammioilta rakennuksessa.
6. Nämä olivat kolmikertaiset, mutta niissä ei ollut pylväitä, kuten esipihoissa oli pylväät. Siksi ne tulivat olemaan kapeammat kuin alimmat ja keskimmäiset, maasta lukien.
7. Oli myös muuri, joka ulkopuolella kulki yhtä suuntaa kammioiden kanssa ulompaa esipihaa kohden kammioiden editse; sen pituus oli 50 kyynärää.
8. Niiden kammioiden pituus, jotka olivat ulompaan esipihaan päin, oli yhteensä 50 kyynärää, mutta temppelisalin puolella 100 kyynärää.
9. Näiden kammioiden alapuolella oli sisäänkäynti idästäpäin, kun tultiin niitten luokse ulommasta esipihasta,
10. esipihaa ympäröivän muurin leveyspuolella. Etelää kohden, eristetyn alan edustalla ja rakennuksen edustalla, oli kammioita,
11. ja niiden editse kävi tie. Ne olivat samanmuotoisia kuin ne kammiot, jotka olivat pohjoista kohden: yhtä pitkiä ja leveitä. Samanlaisia olivat kaikki näitten uloskäytävät, laitteet ja oviaukot.
12. Samoin kuin olivat niiden kammioiden oviaukot, jotka olivat etelää kohden, oli se oviaukko, joka oli tien päässä – tien, joka kulki senpuolisen muurin viertä itää kohden, sinne tultaessa.
13. Hän sanoi minulle: ”Pohjoiskammiot ja eteläkammiot, jotka ovat eristetyn alan edustalla, ne ovat pyhiä kammioita, joissa papit, jotka lähestyvät Herraa, syövät sitä, mikä on korkeasti-pyhää. Sinne he pankoot korkeasti-pyhän: ruokauhrin, syntiuhrin ja vikauhrin; sillä se paikka on pyhä.
14. Kun papit ovat tulleet, älkööt he menkö pyhäköstä ulos esipihaan muutoin, kuin että panevat tänne vaatteensa, joissa toimittavat virkaansa, sillä ne ovat pyhät, ja pukeutuvat toisiin vaatteisiin; sitten lähestykööt paikkaa, mikä on kansaa varten.”
15. Kun hän oli saanut loppuun sisemmän temppelin mittaamisen, vei hän minut ulos sille portille, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja hän mittasi sen ympäriinsä.
16. Hän mittasi idän puolelta mittaruovolla: 500 ruokoa mittaruovon mukaan. Hän kääntyi
17. ja mittasi pohjoisen puolelta: 500 ruokoa mittaruovon mukaan. Hän kääntyi
18. ja mittasi etelän puolelta: 500 ruokoa mittaruovon mukaan.
19. Hän kääntyi ja mittasi länsipuolelta: 500 ruokoa mittaruovon mukaan.
20. Neljältä ilmansuunnalta hän sen mittasi. Siinä oli muuri yltympäri: Pituutta 500 ja leveyttä 500. Sen tuli erottaa pyhä epäpyhästä.

43. LUKU

Herran kunnia tulee temppeliin

1. Sitten hän kuljetti minut portille – sille portille, joka antoi itää kohti.
2. Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli kuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastaan.
3. Näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt tullessani hävittämään kaupunkia. Näyt olivat samanlaisia kuin se näky, jonka olin nähnyt Kebar-joen varrella. Niin minä lankesin kasvoilleni.
4. Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden.
5. Henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Silloin Herran kunnia täytti temppelin.
6. Minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä: mies seisoi minun vieressäni.
7. Se ääni sanoi minulle: ”Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä ainiaan. Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun pyhää nimeäni – eivät he eivätkä heidän kuninkaansa – haureudellaan, kuninkaittensa ruumiilla ja uhrikukkuloillaan.
8. Kun he asettivat kynnyksensä minun kynnykseni ääreen, ovenpielensä minun ovenpielteni ääreen, niin että muuri vain oli minun ja heidän välillään, niin he saastuttivat minun pyhän nimeni kauhistuksillansa, joita harjoittivat, ja minä lopetin heidät vihassani.
9. Nyt he vievät haureutensa ja kuninkaittensa ruumiit kauas minusta, ja minä asun heidän keskellään ainiaan.
10. Sinä, ihmislapsi, saata Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiaan. He mitatkoot sen sopusuhtaisuuden.
11. Jos he häpeävät kaikkea, mitä ovat tehneet, niin tee heille tiettäväksi temppelin muoto sekä sen sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät, kaikki muodot, kaikki säädökset, kaikki muodot ja kaikki ohjeet. Kirjoita ne heidän silmiensä eteen, että he ottaisivat vaarin sen koko muodosta ja kaikista säädöksistä ja tekisivät niiden mukaan.
12. Tämä on temppeliä koskeva ohje. Sen koko alue vuoren laella yltympäri on korkeasti pyhä. Tämä on temppeliä koskeva ohje.”

