RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 3

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 3
____________________________________

1Ms 5:1 – 7:24

5. LUKU

Ihmissuku ennen vedenpaisumusta

1. Tämä on Aadamin sukukirja*. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen.
2. Hän loi heidät mieheksi ja naiseksi, siunasi heitä ja antoi luodessaan heille nimen aadam*.
3. Kun Aadam oli elänyt 130 (LXX: 230) vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi tälle nimen Seet.
4. Aadam eli Seetin syntymän jälkeen 800 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
5. Aadamin koko elinaika oli 930 vuotta. Sitten hän kuoli.
6. Kun Seet oli elänyt 105 (LXX: 205) vuotta, hänelle syntyi Enos.
7. Seet eli Enoksen syntymän jälkeen 807 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
8. Seetin koko elinaika oli 912 vuotta. Sitten hän kuoli.
9. Kun Enos oli elänyt 90 (LXX: 190) vuotta, hänelle syntyi Keenan.
10. Enos eli Keenanin syntymän jälkeen 815 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
11. Enoksen koko elinaika oli 905 vuotta. Sitten hän kuoli.
12. Kun Keenan oli elänyt 70 (LXX: 170) vuotta, hänelle syntyi Mahalalel.
13. Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen 840 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
14. Keenanin koko elinaika oli 910 vuotta. Sitten hän kuoli.
15. Kun Mahalalel oli elänyt 65 (LXX: 165) vuotta, hänelle syntyi Jered.
16. Mahalalel eli Jeredin syntymän jälkeen 830 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
17. Mahalalelin koko elinaika oli 895 vuotta. Sitten hän kuoli.
18. Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Hanok.
19. Jered eli Hanokin syntymän jälkeen 800 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
20. Jeredin koko elinaika oli 962 vuotta. Sitten hän kuoli.
21. Kun Hanok oli elänyt 65 (LXX: 165) vuotta, hänelle syntyi Metusalah.
22. Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
23. Hanokin koko elinaika oli 365 vuotta.
24. Hanokin vaellettua Jumalan yhteydessä häntä ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.
25. Kun Metusalah oli elänyt 187 (LXX: 167) vuotta, hänelle syntyi Lemek.
26. Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen 782 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
27. Metusalahin koko elinaika oli 969 vuotta. Sitten hän kuoli.
28. Kun Lemek oli elänyt 182 (LXX: 188) vuotta, hänelle syntyi poika.
29. Hän antoi tälle nimen Nooa, sanoen: ”Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut.”
30. Lemek eli Nooan syntymän jälkeen 595 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
31. Lemekin koko elinaika oli 777 (LXX: 753) vuotta. Sitten hän kuoli.
32. Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jaafet.

6. LUKU

Ihmissuvun turmelus ja Nooa

1. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
2. huomasivat jumalan pojat* ihmisten tyttäret viehättäviksi ja ottivat vaimoikseen kaikki parhaiksi katsomansa*.
3. Silloin Herra sanoi: ”Minun Henkeni ei ole pysyvä* ihmisessä ainiaan, koska hän on synnin turmelema*. Niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta*.”
4. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin, ja nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä olivat muinaisajan kuuluisia sankareita*.
5. Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä hankkeet ja ajatukset olivat kaiken aikaa vain pahoja.
6. Niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessään.
7. Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka olen luonut, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun tehneeni ne.”
8. Nooa sai kuitenkin armon Herran silmien edessä.
9. Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa vanhurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä.
10. Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet.
11. Maa turmeltui Jumalan edessä ja tuli täyteen väkivaltaa.
12. Jumala näki maan turmeltuneen. Koko ihmissuku* oli näet turmellut vaelluksensa maan päällä.

Nooan arkki

13. Silloin Jumala sanoi Nooalle: ”Minä olen päättänyt tehdä lopun koko ihmissuvusta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Minä hävitän sekä heidät että maan.
14. Tee itsellesi arkki gooferpuusta*, rakenna arkki täyteen koppeja ja tervaa se bitumilla sisältä ja ulkoa.
15. Sinun on rakennettava se näin: 300 kyynärää olkoon arkin pituus, 50 kyynärää sen leveys ja 30 kyynärää sen korkeus.
16. Tee arkkiin kyynärän korkuinen valoaukko ja sijoita  arkin ovi sen viereen. Rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.
17. Minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaikki elävät olennot, joissa on elämän henki. Kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.
18. Sinun kanssasi minä kuitenkin teen liiton. Sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäisi sinun kanssasi.
19. Kaikista eläimistä, kaikista elollisista sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Niitä olkoon koiras ja naaras.
20. Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi säilyttääksesi ne hengissä.
21. Hanki itsellesi kaikkinaista syötäväksi kelpaavaa ravintoa ja kokoa sitä varastoosi, että se olisi ruuaksi sinulle ja niille.”
22. Nooa teki näin. Aivan niin kuin Jumala käski hänen tehdä, niin hän teki.

