Raamatun muuntelu    / Veikko

Kysymyksiä Raamatusta VANHACategory: ApologetiikkaRaamatun muuntelu    / Veikko
vastausn asked 4 vuotta ago

Olen lukenut että paavit ovat muunnelleet raamattua mielensä mukaan, siis vastamaan paremmin kirkon tarkoitusperiä. Siis kysynkin, kun nyt minun pitäisi uskoa raamattuun jumalan sanana niin eikä se ole vaikeaa kun en tiedä mikä siitä on totta ja mikä ei vai onko se totta ollenkaan?

Ja miksi sitä on muunneltu, eikä se olekaan jumalallista alkuperää vai vain jotakin keksittyä, että kirkon omaisuus ja valta saatiin kasvatetuksi niin suureksi kuin se nykypäivänä on (siis roomalais- katolinen)?

5 Answers
vastausn answered 4 vuotta ago

Raamattua ei ole muunneltu vuosisatojen saatossa. Eroavaisuudet olemassaolevien käsikirjoitusten välillä ovat häviävän pieniä. Raamatun tallentamistraditio on kautta vuosisatojen ollut äärimmäisen tinkimätöntä. Yhtään toista historiallista tai uskonnollista käsikirjoitusta ei ole kopioitu sellaisella tarkkuudella eikä sellaisia määriä kuin Vanhaa ja Uutta Testamenttia. Yksikään toinen. kirja ei selviä tarkastelusta yhtä puhtain paperein kuin Raamattu.

Jumalan sanassa itsessään on varoitus jokaiselle lukijalle ja kopioijalle Ilm 22:19: ”…Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.” Katolisella kirkolla, niin kuin myös monilla muilla uskonnollisilla yhteisöillä ja niiden johtajilla on kerran kova paikka seisoessaan Jumalan edessä vastuussa siitä, miten on Raamattua selittänyt ja käyttänyt.
 
Esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko on syyllistynyt historiansa aikana räikeään Raamatun väärintulkintaan. Se on synnyttänyt monia oppeja, jotka eivät ole sopusoinnussa Raamatun kanssa, esim. kiirastulioppi, Marian neitseestä syntyminen, Marian ikuinen neitsyys, Marian taivaaseenastuminen, paavin erehtymättömyys, paavin Kristuksen sijaisuus maan päällä jne. Katolinen kirkko on myös käytännössä asettanut Raamatun kuudenkymmenenkuuden kirjan rinnalle oman traditionsa sekä ns. Apokryfikirjat, joissa ei ole samaa Pyhän Hengen inspiroimaa sanomaa Messiaasta, kuin Raamatussa.Jokainen meistä tekee virheitä tulkitessaan Raamattua (Jk 3:2). Mutta meidän virheemme eivät heilauta Jumalan sanan totuutta puoleen eikä toiseen. Pahimmillaan saamme kyllä eksytettyä harhaan niitä, jotka eivät halua uskoa Raamatun selvää totuutta. Mutta sekään ei muuta itse Jumalaa ja Hänen ilmoitustaan.Apostoli Paavali luotti Raamattuun Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena. Voimakkaasti hän varoitti galatalaisia Gl 1:8 ”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.”Paavalin asenne sopii mielestäni hyvin esimerkiksi myös meille hänen kirjoittaessaan 2Tm 3:16 ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa…”Raamatussa ei ole kirjoitettu kaikkea. Mutta siellä on ilmoitettu luotettavasti ja riittävästi kaikki, mitä me tarvitsemme päästäksemme taivaaseen.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

vastausn answered 4 vuotta ago

Antiikin kirjallisuuteen nähden Raamatun Uudesta Testamentista on olemassa ylivoimainen määrä alkuperäiskopioita tai osia niistä. Alla oleva kuva osoittaa, että harvasta kirjasta on olemassa kuin muutamia kopioita ja suurimmista osista yli tuhat vuotta kirjoittamisen jälkeen. UT:sta taas tuhansia kopioita 100-300 vuotta itse kirjoittamisen jälkeen.
UTN varhaiset kopiot
Lisäksi varhaiset kirkkoisät siteerasivat käytännössä koko UT:n sisältöä tuhansiin kirjeisiin, jotka ovat säilyneet meidän aikaamme asti. Kun suurin osa antiikin ajan kirjoituksista ei ole kaikkiaankaan selviytynyt aikaamme asti, UT:n aikalaisilla on ollut runsaasti tekstejä varmistaakseen ettei kirjeitä ole voitu vääristää. Teoriassa siis väärentämisen olisi pitänyt tapahtua hyvin alkuvaiheessa ja aikaa ennen kuin Roomalaiskatoliinen kirkko oli edes muodostettu. Roomalaiskatolinen kirkko itse kiinnitti kaanonin Karthagon kolmannessa kirkolliskokous vuonna 397 jKr. Tässä hyväksyttiin kaanoniin se mikä oli jo seurakunnissa vakiintunut käytännöksi muutaman sadan vuoden ajalla.
Seuraavassa kuvassa esitetään varhaisten kirkkoisien viittaukset UT:n.
UT:n viittaukset varhaisten kirkkoisien kirjoituksissa

Vastaaja: OP

vastausn answered 4 vuotta ago

Sir Frederick G. Kenyonin arvio Raamatun tekstien luotettavuudesta.

vastausn answered 4 vuotta ago

Linkkejä:

Kirjallisuutta:

  • Blomberg, Craig L. The Historical Reliability of the Gospels. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1987.

  • Copan, Paul, ed. Will the Real Jesus Please Stand Up? A Debate Between William Lane Craig and John Dominic Crossan. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1999.

  • Craig, William Lane, ed. Jesus’ Resurrection: Fact or Figment? A Debate Between William Lane Craig and Gerd Ludemann. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2000.

  • Craig, William Lane. The Son Rises: The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus. Eugene, Ore.: Wipf & Stock, 2001.
    • Habermas, Gary R. The Historical Jesus: Ancient Evidence for the Life of Christ. Joplin, Mo.: College Press, 1996.

  • Wilkins, Michael J. and J. P. Moreland, eds. Jesus Under Fire: Modern Scholarship Reinvents the Historical Jesus. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996.
vastausn answered 4 vuotta ago

Lisään yhden linkin:

”Keskiverto antiikin kirjailijalta on säilynyt noin 20 käsikirjoituskopiota. Uuden testamentin käsikirjoitusten määrä pelkästään kreikkalasten tekstien osalta on 300-kertainen! Ja 1000-kertainen jos muut varhaiset versiot lasketaan mukaan (latinan-, syyrian-, koptin-, arabiankieliset jne.).”

”On hienoa elää Raamattuun uskovana kristittynä juuri nyt. Kaikilla alueilla tietämisen aukko on kaventunut kristinuskon ja Raamatun eduksi. Kristityillä tänään on enemmän näyttöä ja paremmat perusteet uskoa kristinusko todeksi, kuin millään aikaisemmilla sukupolvilla.

Sir Fredrick Kenyon on sanonut: ”Alkuperäisen kirjoittamisen ja varhaisimman säilyneen kirjallisen todistuskappaleen väliaika käy niin pieneksi, ettei sillä ole asiallista merkitystä, ja viimeinen peruste epäilylle, että Raamattu olisi olennaisesti matkalla muuttunut, on nyt poistunut.”

Pasi Turunen

Scroll to Top