Raamattu vuodessa marraskuu 25

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 25
____________________________________

Dan 1:1-2:23

Daniel

1. LUKU

Vienti Baabeliin ja koulutus

1. Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena* Nebukadnessar, Baabelin kuningas, tuli Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä.
2. Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Hän vei ne Sinearin* maahan ja sijoitti ne jumalansa temppelin aarteistoon.
3. Kuningas antoi ylimmäiselle hoviherralleen Aspenaalle käskyn tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä,
4. nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa, ja jotka olivat kaunismuotoisia, kykeneviä käsittämään kaikkea viisautta, terävä-älyisiä, hyväoppisia ja kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa. Hänen tuli opettaa heille kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä.
5. Kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Heitä oli koulutettava kolme vuotta, joiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen.
6. Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
7. Hoviherrojen päällikkö antoi heille nimet: Daniel oli oleva Beltsassar, Hananja Sadrak, Miisael Meesak ja Asarja Abednego.
8. Daniel teki lujan päätöksen olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi. Hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa.
9. Jumala antoi Danielin saada suosion ja armon tämän päällikön edessä.
10. Mutta hoviherrojen päällikkö sanoi Danielille: ”Minä pelkään, että jos herrani kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä.”
11. Daniel sanoi valvojalle, jonka hoviherrojen päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa:
12. ”Kokeile palvelijoitasi kymmenen päivää: Annettakoon meille kasvisruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme.
13. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme, ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa. Tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.”
14. Valvoja suostui tähän ja kokeili heitä kymmenen päivää.
15. Kymmenen päivän kuluttua heidät havaittiin muodoltaan kauniimmiksi ja terveemmiksi kuin kukaan niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa.
16. Niin valvoja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin, antaen heille kasvisruokaa.
17. Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikkia kirjoituksia ja kaikkea viisautta. Daniel ymmärsi myös kaikkinaisia näkyjä ja unia.
18. Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt esittää heidät, hoviherrojen päällikkö vei heidät Nebukadnessarin eteen.
19. Kun kuningas keskusteli heidän kanssaan, heidän joukossaan ei ollut ketään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelukseen.
20. Kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä kertaa etevämmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa tietäjät ja noidat.
21. Daniel oli hovissa ja virassa kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen [537 eKr.] asti.

2. LUKU

Nebukadnessarin uni

1. Nebukadnessar näki toisena hallitusvuotenaan* unia. Hänen mielensä oli levoton, eikä hän enää saanut unta.
2. Silloin kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset* selittämään kuninkaalle hänen unensa. He tulivat ja astuivat kuninkaan eteen.
3. Kuningas sanoi heille: ”Minä olen nähnyt unen, ja mieleni on levoton, kunnes saan tietää, mikä se oli.”
4. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle arameaksi*: ”Kuningas eläköön ainiaan! Kerro uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen.”
5. Kuningas vastasi kaldealaisille: ”Tämä minun sanani on peruuttamaton: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi.
6. Mutta jos te ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, te saatte minulta lahjoja ja antimia sekä suuren kunnian. Siispä ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys.”
7. Tietäjät vastasivat toistamiseen: ”Kuningas kertokoon unen palvelijoilleen, niin me ilmoitamme sen selityksen.”
8. Kuningas sanoi: ”Minä huomaan selvästi, että te vain koetatte voittaa aikaa, koska näette, että tämä sanani on peruuttamaton.
9. Jos te ette ilmoita minulle unta, teillä on edessänne vain yksi tuomio. Te olette sopineet keskenänne, että esitätte edessäni valheellista ja turmiollista puhetta toivoen, että aika muuttuu. Ilmoittakaa siis minulle uni, niin minä tiedän, että te osaatte ilmoittaa minulle myös sen selityksen.”
10. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle: ”Ei ole maan päällä ihmistä, joka kykenisi ilmoittamaan kuninkaan vaatiman asian. Kukaan suuri ja mahtava kuningas ei ole koskaan vaatinut tällaista asiaa keneltäkään tietäjältä, noidalta tai kaldealaiselta.
11. Asia, jota kuningas vaatii, on vaikea, eikä ole ketään, joka voisi sen kuninkaalle selittää, paitsi jumalat, joiden asuinsija ei ole ihmisten luona.”
12. Tästä kuningas suuttui ja vihastui kovin ja käski teloittaa kaikki Baabelin viisaat.
13. Kun tästä oli annettu käsky ja viisaat piti teloittaa, Danielia ja hänen tovereitaan etsittiin surmattaviksi.
14. Daniel antoi viisaan ja taitavan vastauksen Arjokille, kuninkaan henkivartioston päällikölle, joka oli lähtenyt teloittamaan Baabelin viisaita.
15. Daniel kysyi häneltä: ”Miksi on kuningas antanut niin ankaran käskyn?” Arjok kertoi Danielille asian.
16. Silloin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että hän voisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen.
17. Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian ystävilleen Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle.
18. Hän kehotti heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian johdosta, ettei Danielia ja hänen ystäviään teloitettaisi muiden Baabelin viisaitten kanssa.
19. Salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel kiitti taivaan Jumalaa
20. ja sanoi: ”Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä hänen on viisaus ja voima.
21. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa ymmärtäville viisauden ja taitaville oivalluksen.
22. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä on pimeydessä, ja valo asuu hänen luonaan.
23. Sinua, isieni Jumalaa, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman, ja että nyt annoit minun tietää, mitä sinulta rukoilimme. Sinähän annoit meidän tietää kuninkaan asian.”

