Raamattu vuodessa marraskuu 23

RAAMATTU LÄPI VUODESSA
marraskuu 23
____________________________________

Hes 45:13-46:24

13. Tämä on anti, joka teidän on annettava: 1/6 eefaa hoomerista vehnää ja   1/6 eefaa hoomerista ohraa.
14. Öljyn määrä bat-mitasta öljyä: 1/10 batia koor-mitasta, se on, 10 batista, hoomerista. Hoomer on näet 10 batia.
15. Pikkukarjasta: 200:sta yksi lammas Israelin runsasvetisiltä laitumilta ruokauhriksi, polttouhriksi ja yhteysuhriksi, että voitaisiin toimittaa heille sovitus, sanoo Herra, Herra.
16. Kaikki maan kansa on velvoitettu tähän antiin Israelin ruhtinaalle.
17. Ruhtinas toimittakoon polttouhrit, ruokauhrin ja juomauhrin juhlina, uusinakuina ja sapatteina, kaikkina Israelin heimon juhla-aikoina. Hän uhratkoon syntiuhrin, ruokauhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin toimittaakseen sovituksen Israelin kansalle.
18. Näin sanoo Herra, Herra: Ota ensimmäisessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä virheetön mullikka ja puhdista pyhäkkö.
19. Pappi ottakoon syntiuhrin verta ja sivelköön sitä temppelin ovenpieliin ja alttarin välireunan neljään kulmaan ja sisemmän esipihan portin ovenpieliin.
20. Samoin tee kuukauden seitsemäntenä päivänä sen varalta, että joku olisi erehdyksestä tai tietämättömyydestä rikkonut. Niin te toimitatte temppelin sovituksen.

Pääsiäinen

21. Ensimmäisessä kuussa, kuukauden 14. päivänä, on teillä pääsiäinen. Se on 7-päiväinen juhla. Syötäköön silloin happamatonta leipää.
22. Sinä päivänä uhratkoon ruhtinas omasta puolestaan ja maan kaiken kansan puolesta mullikan syntiuhriksi.
23. Seitsemänä juhlapäivänä hän uhratkoon polttouhriksi Herralle 7 mullikkaa ja 7 pässiä, virheettömiä, joka päivä 7 päivänä, ja syntiuhriksi pukin joka päivä.
24. Ruokauhriksi hän uhratkoon eefa-mitan mullikkaa ja eefa-mitan pässiä kohti sekä öljyä hiin-mitan eefaa kohti.
25. Seitsemännessä kuussa, kuukauden 15. päivänä, juhlana, hän uhratkoon samalla tavoin 7 päivänä samanlaisen syntiuhrin, polttouhrin ja ruokauhrin sekä saman määrän öljyä.”

46. LUKU

Ruhtinaan uhreja

1. ”Näin sanoo Herra, Herra: Sisemmän esipihan portti, se, joka antaa itään päin, olkoon suljettuna kuusi työpäivää. Mutta sapatinpäivänä se avattakoon. Se avattakoon myös uudenkuun päivänä.
2. Silloin tulkoon ruhtinas porttieteisen kautta ulkoa ja asettukoon portin ovenpieleen. Kun papit uhraavat hänen polttouhriaan ja yhteysuhriaan, niin hän kumartaen rukoilkoon portin kynnyksellä ja menköön sitten ulos. Mutta porttia älköön suljettako ennen iltaa.
3. Maan kansa kumartaen rukoilkoon sen portin ovella sapatteina ja uusinakuina Herran edessä.
4. Polttouhrina, joka ruhtinaan on uhrattava Herralle sapatinpäivänä, olkoon kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi.
5. Ruokauhrina: eefa-mitta pässiä kohti, mutta ruokauhrina karitsoita kohti se, mitä hän voi ja tahtoo antaa, sekä hiin-mitta öljyä eefaa kohti.
6. Uudenkuun päivänä olkoon polttouhrina: virheetön mullikka, kuusi karitsaa ja pässi, virheettömiä.
7. Ruokauhrina hän uhratkoon eefan mullikkaa kohti ja eefan pässiä kohti sekä karitsoita kohti sen, mitä hän saa hankituksi, ja öljyä hiin-mitan eefaa kohti.
8. Kun ruhtinas tulee, niin tulkoon porttieteisen kautta ja menköön ulos samaa tietä.
9. Kun maan kansa tulee juhlina Herran eteen, niin se, joka pohjoisportin kautta tuli kumartaen rukoilemaan, menköön ulos eteläportin kautta, ja joka tuli eteläportin kautta, menköön ulos pohjoisportin kautta. Älköön kukaan palatko sen portin kautta, josta tuli, vaan menköön ulos vastakkaisesta.
10. Ruhtinas tulkoon heidän joukossaan, kun he tulevat, ja menköön ulos, kun he menevät.
11. Juhlina ja juhla-aikoina olkoon ruokauhri: Eefa mullikkaa kohti ja eefa pässiä kohti sekä karitsoita kohti se, mitä mikin voi ja tahtoo antaa, ja öljyä hiin-mitta eefaa kohti.
12. Milloin ruhtinas uhraa vapaaehtoisia lahjoja, polttouhrin tai yhteysuhrin vapaaehtoisena lahjana Herralle, avattakoon hänelle portti, joka antaa itään päin, ja hän uhratkoon polttouhrinsa sekä yhteysuhrinsa samoin kuin hän uhraa sapatinpäivänä, ja menköön ulos. Hänen mentyään suljettakoon portti.

