Raamattu vuodessa marraskuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 5
____________________________________

Hes 12:1-14:11

12. LUKU

Profeetta ennusmerkkinä

1. Minulle tuli tämä Herran sana:
2. ”Ihmislapsi, sinä asut uppiniskaisen kansan parissa. Heillä on silmät nähdä, mutta he eivät näe, ja korvat kuulla, mutta he eivät kuule, sillä. he ovat uppiniskaista kansaa.
3. Sinä,. ihmislapsi, tee itsellesi matkavarusteet ja mene päiväsaikaan heidän nähtensä pakkosiirtolaisuuteen. Lähde asunnostasi heidän nähtensä kuin pakkosiirtolaisen lähtiessä toiselle paikkakunnalle. Ehkäpä he huomaavat, miten uppiniskaista kansaa he ovat.
4. Vie ulos varusteesi, kuten pakkosiirtolaiset matkatavaransa. Tee se päiväsaikaan heidän nähtensä. Mutta lähde itse illalla heidän silmiensä edessä. Lähde niin kuin pakkosiirtolaiset lähtevät.
5. Murtaudu seinän läpi heidän nähtensä ja vie tavarasi siitä ulos.
6. Nosta ne hartioillesi heidän nähtensä ja vie ulos pimeän aikaan. Peitä kasvosi, niin ettet näe maata. Minä olen näet pannut sinut ennusmerkiksi Israelin kansalle.”
7. Minä tein, kuten minua oli käsketty. Tavarani minä vein ulos päiväsaikaan, niin kuin pakkosiirtolaiset vievät, ja illalla minä murtauduin käsin seinän läpi. Minä vein tavarani ulos pimeässä, nostaen ne hartioilleni heidän nähtensä.
8. Aamulla minulle tuli tämä Herran sana:
9. ”Ihmislapsi, eikö Israelin kansa, uppiniskainen suku, ole kysynyt sinulta: ’Mitä sinä teet?’
10. Sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ruhtinasta*, joka on Jerusalemissa, koskee tämä ennustus ja koko Israelin kansaa, joka on heidän keskuudessaan.
11. Sano: Minä olen teille ennusmerkki. Kuten minä tein, niin heille tehdään: Pakkosiirtolaisuuteen, vankeuteen he menevät.
12. Ruhtinas, joka on heidän keskellään, nostaa taakkansa hartioilleen ja lähtee ulos pimeässä. Seinästä he murtautuvat läpi viedäkseen siitä ulos tavaransa. Hän peittää kasvonsa, ettei silmillään näkisi maata.
13. Minä levitän verkkoni hänen päälleen, ja hän takertuu minun pyydykseeni. Minä vien hänet Baabeliin, kaldealaisten maahan, mutta sitä hän ei saa nähdä*, ja sinne hän kuolee.
14. Kaikki hänen ympärillään ja hänen apunaan olevat sekä kaiken hänen sotaväkensä minä hajotan kaikkiin tuuliin ja ajan heitä takaa paljastetulla miekalla.
15. He tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä hajotan heidät kansojen keskuuteen ja sirotan heidät muihin maihin.
16. Vähäisen määrän heitä minä kuitenkin jätän miekasta, nälästä ja rutosta kertomaan kaikista kauhistuksistaan kansojen keskuudessa, minne he joutuvat. Niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra.”

Herran sana on toteutuva

17. Minulle tuli tämä Herran sana:
18. ”Ihmislapsi, syö leipäsi vavisten, juo vetesi väristen ja ahdistuneena
19. ja sano maan kansalle: Näin Herra, Herra sanoo Jerusalemin asukkaista Israelin maassa: He tulevat syömään leipänsä huolestuneina ja juomaan vetensä pelon vallassa. Sen maa tulee autioksi kaikesta siinä olevasta sen kaikkien asukkaiden veritekojen tähden.
20. Asutut kaupungit joutuvat raunioiksi, ja maa tulee autioksi. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra.”
21. Minulle tuli tämä Herran sana:
22. ”Ihmislapsi, miksi teillä on tämä sananparsi Israelin maasta, kun sanotte: ’Aika venyy pitkälle, ja tyhjään raukeavat kaikki näyt?’
23. Sen tähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Minä teen lopun tästä sananparresta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Aika tulee, näky käy toteen.
24. Enää ei ole oleva petollista näkyä, ei lipevää ennustelua Israelin kansan keskuudessa.
25. Minä, Herra, puhun. Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu eikä enää viivy. Teidän aikananne, sinä uppiniskainen suku, minä puhun sanan ja sen myös toteutan, sanoo Herra, Herra.”
26. Minulle tuli tämä Herran sana:
27. ”Ihmislapsi, katso, Israelin kansa sanoo: ’Tämän näkemiin näkyihin on päiviä paljon, ja hän ennustaa kaukaisista ajoista’.
28. Sen tähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ei viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, se toteutuu, sanoo Herra, Herra.”

