Vastaa kysymykseenHänen nimensä on…    / Tietämätön

Esimerkkejä rukouksesta:

6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 
Matt 6.
9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; 11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; 12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; 13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Matt.6
Matt. 20:30 Ja katso, kaksi sokeaa istui tien vieressä; ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen: ”Herra, Daavidin poika, armahda meitä”.

Kannattaa rohkeasti rukoilla. Kannattaa viedä omat asiat huonomminkin muotoiltuna Taivaan Isän tiedoksi. Kun sokeat huomasivat Jeesuksen, he huusivat häntä. Eivät kyselleet muotoseikkoja vaan toivat rukouksensa huutamalla Jeesukselle tiettäväksi. Miksi? Koska heillä oli tarve. Kannattaa mieluummin tuoda omat asiansa, huolet, murheet, kiitos rukouksessa Jumalalle tiettäväksi ja opetella rukoilemaan. En usko, että Jumalaa niinkään kiinnostaa hienot muodot kuin itse asia. 

Henkilökohtaisesti olen mieluummin aito kuin hammasta purren ytitän muotoilla hienoja lauseita Jumalalle. Jollekulle tulee hienoja lauseita ja rukouksia ja se on hieno lahja. Ei kuitenkaan minulle ja olen oppinut olemaan vapaa tässä asiassa: Tuon rukoukseni oman näköisenä Jumalalle. Joskus rukoilen Taivaan Isää joskus Jeesusta eri nimillä. Voi myös pyytää lisää ymmärrystä Jumalalta rukoukseenkin.
Vastaaja: Olli-Pekka Jalovaara
 

Scroll to Top