Jokapäiväiset uhrit

13. Uhraa vuoden vanha virheetön karitsa joka päivä polttouhriksi Herralle: Uhraa se joka aamu.
14. Sen lisäksi uhraa ruokauhriksi joka aamu 1/6 eefaa sekä öljyä 1/3 hiin-mittaa lestyjen jauhojen kostuttamiseksi. Tämä on ruokauhri Herralle, ainainen, pysyvä säädös.
15. Niin uhratkaa joka aamu karitsa, ruokauhri ja öljy jokapäiväiseksi polttouhriksi.
16. Näin sanoo Herra, Herra: Jos ruhtinas antaa jollekin pojistaan lahjan, on se tämän perintöosa. Se on tuleva hänen pojilleen: Se on perintöosana heidän omaisuuttaan.
17. Mutta jos hän antaa lahjan perintöosastaan jollekin palvelijoistaan, olkoon se tämän omana vapautusvuoteen saakka, mutta sitten tulkoon takaisin ruhtinaalle: Sehän on hänen perintöosaansa ja on tuleva hänen pojilleen.
18. Älköönkä ruhtinas ottako kansan perintöosia, niin että sortaisi heitä pois heidän perintömaaltaan. Omasta perintömaastaan hän antakoon perintöosia pojilleen, ettei kukaan minun kansastani tulisi häädetyksi pois omalta perintömaaltaan.”

Uhrien keittopaikka

19. Sitten hän vei minut siitä sisäänkäytävästä, joka oli portin sivuseinämällä, niiden kammioiden luo, jotka olivat pyhitettyjä papeille ja jotka antoivat pohjoiseen päin. Katso, siellä oli eräs paikka kauimpana länttä kohti.
20. Hän sanoi minulle: ”Tämä on paikka, missä pappien on keitettävä vikauhri ja syntiuhri sekä leivottava ruokauhri, etteivät veisi ulos sitä ulompaan esipihaan ja siten tulisi pyhittäneeksi kansaa.”
21. Sitten hän vei minut ulompaan esipihaan ja johdatti minut esipihan neljän nurkkauksen ohi, ja katso, esipihan joka nurkkauksessa oli piha.
22. Esipihan neljässä nurkkauksessa oli suljetut pihat, 40:n pituiset ja 30:n levyiset. Nämä neljä nurkka-alaa olivat yhtä suuret.
23. Niissä neljässä oli ympäriinsä kivikehä, ja alas kivikehään oli tehty keittoliesiä ympäriinsä.
24. Hän sanoi minulle: ”Nämä ovat keittäjäin suojat, joissa temppelipalvelijat keittävät kansan teurasuhrit.”

____________________________________

1 Piet 1:13-2:10

Toivo armoon ja uskonkuuliaisuus

13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit*. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, mikä teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
14. Kuten kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte,
15. vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.
16. Onhan kirjoitettu: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.”
17. Jos te Isänänne huudatte avuksi Häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa* tämä muukalaisuutenne aika.
18. Tiedättehän, ettei teitä ole millään katoavalla, hopealla tai kullalla, lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne,
19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.
20. Hän oli tosin edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hän on ilmoitettu teitä varten.
21. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä.
23. Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
24. Sillä ”kaikki ihmiset* ovat kuin ruoho, ja kaikki heidän kauneutensa kuin ruohon kukka. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee,
25. mutta Herran sana pysyy iäti.” Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

2. LUKU

1. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi, teeskentely, kateus ja kaikki panettelu.
2. Vastasyntyneiden lasten tavoin halutkaa sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen*,
3. jos olette maistaneet, että Herra on hyvä.

Hengellinen temppeli ja papisto

4. Tulkaa Hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallisarvoinen.
5. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi temppeliksi*, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.
6. Sanotaanhan Raamatussa: ”Minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven. Joka Häneen uskoo, ei joudu häpeään.”
7. Teille uskoville se on kallisarvoinen, mutta niille, jotka eivät usko, ”on kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakivi,”
8. ”kompastuskivi ja loukkauskallio.” Koska he epäuskoisina eivät tottele* sanaa, he kompastuvat. Siihen heidät on pantukin.
9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa julistaaksenne Hänen jaloja tekojaan, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa.
10. Ennen te ”ette olleet kansa”, mutta nyt te olette ”Jumalan kansa.” Ennen te ”ette olleet armahdetut”, mutta nyt te ”olette armahdetut.”

____________________________________

Ps 119:33-48

33. Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti.
34. Anna minulle ymmärrys noudattaakseni sinun lakiasi ja seuratakseni sitä koko sydämestäni.
35. Auta minua vaeltamaan sinun käskyjesi polkua, sillä se on haluni.
36. Taivuta sydämeni sinun käskyihisi, ei väärän voiton puoleen.
37. Käännä silmäni pois katselemasta turhuutta ja anna minulle virvoitus teilläsi.
38. Toteuta palvelijallesi lupauksesi, joka on annettu sinua pelkääville.
39. Poista minusta pelkäämäni häväistys, sillä sinun oikeutesi säädökset ovat hyviä.
40. Minä kaipaan sinun asetuksiasi. Sinun vanhurskautesi virvoittakoon minua.
41. Tulkoon minulle, Herra, sinun armosi ja apusi lupauksesi mukaan,
42. että minä voisin vastata herjaajalleni. Sinun sanaasi minä turvaan.
43. Älä ota suustani peräti pois totuuden sanaa, sillä sinun oikeutesi säädöksiin minä panen toivoni.
44. Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi, aina ja iäti.
45. Silloin minä vaellan vapain mielin. Sinun säädöksiäsi minä kysyn.
46. Sinun käskyistäsi minä puhun kuningasten edessä enkä joudu häpeään.
47. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, sillä ne ovat minulle rakkaita.
48. Sinun käskyjesi puoleen minä kohotan käteni. Ne ovat minulle rakkaita. Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi.

____________________________________

Snl 28:11

11. Rikas mies on omasta mielestään viisas, mutta ymmärtävä köyhä ottaa hänestä selvän.

Scroll to Top