13. LUKU

Puhe vääriä profeettoja vastaan

1. Minulle tuli tämä Herran sana:
2. ”Ihmislapsi, profetoi Israelin ennustavista profeetoista ja sano niille, jotka ovat profeettoja oman sydämensä voimasta: Kuulkaa Herran sana.
3. Näin sanoo Herra, Herra: Voi houkkamaisia profeettoja, jotka seuraavat omaa henkeään ja sitä, mitä eivät ole nähneet!
4. Kuin ketut raunioissa ovat sinun profeettasi, Israel.
5. Te ette ole nousseet muurin aukkoihin ettekä korjanneet muuria Israelin kansan ympärillä, että se kestäisi sodassa, Herran päivänä.
6. Mitä he ovat nähneet, on petosta, ja heidän ennustelunsa on valhetta, kun he sanovat: ’Näin sanoo Herra’, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt. He ovat odottavinaan, että hän toteuttaisi heidän sanansa.
7. Te olette nähneet petollisia näkyjä ja esittäneet valheellisia ennusteluja, kun olette sanoneet: ’Näin sanoo Herra’, vaikka minä en ole puhunut.
8. Siksi Herra, Herra sanoo: Koska te olette puhuneet petosta ja nähneet valenäkyjä, niin minä käyn teidän kimppuunne, sanoo Herra, Herra.
9. Minun käteni on niitä profeettoja vastaan, jotka näkevät petosnäkyjä ja ennustelevat valhetta. He eivät saa olla minun kansani yhteydessä, ei heitä kirjoiteta Israelin kansan kirjaan, eivätkä he tule Israelin maahan. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra.

Seinän rakentaminen ja valkaisu

10. He vievät minun kansani harhaan, sanoen: ’Rauha!’, vaikka ei rauhaa ole. Kun joku rakentaa seinän, he valkaisevat sen kalkilla.
11. Sano noille kalkilla valkaisijoille, että se kaatuu. Tulee rankkasade, se tietäkää, rakeet syöksyvät alas, ja myrskynä iskee tuuli.
12. Nähkää: Seinä kaatuu! Eikö silloin teiltä kysytä: ’Missä on valkaisu, jonka olette sivelleet?’
13. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Kiivaudessani minä annan myrskynpuuskan puhjeta, kaatosade tulee minun pyhästä vihastani ja rakeet minun kiivaudestani. Niin teistä tulee loppu.
14. Minä hajotan seinän, jonka te olitte kalkilla valkaisseet, ja syöksen sen maahan, niin että sen perustus paljastuu. Se kaatuu, ja se tekee teistä lopun. Tästä te tulette tietämään, että minä olen Herra.
15. Näin minä panen kiivauteni täytäntöön seinässä ja niissä, jotka valkaisivat sen kalkilla. Minä sanon teille: Ei ole enää seinää eikä sen valkaisijoita,
16. Israelin profeettoja, jotka ennustivat Jerusalemista ja näkivät sille rauhan näkyjä, vaikka rauhaa ei ollut, sanoo Herra, Herra.
17. Ihmislapsi, käännä kasvosi niitä kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta. Profetoi heitä vastaan
18. ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Voi niitä naisia, jotka taikakaluja varten ompelevat nauhoja kaikkiin kyynärtaipeisiin ja tekevät huntuja kaikenkorkuisiin päihin. Minun kansani sieluja te pyydystätte elämään itseänne varten.
19. Te häpäisette minua kansani edessä muutamista ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää, kun valehtelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta.
20. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiinne, joilla olette pyydystäneet sieluja kuin lintuja. Minä revin ne teidän käsivarsistanne ja lasken irti sielut, jotka te olette pyydystäneet kuin linnut.
21. Minä revin teidän huntunne ja pelastan kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän kätenne saaliiksi. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra.
22. Te olette valheella vieneet rohkeuden vanhurskaan sydämestä, vaikka minä en ole tahtonut häntä murehduttaa, vahvistaaksenne jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tieltään ja saisi elää.
23. Siksi te ette enää saa nähdä petosnäkyjä ettekä esittää ennustelujanne. Minä pelastan kansani teidän käsistänne. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra.”

