Raamattu vuodessa marraskuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 8
____________________________________

Hes 18:1-19:14

18. LUKU

Syntien seuraukset

1. Minulle tuli tämä Herran sana:
2. ”Mikä teillä on, kun te lausutte tätä sananpartta Israelin maasta: ’Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät’?
3. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, te ette enää saa lausua tätä sananpartta Israelissa.
4. Kaikki ihmiset*, ovat minun. Kuten on isä, niin poikakin: He ovat minun. Syntiä tekevän ihmisen on kuoltava.

Vanhurskaasti vaeltava

5. Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeutta ja vanhurskautta:
6. ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiään Israelin kansan epäjumalien kuviin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa, ei yhdy kuukautistilassa olevaan naiseen,
7. ei sorra toista, vaan antaa takaisin velan pantin, ei ryöstä eikä ryövää, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,
8. ei anna rahaansa korolle saadakseen siten voittoa, vaan pidättää kätensä vääryydestä, tekee oikean tuomion miesten välillä,
9. vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa säädöksiäni, tekee sitä, mikä on oikein: Hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää, sanoo Herra, Herra.

Kelvoton poika

10. Mutta jos hänelle on syntynyt poika, väkivaltainen, verenvuodattaja, joka tekee yhtäkin näistä,
11. mitä hän itse ei ole tehnyt: syö uhrivuorilla, saastuttaa lähimmäisensä vaimon,
12. sortaa kurjaa ja köyhää, ryöstää ja ryövää, ei anna takaisin panttia, luo silmänsä epäjumaliin, tekee iljetyksiä,
13. antaa rahansa korolle saadakseen voittoa: Saisiko hän elää? Ei hän saa elää: Kaikkia näitä kauhistuksia hän on tehnyt, häntä on rangaistava kuolemalla, hän on verivelan alainen.

Hyvä poika

14. Mutta jos tälle on syntynyt poika, joka näkee kaikki isänsä tekemät synnit, näkee ne eikä tee sellaisia:
15. Ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiään Israelin kansan epäjumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa,
16. ei sorra toista, ei ota panttia, ei ryöstä eikä ryövää, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,
17. pidättää kätensä vääryydestä*, ei ota korkoa saadakseen voittoa, vaan noudattaa minun säädöksiäni ja vaeltaa käskyjeni mukaan: Hänen ei ole kuoltava isänsä syntivelan tähden, hän totisesti saa elää.
18. Mutta hänen isänsä, joka teki väkivallan töitä, ryösti ja ryöväsi veljeltään ja teki kansansa keskuudessa sitä, mikä ei ole hyvää, hänen oli kuoltava syntivelkansa tähden.
19. Vielä te kysytte: ’Miksi ei poika kanna isänsä syntivelkaa?’ Kun poika on tehnyt oikeutta ja vanhurskautta, noudattanut kaikkia minun käskyjäni ja tehnyt niitten mukaan, hän totisesti saa elää. Sen ihmisen, joka tekee syntiä, on kuoltava.
20. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan hyväksi on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman turmioksi on tuleva hänen jumalattomuutensa.

Kääntymys vanhurskauteen

21. Jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistään, mitä hän on tehnyt, noudattaa kaikkia minun käskyjäni, tekee oikeutta ja vanhurskautta, hän totisesti saa elää. Ei hänen ole kuoltava.
22. Yhtään hänen synneistään, jotka hän on tehnyt, ei muisteta. Vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää.
23. Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra. Eikö se, että hän kääntyy pois teiltään ja elää.

Vanhurskaan lankeaminen

24. Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestaan ja tekee vääryyttä, tekee kaikkia samanlaisia kauhistuksia kuin jumalaton: Saisiko hän tehdä niin ja elää? Yhtään hänen vanhurskasta tekoaan, minkä hän on tehnyt, ei muisteta. Uskottomuutensa tähden, mihin hän on langennut, ja syntinsä tähden, mitä hän on tehnyt, hänen on kuoltava.

Herran oikeat tiet

25. Vielä te sanotte: ’Herran tie ei ole oikea’. Kuunnelkaa, te Israelin kansa! Minunko tieni ei olisi oikea? Eikö niin: Teidän omat tienne eivät ole oikeita!
26. Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestaan ja tekee vääryyttä, hänen on sen johdosta kuoltava. Vääryytensä tähden, mitä hän on tehnyt, hänen on kuoltava.
27. Jos taas jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestaan, mitä on harjoittanut, tehden oikeutta ja vanhurskautta, hän saa elää.
28. Koska hän näki ja kääntyi pois kaikista synneistään, mitä oli tehnyt, hän totisesti saa elää. Ei hänen ole kuoltava.
29. Mutta Israelin kansa sanoo: ’Herran tie ei ole oikea’. Minunko tieni eivät olisi oikeita, te Israelin kansa? Päinvastoin: Teidän omat tienne eivät ole oikeita!

Kääntymys ja sydämen uudistus

30. Minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, kunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra. Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi.
31. Hylätkää kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki*. Miksi te kuolisitte, Israelin kansa?
32. Eihän minulle ole mieleen kenenkään kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää.”

19. LUKU

Valitusvirsi Juudan kuninkaista

1. ”Viritä valitusvirsi Israelin ruhtinaista
2. ja sano: Mikä naarasleijona olikaan sinun äitisi leijonien joukossa! Se makasi nuorten leijonien keskellä, kasvatti poikasiaan

Jooahas/Sallum

3. ja sai ylenemään yhden poikasistaan: siitä tuli nuori leijona, joka oppi raatelemaan saalista, ja se söi ihmisiä.
4. Mutta kansat kuulivat siitä: se pyydystettiin heidän kuoppaansa ja vietiin turpakoukussa Egyptin maahan.

