Raamattu vuodessa toukokuu 14

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

toukokuu 14
____________________________________

1 Sam 15:1 – 16:23

15. LUKU

Saul voittaa amalekilaiset

1. Samuel sanoi Saulille: ”Herra lähetti minut voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä.
2. Näin sanoo Herra Sebaot: ’Minä rankaisen Amalekia siitä, mitä se teki Israelille asettumalla sen tielle sen ollessa tulossa Egyptistä.
3. Mene siis ja lyö amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Älä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, naudat ja lampaat, kamelit ja aasit’.”
4. Saul kuulutti kansan kokoon ja piti heistä katselmuksen Telaimissa: 200.000 jalkamiestä ja 10.000 Juudan miestä.
5. Tultuaan amalekilaisten kaupungin lähelle Saul asettui jokilaaksoon* väijyksiin.
6. Saul sanoi keeniläisille*: ”Tulkaa, erotkaa ja siirtykää pois amalekilaisten joukosta, etten tuhoaisi teitä heidän kanssaan. Te teitte laupeuden kaikille israelilaisille, kun he tulivat Egyptistä.” Niin keeniläiset erosivat amalekilaisista.
7. Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta Suuriin päin, joka on Egyptistä itään päin.

Saulin tottelemattomuus

8. Saul otti Agagin*, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä.
9. Agagin lisäksi Saul ja sotaväki säästivät parhaat lampaat, lihavimmat naudat ja karitsat, kaiken, mikä oli arvokasta. Niitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omiksi. Mutta kaiken halvan ja arvottoman karjan he hävittivät.
10. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana:
11. ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt käskyjäni.” Samuel pahastui, ja hän huusi Herran puoleen koko sen yön.
12. Varhain seuraavana aamuna Samuel meni tapaamaan Saulia. Hänelle ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itselleen muistomerkin. Sitten hän on palannut ja mennyt Gilgaliin.”
13. Kun Samuel tuli Saulin luo, tämä sanoi hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.”
14. Mutta Samuel sanoi: ”Mitä on sitten tämä lammasten määkiminen, joka kuuluu korviini, ja tämä nautojen ammuminen, jonka kuulen?”
15. Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu. Väki säästi parhaat lampaat ja naudat uhratakseen ne Herralle, sinun Jumalallesi. Muut me olemme vihkineet tuhon omiksi.”
16. Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta! Minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on puhunut minulle tänä yönä.” Hän sanoi: ”Puhu.”
17. Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies. Vaikka olitkin vähäinen omissa silmissäsi, Herra voiteli sinut Israelin kuninkaaksi.
18. Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ”Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’.
19. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan ryntäsit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?”
20. Saul vastasi: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Agagin, Amalekin kuninkaan, olen tuonut tänne ja vihkinyt amalekilaiset tuhon omiksi.
21. Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja nautoja, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhratakseen ne Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi.”
22. Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso: Kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja totteleminen parempi kuin pässien rasva.
23. Tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu valhetta ja kuin kotijumalien palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on hänkin hylännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”
24. Saul sanoi Samuelille: ”Olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi. Minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntään.
25. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaa kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.”
26. Samuel sanoi Saulille: ”Minä en palaa sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja myös Herra on hylännyt sinut, niin ettet enää saa olla Israelin kuninkaana.”
27. Kun Samuel kääntyi menemään pois, Saul tarttui hänen viittansa liepeeseen, niin että se repesi.
28. Samuel sanoi hänelle: ”Herra on tänään reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi.
29. Hän, joka on Israelin kunnia, ei valehtele eikä kadu. Hän ei ole ihminen, että hän katuisi.”
30. Saul vastasi: ”Olen tehnyt syntiä. Osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palaat kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa, sinun Jumalaasi.”
31. Niin Samuel palasi Saulin jäljessä, ja Saul kumartaen rukoili Herraa.
32. Samuel sanoi: ”Tuokaa eteeni Agag, Amalekin kuningas.” Agag tuli iloisena hänen eteensä ja sanoi [mielessään]: ”Katkera kuolema on varmaan väistynyt pois.”
33. Mutta Samuel sanoi: ”Kuten sinun miekkasi on tehnyt vaimoja lapsettomiksi, niin on myös sinun äitisi tuleva lapsettomaksi ennen muita vaimoja.” Samuel hakkasi Agagin kappaleiksi Herran edessä Gilgalissa.
34. Sitten Samuel lähti Raamaan. Saul taas meni kotiinsa Saulin Gibeaan.
35. Samuel ei enää nähnyt Saulia kuolinpäiväänsä asti. Hän suri Saulia. Herra katui, että oli tehnyt Saulista Israelin kuninkaan.

