Raamattu vuodessa syyskuu 26

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

syyskuu 26
____________________________________

Js 48:12-50:11

12. Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka olen kutsunut: Minä olen aina sama: Minä olen ensimmäinen ja olen myös viimeinen.
13. Minun käteni on perustanut maan, oikea käteni on levittänyt taivaan. Minä kutsun ne, ja siinä ne ovat.

Koores kukistaa Baabelin

14. Kokoontukaa kaikki ja kuulkaa. Kuka niistä muista on ilmoittanut tämän: että hän [Koores], jota Herra rakastaa, tekee Hänen tahtonsa Baabelille, on Hänen käsivartenaan kaldealaisia vastaan*.
15. Minä, minä olen puhunut ja hänet kutsunut, olen tuonut hänet, ja hän on menestynyt teillään.
16. Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alun alkaenkaan en ole puhunut salassa. Kun nämä tapahtuivat, minä olin jo siellä. Herra, Herra on nyt lähettänyt minut ja Henkensä.

Kuuliaisuuden siunaus

17. Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä on hyödyllistä, johdatan sinua tietä, jota sinun tulee käydä.
18. Jospa noudattaisit minun käskyjäni, niin sinun rauhasi olisi kuin virta ja vanhurskautesi kuin meren aallot.
19. Sinun lastesi paljous olisi kuin hiekka, kohtusi hedelmä kuin hiekkajyväset, eikä sen nimi häviäisi, ei katoaisi minun kasvojeni edestä.

Lähtekää Baabelista

20. Lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta*. Riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti, sanokaa: ”Herra on vapahtanut palvelijansa Jaakobin.”
21. Eiväthän he olleet kärsineet janoa, kun hän oli kuljettanut heitä autiomaiden halki. Hän oli vuodattanut heille vettä kalliosta, hän oli halkaissut kallion, ja vettä oli virrannut*.
22. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.

49. LUKU

Israel, epäonnistunut Herran palvelija

1. Kuulkaa minua, te rantojen asukkaat, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut äitini kohdusta saakka, hamasta äitini helmasta maininnut nimeni.
2. Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon. Hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä.
3. Hän sanoi minulle: ”Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni.”
4. Mutta minä sanoin: ”Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään. Kuitenkin minun oikeuteni on Herran huomassa ja palkkani on Jumalan luona.”

Messias, oikea Herran palvelija

5. Nyt sanoo Herra, joka on äitini kohdusta asti valmistanut minut palvelijakseen kääntämään Jaakobin hänen puoleensa ja kokoamaan Israelin hänen omakseen. Minä olen arvokas Herran silmissä, ja minun Jumalani on tullut minun voimakseni.
6. Hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, minun palvelijalleni, saattaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut kansojen valoksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
7. Näin sanoo Herra, Israelin Lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut.

Herra palauttaa pakkosiirtolaiset

8. Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, saattamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat,
9. sanomaan vangituille: ”Käykää ulos!” ja pimeässä oleville: ”Tulkaa esiin!” Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina.
10. Heille ei tule nälkä eikä jano, hietikon helle ja aurinko ei satu heihin, sillä heidän Armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille.
11. Minä teen kaikki vuoreni teiksi. Minun valtatieni kulkevat korkealla.
12. Katsokaa kuinka he tulevat kaukaa! Nuo tulevat pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta!
13. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjetkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiaan.
14. Mutta Siion sanoo: ”Herra on hylännyt minut. Herra on minut unohtanut.”
15. Unohtaako vaimo rintalapsensa, niin ettei armahda kohtunsa poikaa? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda.
16. Kätteni hipiään minä olen sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni.
17. Sinun lapsesi tulevat rientäen, sinun hävittäjäsi ja raunioiksi raastajasi menevät sinun luotasi pois.
18. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi: he kokoontuvat, he kaikki tulevat sinun luoksesi. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi kuin koristeen ja sidot heidät vyöllesi kuten morsian vyönsä.
19. Sillä sinä, sinun rauniosi ja autiot paikkasi, sinun hävitetty maasi, sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille, ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät.
20. Sinun lapsettomuutesi lapset joutuvat vielä sanomaan korviesi kuullen: ”Paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua.”
21. Silloin sinä sanot sydämessäsi: ”Kuka on nämä minulle synnyttänyt? Minä olin lapseton ja hedelmätön, karkotettu ja hylätty. Kuka on heidät kasvattanut? Minuthan oli jätetty yksin. Missä nämä silloin olivat?
22. Näin sanoo Herra, Herra: Minä nostan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissään ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään.
23. Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajia, heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjiä. Sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoilleen ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Silloin sinä tiedät, että minä olen Herra, ja että ne, jotka minua odottavat, eivät joudu häpeään.
24. Otetaanko sankarilta saalis, tai riistetäänkö vangit valtiaalta*.
25. Näin sanoo Herra: Vaikka vangit otettaisiinkin sotasankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, minä kuitenkin käyn sinua vastaan sotivan kimppuun ja pelastan sinun lapsesi.
26. Minä panen sinun sortajasi syömään omaa lihaansa, ja he juopuvat omasta verestään kuin rypälemehusta. Niin kaikki ihmissuku on tietävä, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, ja että Jaakobin Väkevä on sinun lunastajasi.

