Vastaa kysymykseenRaamatun muuntelu    / Veikko

Raamattua ei ole muunneltu vuosisatojen saatossa. Eroavaisuudet olemassaolevien käsikirjoitusten välillä ovat häviävän pieniä. Raamatun tallentamistraditio on kautta vuosisatojen ollut äärimmäisen tinkimätöntä. Yhtään toista historiallista tai uskonnollista käsikirjoitusta ei ole kopioitu sellaisella tarkkuudella eikä sellaisia määriä kuin Vanhaa ja Uutta Testamenttia. Yksikään toinen. kirja ei selviä tarkastelusta yhtä puhtain paperein kuin Raamattu.

Jumalan sanassa itsessään on varoitus jokaiselle lukijalle ja kopioijalle Ilm 22:19: ”…Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.” Katolisella kirkolla, niin kuin myös monilla muilla uskonnollisilla yhteisöillä ja niiden johtajilla on kerran kova paikka seisoessaan Jumalan edessä vastuussa siitä, miten on Raamattua selittänyt ja käyttänyt.
 
Esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko on syyllistynyt historiansa aikana räikeään Raamatun väärintulkintaan. Se on synnyttänyt monia oppeja, jotka eivät ole sopusoinnussa Raamatun kanssa, esim. kiirastulioppi, Marian neitseestä syntyminen, Marian ikuinen neitsyys, Marian taivaaseenastuminen, paavin erehtymättömyys, paavin Kristuksen sijaisuus maan päällä jne. Katolinen kirkko on myös käytännössä asettanut Raamatun kuudenkymmenenkuuden kirjan rinnalle oman traditionsa sekä ns. Apokryfikirjat, joissa ei ole samaa Pyhän Hengen inspiroimaa sanomaa Messiaasta, kuin Raamatussa.Jokainen meistä tekee virheitä tulkitessaan Raamattua (Jk 3:2). Mutta meidän virheemme eivät heilauta Jumalan sanan totuutta puoleen eikä toiseen. Pahimmillaan saamme kyllä eksytettyä harhaan niitä, jotka eivät halua uskoa Raamatun selvää totuutta. Mutta sekään ei muuta itse Jumalaa ja Hänen ilmoitustaan.Apostoli Paavali luotti Raamattuun Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena. Voimakkaasti hän varoitti galatalaisia Gl 1:8 ”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.”Paavalin asenne sopii mielestäni hyvin esimerkiksi myös meille hänen kirjoittaessaan 2Tm 3:16 ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa…”Raamatussa ei ole kirjoitettu kaikkea. Mutta siellä on ilmoitettu luotettavasti ja riittävästi kaikki, mitä me tarvitsemme päästäksemme taivaaseen.

Vastaaja: Jarmo Sormunen

Scroll to Top