16. LUKU

Samuel voitelee Daavidin kuninkaaksi

1. Herra sanoi Samuelille: ”Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hylännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistaan minä olen valinnut itselleni kuninkaan.”
2. Mutta Samuel sanoi: ”Kuinka voin mennä sinne? Jos Saul saa sen kuulla, hän tappaa minut.” Herra vastasi: ”Ota mukaasi vasikka ja sano: ’Minä tulin uhraamaan Herralle’.
3. Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Voitele minulle se, jonka sinulle osoitan.”
4. Samuel teki, niin kuin Herra oli käskenyt. Kun hän oli saapumassa Beetlehemiin, tulivat kaupungin vanhimmat peläten häntä vastaan ja kysyivät: ”Tietääkö tulosi rauhaa?”
5. Hän vastasi: ”Rauhaa. Minä olen tullut uhraamaan Herralle. Pyhittäytykää ja tulkaa kanssani uhrille.” Hän pyhitti Iisain ja hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille.
6. Kun he sitten tulivat, ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa.”
7. Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköään äläkä kookasta vartaloaan, sillä minä en ole häntä valinnut. Herra ei näe niin kuin ihminen näkee: Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.”
8. Iisai kutsui sitten Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut.”
9. Sitten Iisai toi esille Samman. Mutta Samuel sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut.”
10. Iisai toi seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi hänelle: ”Herra ei ole valinnut ketään näistä.”
11. Samuel kysyi Iisailta: ”Tässäkö ovat kaikki poikasi?” Hän vastasi: ”Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita.” Samuel sanoi Iisaille: ”Lähetä noutamaan hänet. Emme istu ruualle, ennen kuin hän tulee tänne.”
12. Iisai noudatti Daavidin. Hän oli verevä, kaunissilmäinen ja miellyttävän näköinen. Herra sanoi: ”Nouse ja voitele tämä, hän se on.”
13. Samuel otti öljysarven ja voiteli Daavidin hänen veljiensä keskellä. Herran Henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Samuel nousi ja palasi Raamaan.

Paha henki vaivaa Saulia

14. Herran Henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.
15. Saulin palvelijat sanoivat hänelle: ”Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua.
16. Käskeköön herramme, niin edessäsi olevat palvelijasi etsivät miehen, joka osaa soittaa kitaraa, että hän soittaisi sitä, kun Jumalan lähettämä paha henki tulee sinuun, ja sinun olisi parempi olla.”

Daavid Saulin palveluksessa

17. Saul sanoi palvelijoilleen: ”Etsikää minulle mies, joka on taitava soittaja, ja tuokaa hänet luokseni.”
18. Eräs nuorista miehistä sanoi: ”Minä olen nähnyt beetlehemiläisellä Iisailla pojan, joka osaa soittaa. Hän on kelpo mies ja sotilas, ymmärtävä puheiltaan, komea mies, ja Herra on hänen kanssaan.”
19. Niin Saul lähetti viestinviejät Iisain luo ja käski sanomaan hänelle: ”Lähetä minun luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita.”
20. Iisai otti aasin kuorman leipää sekä viinileilin ja vohlan ja lähetti ne poikansa Daavidin mukana Saulille.
21. Daavid tuli Saulin luo ja jäi hänen palvelukseensa. Hän tuli Saulille hyvin rakkaaksi ja pääsi hänen aseenkantajakseen.
22. Saul lähetti Iisaille sanan: ”Anna Daavidin jäädä palvelukseeni, sillä hän on saanut armon silmieni edessä.”
23. Niin usein kuin Jumalan lähettämä paha henki tuli Sauliin, Daavid otti kitaran ja soitti sitä. Silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha henki väistyi hänestä.

