Raamattu vuodessa toukokuu 2

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

toukokuu 2
____________________________________

Tuom 15:1 – 16:31

15. LUKU

Simsonin ketut

1. Jonkin ajan kuluttua, vehnän leikkuun aikana, Simson tuli katsomaan vaimoaan. Hänellä oli tuomisinaan vohla, ja hän sanoi: ”Minä menen vaimoni luo sisähuoneeseen.” Tämän isä ei kuitenkaan sallinut hänen mennä.
2. Hän sanoi: ”Minä tosiaankin luulin, että olit ruvennut vihaamaan häntä, ja annoin hänet sinun sulhaspojallesi. Mutta onhan hänen nuorempi sisarensa häntä kauniimpi. Sinä saat hänet toisen sijaan.”
3. Simson vastasi heille: ”Nyt en tule filistealaisista syylliseksi, vaikka teenkin teille pahaa.”
4. Simson meni ja pyydysti 300 kettua. Hän otti tulisoihtuja, sitoi aina kaksi häntää yhteen ja asetti tulisoihdun kunkin häntäparin väliin.
5. Hän sytytti tulisoihdut ja päästi ketut menemään filistealaisten viljapeltoihin. Näin hän sytytti palamaan sekä kuhilaat että kasvavan viljan, viinitarhat ja öljypuut.
6. Filistealaiset kysyivät: ”Kuka on tämän tehnyt?” Heille vastattiin: ”Simson, timnalaisen vävy, koska tämä otti hänen vaimonsa ja antoi hänen sulhaspojalleen.” Filistealaiset menivät ja polttivat sekä vaimon että hänen isänsä tulessa.
7. Simson sanoi heille: ”Koska te näin teette, niin totisesti minä en lakkaa, ennen kuin olen kostanut teille.”
8. Hän pieksi heitä kovasti kupeisiin ja reisiin. Sitten hän meni ja asettui asumaan Eetamin kallioluolaan.
9. Silloin filistealaisia lähti liikkeelle. He leiriytyivät Juudaan ja levittäytyivät Lehin tienoille.
10. Juudan miehet kysyivät: ”Miksi te olette tulleet meitä vastaan?” He vastasivat: ”Me olemme tulleet sitomaan Simsonin tehdäksemme hänelle, niin kuin hän teki meille.”
11. Silloin 3000 miestä Juudasta meni Eetamin kallioluolalle, ja he sanoivat Simsonille: ”Etkö tiedä, että filistealaiset hallitsevat meitä. Mitä oletkaan tehnyt!” Hän vastasi heille: ”Kuten he tekivät minulle, niin minäkin tein heille.”
12. He sanoivat hänelle: ”Me tulimme sitomaan sinut antaaksemme sinut filistealaisten käsiin.” Simson sanoi heille: ”Vannokaa minulle, ettette itse lyö minua kuoliaaksi.”
13. He vastasivat hänelle: ”Emme lyö. Me vain sidomme sinut ja annamme sinut heidän käsiinsä, mutta emme sinua surmaa.” He sitoivat hänet kahdella uudella köydellä ja veivät hänet pois kalliolta.

Voitto Lehissa

14. Kun Simson saapui Lehiin, filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran Henki tuli häneen. Köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivinalangat, ja hänen siteensä sulivat pois hänen käsistään.
15. Hän huomasi tuoreen aasin leukaluun, ojensi kätensä, otti sen ja löi sillä kuoliaaksi tuhat miestä.
16. Simson sanoi: ”Aasin leukaluulla minä löin heitä läjään, löin kahteen, aasin leukaluulla löin heitä tuhannen miestä.”
17. Sen sanottuaan hän heitti leukaluun kädestään. Niin sen paikan nimeksi tuli Raamat-Lehi*.
18. Simson oli kovin janoissaan, ja hän huusi Herran puoleen: ”Sinä annoit palvelijallesi tämän suuren voiton, mutta nyt minä kuolen janoon ja joudun ympärileikkaamattomien käsiin.”
19. Silloin Jumala avasi Lehissä kuoppaan aukon, ja siitä vuoti vettä. Simson joi, hänen henkensä elpyi, ja hän virkistyi. Siitä lähde sai nimekseen Een-Hakkooree*. Se on Lehissä vielä tänäkin päivänä.
20. Simson oli filistealaisten aikana tuomarina Israelissa 20 vuotta.

16. LUKU

Simson Gassassa

1. Simson meni Gassaan. Hän näki siellä porton ja meni hänen luokseen.
2. Kun gassalaisille kerrottiin, että Simson oli tullut sinne, he piirittivät hänet ja väijyivät häntä koko yön kaupungin portilla. He olivat hiljaa koko yön, ajatellen: ”Kun aamu valkenee, me surmaamme hänet.”
3. Simson makasi siellä keskiyöhön asti. Siihen aikaan hän nousi, tarttui kaupungin portin oviin ja molempiin pihtipieliin, nosti ne salpoineen paikaltaan, asetti hartioilleen ja vei ne sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hebronia.

