RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 29

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 29
____________________________________

2Ms 7:25 – 9:35

25. Näin oli kulunut seitsemän päivää siitä, kun Herra oli lyönyt Niilivirtaa.

8. LUKU

Sammakot

1. Herra sanoi Moosekselle: ”Mene faraon luo ja sano hänelle: ’Näin sanoo Herra: Päästä minun kansani palvelemaan minua.
2. Mutta jos kieltäydyt päästämästä heitä, minä rankaisen koko sinun maatasi sammakoilla.
3. Niilivirta on vilisevä sammakoita. Ne nousevat maalle ja tulevat sinun taloosi, makuuhuoneeseesi ja vuoteeseesi, palvelijaisi taloihin ja kansasi keskuuteen, leivinuuneihisi ja taikinakaukaloihisi.
4. Jopa sinun ja sinun kansasi ja kaikkien sinun palvelijaisi päälle hyppii sammakoita’.”
5. Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ojenna kätesi sauvoineen jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja nostata sammakoita Egyptin maahan’.”
6. Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten yli. Sammakoita nousi, ja ne peittivät Egyptin maan.
7. Taikurit tekivät samoin taioillaan ja nostattivat sammakoita Egyptin maahan.
8. Farao kutsui Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Rukoilkaa Herraa, että hän ottaisi pois sammakot vaivaamasta minua ja kansaani, niin minä päästän kansan uhraamaan Herralle.”
9. Mooses sanoi faraolle: ”Suvaitse määrätä minulle aika, jonka kuluessa minun on rukoiltava sinun itsesi, palvelijaisi ja kansasi puolesta, että sammakot häviäisivät luotasi ja taloistasi, niin että niitä jää vain Niilivirtaan.”
10. Hän vastasi: ”Huomenna”. Mooses sanoi: ”Tapahtukoon, kuten sanoit, tietääksesi, ettei kukaan ole Herran, meidän Jumalamme, vertainen.
11. Sammakot katoavat luotasi ja taloistasi, palvelijaisi ja kansasi luota, ja niitä jää vain Niilivirtaan.”
12. Mooses ja Aaron lähtivät faraon luota. Mooses huusi Herran puoleen sammakkojen tähden, jotka hän oli pannut faraon vaivaksi.
13. Herra teki Mooseksen sanan mukaan: sammakot kuolivat huoneista, pihoilta ja kedoilta.
14. He kokosivat niitä läjittäin, ja maa rupesi haisemaan.
15. Mutta kun farao näki päässeensä hengähtämään, hän kovensi sydämensä eikä kuullut heitä, kuten Herra oli sanonutkin.

Sääsket

16. Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ojenna sauvasi ja lyö maan tomua, niin siitä tulee sääskiä koko Egyptin maahan’.”
17. He tekivät niin: Aaron ojensi kätensä ja sauvansa ja löi maan tomua, ja sääskiä tuli ahdistamaan ihmisiä ja karjaa. Kaikki maan tomu muuttui sääskiksi koko Egyptin maassa.
18. Taikurit yrittivät taioillaan saada syntymään sääskiä, mutta he eivät voineet. Sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa.
19. Niin taikurit sanoivat faraolle: ”Tämä on Jumalan sormi.” Faraon sydän kuitenkin paatui, eikä hän kuullut heitä, kuten Herra oli sanonut.
20. Herra sanoi Moosekselle: ”Astu huomenaamuna varhain faraon eteen, kun hän menee veden luo, ja sano hänelle: ’Näin sanoo Herra: Päästä minun kansani palvelemaan minua.

Paarmat

21. Jos sinä et päästä minun kansaani, minä lähetän paarmoja sinun, sinun palvelijaisi ja sinun kansasi kimppuun ja sinun taloihisi, niin että egyptiläisten talot, jopa se maa, jonka päällä ne ovat, tulevat paarmoja täyteen.
22. Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne tule paarmoja, tietääksesi, että minä olen maan Herra.
23. Näin minä panen pelastuksen erottamaan oman kansani sinun kansastasi. Huomenna tämä ihme on tapahtuu’.”
24. Herra teki niin: paarmoja tuli suuret parvet faraon ja hänen palvelijainsa taloihin. Ne tulivat maan turmioksi koko Egyptin maassa.
25. Niin farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Menkää ja uhratkaa Jumalallenne tässä maassa.”
26. Mutta Mooses sanoi: ”Ei sovi niin tehdä. Me uhraamme Herralle, Jumalallemme, sellaista, mikä on egyptiläisille kauhistus. Jos me nyt uhraamme egyptiläisten nähden sellaista, mikä on heille kauhistus, niin eivätkö he kivitä meitä?
27. Salli meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme, kuten hän on meille sanonut.”
28. Farao sanoi: ”Minä päästän teidät uhraamaan Herralle, Jumalallenne, erämaassa. Älkää vain menkö kovin       kauas. Rukoilkaa minun puolestani.”
29. Mooses sanoi: ”Kun olen lähtenyt sinun luotasi, minä rukoilen Herraa, ja paarmat häviävät pois huomenna faraolta, hänen palvelijoiltaan ja hänen kansaltaan. Älköön vain farao enää pettäkö, niin ettei päästäkään kansaa uhraamaan Herralle.”
30. Mooses lähti faraon luota ja rukoili Herraa.
31. Herra teki, kuten Mooses oli sanonut: hän vapautti faraon, hänen palvelijansa ja hänen kansansa paarmoista, niin ettei niitä jäänyt ainoaakaan.
32. Mutta farao kovensi sydämensä tälläkin kerralla eikä päästänyt kansaa.