14. LUKU

Vastaus epäjumalien palvojille

1. Israelin vanhinten joukosta tuli luokseni miehiä, ja he istuivat minun eteeni.
2. Niin minulle tuli tämä Herran sana:
3. ”Ihmislapsi, nämä miehet ovat asettaneet kivijumalansa sydämeensä ja panneet kasvojensa eteen sen, mikä heille on ollut kompastukseksi syntiin. Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa?
4. Sen tähden, puhuttele heitä ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Jos joku israelilainen ottaa kivijumalansa sydämeensä ja panee kasvojensa eteen sen, mikä on langettanut hänet syntiin, ja sitten menee profeetan luo, hänelle minä, Herra, kyllä vastaan ja teen, mitä hänen epäjumalisuutensa ansaitsee.
5. Minä tartun Israelin ihmisiä sydämistä, koska he kaikki ovat kääntyneet minusta seuraamalla kivijumaliaan.
6. Sano siksi Israelin kansalle: Näin sanoo Herra, Herra: Tehkää parannus ja kääntykää pois kivijumalistanne, kääntäkää kasvonne pois kaikista kauhistuksistanne.
7. Kuka ikinä israelilainen tai Israelissa asuva muukalainen, joka luopuu minusta, ottaa kivijumalansa sydämeensä, asettaen kasvojensa eteen sen, mikä on hänelle ollut kompastukseksi syntiin, ja sitten menee profeetan luo kysymään itselleen neuvoa minulta, hänelle minä, Herra, itse annan vastauksen.
8. Minä käännän kasvoni sitä miestä vastaan, teen hänet merkiksi ja sananparreksi ja hävitän hänet kansastani. Te tulette tietämään, että minä olen Herra.
9. Mutta jos profeetta antaa eksyttää itseään ja sanoo sanan, niin minä, Herra, olen sen profeetan eksyttänyt*. Minä ojennan käteni häntä vastaan ja hävitän hänet kansastani Israelista.
10. Heidän on kannettava syntinsä, niin kysyjän kuin profeetankin synti,
11. etteivät he, Israelin kansaan kuuluvat, enää eksyisi minusta pois ja saastuttaisi itseään kaikilla rikkomuksillaan, vaan olisivat minun kansani, ja minä olisin heidän Jumalansa, sanoo Herra, Herra.

____________________________________

Hb 7:1-17

7. LUKU

Aabraham, Melkisedek ja Kristus

1. Melkisedek, Saalemin kuningas, oli Jumalan, Korkeimman, pappi. Hän meni kohtaamaan Aabrahamia tämän palatessa voittoisasta taistelusta kuninkaita vastaan ja siunasi häntä.
2. Aabraham antoi Melkisedekille kaikesta kymmenykset. Tämä oli ensiksikin ”vanhurskauden kuningas”, mitä hänen nimensä merkitsee. Lisäksi hän oli ”Saalemin kuningas”, se on, ”rauhan kuningas.”
3. Hänellä ei ole* isää, ei äitiä, ei sukuluetteloa, ei päivien alkua eikä elämän loppua. Hän on Jumalan Poikaan verrattava ja pysyy pappina ainaisesti.
4. Huomatkaa, kuinka suuri on hän, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset sotasaaliinsa parhaimmasta osasta.
5. Papeiksi asetetuilla Leevin jälkeläisillä on lain mukainen käsky kerätä kymmenyksiä kansalta, se on, veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin jälkeläisiä.
6. Mutta Melkisedek, joka ei ollut heidän sukuaan, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi häntä, lupauksen saanutta.
7. Kiistatontahan on, että siunauksen antaja on korkeampiarvoinen kuin siunauksen saaja.
8. Täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä Hän, joka [Raamatun] kirjoitusten mukaan elää iäti.
9. Aabrahamin välityksellä kymmenyksien kerääjä Leevikin, niin sanoakseni, on maksanut hänelle kymmenyksiä.
10. Olihan hän vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni Aabrahamia vastaan.
11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, johon kansa on laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin, eikä Aaronin, järjestyksen mukaan?
12. Pappeuden muuttuessa myös laki välttämättä muuttuu*.
13. Olihan Kristus, josta tämä sanotaan, toista sukukuntaa, josta kukaan ei ole hoitanut alttaritointa.

Kristuksen pappeus

14. Tunnettua on, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole puhunut mitään.
15. Asia käy vielä selvemmäksi, kun nousee toinen, Melkisedekin kaltainen, pappi,
16. joka ei ole saanut virkaansa inhimillisestä säädöksestä, vaan katoamattoman elämän voimasta.
17. Hänestä näet todistetaan: ”Sinä olet pappi iäti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

____________________________________

Ps 105:37-45

37. Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä hänen sukukunnissaan ollut kompastuvaa.
38. Egypti iloitsi heidän lähdöstään, koska sen oli vallannut pelko heidän tähtensä.
39. Hän levitti heille suojaksi pilven, ja tulen valaisemaan yötä.
40. He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäisiä, ja hän ravitsi heitä taivaan leivällä.
41. Hän avasi kallion, ja vettä juoksi virtana erämaan läpi.
42. Herra muisti pyhän sanansa, muisti Aabrahamia, palvelijaansa.
43. Hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan.
44. Hän antoi heille muiden kansojen maita, ja he ottivat omikseen kansojen vaivannäköjen hedelmiä.
45. Heidän oli noudatettava Hänen käskyjään ja elettävä Hänen lakiensa mukaan. Halleluja!

____________________________________

Snl 27:3

3. Raskas on kivi ja painava on hiekka, mutta molempia raskaampi on tyhmän suuttumus.

Scroll to Top