Simson ja Delila

4. Sen jälkeen hän rakastui erääseen Soorekin laaksossa asuvaan naiseen, jonka nimi oli Delila.
5. Filistealaisten ruhtinaat tulivat naisen luo ja sanoivat hänelle: ”Viekoittele hänet ilmaisemaan, missä on hänen suuri voimansa, ja miten voisimme voittaa hänet, että saisimme hänet sidotuksi ja masennetuksi. Me annamme sinulle siitä kukin tuhat ja sata hopeasekeliä.”
6. Delila sanoi Simsonille: ”Ilmaise minulle, missä sinun suuri voimasi on, ja miten sinut voidaan sitoa ja lannistaa.”
7. Simson vastasi hänelle: ”Jos minut sidotaan seitsemällä tuoreella jänteellä, jotka eivät ole kuivuneet, minä tulen heikoksi ja olen kuten muutkin ihmiset.”
8. Filistealaiset ruhtinaat toivat naiselle seitsemän tuoretta jännettä, jotka eivät olleet kuivuneet, ja tämä sitoi hänet niillä.
9. Sisähuoneessa hänellä istui väijyjiä. Delila sanoi hänelle: ”Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!” Silloin tämä katkaisi jänteet, kuten katkeaa tulen kärventämä rohdinlanka. Hänen voimiensa salaisuutta ei saatu selville.
10. Delila sanoi Simsonille: ”Sinä olet pettänyt minut ja valehdellut minulle. Ilmaise nyt minulle, miten sinut voidaan sitoa.”
11. Simson sanoi hänelle: ”Jos minut sidotaan uusilla köysillä, joilla ei ole tehty työtä, niin minä tulen heikoksi ja olen kuten muutkin ihmiset.”
12. Delila otti uudet köydet, sitoi hänet niillä ja sanoi hänelle: ”Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!” Sisähuoneessa istui väijyjiä. Mutta hän katkaisi köydet käsivarsistaan kuin langat.
13. Delila sanoi Simsonille: ”Sinä olet tähän asti minua pettänyt ja valehdellut minulle. Ilmoita minulle, miten sinut voidaan sitoa.” Hän vastasi tälle: ”Jos kudot pääni seitsemän palmikkoa kankaan loimiin.”
14. Delila kiinnitti ne lujaan kutomavaarnalla ja sitten sanoi hänelle: ”Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!” Kun hän heräsi unestaan, hän repäisi irti vaarnan ja loimet.
15. Niin nainen sanoi hänelle: ”Kuinka sinä saatat sanoa. ’Minä rakastan sinua’, vaikka sydämesi ei ole minun kanssani? Jo kolme kertaa sinä olet pettänyt minut etkä ole minulle ilmaissut, missä on sinun suuri voimasi.”
16. Kun Delila joka päivä ahdisti häntä sanoillaan ja vaivasi häntä, hän kiusaantui kuollakseen
17. ja paljasti hänelle koko salaisuutensa ja sanoi hänelle: ”Partaveitsi ei ole koskettanut päätäni, sillä minä olen Jumalan nasiiri äitini kohdusta asti. Jos minun hiukseni ajetaan, niin voimani poistuu minusta, minä tulen heikoksi ja olen kuten kaikki muutkin ihmiset.”
18. Kun Delila huomasi, että Simson oli paljastanut hänelle koko sydämensä, hän lähetti kutsumaan filistealaisten ruhtinaat sanoen: ”Nyt tulkaa, sillä hän on paljastanut minulle koko salaisuutensa.” Silloin filistealaisten ruhtinaat tulivat hänen luokseen tuoden mukanaan rahat.
19. Hän nukutti Simsonin polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä seitsemän palmikkoa. Niin Delila alkoi saada hänet lannistetuksi, ja hänen voimansa poistui hänestä.
20. Delila sanoi: ”Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!” Kun hän heräsi unestaan, hän ajatteli: ”Kyllä minä selviydyn kuten aina ennenkin ja pudistan itseni vapaaksi.” Hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä.

Simson vankina

21. Filistealaiset ottivat Simsonin vangiksi ja puhkaisivat hänen silmänsä. He veivät hänet Gassaan, kytkivät hänet vaskikahleisiin, ja hänen täytyi jauhaa vankilassa.
22. Hiukset rupesivat kuitenkin jälleen kasvamaan hänen päähänsä sen jälkeen, kun ne oli leikattu.
23. Filistealaisten ruhtinaat kokoontuivat uhraamaan suurta uhria jumalalleen Daagonille ja pitämään iloa, sillä he sanoivat: ”Meidän jumalamme on antanut vihollisemme Simsonin meidän käsiimme.”
24. Kun kansa näki hänet, se ylisti jumalaansa ja sanoi: ”Meidän jumalamme on antanut käsiimme vihollisemme, maamme hävittäjän, joka surmasi meistä niin monta.”
25. Kun heidän sydämensä olivat tulleet iloisiksi, he sanoivat: ”Noutakaa Simson huvittamaan meitä.” Niin Simson noudettiin vankilasta huvittamaan heitä. He asettivat hänet seisomaan pylvästen väliin.
26. Simson sanoi palvelijalle, joka piti kiinni hänen kädestään: ”Päästä minut tunnustelemaan pylväitä, joiden varassa rakennus on, nojatakseni niihin.”
27. Huone oli täynnä miehiä ja naisia. Myös kaikki filistealaisten ruhtinaat olivat siellä. Katolla oli noin kolmetuhatta miestä ja naista katselemassa, kuinka Simson huvitti heitä.