7. LUKU

Vedenpaisumus

1. Herra sanoi Nooalle: ”Mene ja kokoa perheesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut tässä sukukunnassa vanhurskaaksi edessäni.
2. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita. Epäpuhtaita eläimiä ota kutakin yksi pari, koiras ja naaras*.
3. Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että niiden siemen säilyisi koko maan päällä.
4. Seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle 40 päivää ja 40 yötä ja hävitän maan päältä kaikki luomani olennot.”
5. Nooa teki juuri niin kuin Herra oli käskenyt hänen tehdä.
6. Vedenpaisumuksen tullessa maan päälle Nooa oli 600-vuotias.
7. Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.
8. Puhtaita eläimiä ja epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia maassa matelevia eläviä olentoja
9. meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, kuten Jumala oli antanut Nooalle käskyn.
10. Niiden seitsemän päivän kuluttua vedenpaisumus tuli maan päälle.
11. Sinä vuonna, jona Nooa oli 600 vuoden vanha, sen toisessa kuussa, kuukauden 17. päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan ikkunat aukenivat*.
12. Maan päälle satoi rankasti 40 päivää ja 40 yötä.
13. Juuri sinä päivänä Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, menivät arkkiin, ja heidän kanssaan menivät Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä.
14. He sekä kaikki metsäeläimet lajiensa mukaan, kaikki karjaeläimet lajiensa mukaan, kaikki maan päällä liikkuvat matelijat lajiensa mukaan, kaikki linnut lajiensa mukaan, kaikki lintuset, kaikki siivekkäät.
15. Ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki eläimet, joissa oli elämän henki.
16. Sisälle menivät koiras ja naaras kaikista eläimistä, kuten Jumala oli antanut käskyn. Herra sulki [oven] hänen jälkeensä.
17. Vedenpaisumuksen tulo maan päälle kesti 40 päivää. Vedet kohosivat ja nostivat arkin, niin että se kohosi korkealle maasta.
18. Vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla.
19. Vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että korkeimmatkin vuoret peittyivät siihen kaiken taivaan alla.
20. Vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle peittäen ne alleen.
21. Silloin kaikki maan päällä liikkuvat eläimet hukkuivat: Linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita vilisi maassa, sekä kaikki ihmiset.
22. Silloin kuolivat kaikki kuivalla maalla olleet eliöt, joiden sieraimissa oli elämän henkäys.
23. Näin Herra hävitti kaikki maan päällä olevat eliöt, niin ihmiset kuin karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut. Ne
hävisivät maan päältä. Vain Nooa ja hänen kanssaan arkissa olevat jäivät henkiin.
24. Vedet vallitsivat maan päällä 150 päivää*.

____________________________________

Matt 3:13 – 4:11

Jeesuksen kaste

13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi.
14. Tämä kuitenkin esteli ja sanoi: ”Minä tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet minun luokseni!”
15. Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.” Niin Johannes suostui siihen.
16. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Johannes näki Jumalan Hengen tulevan alas kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päälleen.
17. Taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon olen mieltynyt.”

4. LUKU

Jeesus Perkeleen kiusattavana

1. Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan Perkeleen kiusattavaksi*.
2. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä.
3. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.”
4. Hän vastasi: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta’.”
5. Tämän jälkeen Perkele otti Jeesuksen kanssaan pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle
6. ja sanoi hänelle: ”Jos olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen’.”
7. Jeesus vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’.”
8. Sitten Perkele otti hänet kanssaan hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston
9. ja sanoi hänelle: ”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos polvistut maahan ja kumarrat minua.”
10. Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, sinun Jumalaasi, sinun on kumarrettava ja häntä ainoaa palveltava’.”
11. Silloin Perkele jätti hänet, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

____________________________________

Ps 3:1-9

3. PSALMI

1. Daavidin psalmi hänen paetessaan poikaansa Absalomia.
2. Herra, kuinka paljon minulla onkaan vihollisia! Paljon on niitä, jotka nousevat minua vastaan.
3. Monet sanovat minusta: ”Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa.” Sela*.
4. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni ja kunniani, sinä kohotat minun pääni.
5. Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Sela.
6. Minä käyn levolle ja nukun. Minä herään, sillä Herra tukee minua.
7. En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka saartaa minut joka puolelta.
8. Nouse, Herra, pelasta minut, Jumalani! Sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, murskaat jumalattomien hampaat.
9. Herrassa on pelastus. Sinun siunauksesi on kansasi yllä. Sela.

____________________________________

Snl 1:10-19

Varo viettelijöitä

10. Poikani, jos synnintekijät viettelevät sinua, älä suostu.
11. Jos he sanovat: ”Lähde mukaamme! Väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi.
12. Nielaiskaamme heidät elävältä, kokonaisina, kuin hautaanvajoavat.
13. Me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliilla.
14. Heitä arpasi kanssamme, ja kukkaro olkoon meidän kaikkien yhteinen.”
15. Poikani, älä lähde samalle tielle heidän kanssaan, pidätä jalkasi heidän poluiltaan.
16. Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta.
17. Kaikkinaisille siivekkäille on viritetty verkko. Ne näkevät sen, mutta turhaan!
18. He väijyvät omaa vertaan, vaanivat omaa henkeään.
19. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle: se ottaa haltijaltaan hengen.

Scroll to Top