Alttari ja sen vihkiminen

13. Nämä olivat alttarin mitat kyynärissä, kyynärään luettuna kyynärä ja kämmenenleveys: Sen alusta oli kyynärän korkuinen ja kyynärän levyinen, ja sen reunusta ympäri sen laidan oli yhden vaaksan mittainen. Tämä oli alttarin koroke.
14. Alustasta, joka oli maassa, alimmalle välireunalle: kaksi kyynärää sekä leveyttä yksi kyynärä; ja pienemmältä välireunalta suuremmalle välireunalle: neljä kyynärää sekä leveyttä kyynärä.
15. Jumalan lieteen oli neljä kyynärää, ja Jumalan liedestä ylöspäin olivat ne neljä sarvea.
16. Jumalan lieden pituus oli 12 kyynärää ja leveys 12, niin että sen neljästä sivusta tuli neliö.
17. Välireunan pituus oli 14 kyynärää ja leveys 14, sen neljältä sivulta. Sitä ympäröivä reunusta oli puolikyynäräinen, ja sen alusta oli kyynäräinen ympäriinsä. Sen portaat olivat itäisellä puolella.
18. Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, näin sanoo Herra, Herra: Nämä ovat alttaria koskevat säädökset: Sinä päivänä, jona se on saatu tehdyksi, niin että sillä voidaan uhrata polttouhria ja vihmoa sille verta,
19. anna papeille, leeviläisille, jotka ovat Saadokin jälkeläisiä ja saavat minua lähestyä palvellaksensa minua, sanoo Herra, Herra, mullikka syntiuhriksi.
20. Ota sen verta ja sivele alttarin neljään sarveen ja välireunan neljään kulmaan ja reunustaan yltympäri; niin on sinun puhdistettava se ja toimitettava sen sovitus.
21. Ota sitten syntiuhrimullikka ja polta se säädetyssä, temppelille kuuluvassa paikassa, pyhäkön ulkopuolella.
22. Tuo toisena päivänä virheetön vuohipukki syntiuhriksi. Alttari on puhdistettava, samoin kuin se puhdistettiin mullikalla.
23. Suoritettuasi loppuun puhdistuksen tuo virheetön mullikka ja virheetön pässi pikkukarjasta.
24. Tuo ne Herran eteen, ja papit heittäkööt niiden päälle suolaa ja uhratkoot ne polttouhriksi Herralle.
25. Uhraa joka päivä, seitsemänä päivänä, syntiuhri-pukki; myös on uhrattava mullikka ja pässi pikkukarjasta, virheettömät.
26. Seitsemänä päivänä toimitettakoon alttarin sovitus ja puhdistettakoon ja vihittäköön se.
27. Niiden päivien kuluttua papit kahdeksantena päivänä ja aina edelleen uhratkoot alttarilla polttouhrejaan ja yhteysuhrejaan. Niin minä mielistyn teihin, sanoo Herra, Herra.”

____________________________________

Jaak 5:1-20

5. LUKU

Rikkaat sortajat

1. Kuulkaa, te rikkaat! Itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, mikä on teille tulossa.
2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä.
3. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa, ja niiden ruoste on todistuksena teitä vastaan, syöden teidän lihaanne kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
4. Palkka, minkä te olette pidättäneet vainioittenne elon korjaajilta, huutaa, ja heidän valituksensa ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.
5. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyssä, syötellen sydäntänne teurastuspäivänä.
6. Te olette tuominneet ja surmanneet vanhurskaan. Hän ei vastusta teitä.

Olkaa kärsivällisiä

7. Veljet, olkaa kärsivällisiä Herran tulemukseen asti. Maanviljelijä odottaa maan kallista satoa, kärsivällisesti vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämiänne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Veljet, älkää huokailko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella.
10. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuviksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.
11. Me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyydestä te olette kuulleet ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on näet laupias ja armollinen.
12. Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa. Myöntäessänne sanokaa: ”Kyllä”, ja kieltäessänne sanokaa: ”Ei”. Muutoin teitä kohtaa tuomio.

Rukouksen voima

13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.
14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimpia. He rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille. Jos hän on tehnyt syntejä, ne annetaan hänelle anteeksi.
16. Tunnustakaa* siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.
17. Elija oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maan päälle satanut kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.
18. Hän rukoili uudelleen, niin taivas antoi sateen, ja maa kasvoi satonsa.

Eksyneen palauttaminen

19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, ja joku hänet palauttaa,
20. niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, pelastaa tämän sielun kuolemasta ja peittää paljon syntejä.

____________________________________

Ps 119:1-16

119. PSALMI

Jumalan sanassa vaeltaminen

1. Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka noudattavat Herran lakia*.
2. Autuaat ne, jotka noudattavat hänen käskyjään, jotka etsivät häntä koko sydämestään
3. eivätkä tee vääryyttä, vaan vaeltavat hänen teillään!
4. Sinä olet säätänyt asetuksesi, että niitä tarkoin noudatettaisiin.
5. Kunpa vaellukseni olisi vakaa, kunpa aina noudattaisin käskyjäsi!
6. Minä en joudu häpeään, kun pidän kaikki sinun käskysi silmieni edessä.
7. Vilpittömin sydämin minä sinua kiitän, kun opin vanhurskaat säädöksesi.
8. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää.
9. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.
10. Koko sydämestäni minä sinua etsin, älä salli minun eksyä käskyistäsi.
11. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.
12. Ole kiitetty, Herra, opeta minulle käskysi.
13. Minä julistan kaikkia sinun puhumiasi oikeuksia.
14. Sinun todistustesi tiestä minä iloitsen kuin kaikkinaisesta rikkaudesta.
15. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi.
16. Sinun käskyistäsi minä iloitsen enkä unohda sinun sanaasi.

____________________________________

Snl 28:6-7

6. Parempi on nuhteettomasti vaeltava köyhä kuin kahdella tiellä mutkitteleva rikas.
7. Sanan opetuksesta vaarin ottava on viisas poika, mutta irstailijain seuratoveri tuottaa isälleen häpeää.

Scroll to Top