9. LUKU

Rutto egyptiläisten karjaan

1. Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Mene faraon luo ja sano hänelle: ’Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Päästä minun kansani palvelemaan minua.
2. Jos sinä kieltäydyt päästämästä heitä ja vielä pidätät heitä,
3. Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on laitumella, hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita ylen ankaralla ruttotaudilla.
4. Mutta Herra on tekevä erotuksen israelilaisten karjan ja egyptiläisten karjan välillä, niin ettei mitään kuole siitä, mikä on israelilaisten omaa’.”
5. Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi: ”Huomenna Herra on tekevä niin tässä maassa.”
6. Seuraavana päivänä Herra teki niin, ja kaikki Egyptin karja kuoli. Mutta israelilaisten karjasta ei kuollut ainoaakaan.
7. Kun farao lähetti tiedustelemaan, niin havaittiin, että israelilaisten karjasta ei ollut kuollut ainoaakaan. Silti faraon sydän kovettui, eikä hän päästänyt kansaa.

Märkäpaiseet

8. Sitten Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Ottakaa kouranne täyteen pätsin nokea, ja Mooses viskatkoon sen taivasta kohti faraon silmien edessä.
9. Se muuttuu tomuksi, joka peittää koko Egyptin maan, ja siitä tulee ihmisiin ja karjaan märkäpaiseita kaikkialla Egyptin maassa.”
10. He ottivat pätsin nokea, astuivat faraon eteen, ja Mooses viskasi sen taivasta kohti. Niin märkäpaiseita tuli ihmisiin ja karjaan.
11. Taikuritkaan eivät voineet pitää puoliaan Moosesta vastaan paiseiden tähden, sillä paiseita oli tietäjissä samoin kuin kaikissa muissa egyptiläisissä.
12. Mutta Herra paadutti faraon sydämen, niin ettei hän kuullut heitä, kuten Herra oli sanonut Moosekselle.
13. Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Astu huomenaamuna varhain faraon eteen ja sano hänelle: ’Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Päästä minun kansani palvelemaan minua.
14. Muutoin minä tällä kertaa lähetän kaikki vitsaukseni vaivaamaan sinua itseäsi, sinun palvelijoitasi ja kansaasi, tietääksesi, ettei ketään ole minun vertaistani koko maan päällä.
15. Minä olisin jo ojentanut käteni ja lyönyt sinua ja sinun kansaasi ruttotaudilla, niin että olisit kokonaan hävinnyt maan päältä,
16. mutta juuri sitä varten minä olen antanut sinun säilyä, että näyttäisin sinulle voimani, ja että nimeäni julistettaisiin kaikkialla maailmassa.