____________________________________

Joh 8:1-20

8. LUKU

Avionrikkoja nainen

1. Jeesus meni Öljymäelle.
2. Varhain aamulla Jeesus tuli jälleen temppeliin, ja ihmisiä kerääntyi suurin joukoin hänen luokseen. Hän istuutui ja opetti heitä.
3. Kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luokseen naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. Asettaen hänet keskelle
4. he sanoivat Jeesukselle: ”Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.
5. Mooses on laissa antanut meille säädöksen, että tuollaiset on kivitettävä*. Mitäs sinä sanot?”
6. He sanoivat tämän kiusaten häntä, päästäkseen syyttämään häntä. Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan*.
7. Heidän jatkaessaan kysymistään Jeesus ojentautui ja sanoi heille: ”Joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä.”
8. Hän kumartui jälleen ja kirjoitti maahan.
9. Kuullessaan tämän (heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi)*. He menivät pois toinen toisensa jälkeen, alkaen vanhimmista. Siihen jäi vain Jeesus ja nainen keskelle.
10. Kun Jeesus ojentautuessaan ei nähnyt ketään muuta kuin naisen, hän kysyi: ”Nainen, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?”
11. Hän vastasi: ”Herra, ei kukaan.” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästedes enää tee syntiä.”

Maailman valo

12. Jeesus puhui taas kansalle: ”Minä olen maailman valo. Joka minua seuraa, ei vaella pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”
13. Fariseukset sanoivat hänelle: ”Sinä todistat itsestäsi. Sinun todistuksesi ei ole pätevä.”
14. Jeesus vastasi: ”Vaikka minä todistankin itsestäni, todistukseni on pätevä, sillä minä tiedän, mistä olen tullut ja mihin menen. Te sitä vastoin ette tiedä, mistä minä tulen ja minne menen.
15. Te tuomitsette synnin turmeleman ihmismielen* mukaan. Minä en tuomitse ketään.
16. Vaikka tuomitsisinkin, minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan kanssani on Isä, joka on minut lähettänyt.
17. Onhan teidän laissanne kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.
18. Minä todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt.”
19. He kysyivät: ”Missä sinun isäsi on?” Jeesus vastasi: ”Te ette tunne minua ettekä Isääni. Jos te tuntisitte minut, te tuntisitte myös minun Isäni.”
20. Jeesus puhui nämä sanat uhriarkun ääressä opettaessaan temppelissä. Kukaan ei ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

____________________________________

Ps 110:1-7

110. PSALMI

Siionin voitokas Kuningas

1. Daavidin psalmi. Herra sanoi minun Herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”
2. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista: hallitse vihollistesi keskellä.
3. Kansasi on altis sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi kuin kaste aamuruskon helmasta.
4. Herra on vannonut eikä sitä kadu: ”Sinä olet iäti pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan.”
5. Herra on sinun oikealla puolellasi, hän murskaa kuninkaita vihansa päivänä.
6. Hän jakaa tuomioita kansojen keskuudessa. Ruumiita viruu kaikkialla. Hän murskaa päitä laajalti maan päällä.
7. Hän juo purosta tien varrelta. Sen tähden hän kohottaa päänsä.

____________________________________

Snl 15:8-10

8. Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen.
9. Jumalattoman tie on Herralle kauhistus, mutta hän rakastaa vanhurskauteen pyrkivää.
10. Kova kuritus tulee [Herran] tien hylkäävälle, ja joka varoitusta vihaa, saa kuoleman.

Scroll to Top