Joojakin/Jekonja/Konja

5. Kun emo näki, että sen toivo viipyi ja hävisi, se otti toisen poikasistaan ja sai sen nuoreksi leijonaksi.
6. Se käyskenteli leijonien keskellä, siitä tuli nuori leijona, se oppi raatelemaan saalista, ja se söi ihmisiä.
7. Se ryhtyi heidän leskiinsä ja teki heidän kaupunkinsa autioksi. Maa ja kaikki, mitä siinä on, kauhistui sen ärjynnän äänestä.
8. Silloin kansat maakunnista yltympäri asettivat ja virittivät sille ansaverkkonsa. Se pyydystettiin heidän kuoppaansa.
9. Se pantiin häkkiin, sille pantiin turparengas, ja se saatettiin Baabelin kuninkaan eteen. Se teljettiin luolaan, ettei sen ääni enää kuuluisi Israelin vuorille.

Sidkia

10. Sinun äitisi oli sinulle kuin verevä viiniköynnös, veden ääreen istutettu. Se tuli runsaasta vedestä hedelmöiväksi ja tuuhealehväiseksi.
11. Siihen tuli komeita oksia hallitsijain valtikoiksi, sen runko kohosi korkealle tiheän lehvistön keskellä ja näkyi     kauas korkeana ja runsasoksaisena.
12. Mutta se temmattiin vihaisesti irti, viskattiin maahan, ja itätuuli kuivasi sen hedelmät. Ne revittiin hajalleen, ja sen uhkeat oksat kuivuivat, ne kulutti tuli.
13. Nyt se on istutettuna erämaahan, kuivaan ja janoiseen maahan.
14. Sen valtaoksasta on lähtenyt tuli, joka on kuluttanut sen hedelmät. Uhkeaa oksaa hallitusvaltikaksi ei siinä enää ole.” Valitusvirsi tämän piti olla, ja se siitä on tullut.

____________________________________

Hb 9:1-10

9. LUKU

Vanhan liiton pyhäkkö

1. Ensimmäisellä liitolla oli jumalanpalvelusta koskevat säädöksensä ja maan päällä oleva pyhäkkö.
2. Liitonmaja oli rakennettu niin, että siinä oli etumainen osa, jossa oli lampunjalka, pöytä ja näkyleivät. Sen nimi oli ”pyhä”.
3. Toisen väliverhon takana oli maja, jonka nimi oli ”kaikkeinpyhin”.
4. Sen [kalustoon] kuuluivat kultainen suitsutusastia* ja liitonarkki, kauttaaltaan kullalla päällystetty. Siinä säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia, Aaronin viheriöinyt sauva ja liitontaulut.
5. Arkin päällä olivat kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta*. Näistä ei nyt kuitenkaan ole syytä puhua kustakin erikseen.
6. Kaiken ollessa näin järjestettynä menevät papit joka aika etumaiseen huoneeseen toimittamaan jumalanpalvelusta.
7. Toiseen huoneeseen menee vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa mukanaan verta, jota hän uhraa* omien ja kansan tietämättömyydestä tehtyjen* syntien tähden.
8. Näin Pyhä Henki osoittaa, että kaikkeinpyhimpään ei vielä ole avattu pääsyä niin kauan kuin etumainen maja yhä on paikallaan.
9. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät voi saada aikaan niihin osallistuvan omantunnon puhdistusta.
10. Ne, kuten ruuat, juomat ja erilaiset pesutkin, ovat vain sääntöjä, jotka koskevat ihmisten toimittamia ulkonaisia menoja*, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

____________________________________

Ps 106:32-48

32. He vihastuttivat hänet Meriban vetten luona, ja Mooseksen kävi pahoin heidän tähtensä.
33. He niskoittelivat Jumalan Henkeä vastaan, ja hän puhui sanojaan harkitsematta.
34. He eivät hävittäneet niitä kansoja, jotka Herra oli käskenyt heidän hävittää,
35. vaan pitivät yhteyttä muiden kansojen kanssa ja oppivat heidän tekojaan.
36. He palvelivat heidän jumalankuviaan, ja niistä tuli heille paula.
37. Poikiaan ja tyttäriään he uhrasivat riivaajille.
38. He vuodattivat viatonta verta, poikiensa ja tyttäriensä verta, uhraten heitä Kanaanin epäjumalille, ja maa saastui veriveloista.
39. Näin he saastuttivat itsensä töillään, kun olivat uskottomia teoissaan.
40. Herran viha syttyi kansaansa vastaan, ja hän kyllästyi perintöosaansa.
41. Hän jätti heidät muiden kansojen käsiin, ja heidän vihamiehensä vallitsivat heitä.
42. Heidän vihollisensa ahdistivat heitä, ja heidän täytyi alistua näiden valtaan.
43. Monesti Herra pelasti heidät, mutta he olivat uppiniskaisia omien halujensa mukaan ja sortuivat pahojen tekojensa tähden.
44. Herra näki heidän ahdistuksensa ja kuuli heidän valituksensa.
45. Hän muisti heidän hyväkseen liittonsa ja armahti heitä suuressa laupeudessaan.
46. Hän antoi heidän saada armon kaikilta, jotka olivat vieneet heitä vankeuteen.
47. Pelasta meidät, Herra, meidän Jumalamme. Kokoa meidät kansojen keskuudesta, että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi ja kerskauksemme olisi sinun ylistämisesi.
48. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, aina ja iäti.
    Koko kansa sanokoon: ”Aamen. Halleluja!”

____________________________________

Snl 27:10

10. Älä hylkää ystävääsi ja isäsi ystävää, äläkä hätäpäivänäsi mene veljesi taloon: parempi on läheinen naapuri kuin kaukainen veli.

Scroll to Top