____________________________________

1 Piet 3:8-4:6

Vaellus rakkaudessa ja pyhityksessä

8. Lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, hyväsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavia, nöyriä.
9. Älkää kostako pahaa pahalla älkääkä herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.
10. Sillä ”joka rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa puhumasta vilppiä,
11. kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
12. Herran silmät näet tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiaan, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.”
13. Kuka voi tehdä teille pahaa, jos teillä on into hyvään?
14. Vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. Älkää pelätkö heitä älkääkä säikähtykö,
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy, mihin teidän toivonne perustuu, kuitenkin sävyisästi ja kunnioittavasti.
16. Säilyttäkää hyvä omatunto, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17. Parempi on näet kärsiä hyvää tehden, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

Kristuksen käynti tuonelassa

18. Kristuskin kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas väärien puolesta johtaakseen meidät Jumalan luo. Hänet tosin surmattiin ihmisenä*, mutta tehtiin eläväksi hengessä*.
19. Hän meni pois ja saarnasi [tuonelan] vankeudessa oleville hengille,
20. jotka muinoin eivät olleet uskossa kuuliaisia, kun Jumala kärsivällisesti odotti Nooan päivinä arkkia rakennettaessa. Siinä vain muutamat, se on, kahdeksan henkeä, pelastuivat vedenpaisumuksen läpi*.

Vesikaste ja pelastus

21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt pelastaa teidätkin kasteena, joka ei ole ruumiin lian* poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta*,
22. hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Hänen valtansa alle ovat enkelit, vallat ja voimat alistetut.

4. LUKU

Kärsimys ja synnistä luopuminen

1. Kun siis Kristus on kärsinyt ihmisenä*, olkaa tekin valmiit samaan, sillä joka kärsii ihmisenä, lakkaa synnistä.
2. Älkää siis enää eläkö tätä ihmisenä vietettävää aikaa ihmisten himoja seuraten, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3. Riittäähän, että te olette menneenä aikana täyttäneet maailman ihmisten* tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalien palvelemisessa.
4. Siksi he oudoksuvat sitä, että te ette juokse heidän mukanaan samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5. Heidän on tehtävä tili Hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
6. Sitä vartenhan on kuolleillekin julistettu evankeliumi, että he tosin ihmisinä olisivat tuomittuja [muiden] ihmisten tavoin, mutta että heillä Hengessä olisi elämä, niin kuin Jumala elää.

____________________________________

Ps 119:65-80

65. Sinä, Herra, osoitat palvelijallesi hyvyyttä sanasi mukaan.
66. Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä minä turvaan sinun käskyihisi.
67. Ennen kuin minua nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi.
68. Sinä olet hyvä, ja sinä teet hyvin. Opeta minulle käskysi.
69. Julkeat tahraavat minua valheillaan, mutta minä noudatan kaikesta sydämestäni sinun säädöksiäsi.
70. Heidän sydämensä on turta kuin ihra, mutta minä iloitsen sinun laistasi.
71. Minulle oli hyvä, että minua nöyryytettiin: Niin minä opin sinun käskysi.
72. Sinun suusi laki on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappaleet kultaa ja hopeaa.
73. Sinun kätesi ovat minut tehneet ja valmistaneet. Anna minulle ymmärrys oppiakseni sinun käskysi.
74. Ne, jotka sinua pelkäävät, näkevät minut ja iloitsevat, sillä minä panen toivoni sinun sanaasi.
75. Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudessasi sinä olet nöyryyttänyt minua.
76. Sinun armosi olkoon lohdutukseni, kuten olet palvelijallesi luvannut.
77. Tulkoon minulle sinun laupeutesi, että eläisin. Sinun lakisi on minun iloni.
78. Joutukoot julkeat häpeään, sillä he sortavat minua syyttä. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi.
79. Kääntykööt minun puolelleni ne, jotka pelkäävät sinua ja tuntevat sinun käskysi.
80. Sydämeni pysyköön vakaana sinun käskyissäsi, etten joutuisi häpeään.

____________________________________

Snl 28:14

14. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla, mutta sydämensä paaduttava lankeaa onnettomuuteen.

Scroll to Top