Raamattu vuodessa syyskuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

syyskuu 28
____________________________________

Js 54:1-57:13

54. LUKU

Israelin armoitus ja kunnia
1. Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda sinä, jolla ei ole ollut synnytyskipuja. Hylätyllä on näet enemmän lapsia kuin aviovaimolla, sanoo Herra.
2. Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi ja lyö lujaan vaarnasi.
3. Sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omikseen kansoja ja asuttavat autioita kaupunkeja.
4. Älä pelkää, sinä et joudu häpeään. Älä ole häpeissäsi, sinä et ole pettyvä. Nuoruutesi häpeän sinä olet unohtava etkä ole enää muistava leskeytesi pilkkaa.
5. Hän, joka sinut loi, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän jota kutsutaan kaiken maan Jumalaksi.
6. Kuin hylätyn, syvästi murheellisen vaimon Herra on kutsunut sinut, kuin nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun Jumalasi.
7. Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella.
8. Ankarassa vihassani minä peitin silmänräpäykseksi sinulta kasvoni, mutta minä armahdan sinua iäisellä armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi.
9. Tämä on minulle kuin Nooan vedet: kuten minä vannoin, etteivät Nooan vedet enää tulvi maan yli, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun enkä sinua nuhtele.
10. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.
11. Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä lohduton! Minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä, panen sinun perustuksesi safiireista.
12. Minä teen sinun harjasi rubiineista, sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä.
13. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri rauha on oleva sinun lapsillasi.
14. Sinut vahvistetaan vanhurskaudella, ja sinä olet oleva kaukana väkivallasta. Sinulla ei ole pelkäämistä, ja sinä olet etäällä hävityksestä, sillä se ei sinua lähesty.
15. Jos sinun kimppuusi hyökätään, se ei ole minusta. Joka kimppuusi hyökkää, kaatuu eteesi.
16. Minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeaa ja valmistaa aseen käyttöönsä. Mutta minä olen luonut myös tuhoojan hävittämään sen.
17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Jokaisen kielen, joka nousee käymään oikeutta kanssasi, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

55. LUKU

Vettä janoaville

1. Kuulkaa, kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa ja ilman hintaa viiniä ja maitoa.
2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu runsauden ääressä.
3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun luokseni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne ikuisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
4. Minä asetin hänet kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5. Sinä olet kutsuva kansoja, joita et tunne, ja kansat, jotka eivät sinua tunne, rientävät luoksesi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.

Etsikkoaika

6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on läsnä.
7. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja kääntyköön Herran puoleen, niin Hän armahtaa häntä, ja meidänJumalamme puoleen, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8. Minun ajatukseni eivät näet ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yläpuolella, niin ovat minun tieni ylempänä kuin teidän tienne ja minun ajatukseni ylempänä kuin teidän ajatuksenne.
10. Sade ja lumi, joka tulee taivaalta, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siementä ja syöjälle leipää.
11. Samoin on myös minun sanani, joka lähtee minun suustani: se ei palaa tyhjänä minun luokseni, vaan tekee sitä, mikä on minulle otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
12. Iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiään.
13. Orjantappuran paikalle kasvaa kypressi, nokkosen sijaan kasvaa myrtti. Tämä tapahtuu Herran kunniaksi ja on ikuinen merkki, joka ei häviä.

56. LUKU

Uusi seurakunta ja siihen liittyvät

1. Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja toteuttakaa vanhurskautta, sillä minun pelastukseni on lähellä, ja minun vanhurskauteni ilmestyy.
2. Autuas on ihminen, joka tämän tekee, ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa!
3. Älköön sanoko muukalainen, joka on Herraan liittynyt: ”Herra erottaa minut peräti kansastaan”, älköönkä kuohittu sanoko: ”Minä olen kuiva puu.”
4. Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini, valitsevat sen, mikä on minulle otollista, ja pysyvät minun liitossani
5. minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi. Minä annan heille ainaisen nimen, joka ei häviä.
6. Muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan tehdäkseen hänen tahtonsa, rakastaakseen Herran nimeä ja ollakseen hänen palvelijoitaan, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
7. minä tuon pyhälle vuorelleni ja rukoushuoneessani ilahutan heitä. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otollisia minun alttarillani. Ja minun temppeliäni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.
8. Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkotetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi.
9. Kaikki aavikon eläimet, tulkaa syömään, te metsän eläimet kaikki.

Israelin kehnot johtajat

10. Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, he eivät mitään käsitä. He ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään.
11. Näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Tällaisia ovat paimenet! He eivät kykene mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, ja jokainen ajaa omaa etuaan.
12. ”Tulkaa, minä hankin viiniä, ryypätkäämme väkevää. Olkoon huomispäivä niin kuin tämäkin, vailla vertaa.”