50. LUKU

Israel myyty pahuutensa tähden

1. Näin sanoo Herra: Missä on teidän äitinne erokirja, jolla olisin lähettänyt hänet pois? Tai kuka on minun velkojani, jolle olisin teidät myynyt? Huomatkaa: Pahojen tekojenne tähden teidät on myyty, teidän rikkomustenne tähden äitinne on lähetetty pois.
2. Miksi ei ollut ketään, kun minä tulin, miksi ei kukaan vastannut, kun minä huusin? Onko minun käteni liian lyhyt vapahtamaan, olenko voimaton auttamaan? Nuhtelullani minä kuivaan meren ja teen virrat erämaaksi, niin että niiden kalat mätänevät, kun ei ole vettä. Ne kuolevat janoon.
3. Minä puen taivaat mustiin ja panen murhepuvun niitten verhoksi.

Messias: opettaja ja sijaiskärsijä

4. Herra, Herra on minulle antanut oppineiden kielen*, niin että minä osaan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan oppineiden tavalla.
5. Herra, Herra on avannut korvani, enkä minä ole niskoitellut, en ole vetäytynyt pois.
6. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, kasvojani en peittänyt pilkalta ja syljeltä.
7. Herra, Herra auttaa minua. Siksi pilkka ei minuun koskenut. Minä tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä tiedän, etten joudu häpeään.
8. Lähellä on hän, joka tuomitsee minut vanhurskaaksi. Kuka voi riidellä kanssani? Astukaamme yhdessä esiin! Kuka on minun vastapuoleni? Tulkoon tänne lähelleni!
9. Herra, Herra auttaa minua. Kuka tuomitsee minut syylliseksi? He kaikki hajoavat kuin vaate, ja koi syö heidät.
10. Kuka teistä pelkää Herraa ja kuulee hänen palvelijansa ääntä? Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa vailla, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaansa.
11. Mutta te kaikki, jotka sytytätte palon, te palavilla nuolilla varustetut, suistukaa oman tulenne liekkeihin, niihin palaviin nuoliin, jotka olette sytyttäneet. Minun kädestäni tämä tulee teille. Vaivassa täytyy teidän asua.

____________________________________

Ef 4:17-5:2

Synnistä pyhään elämään

17. Sen tähden minä sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako pakanoiden tapaan mielenne turhuudessa.
18. Tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen johdosta he ovat ymmärrykseltään pimentyneitä ja Jumalan elämästä vieraantuneita.
19. Päästäen tuntonsa turtumaan he ovat heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa.
20. Te ette ole tällä tavalla oppineet tuntemaan Kristusta,
21. jos muutoin olette kuulleet hänestä ja saaneet opetusta hänessä, niin kuin totuus on Jeesuksessa.
22. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, turmellen itseänne petollisia himoja seuraten.
23. Mieleltänne ja hengeltänne uudistuen
24. pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on Jumalan mukaan luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toistemme jäseniä.
26. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älkää antako auringon laskea vihanne yli,
27. älkääkä antako Perkeleelle sijaa.
28. Ennen varastanut älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä on hyvää, että hänellä olisi, mitä antaa puutteessa olevalle.
29. Mikään rietas puhe älköön lähtekö suustanne, vaan ainoastaan sellainen, mikä rakentaa, on tarpeellista ja kuulijoille mieluista.
30. Älkää murehduttako Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
31. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä ja anteeksiantavia, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi.

5. LUKU

1. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset.
2. Vaeltakaa rakkaudessa, kuten Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle ”suloiseksi tuoksuksi”.

____________________________________

Ps 69:1-18

69. PSALMI

Kärsivän hurskaan rukous

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuten ”Liljat”. Daavidin psalmi.
2. Pelasta minut, Jumala, sillä vedet käyvät sieluuni asti.
3. Minä olen vajonnut syvään, pohjattomaan liejuun, olen joutunut vetten syvyyksiin, ja virta tulvii päälleni.
4. Olen väsynyt huutamisesta, kurkkuni kuivettuu, silmäni ovat rauenneet odottaessani Jumalaani.
5. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttä vihaavat. Paljon on niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani. Mitä en ole ryöstänyt, se minun täytyy maksaa.
6. Jumala, sinä tunnet minun tyhmyyteni, eivätkä vikani ole sinulta salassa.
7. Älä anna minussa joutua häpeään niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala.
8. Sinun tähtesi minä kärsin herjausta, pilkka peittää kasvoni.
9. Veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille.
10. Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun.
11. Minä itkin ja paastosin, mutta siitä koitui minulle vain herjausta.
12. Minä pukeuduin säkkipukuun, mutta tulin sananparreksi heidän suussaan.
13. Porteissa istujat jaarittelevat minusta, ja väkijuomien juojat laulavat minusta.
14. Mutta otollisella ajalla minä rukoilen sinua, Herra Jumala, sinun suuren laupeutesi turvin. Vastaa minulle pelastavan uskollisuutesi tähden.
15. Päästä minut loasta, etten siihen vajoa, auta, että pääsen vihollisistani ja syvistä vesistä.
16. Älä anna vesitulvan upottaa minua, syvyyden minua niellä ja kuilun sulkea suutaan päälleni.
17. Vastaa minulle, Herra, sillä sinun armosi on hyvä. Käänny puoleeni suuressa laupeudessasi.
18. Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa. Joudu, vastaa minulle.

____________________________________

Snl 24:5-6

5. Viisas mies on väkevä, ja taidon mies on kyvykäs.
6. Neuvokkuudella sinun on käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.

Scroll to Top