Raesade

17. Jos sinä vielä estät minun kansaani etkä päästä heitä,
18. niin huomenna tähän aikaan minä annan tulla ylen ankaran raesateen, jollaista ei ole Egyptissä ollut siitä päivästä saakka, jona se perustettin, aina tähän asti.
19. Lähetä siis nyt saattamaan suojaan karjasi ja kaikki, mitä sinulla on ulkona. Kaikki ihmiset ja karja, jotka ovat kedolla ja joita ei ole korjattu kotiin, joutuvat raesateen alle ja kuolevat’.”
20. Se faraon palvelijoista, joka pelkäsi Herran sanaa, toimitti silloin palvelijansa ja karjansa rakennusten suojaan.
21. Mutta joka ei välittänyt Herran sanasta, jätti palvelijansa ja karjansa ulkosalle.
22. Herra sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi taivasta kohti, niin raesade kohtaa koko Egyptin maata, ihmisiä, karjaa ja kaikkia maan kasveja Egyptin maassa.”
23. Mooses ojensi sauvansa taivasta kohti, ja Herra antoi jylistä ja lähetti rakeita, ja tulta iski maahan. Näin Herra antoi sataa rakeita yli Egyptin maan.
24. Rakeita tuli, ja tulta leimahteli rakeiden keskellä. Raesade oli ylen ankara, niin ettei sellainen ollut kohdannut koko Egyptin maata siitä ajasta saakka, jolloin se tuli asutuksi.
25. Kaikkialla Egyptin maassa rakeet löivät maahan kaiken, mitä oli ulkosalla, sekä ihmiset että karjan. Ne tuhosivat kaiken maassa kasvavan ja pirstoivat kaikki kedon puut.
26. Ainoastaan Goosenin maata, jossa israelilaiset olivat, ei raesade kohdannut.
27. Farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi heille: ”Minä olen tehnyt syntiä tällä kertaa. Herra on vanhurskas, mutta minä ja kansani olemme väärintekijöitä.
28. Rukoilkaa Herraa, sillä jo on meillä kyllin Jumalan jylinää ja rakeita. Minä päästän teidät, eikä teidän tarvitse enää viipyä.”
29. Mooses vastasi hänelle: ”Kun lähden kaupungista, minä ojennan käteni Herran puoleen, ja jylinä lakkaa eikä rakeita enää tule. Siitä sinä tiedät, että maa on Herran.
30. Mutta et sinä eivätkä sinun palvelijasi, sen kyllä tiedän, vielä nytkään pelkää Herraa Jumalaa.”
31. Pellava ja ohra tuhoutuivat, sillä ohra oli tähkällä ja pellava kukalla.
32. Vehnä ja kolmitahkoinen vehnä eivät turmeltuneet, sillä ne tuleentuvat myöhemmin.
33. Mooses lähti faraon luota, ulos kaupungista, ja ojensi kätensä Herran puoleen. Silloin jylinä ja rakeet lakkasivat, eikä sade enää vuotanut maahan.
34. Kun farao näki, että sade, rakeet ja jylinä lakkasivat, hän teki yhä edelleen syntiä ja kovensi sydämensä, sekä hän että hänen palvelijansa.
35. Niin faraon sydän paatui, eikä hän päästänyt israelilaisia, kuten Herra oli sanonutkin.

____________________________________

Matt 19:13-30

Jeesus siunaa lapsia

13. Silloin Jeesuksen luo tuotiin lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset nuhtelivat tuojia, mutta
14. Jeesus sanoi: ”Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni, sillä heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.”
15. Jeesus pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.

Voiko rikas pelastua?

16. Eräs mies tuli ja kysyi Jeesukselta: ”Opettaja, mitä hyvää minun on tehtävä, että saisin ikuisen elämän?”
17. Hän sanoi miehelle: ”Miksi kysyt minulta hyvästä? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Jos tahdot päästä elämään sisälle, pidä käskyt.”
18. Mies kysyi Jeesukselta: ”Mitkä?” Jeesus vastasi: ”Nämä: ’Älä murhaa’, ’Älä tee huorin’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’,
19. ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’.”
20. Nuorukainen sanoi Jeesukselle: ”Kaikkia näitä minä olen noudattanut. Mitä minulta vielä puuttuu?”
21. Jeesus vastasi: ”Jos tahdot olla täydellinen, mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua.”
22. Kuullessaan nämä sanat nuorukainen meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
23. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti minä sanon teille: Rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan*.
24. Vielä minä sanon: helpompi on kamelin mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
25. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he hämmästyivät kovin ja sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?”
26. Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”

Jeesuksen seuraajan palkka

27. Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?”
28. Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, tekin minua seuranneet saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita* Israelin 12 heimoa.
29. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, on saava satakertaisesti takaisin ja perivä iäisen elämän.
30. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”

____________________________________

Ps 24:1-10

24. PSALMI

Kunnian Kuningas tulee

1. Daavidin psalmi.
Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja siinä asuvat.
2. Hän on perustanut sen meriä ylemmä, vahvistanut sen virtoja ylemmäksi*.
3. Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassaan?
4. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halua turhuutta eikä vanno väärin.
5. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.
6. Tämä on suku, joka kysyy häntä, joka etsii sinun kasvojasi, Jaakob[in Jumala]. Sela.
7. Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian Kuninkaan käydä sisälle!
8. Kuka on se kunnian Kuningas? Hän on Herra, voimassa väkevä, Herra, voimallinen sodassa.
9. Kohottakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian Kuninkaan käydä sisälle!
10. Kuka on se kunnian Kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian Kuningas. Sela.

____________________________________

Snl 6:1-5

6. LUKU

Takuun vaara: mitä tehdä?

1. Poikani, jos olet toisen puolesta mennyt takuuseen, lyönyt kättä vieraalle,
2. jos olet kietoutunut oman suusi sanoihin, joutunut kiinni suusi sanoista,
3. poikani, tee toki tämä pelastuaksesi, koska olet joutunut lähimmäisesi käsiin: Mene, heittäydy maahan ja ahdista lähimmäistäsi.
4. Älä suo silmillesi unta äläkä silmäluomillesi lepoa.
5. Pelastaudu hänen käsistään kuin gaselli, kuin lintu pyydystäjänsä käsistä.

Scroll to Top