Vastaa kysymykseenRaamatun muuntelu    / Veikko

Antiikin kirjallisuuteen nähden Raamatun Uudesta Testamentista on olemassa ylivoimainen määrä alkuperäiskopioita tai osia niistä. Alla oleva kuva osoittaa, että harvasta kirjasta on olemassa kuin muutamia kopioita ja suurimmista osista yli tuhat vuotta kirjoittamisen jälkeen. UT:sta taas tuhansia kopioita 100-300 vuotta itse kirjoittamisen jälkeen.
UTN varhaiset kopiot
Lisäksi varhaiset kirkkoisät siteerasivat käytännössä koko UT:n sisältöä tuhansiin kirjeisiin, jotka ovat säilyneet meidän aikaamme asti. Kun suurin osa antiikin ajan kirjoituksista ei ole kaikkiaankaan selviytynyt aikaamme asti, UT:n aikalaisilla on ollut runsaasti tekstejä varmistaakseen ettei kirjeitä ole voitu vääristää. Teoriassa siis väärentämisen olisi pitänyt tapahtua hyvin alkuvaiheessa ja aikaa ennen kuin Roomalaiskatoliinen kirkko oli edes muodostettu. Roomalaiskatolinen kirkko itse kiinnitti kaanonin Karthagon kolmannessa kirkolliskokous vuonna 397 jKr. Tässä hyväksyttiin kaanoniin se mikä oli jo seurakunnissa vakiintunut käytännöksi muutaman sadan vuoden ajalla.
Seuraavassa kuvassa esitetään varhaisten kirkkoisien viittaukset UT:n.
UT:n viittaukset varhaisten kirkkoisien kirjoituksissa

Vastaaja: OP

Scroll to Top