57. LUKU

Jumalattomuus ja syntielämä

1. Vanhurskas häviää, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä. Vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2. Hän menee rauhaan: vakaasti vaeltavat saavat maata leposijoillaan.
3. Mutta te noidan lapset, tulkaa tänne, te huorimusten ja porttovaimon sikiöt, tulkaa.
4. Kenelle te ilkamoitte? Kenelle avaatte suunne ammolleen ja kieltä pitkälle pistätte? Ettekö te ole rikoksen lapsia, valheen sikiöitä?
5. Te, jotka hehkutte himosta tammien varjossa, jokaisen vihreän puun alla, te, jotka teurastatte lapsia laaksoissa, kallion rotkoissa!
6. Laakson sileät paadet ovat sinun osasi, siinä on arpaosasi. Niille sinä olet vuodattanut juomauhreja, uhrannut ruokauhreja. Siihenkö minä olisin tyytyväinen!
7. Korkealle ja ylhäiselle vuorelle sinä valmistit vuoteesi. Sinne sinä myös nousit uhraamaan teurasuhria.
8. Oven ja pihtipielen taakse sinä panit oman merkkisi. Minusta luopuen sinä paljastit itsesi ja nousit vuoteellesi. Sinä teit sen tilavaksi ja sovit kaupoista heidän kanssaan, makasit heidän kanssaan mielelläsi, näit heidän häpynsä.
9. Sinä menit kuninkaan luo öljyinesi, runsaine voiteinesi, lähetit viestinviejäsi kauas, laskeuduit alas hautaan asti.
10. Sinä väsyit matkasi pituudesta, et silti sanonut: ”Turha vaiva!” Sinä sait elpynyttä voimaa, sen tähden et käynyt heikoksi.
11. Ketä sinä arkailit ja pelkäsit, koska vilpistelit etkä muistanut minua, et minusta välittänyt? Eikö niin: minä olen ollut vaiti muinaisajoista asti, ja niin sinä et pelkää minua?
12. Minä ilmoitan, mitä ovat sinun hurskautesi ja tekosi. Ne eivät sinua auta.
13. Kun sinä huudat, auttakoon sinua jumaliesi joukko! Mutta tuuli vie ne kaikki, henkäys ottaa ne pois. Mutta joka minuun turvaa, perii maan ja ottaa omakseen minun pyhän vuoreni.

____________________________________

Ef 6:1-24

6. LUKU

Lapset ja vanhemmat

1. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein.
2. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi.” Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus:
3. ”että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.”
4. Te isät, älkää ärsyttäkö lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.

Isäntäväki ja palvelijat

5. Palvelijat, olkaa alamaisia maallisille isännillenne, kunnioittavina ja aralla mielellä, vilpittömin sydämin, niin kuin Kristukselle.
6. Älkää olko silmänpalvelijoita ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestänne tehkää, mitä Jumala tahtoo.
7. Palvelkaa alttiisti, kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
8. tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, hän saa sen takaisin Herralta, olipa hän orja tai vapaa.
9. Te isännät, tehkää samoin palvelijoillenne. Jättäkää pois uhkaileminen. Tehän tiedätte, että sekä heillä että teillä on Herra taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön.

Jumalan sota-asu

10. Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää Perkeleen kavalat juonet.
12. Eihän meillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, henkimaailman pahoja olentoja vastaan.
13. Ottakaa sen tähden Jumalan koko taisteluvarustus, jotta voisitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska.
15. Kenkinä jaloissanne olkoon rauhan evankeliumin alttius*.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet.
17. Ottakaa pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Kestävyys rukouksessa

18. Tehkää tämä kaikin rukouksin ja anomisin, rukoillen joka aika Hengessä ja valvoen sitä varten kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.
19. Rukoilkaa minunkin puolestani, että suuni avatessani minulle annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta.
20. Siksihän olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin siitä rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua.

Lopputiedotuksia ja tervehdyksiä

21. Jotta tietäisitte, mitä minulle kuuluu, Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antaa siitä kaikesta tiedon.
22. Lähetän hänet teidän luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää tilamme, ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne.
23. Isä Jumala ja Herra Jeesus Kristus antakoon teille, veljet, rauhaa ja rakkautta uskossa.
24. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka katoamattomuudessa rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta.

____________________________________

Ps 70:1-6

70. PSALMI

Jumala, riennä avukseni!

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi. Muistoksi.
2. Jumala, riennä pelastamaan minut, riennä avukseni, Herra.
3. Joutukoot häpeään ja punastukoot ne, jotka väijyvät henkeäni. Peräytykööt ja saakoot häpeän ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.
4. Kääntykööt takaisin häpeissään ne, jotka sanovat: ”Siitä sait, siitä sait!”
5. Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Ne, joille apusi on rakas, sanokoot aina: ”Ylistetty olkoon Jumala!”
6. Minä olen kurja ja köyhä. Jumala, riennä minun luokseni. Sinä olet apuni ja vapauttajani. Herra, älä viivy.

____________________________________

Snl 24:8-9

8. Miestä, joka suunnittelee pahaa, sanotaan vehkeilijäksi.
9. Synti on hulluuden työ, ja pilkkaaja on ihmisille kauhistus.

Scroll to Top