Simsonin kuolema

28. Silloin Simson huusi Herran puoleen ja sanoi: ”Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua vain tämä kerta, oi Jumala, niin että saisin filistealaisille yhdellä kertaa kostetuksi molemmat silmäni!”
29. Simson kiersi käsivartensa molempien keskipylväiden ympäri, joiden varassa rakennus oli, toisen ympäri oikean ja toisen ympäri vasemman käsivartensa, ja painautui niitä vastaan.
30. Simson sanoi: ”Menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa!” Hän taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinasten ja kaiken siinä olevan kansan päälle. Kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmannut eläessään.
31. Hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe menivät ja ottivat hänet, veivät ja hautasivat hänet Soran ja Estaolin välille hänen isänsä Maanoahin hautaan. Hän oli ollut tuomarina Israelissa 20 vuotta.

____________________________________

Joh 2:1-25

2. LUKU

Kaanan häät

1. Kolmantena päivänä vietettiin häitä Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä.
2. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin.
3. Viinin loppuessa Jeesuksen äiti sanoi Hänelle: ”Heillä ei ole viiniä.”
4. Jeesus vastasi: ”Vaimo, mitä puutut minun tehtäviini? Minun aikani ei ole vielä tullut.”
5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sanoo, se tehkää.”
6. Siellä oli juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen*.
7. Jeesus sanoi heille: ”Täyttäkää astiat vedellä.” He täyttivät ne reunoja myöten.
8. Sitten hän sanoi: ”Ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle.” He veivät.
9. Kun pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi*, hän ei tiennyt, mistä se oli tullut. Palvelijat, jotka olivat ammentaneet veden, kuitenkin tiesivät sen. Pitojen valvoja kutsui sulhasen
10. ja sanoi hänelle: ”Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun he juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.”
11. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.
12. Sen jälkeen hän meni Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa. He viipyivät siellä vain muutaman päivän.

Jeesus puhdistaa temppelin

13. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.
14. Hän tapasi temppelissä niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia.
15. Jeesus teki nuorista ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän kaatoi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.
16. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: ”Viekää nämä pois täältä. Älkää tehkö minun Isäni huoneesta markkinapaikkaa*.”
17. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: ”Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut.”
18. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: ”Minkä tunnusmerkin sinä näytät, kun näitä teet?”
19. Jeesus vastasi: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.”
20. Niin juutalaiset sanoivat: ”46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu*, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?”
21. Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan.
22. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, hänen opetuslapsensa muistivat nämä hänen sanansa. Niin he uskoivat Raamatun kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli sanonut.
23. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimeensä nähdessään hänen tekemänsä tunnusteot.
24. Mutta Jeesus ei uskonut itseään heille, sillä hän tunsi heidät kaikki.
25. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on.

____________________________________

Ps 103:1-22

103. PSALMI

Jumalan armon ylistys

1. Daavidin psalmi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeään.
2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
3. hän, joka antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi.
4. Hän lunastaa sinun elämäsi turmeluksesta* ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella.
5. Hän tyydyttää sinun halajamisesi hyvyydellään, niin että nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
6. Herra saattaa voimaan vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.
7. Hän on tehnyt tiensä tunnetuksi Moosekselle, Israelin lapsille suuret tekonsa.
8. Herra on laupias ja armahtavainen, pitkämielinen ja suuri armossa.
9. Ei hän aina syytä eikä pidä vihaa ainiaan.
10. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä rankaise pahojen tekojemme mukaan.
11. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin suuri on hänen armonsa voima niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
13. Kuten isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa pelkääviään.
14. Hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että me olemme maan tomua.
15. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruohon. Hän kukoistaa kuin kukkanen kedolla.
16. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne.
17. Mutta Herran armo pysyy ikuisuudesta ikuisuuteen häntä pelkääville ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille,
18. niille, jotka pitävät hänen liittonsa, muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.
19. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen valtansa hallitsee kaikkia.
20. Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka täytätte hänen käskynsä, kun kuulette hänen sanansa äänen.
21. Kiittäkää Herraa, kaikki taivaan joukot, te hänen palvelijansa, jotka teette hänen tahtonsa.
22. Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä, sieluni, Herraa.

____________________________________

Snl 14:17-19

17. Pikavihainen tekee tyhmän töitä, ja juonittelija joutuu vihatuksi.
18. Yksinkertaiset perivät tyhmyyttä, mutta viisaan päässä on tiedon seppele.
19. Pahojen täytyy kumartua hyvien edessä ja jumalattomien seisoa vanhurskaan porteilla.

Scroll to Top